Annonce
Projektgruppen foreslår blandt andet, at der etableres en forbindelse over Lystrup Centervej, så pladserne foran SuperBrugsen og idrætscentret bliver bundet sammen. Derudover foreslås det at flytte biblioteket til den nye bymidte. Visualisering: Sweco Architects
LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

En gruppe grundejere og investorer har i samarbejde lavet et forslag til, hvordan bymidten i Lystrup kan udvikles. Det indebærer blandt andet et nyt hus i seks etager, en ny dagligvarebutik og et strøg henover Lystrup Centervej.

De seneste uger har debatten om et centrum i Lystrup igen taget fart. Aarhus Kommune planlægger at lave en ny lokalplan for bydelscentret ved Lystrup Centervej, og i den forbindelse har en projektgruppe indsendt et forslag til, hvordan byrummet kan komme til at se ud.

Bag forslaget står Coop, Boligforeningen Århus Omegn, som ejer Elstedhøj, entreprenørvirksomheden KPC, PRO Developments og Sweco Architects.

- Grundlæggende udspringer det af et ønske fra fællesrådet, og det er faldet sammen med, at Coop har et ønske om at udvikle deres butik. Man vil gerne skabe et rum, hvor folk har lyst til at opholde sig. Vi prøver at tilføre området et nyt hjerte, siger Steen Gissel, som er arkitekt hos Sweco Architects og repræsenterer projektgruppen.

I forbindelse med kommunens lokalplanarbejde er der blevet afholdt to workshops for at få borgernes idéer til, hvad en bymidte skal indeholde, og hvordan den skal se ud.

Vi tror, der er behov for en anden type butikker, og vi skaber plads til dem både nord og syd for Lystrup Centervej. Det ikke er butikker på 100-200 kvadratmeter, det er små lokaler, så man kan komme med en lille husleje og prøve nogle ting af for at tilføre noget liv.

Steen Gissel, arkitekt hos Sweco Architects

Projektgruppens visioner er endnu blot et forslag, og gruppen skal nu arbejde videre med de input, der er kommet fra borgerne.

Varieret boligudbud

Det bærende element i forslaget går på at skabe et bytorv på pladsen foran SuperBrugsen. To opgange i Elstedhøj skal rives ned for at skabe luft og udsyn ind til torvet, og så skal der opføres et såkaldt ”punkthus” i seks etager med private boliger på hjørnet mellem Sønderskovvej og Lystrup Centervej.

- Ved at fjerne to opgange skabes den nødvendige plads til at lave det nye hus, som er livgivende til torvet. Det skaber også et varieret boligudbud, for i dag er der mange parcelhuse og almene boliger, men der mangler noget til at udfylde andre behov, siger Steen Gissel og forklarer, at det seks etager høje hus bliver et vartegn for den nye bymidte.

Naturen har også en plads i projektgruppens forslag. Et grønt bælte skal løbe gennem bymidten, ligesom der skal anlægges en taghave og private haver omkring de nye boliger på hjørnet af Sønderskovvej og Lystrup Centervej. Tegning: Sweco Architects

I samme bygning er tanken at bygge et beboerhus til beboerne i Elstedhøj, og i stueetagen skal der gøres plads til en ny og mindre dagligvareforretning.

- Butikken skal henvende sig ud til torvet for at give noget mere liv. Udenfor forretningen kunne vi forestille os en pavillon, som måske kunne have nogle skiftende salgsmuligheder, udstillinger eller arrangementer. Vi laver også et lille opholdstorv foran butikken, hvor man kan sidde i læ, forklarer Steen Gissel.

En anden type butikker

Lokalerne overfor SuperBrugsen, hvor der i dag blandt andet er apotek, fjernes, og SuperBrugsen udvides og åbnes op med glasfacader mod torvet. I stedet for de nuværende butikslokaler gøres der plads til mindre forretninger andre steder på bytorvet.

- Vi tror, der er behov for en anden type butikker, og vi skaber plads til dem både nord og syd for Lystrup Centervej. Det ikke er butikker på 100-200 kvadratmeter, det er små lokaler, så man kan komme med en lille husleje og prøve nogle ting af for at tilføre noget liv, siger Steen Gissel.

Projektgruppens vision beskriver også, at der skal anlægges et strøg på tværs af Lystrup Centervej. Det skal binde pladserne foran SuperBrugsen og idrætscentret sammen. Ved seneste workshop var der dog flere borgere, der udtrykte bekymring for, hvis bløde og hårde trafikanter blandes.

Det er rækken af butikker overfor SuperBrugsen, som ifølge projektgruppen bør fjernes til fordel for parkeringspladser. I stedet vil de gøre plads til mindre butikker andre steder i den nye bymidte. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Vejen er meget trafikeret, og ifølge projektgruppen er det for dyrt at lave en tunnel til bilerne, ligesom det ikke vil give den ønskede effekt at etablere en gangbro.

- Det er ret vigtigt, at vi får bundet det sydlige og nordlige torv sammen. Vi er godt klar over, at det ikke er forløst endnu, men det kommer, og vi vil gerne vise senere, at det kan lade sig gøre, siger Steen Gissel.

Vigtige hovedingredienser

Naturen og det grønne får også en plads på det nye bytorv, hvis projektgruppens forslag gennemføres. De ønsker at etablere et gennemgående grønt stisystem henover torvet, som binder naturen i den nordlige del af byen sammen med naturen syd for bymidten.

Derudover skal der etableres en god stiforbindelse for cykler og gående fra nord og fra skolen, så området også bliver forbundet med det nye svømme- og aktivitetscenter Momentet og fællesskabspladsen.

Forslaget fra projektgruppen er ikke endeligt vedtaget, og derfor er det stadig uvist, hvordan bymidten helt præcist kommer til at se ud.

Ifølge Steen Gissel bliver der lavet justeringer på baggrund af de to workshops og den fremtidige borgerinddragelse, men han føler sig ret sikker på, at de grundlæggende elementer i forslaget kan realiseres.

- Det hele læner sig lidt op ad hinanden, men vi er afhængige af, at de her ting lykkedes som en helhed. Hvis nogle af elementerne begynder at falde ud, skaber det problemer andre steder, så det er vigtigt, at vi har hovedingredienserne med, siger han.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud