Annonce
Jens Rasmussen har boet i Elsted og Lystrup i omkring 30 år. Han har boet i Elstedhøj i 13 år, og det er han glad for. Han kan godt se behovet for en stærkere bymidte, men kalder en nedrivning for et "worst case scenario". Foto: Mette Marie Birch Breuning
LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

For Jens Rasmussen kan projektgruppens forslag om en stærkere bymidte i Lystrup få betydelige konsekvenser. Han bor nemlig i en af de opgange i Elstedhøj, som muligvis skal rives ned. Alligevel er han positiv over for forslaget.

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

Men bliver planerne en realitet, kan det få store konsekvenser for Jens Rasmussen. Han har boet i Elsted og Lystrup i knap 30 år. Lige nu bor han i en de opgange i Elstedhøj, som ifølge projektgruppens visioner skal rives ned for at åbne op mod den nye bymidte.

Selvom han muligvis kan se frem til at skulle flytte, kan han godt følge idéerne bag forslaget.

- Det kan jeg godt. Der er virkelig brug for fornyelse, for der er ikke sket noget som helst i de år, jeg har boet her. Jeg har gået lidt rundt og kigget på området, og jeg tror, at det er en rimelig god løsning, siger Jens Rasmussen.

Der er noget, der er større end mig, og det er fællesskabet. Hvis fællesskabet ønsker det her, skal jeg ikke stille mig i vejen for det.

Jens Rasmussen, beboer i Elstedhøj

Det er som nævnt cirka 30 år siden, at Jens Rasmussen flyttede til postnummer 8520. De første mange år boede han på en nedlagt gård i Elsted, og de sidste 13 år har han haft hjemme i Elstedhøj i boligblokken langs Sønderskovvej.

- Det fungerer enormt godt herude. Her er stille og roligt og mange stærke kræfter, som står for at afholde arrangementer. Så jeg har det godt her og er tryg ved at bo her, siger han.

Størst er fællesskabet

Boligselskabet Aarhus Omegn, Coop, entreprenørvirksomheden KPC, PRO Developments og Sweco Architects har i samarbejde lavet et udkast med visioner og idéer til en stærkere bymidte i Lystrup ved området omkring SuperBrugsen og Lystrup Centervej.

Foruden idéen om at rive opgang 1 og 2 af Elstedhøj ned, kredser visionerne også om et torv med grønne områder, en forbindelse på tværs af Lystrup Centervej og nye boliger på hjørnet af Lystrup Centervej og Sønderskovvej.

Aarhus Kommune planlægger at lave en ny lokalplan for området, og det er i den forbindelse, at projektgruppens forslag er opstået. Lokalplanarbejdet befinder sig i en tidlig fase, og der er derfor kun tale om visioner og idéer, som kan justeres og ændres.

- Der er noget, der er større end mig, og det er fællesskabet. Hvis fællesskabet ønsker det her, skal jeg ikke stille mig i vejen for det, siger Jens Rasmussen.

Der er dog en ting, som ifølge ham godt kunne have foregået bedre. Boligforeningen valgte i første omgang kun at informere beboerne i opgang 1 og 2 om forslaget fra projektgruppen, og det har skabt en del forvirring.

- Involver da alle i byggeriet. Dem i nummer 35 er ikke påvirket af, at de to første opgange måske skal rykkes ned, men de er muligvis en del af den snak, der går. Det er ekstremt vigtigt for alle at få lagt låg på de rygter, der går, siger han.

Ifølge Tina Axelsen, som er informationschef i Boligforeningen Århus Omegn, er der en grund til, at det i første omgang kun var beboerne i de to berørte opgange, der fik informationen.

- Vi var så tæt på sommerferien, at vi ikke kunne nå at informere alle, og så var det vigtigst for os, at dem, hvis bygning ikke er på tegningerne, blev informeret. Det er ikke fordi, beboerne i resten af Elstedhøj ikke må vide det, siger hun og understreger, at der på det årlige afdelingsmøde i midten af september blev orienteret om oplægget fra projektgruppen.

Tungen på vægtskålen

En nedrivning er ifølge Jens Rasmussen ”worst case scenario”, og derfor bør man gøre alt for at undersøge andre muligheder:

- Er det nødvendigt at rive det ned, eller kunne man tænke det på en anden måde?

For at få yderligere informationer om projektet og bidrage med idéer og input har han deltaget i de to workshops, som Aarhus Kommune har afholdt i forbindelse med lokalplanarbejdet.

Hvis formålet med at rive de to opgange ned er at skabe en åbning ind til bymidten, forstår han ikke, at man vil opføre et nyt byggeri i seks etager på hjørnet af Lystrup Centervej og Sønderskovvej.

Selv er han optaget af, at Lystrup bliver en velkommende og favnende by, som også er flot at se på. Han henviser til Sønderskovvej som en af de veje, man kunne forskønne. Derudover mener han også, at man bør have fokus på at binde områdets beboere mere sammen.

- Så man ikke kun forener bymidten, men forener de mennesker, der bor her. For der er på en eller anden måde en distance, siger Jens Rasmussen.

Han håber, at Aarhus Kommune og projektgruppen vil tage borgernes holdninger og idéer med i det videre arbejde:

- Så man ikke går hen og bliver dødskuffet over, at der ikke er noget af det, man har efterspurgt, der praktiseres. Det er det, der er tungen på vægtskålen for mange. Det vil skuffe mig, hvis de ikke lytter, men mit udgangspunkt er, at de tager os seriøst.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud