Annonce
Borgermødet onsdag aften var den første af to workshops, som kommunen afholder i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for området ved Lystrup Centervej og SuperBrugsen. Foto: Mette Marie Birch Breuning
LystrupLIV

Klart budskab fra borgerne: Der mangler et samlingspunkt i Lystrup

Da Aarhus Kommune onsdag aften inviterede til workshop om en tydeligere bymidte i Lystrup, var omkring 40 interesserede borgere dukket op. Og stemningen var tydelig: Byen mangler et centrum med naturlige mødesteder.

Onsdag aften var der en mere eller mindre konstant summen fra samtalerne i det lavloftede lokale på Lystrup Skole. Omkring 40 borgere sad omkring runde borde med papirer, kuglepenne og sodavand foran sig, og diskuterede deres visioner og drømme for en fremtidig bymidte i Lystrup.

Det var Aarhus Kommune, der havde inviteret til workshop. På baggrund af et lokalt ønske om en stærkere bymidte, og et projektforslag fra en række grundejere og investorer, har kommunen nemlig indledt et lokalplanarbejde for området ved SuperBrugsen og Lystrup Centervej. Det kan du læse mere om her.

Der skal være nogle gode opholdsrum både udenfor og indenfor. En café har været fællesnævneren ved vores bord. Men også opholdsrum udendørs, hvor man kan slå sig ned.

Inge-Dorte Wandall, borger i Lystrup

En af dem, der var mødt op, var Inge-Dorte Wandall. Hun har kun boet i Lystrup i halvanden måned, men at byen ikke har et samlet centrum, har hun bidt mærke i.

- Det kan man mærke med det samme, synes jeg. Lystrup er ligesom delt op i adskilte rum. Der er de to store veje, og så hører man til på den ene side af byen eller den anden. Men hvor er det så, man går hen? Og hvor er fællesområderne? Det er meget mærkbart, at det mangler, sagde hun.

En fragmenteret by

Det var hun ikke ene om at mene, og særligt en pointe gik igen blandt borgerne ved workshoppen: Lystrup er fragmenteret og mangler nogle naturlige samlingspunkter og mødesteder.

Formålet med workshoppen var at få borgernes input til, hvilke værdier Lystrup allerede har, hvad byen mangler, og hvilke funktioner et centrum bør have. Og ifølge Dorte Ringgaard Simonsen, som er byplanlægger i Aarhus Kommune, havde hun "taget de store ører med sig" til workshoppen.

- Vi kunne godt tænke os at finde ud af, hvad det er for nogle ønsker, Lystrupborgerne har, sagde hun.

Ønsker og forslag til en fremtidige bymidte var der mange af på mødet, og ved Inge-Dorte Wandalls bord var der særligt et omdrejningspunkt.

- Der skal være nogle gode opholdsrum både udenfor og indenfor. En café har været fællesnævneren ved vores bord. Men også opholdsrum udendørs, hvor man kan slå sig ned. Tingene skal bringes sammen, så man ikke skal et sted hen for en ting, og helt andre steder hen for andre ting, sagde hun.

Giv os en helhedsplan

Der var både oplæg ved fællesrådsformand Flemming Larsen og stadsarkitekt Anne Mette Boye, inden borgerne selv skulle diskutere ved bordene.

Dorte Ringgaard Simonsen understregede, at arbejdet med den nye lokalplan fortsat er i den indledende fase, og at "startskuddet endnu ikke har lydt". Men netop at der er tale om en lokalplan, stillede flere borgere spørgsmålstegn ved.

Hvad er en helhedsplan og en lokalplan?

En helhedsplan udstikker rammerne og visionerne for udviklingen af et område.

  • En helhedsplan beskriver og fastlægger alt fra arkitektur, infrastruktur, vejforløb og grønne områder.
  • Helhedsplanen sætter de overordnede fysiske rammer for udviklingen, udpeger strategier og skitserer de træk, der skal sætte udviklingen i gang.
  • Helhedsplanen kan blive konkretiseret i flere lokalplaner, som gør det muligt at bygge nyt eller omdanne eksisterende byggeri.

Lokalplanen fastlægger blandt andet:

  • Hvad området og bygningerne i området skal bruges til.
  • Hvor og hvordan bygninger og veje skal ligge og bygges.
  • Hvor stor bebyggelsesprocenten er for området.
  • Hvordan huse og bygninger skal se ud i forhold til materialer, farver, vinduer, tagtyper og så videre.

For at sikre en langvarig effekt og få hele Lystrup og infrastrukturen bundet bedre sammen, gav flere af de fremmødte udtryk for, at der bør laves en helhedsplan for området.

- En helhedsplan kan beskrive, hvordan man får bundet stederne sammen på en måde, så det bliver naturligt at færdes mellem dem. Hvordan får vi for eksempel skabt en forbindelse, så det bliver både trygt og naturligt at færdes fra idrætscentret ved bymidten til idrætsanlægget ved fodboldbanen? Og tilsvarende mod letbanen, sagde Martin Hersom Bien, som har boet i Lystrup i 17 år og er direktør i Boligforeningen Ringgården.

Forskønnelse og mere lys

Der var da også flere af borgernes input og forslag til ændringer, som lå udenfor området ved bymidten. Blandt andet et forslag om en forskønnelse af Sønderskovvej og et ønske om mere lys på cykelstierne.

- Der er rigtig mange gode stisystemer herude, men mange af dem er ikke særlig veloplyste. Her i efteråret og vintermånederne kan der godt være lidt utrygt, så det ville være oplagt at have noget mere lys på stierne, sagde Marie-Louise Hove Bjørn, som også var dukket op til borgermødet.

Afgrænsningen af det endelige område for den nye lokalplan ligger endnu ikke fast, men det drejer sig om området ved SuperBrugsen og Lystrup Centervej.

Borgernes input, idéer og kommentarer tager kommunen med videre til den anden og sidste workshop om en tydeligere bymidte i Lystrup. Den finder sted tirsdag 5. oktober i beboerhuset.

Her på LystrupLIV kommer vi til at dykke ned i det projektforslag for området omkring SuperBrugsen og Lystrup Centervej, som kommunen har modtaget. Visionerne i forslaget går blandt andet på at rive nogle almene boliger ned, lave et strøg henover Lystrup Centervej og anlægge et grønt bælte.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud