Annonce
Lysmasterne ved grusbanen, som kan ses til højre på billedet, er 18 meter høje. Telemasten, som muligvis skal placeres tæt på, bliver 42 meter høj. Foto: Mette Marie Birch Breuning
LystrupLIV

Skal der sættes en 42 meter høj telemast op ved fodboldbanerne?

En 42 meter høj telemast kan blive en realitet ved fodboldbanerne i Lystrup. Masten skal sikre, at alle borgere har adgang til en stabil mobildækning. Fællesrådsformand og grundejerforening efterspørger mere borgerinddragelse.

Aarhus Kommunes afdeling for Sport & Fritid har modtaget anmodninger fra to teleselskaber, som ønsker at opsætte en telemast på idrætsanlægget i Lystrup.

Masten skal forbedre dækningen i den nordøstlige del af Lystrup, og derfor kan naboerne muligvis se frem til en 42 meter høj mast på området, som ejes af Aarhus Kommune.

- Kommunen har en forpligtelse til at være behjælpelig med at sikre mobildækning, skriver Morten Thomsen fra Sport & Fritid i en mail til LystrupLIV.


Som udgangspunkt synes vi, at det er en meget markant telemast, som kommer til at stå meget eksponeret midt i landskabet. Den er over dobbelt højde af de eksisterende lysmaster og markant større i diameter.

Lars Vaaben, formand for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej


Han forklarer, at den endelige placering på anlægget endnu ikke er valgt, da kommunens møde med teleselskaberne er blevet udsat grundet coronasituationen. Kommunen har desuden modtaget forslag til to alternative placeringer fra en af naboerne til fodboldbanerne.

- De er sendt videre til teleselskaberne med henblik på at undersøge, om de kunne være mulige placeringer. Det afventer vi svar på, skriver Morten Thomsen.

Dårlig dækning?

Det er 3-mobil og TDC, der ønsker at opstille en mast i den nordøstlige ende af Lystrup, viser en aktindsigt, som LystrupLIV har fået.

Tager man et kig på de to selskabers dækningskort, kunne det også tyde på, at dækningen i den del af Lystrup er dårligere end andre steder. Omkring Elmehaven og Blåbærhaven er der områder, hvor dækningen ligger på 20-50 megabit pr. sekund.

Megabit pr. sekund afgør hastigheden på netværket, og ifølge Forbrugerrådet Tænk kræver det en netværksforbindelse med en hastighed over 50 megabit pr. sekund, hvis man er flere i husstanden, der spiller spil på nettet eller ser film samtidig.

- Jeg har ikke hørt nogle tale om, at de oplever et umiddelbart behov, eller som synes, at der er dårlig dækning i området. Så hvad er baggrunden for, at man vil sætte den her mast op? spørger Lars Vaaben og fortsætter:

- Som udgangspunkt synes vi, at det er en meget markant telemast, som kommer til at stå meget eksponeret midt i landskabet. Den er over dobbelt højde af de eksisterende lysmaster og markant større i diameter, siger Lars Vaaben.

Lav bebyggelse

Ifølge ham har naboerne ikke modtaget information om projektet fra kommunen men fra fodboldforeningen, som er de daglige brugere af sportsanlægget. Naboerne kender derfor heller ikke til baggrunden for placeringen.

Han henviser til Aarhus Kommunes antennevejledning, hvori det står, at man i boligområder skal forsøge at opsætte master, som er knap så markante.

- Det er selvfølgelig ikke et boligområde, hvis den står på fodboldbanerne, men den står i byzonen, og den står omkranset af boligområder med lav bebyggelse, siger han.

Aarhus Kommunes antennevejledning

  • Ifølge Aarhus Kommunes antennevejledning skal antenner placeres der, hvor der opnås den bedste forbedring af teledækningen, men der skal tages hensyn til omgivelserne, og de visuelle gener skal være mindst mulige.
  • Opsætning skal undgås i områder med lav bebyggelse, men hvis det kan dokumenteres, at der er dårlig dækning i et boligområde, og at det kun kan forbedres med en mast, skal masten formes som en flagstang.
  • Synlige antenner skal så vidt muligt undgås i grønne områder, men der kan opsættes master, hvis det medvirker til en markant forbedret telekvalitet. Eller hvis det betyder, at masterne kan undgås på andre visuelt kritiske områder, for eksempel i boligområder med lav bebyggelse.
  • Hvis masten opsættes på meget synlige steder, skal den udformes på en måde, så den fremstår mindst muligt dominerende.
  • Foretrukne placeringer vil typisk være på eksisterende master, på høje bygninger, på fritstående skorstene eller i erhvervsområder og lignende.

Uffe Tomasson, underdirektør i TDC NET, skriver i en mail til LystrupLIV, at masten skal imødekomme det stigende behov for dataforbrug og tilføre kapacitet til området. Han forklarer desuden, at TDC har overvejet flere mulige placeringer:

- Baseret på lokale forhold, herunder bebyggelse, tilgængelige grunde og dækningsmuligheder er TDC NET i dialog om en placering ved byens sportsanlæg. Herfra er det muligt at opnå en god dækning uden at skulle etablere masten midt i et boligområde.

Masten skal være 42 meter høj, da den skal benyttes af to forskellige operatører.

- Havde der kun været én operatør, kunne mastehøjden reduceres. Det kan både være en gittermast eller en rørmast. Mobilselskaberne foreslår selv som udgangspunkt en gittermast, men det er til forhandling, skriver Morten Thomsen fra Sport & Fritid.

Inddrag naboerne

Fællesrådet i Lystrup, Elsted, Elev og Nye har kontaktet kommunen med en appel om at inddrage naboerne i forbindelse med valget af placeringen af masten.

- Vi synes, de har valgt en meget markant placering til masten lige midt på arealet. Vi har ingen teknisk viden om, hvad der kan lade sig gøre, men hvis de gik i dialog med de omkringboende, kunne det jo være, at der kom nogle bedre løsningsforslag, siger Flemming Larsen, som er formand for fællesrådet.

Bliver det vedtaget, at masten skal stilles op ved fodboldbanerne, skal teleselskaberne søge om byggetilladelse hos byggemyndighederne, hvorefter naboerne får mulighed for at komme med indsigelser.

- Byggemyndighederne ser om placeringen er mulig i henhold til lovgivning, lokalplaner og så videre. Hvis den går igennem her, sender de den i nabohøring, forklarer Morten Thomsen.

En konstruktiv dialog

I forbindelse med nabohøringen vil TDC også gerne gå i dialog med naboerne. Men ifølge Flemming Larsen kommer selve høringen for sent.

- Vi oplever ofte – ikke bare her men i alle mulige sammenhænge – at de offentlige høringer kommer på et tidspunkt, hvor der i realiteten er truffet en afgørelse. Hvor man er meget langt i sagsbehandlingen og har drøftet sagen med entreprenører osv., siger han.

Lars Vaaben håber også, at naboerne bliver inddraget i den kommende proces:

- Jo mere information vi kan få, og jo tidligere vi kan indgå i en dialog, jo større er chancen for, at dialogen bliver konstruktiv.

Lystrup IF Fodbold ønsker ikke at kommentere på sagen. I en mail skriver formand Susanne Pedersen, at fodboldbanerne ligger på kommunens jord, og at klubben har fået at vide, at kommunen er forpligtet til at finde en egnet placering.

Morten Thomsen kan ikke vurdere, hvor længe sagen kommer til at tage, da det afhænger af sagsbehandlingstiden hos både Sport & Fritid og byggemyndighederne.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud