Annonce
Ifølge projektgruppens visioner skal de to første opgange i denne blok rives ned for at skabe udsyn og luft til bytorvet. Det er beboerne i Elstedhøj, der bor tættest på det område, hvor man vil udvikle en stærkere bymidte. Foto: Google Street View
LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

Boligforeningen Århus Omegn er medafsender på et visionsoplæg for en stærkere bymidte i Lystrup, hvori det foreslås at rive to opgange i dens egen afdeling, Elstedhøj, ned. Foreningen mener, at udviklingen vil gøre området mere attraktivt.

Det virker til, at der er bred enighed om, at Lystrup mangler et centrum. En bymidte med plads til at mødes og drikke kaffe på en café eller et torv.

Det mener Boligforeningen Århus Omegn også. I fællesskab med Coop, KPC, PRO Developments og Sweco Architects har de udarbejdet et visionsoplæg med forslag til, hvordan området omkring bydelscentret ved Lystrup Centervej kan udvikles til en pulserende bymidte.

En del af forslaget går på at rive to af boligforeningens egne opgange i Elstedhøj ned for at skabe en åbning mod det nye torv.

- Den første blok i Elstedhøj ligger i umiddelbar tilknytning til det område, der er på tale. Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i snakken om at løfte det her område, og det har vi sagt ja til. Det er altid bedst at være med ved bordet, for så har man mulighed for at få indflydelse på beslutningerne, siger Tina Axelsen, som er informationschef i Boligforeningen Århus Omegn.

Et stort ansvar

Selvom visionen blandt andet indeholder forslag om nedrivning af almene boliger, tror boligforeningen på, at en stærkere bymidte kan bidrage til at gøre området attraktivt – også for folk der søger en almen bolig.

- Vi går ikke bare ud og sætter vores finger på nogle opgange og siger, at de skal fjernes. Vi er udmærket klar over, at det er folks hjem, og det føler vi et meget, meget stort ansvar overfor. Men vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området, siger Tina Axelsen og understreger, at det endnu ikke er sikkert, at de to opgange skal rives ned.

Der har været et tidligere projekt om en bymidte, som vi ikke kunne se os selv i. Vi synes ikke, at beboerne i Elstedhøj fik nok ud af det.

Tina Axelsen, informationschef i Boligforeningen Århus Omegn

Formålet med nedrivningen er som nævnt at skabe luft og indkig til det nye torv ved bydelscentret foran SuperBrugsen. Ifølge projektgruppens forslag skal der bygges et såkaldt ”punkthus” i seks etager på hjørnet af Sønderskovvej og Lystrup Centervej i stedet for. Der kommer dog til at være luft mellem det nye hus og resten af Elstedhøj.

Bygningen skal blandt andet indeholde private boliger, og det kan måske virke underligt at rive opgange ned for at bygge nyt og højere, men ifølge Tina Axelsen skal den nye bygning være med til at markere bymidten:

- Vi skaber stadigvæk luft ind til bymidten, og så markerer punkthuset hjørnet. Det markerer, at der sker noget andet end, hvis man lader blokken stå i sin helhed.

Ikke flere boliger i Elstedhøj

Foruden de private boliger i det seks etager høje hus foreslås det også at etablere private boliger på institutionsgrunden bag SuperBrugsen. Der er ikke planer om flere almene boliger i Elstedhøj, for ifølge Tina Axelsen må der ikke bygges flere.

- Vi vil gerne bygge flere almene boliger, men det har været en præmis i det her opdrag, at Aarhus Kommune ikke ønsker, at der bliver opført flere i Elstedhøj. At det måske kan komme til at ændre sig, kan vi da kun være glade for og tilfredse med, siger hun og henviser til statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om, at der skal opføres flere almene boliger i landets største byer.

Elstedhøj består af to bebyggelser, som begge er opført i løbet af 1970'erne. Der er i alt 416 boliger i afdelingen fordelt på lejligheder med 1-5 rum. Foto: Simon Jeppesen/Boligforeningen Århus Omegn

Hun understreger, at det kræver opbakning fra beboerne i Elstedhøj at rive de to opgange ned. Viser det sig, at der ikke er opbakning til forslaget, har repræsentantskabet i Boligforeningen Århus Omegn dog lovhjemmel til at gennemføre nedrivningen. Det kræver i sidste ende en ministeriel godkendelse.

- Det vil være rigtig træls, hvis det kommer dertil, for så er det en slags ’overruling’, men det ligger der en juridisk mulighed for, siger Tina Axelsen og understreger, at boligforeningen allerede inden, at Aarhus Kommune afholdt workshops om projektet, havde informeret beboerne i opgang 1 og 2 om visionsoplægget:

- Der ligger en beboerinddragelse i det her fra vores side, og det er vi allerede begyndt på, siger hun.

Genhusning af beboere

Aarhus Kommune har modtaget visionsoplægget fra projektgruppen i forbindelse med det indledende arbejde med en ny lokalplan for området ved SuperBrugsen. I den forbindelse er der som en tidlig borgerinddragelse blevet afholdt to workshops.

Der er intet, der er sat i sten endnu, og boligforeningen forsøger hele tiden at lave en vurdering af, om beboerne får nok ud af projektet i forhold til, hvad nogle af dem skal give afkald på, forklarer Tina Axelsen:

- Der har været et tidligere projekt om en bymidte, som vi ikke kunne se os selv i. Vi synes ikke, at beboerne i Elstedhøj fik nok ud af det.

Viser det sig, at de to opgange i Elstedhøj skal rives ned, er Boligforeningen Århus Omegn forpligtet til at finde tilsvarende boliger til de berørte beboere. Et arbejde som de ifølge Tina Axelsen har gode erfaringer med:

- Hvis der på et tidspunkt ligger en konkret plan, vil vi gå i gang med at holde individuelle møder med de 16 familier, der bor i opgangene. Vi skal høre, hvor de godt kunne tænke sig at bo, og så skal vi arbejde for det. Det er et større puslespil, så derfor vil vi altid gå i gang med det, lige så snart der er en plan klar.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud