Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Vejen, som går ligeud i krydset på billedet, er Elstedvej, og vejen på tværs er Nye Høvej. Det nye kryds giver en slags 'fortrinsret' til bilisterne på Nye Høvej, hvilket flere borgere finder besynderligt. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Frustrerede bilister kritiserer nyt kryds på Elstedvej

”Det var dog den dummeste løsning.” Det er der tilsyneladende flere borgere, der har tænkt, første gang de kørte i det nyetablerede kryds mellem Nye Høvej og Elstedvej syd for Nye.

For hvor Elstedvej før var relativt lige, på trods af få sving hist og her, ser virkeligheden i dag helt anderledes ud. I forbindelse med anlæggelsen af den nye vej mellem Nye og Lystrup har man også lavet et nyt kryds på Elstedvej, som gør turen fra Lystrup mod Lisbjerg lidt mere bøvlet for bilisterne.

De skal nemlig køre zigzag og holde tilbage for alle bilisterne på den nye vej, og den løsning er der flere, der overhovedet ikke forstår. Det fremgår af den lokale Facebookgruppe, hvor en række borgere skriver, at det virker som et uhensigtsmæssigt og ugennemtænkt kryds.

Hvorfor har man ikke lavet en rundkørsel, så trafikken fra de forskellige veje kan glide ligeligt? Eller lavet et almindeligt kryds med lysregulering? Har man valgt den billigste løsning, fordi Elstedvej på sigt skal lukkes helt for trafik?

Det er Aarhus Kommune, der har besluttet, hvordan det nye kryds skal se ud, og derfor har jeg stillet alle spørgsmålene ovenfor til kommunens projektleder Steffen Arnbo. Hans svar får du i dagens første artikel.

Det er fem år siden, at Østjyllands Brandvæsen forlod Sønderskovvej, og siden har den røde murstensbygning stået tom.

Som du måske ved, er Rema 1000’s ønske om at åbne en forretning på ejendommen blevet afvist af kommunen, men nu er der atter liv i lokalerne. Der er nemlig flyttet en ny og relativt ung virksomhed ind i den tidligere brandstation.

Jeg har været på besøg, og i artiklen kan du komme med indenfor og se, hvordan man omdanner en brandstation til et moderne snedkeri.

Du får også en positiv historie om Lystrups kunstgræsbane, som ikke består af gummigranulat men derimod af olivenkerner, sand og kork. Det er foreningen nemlig ret glad for, nu hvor EU-kommissionen pønser på et forbud mod gummigranulat.

Afslutningsvis får du et kort nyhedsoverblik – tak fordi du læser med.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Der er opsat en slags midterrabatter for at gøre krydset synligt. Kommer man kørende ad Elstedvej, skal man holde tilbage for bilisterne på Nye Høvej, før man kan passere og køre videre ad Elstedvej. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Frustration over nyt kryds syd for Nye: Er det lavet for at genere bilisterne på Elstedvej mest muligt?

Det er blevet lidt mere besværligt for bilisterne på Elstedvej at passere Nye, end det har været tidligere. Som et led i udgravningen til Nye Høvej er der blevet etableret et nyt kryds på strækningen, og løsningen vækker undren blandt flere lokale borgere. De mener, at krydset er ugennemtænkt og uholdbart.

Bilisterne på Elstedvej har fået vigepligt, hvilket betyder, at de skal holde tilbage for trafikanterne på Nye Høvej, og samtidig skal de køre zigzag for at passere krydset. Men selvom det kan virke generende, er der ifølge kommunens projektleder Steffen Arnbo en god grund til, at det ser ud, som det gør.

Det handler først og fremmest om oversigtsforhold og trafiksikkerhed, og så er der taget højde for, at Elstedvej med tiden skal lukkes for trafik.

- Det lidt kringlede vejforløb kunne accepteres, fordi der er planer om at lukke Elstedvej på sigt, hvorved det knækkede forløb ikke længere bliver en del af krydset, forklarer han.

På den lokale Facebookgruppe lufter flere borgere deres irritation over det nye kryds mellem Elstedvej og Nye Høvej. De mener, at løsningen er uholdbar og ugennemtænkt. Men der er en grund til, at det ser ud, som det gør, lyder det fra kommunen.

”Det kan da ikke være rigtigt, at man ved at lave et skævt kryds, ønsker at genere trafikanterne på Elstedvej mest muligt”.

”Kan kun give dig ret – en fuldstændig tåbelig løsning der er valgt”.

”Fatter heller ikke, hvorfor man ikke har lavet en rundkørsel. Det er helt skævt det kryds. Burde let kunne ændres”.

”Helt enig. Virkelig en møgdårlig løsning”.

Sådan lyder en række af reaktionerne på det nye kryds, som er blevet etableret syd for Nye mellem Nye Høvej og Elstedvej. For hvor bilisterne på Elstedvej før kunne køre uforstyrret forbi Nye, ser vejen i dag helt anderledes ud.

En løsning i form af et sensorbaseret lyskryds eller en rundkørsel har ikke rigtig været på tale, og det skal nok ses i lyset af planerne for Elstedvej.

Steffen Arnbo, projektleder i Aarhus Kommune

I forbindelse med udgravningen til den nye vej mellem Nye og Lystrup er der blevet lavet et helt nyt kryds på Elstedvej, som betyder, at bilisterne skal køre zigzag og holde tilbage for trafikanterne på Nye Høvej.

Og den løsning vækker altså undren blandt flere på den lokale Facebookgruppe.

Vigepligt på Elstedvej

Men der er en grund til, at krydset ser ud, som det gør. Det er Tækker Group, der har stået for anlæggelsen og betalingen af både Nye Høvej og det nye kryds, da virksomheden i forbindelse med byggeriet i Nye har lavet en udbygningsaftale med Aarhus Kommune.

Men det er kommunen, der er myndighed på området, og som har besluttet, hvordan krydset skulle udformes. Og det er trafiksikkerheden, der er i højsædet.

Det forklarer projektleder i Aarhus Kommune Steffen Arnbo i et skriftligt svar til LystrupLIV.

Kommer man kørende fra Lystrup på Elstedvej, skal man holde tilbage for bilisterne på Nye Høvej. Herefter skal man dreje til højre ad Nye Høvej, for derefter at dreje til venstre for at komme videre ad Elstedvej (se den orange linjeføring på kortet). Kort: Tækker Group, COWI

- Den nye vejforbindelse krydser den eksisterende Elstedvej og danner et firbenet kryds. Under projekteringen af krydset viste det sig, at det ikke var muligt at opnå tilstrækkelig oversigt ad Elstedvej fra Nye Høvej. Derfor var det nødvendigt at arbejde med vigepligt på Elstedvej, og det betyder, at man skal holde tilbage for trafikken på Nye Høvej, skriver han.

At bilisterne på Elstedvej hidtil har været vant til at køre lige igennem på strækningen, er også en af årsagerne til, at det nye kryds er indrettet, som det er. Ifølge Steffen Arnbo blev det vurderet, at der var risiko for, at de ville overse den nye vigepligt:

- Det blev derfor besluttet at arbejde med et forsat kryds, som anbefales som en trafiksikker løsning for denne type kryds, fordi vigepligten bliver meget tydelig.

Vejen nedlægges

Ifølge den reviderede helhedsplan for Nye, som forventes at blive vedtaget af byrådet indenfor den nærmeste fremtid, er det med årene hensigten at nedlægge Elstedvej som trafikåre.

Fremover skal bilisterne, som ønsker at krydse Nye, ind på byens kommende ringvej og ud af nyanlagte stikveje. Nye Høvej bliver med tiden en del af den nye ringvej, og Elstedvej på den vestlige side af ringen bliver lukket.

Som det fremgår af kortet, bliver Elstedvej (den blå pil øverst mod højre) lukket for trafik vest for Nye Høvej. Planen er, at det nyanlagte kryds med tiden bliver et klassisk T-kryds, hvorfra bilisterne skal køre enten i nordlig eller sydlig retning på den nye ringvej. Kort: Tækker Group & Aarhus Kommune

Det har også haft betydning for krydsets udformning.

- Det lidt kringlede vejforløb kunne accepteres, fordi der er planer om at lukke Elstedvej på sigt, hvorved det knækkede forløb ikke længere bliver en del af krydset. Til den tid bliver krydset et almindeligt T-kryds, skriver Steffen Arnbo og uddyber:

- En løsning i form af et sensorbaseret lyskryds eller en rundkørsel har ikke rigtig været på tale, og det skal nok ses i lyset af planerne for Elstedvej.

Han understreger desuden, at kommunen ser nærmere på dels de eksisterende veje og behovet for nye investeringer i veje og cykelstier i takt med udbygningen af Nye.

Snedker Loke Mølholm, snedkermester Philip Krøyer og arkitekt og snedker Kristian Gatten foran den tidligere brandstation. Før møbelsnedkeriet rykkede ind i lokalerne, holdt virksomheden til på Brassøvej i Risskov. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Nyt liv i byens tidligere brandstation: Fra brandslanger og udrykning til planker og rundsave

Den tidligere brandstation på Sønderskovvej nåede at stå tom i fire år, før der flyttede en ny virksomhed ind i lokalerne. Det skete for lidt over et år siden, da møbelsnedkeriet Krøyer & Gatten fyldte hallen op med planker, rundsave og arbejdsborde.

Virksomheden lå indtil flytningen på Brassøvej i Risskov, men lokalerne i Lystrup er ifølge indehaver og snedkermester Philip Krøyer optimale, fordi der er god plads, højt til loftet og store porte til levering af materialer. Han forudser, at virksomheden kan blive i bygningen i mange år.

Også Rema 1000 har tidligere vist interesse for ejendommen, men grundet miljøhensyn og kommuneplanen har det ikke været muligt for dagligvarekæden at få tilladelse til at åbne en ny forretning på grunden. 

I artiklen kan du komme med indenfor og se, hvordan man omdanner en tidligere brandstation til et moderne snedkeri.

Der er atter liv i den tidligere brandstation på Sønderskovvej, efter at den i knap fire år stod gabende tom. I dag rummer lokalerne et moderne møbelsnedkeri, og bag de store porte er brandbilerne erstattet af værktøj og rundsave.

Der skulle gå omkring fire år, fra de sidste brandfolk forlod stationen på Sønderskovvej i Lystrup, til der atter kom liv i lokalerne. I mellemtiden stod de gabende tomme, men for lidt over et år siden flyttede møbelsnedkeriet Krøyer & Gatten ind.

Bag de store, gennemsigtige porte er hallen fyldt med træplanker i forskellige former og størrelser. På bordene står rundsave, og bagvæggen er fyldt med værktøj, som hænger side om side med en brandslange fra fortiden. I loftet snor sig store ventilations- og udsugningsrør.

Det er megafedt, at det er et kæmpestort rum, og at der er højt til loftet. De store porte er også geniale, når vi får leveret materialer. Vi er slet ikke færdige her, og der er rigtig mange år i de her lokaler.

Philip Krøyer, snedkermester i Krøyer & Gatten

Det er venneparret Philip Krøyer og Kristian Gatten, som står bag møbelsnedkeriet. De to mødte hinanden på grundforløbet til snedkeruddannelsen, og efter en periode som selvstændige slog de pjalterne sammen.

- Kristian kørte forbi lokalet en dag og så, at det stod tomt. Så kontaktede han udlejeren, som fortalte, at de manglede en lejer. Der var flere mekanikere, som var interesserede i lokalet, men ejerne kunne godt tænke sig noget andet. Så da vi kom med vores møbelsnedkeri, tror jeg, at de synes, det var interessant, siger Philip Krøyer.

En speciel profil

Før Krøyer & Gatten flyttede til Lystrup, havde virksomheden hjemme i en gammel bygning på Brassøvej i Risskov. Men på grund af byudviklingen og opførslen af de mange nye lejligheder i området, var de nødsaget til at flytte.

På bagvæggen hænger en stor vandslange side om side med værktøjet. Den er et levn fra tiden, hvor bygningen rummede en brandstation. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Oprindeligt var virksomheden både et møbelsnedkeri og en tegnestue, da Kristian Gatten foruden at være snedker er uddannet arkitekt.

- Siden har vi udviklet os til kun at være et møbelsnedkeri, som laver højkvalitetsinventar. Vi laver typisk møbler og inventar til hele, nybyggede huse, og vi har kontakter til arkitekter og tegnestuer, som sender deres kunder videre til os, forklarer Philip Krøyer.

Fra lokalerne på Sønderskovvej tegner og producerer Krøyer & Gatten alt fra møbler og inventar til køkkener, entreer, garderober og vinkældre. Og netop kombinationen af, at de begge er snedkerudlærte, og at Kristian Gatten er uddannet arkitekt, skaber en anderledes profil for virksomheden.

- Det er noget, vi har slået os meget op på. Vi kan lide håndværk, men vi har også enormt meget interesse for design, og vi kan godt lide, at der er en rød tråd igennem inventaret i huset, så vi ser holistisk på projekterne. Vi går meget op i, at man kan se, at det hele kommer fra samme hånd, og at det passer til huset, siger Philip Krøyer.

30 år med brandvæsen i Lystrup

Østjyllands Brandvæsen hørte fra 1989 til 2018 til i Lystrup. I første omgang lå stationen på Skæringvej, men fra 1995 rykkede køretøjerne ud fra bygningen på Sønderskovvej.

Da brandfolkene flyttede ud for omkring fem år siden, var det for senere at rykke ind på den spritnye brandstation i Lisbjerg. Den har siden vist sig at være behæftet med flere fejl og mangler, ligesom brandvæsenet for nyligt råbte op om en presset økonomi og mangel på kapacitet.

Der er ikke sket de store forandringer på facaden til den tidligere brandstation. Ifølge Philip Krøyer har de ikke haft tid til at sætte et nyt skilt op endnu. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Krøyer & Gatten har opsat ny udsugning og troldtekt i loftet på den tidligere brandstation. Men ellers krævede det ikke de store forberedelser, før lokalet var klar til indflytning. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Lokalerne på Sønderskovvej er ejet af et ejendomsselskab, og Rema 1000 har siden brandfolkenes afgang fra stedet været interesseret i at åbne en dagligvareforretning på grunden. Men af hensyn til kommuneplanen og af miljøhensyn har det ikke været muligt.

Ifølge Philip Krøyer er forholdene optimale til deres møbelsnedkeri:

- Vi kom fra et værksted, som var halvt så stort som det her, men det handler om at optimere pladsen, for vi er allerede ved at vokse ud af de her lokaler. Det er megafedt, at det er et kæmpestort rum, og at der er højt til loftet. De store porte er også geniale, når vi får leveret materialer. Vi er slet ikke færdige her, og der er rigtig mange år i de her lokaler.

Ingen lokale kunder – endnu

Han forudser, at virksomheden afhængig af udlejer kan blive i lokalerne i mange år, og der er nok at se til –virksomheden er booket det næste lange stykke tid.

- Vi har travlt. Hvis alt går, som det skal, er vi booket langt ind i 2024. Så der er nok at se til, og vi leder også efter en eller to ekstra medarbejdere. Det er nogle kæmpestore projekter, hvor vi skal lave inventar til hele huse, så derfor er vi optaget i mange måneder, siger han.

Særligt bygningens store porte er smarte, når møbelsnedkeriet får leveret materialer. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Der har endnu ikke været kunder fra Lystrup. Spørger man Philip Krøyer, bor deres primære århusianske kundegruppe i Risskov, men virksomheden leverer til projekter i hele landet, og deres største konkurrenter ligger uden for Aarhus.

- Foruden at levere til privatpersoner kan vi også godt lide at lave produkter til restauranter og erhverv. Vi kan gode lide helheder og design, så om det er erhverv eller privat, er sådan set lige fedt for os, siger Philip Krøyer.

Bunden af kunstgræsbanen i Lystrup består af olivenkerner, sand og kork. Det er et lidt dyrere alternativ til de traditionelle kunstgræsbaner, hvor bunden er lavet af gummigranulat. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Olivenkerner, kork og sand fungerer tiptop for fodboldklubben i Lystrup: Måske kan kunstgræs-succes rulles ud i andre klubber

Der kan meget vel være et forbud mod gummigranulat på vej. Onsdag den 26. april skal EU-kommissionen tage stilling til et forslag om at forbyde bevidst tilsat mikroplast. Og det kan få stor betydning for de århusianske fodboldforeninger og kunstgræsbaner.

Men i Lystrup består bunden i den nye kunstgræsbane ikke af gummigranulat, men derimod af en blanding af olivenkerner, fint sand og kork. Og ifølge formanden for Lystrup IF Fodbold, Peter Dyhr, fungerer det rigtig godt.

Banen er blød og god at spille på, og modsat den bæredygtige bane i Stavtrup bliver den ikke automatisk glat i frostvejr. Altså kan andre fodboldforeninger hente inspiration fra Lystrup, hvis det viser sig, at de skal udskifte deres baner af gummigranulat med mere bæredygtige alternativer.

Lystrup IF Fodbold har med deres nye kunstgræsbane fundet et godt og effektivt alternativ til kunstbaner med det udskældte gummigranulat. Der er inspiration at hente, hvis EU-kommissionens forslag om et forbud mod granulat bliver vedtaget.

Onsdag den 26. april skal EU-kommissionen stemme om et forslag om forbud mod bevidst tilsat mikroplast, og det kan få store konsekvenser for de århusianske fodboldklubber.

Mange af dem har nemlig kunstgræsbaner med gummigranulat, og bliver forslaget vedtaget, bliver salget af granulat forbudt om otte år. Det betyder, at det er slut med de traditionelle kunstgræsbaner, hvor det løse gummigranulat i mange tilfælde ender i naturen, vaskemaskinen og i sidste ende spildevandet.

Men Lystrup IF Fodbold er ikke bekymret. Foreningen indviede sin nye kunstgræsbane i sommeren sidste år, og den består – modsat mange andre kunstbaner – ikke af gummigranulat.

Personligt synes jeg, at vores bane er en lille smule blødere at spille på, end mange af dem vi har oplevet andre steder. Bolden har en mere realistisk bevægelse på banen. Den er rigtig fin at spille på.

Peter Dyhr, bestyrelsesformand i Lystrup IF Fodbold

I stedet for er banens bund lavet af en blanding af sand, olivenkerner og kork, og ifølge Peter Dyhr, som er formand for Lystrup IF Fodbold, har det vist sig at være en hensigtsmæssig blanding.

- Alle de ting, der er i banen, kan opløse sig selv. Det er ting, der kan findes i naturen, så hvis der skulle slippe noget ud, er det ikke det værste, der kan ske. Banen er god at spille på. Den er lige så hurtig som en våd græsplæne. Vi er rigtig glade for den, og vi har bestemt ikke fortrudt, at vi er gået den vej, siger han.

En realistisk bevægelse

Kunstbanen har kostet lige knap seks millioner kroner at anlægge og har på mange måder gjort fodboldklubben til en helårsklub. Hvor de tidligere lejede sig ind på andre kunstgræsbaner i vintersæsonen, kan de nu træne og spille kampe på hjemmebane.

Og ifølge Peter Dyhr er banen i Lystrup mindst lige så god som baner med gummigranulat.

- Personligt synes jeg, at vores bane er en lille smule blødere at spille på, end mange af dem vi har oplevet andre steder. Bolden har en mere realistisk bevægelse på banen. Den er rigtig fin at spille på, siger han og fortsætter:

- Jeg ved også, at nogle hold er så glade for den, at de hellere vil spille på den end på græs, selvom græsbanerne er klippet og klar til brug.

Ved siden af den nye kunstgræsbane ligger Lystrup IF Fodbolds multibane. Her er bunden lavet af gummigranulat, og de små sorte gummistykker flyder langs banen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Fodboldforeningen i Lystrup besluttede allerede tidligt i processen, at den nye kunstgræsbane skulle være uden granulat og pege i en mere bæredygtig retning. Og hvis klubben med tiden får brug for endnu en kunstgræsbane, bliver det en magen til, understreger Peter Dyhr:

- Med de ulemper, det har, kan vi ikke være bekendt at lave flere baner med gummigranulat. Vi har desværre en multibane med gummigranulat, og vi kan jo se, at det er overalt omkring banen.

Problemet med granulatet er, at det sætter sig i både sko, strømper og tøj, og at det i mange tilfælde bliver spredt til naturen omkring banerne og ryger med hjem i vaskemaskinen.

Som en skøjtebane

Også fodboldklubben i Stavtrup har en bæredygtig kunstgræsbane. Her er granulatet erstattet med sukkerrør, og selvom idéen er god, har det ført problemer med sig. Ifølge lokalmediet Viby-StavtrupLIV bliver banen nemlig meget glat i frostvejr.

Det problem har de dog ikke i Lystrup.

- Deres problem er, at banen fryser nede i bunden, og så bliver den som en skøjtebane. Det gør vores ikke, for sammensætningen af fyld gør, at det ikke fryser sammen, og heller ikke fryser sammen med plasticgræsset, siger Peter Dyhr, men understreger, at banen ved snefald har været frossen på overfladen.

Han forstår godt behovet for at udfase gummigranulat, men han mener, at man bør give foreningerne god tid til at ændre banerne, og at man i første omgang bør sætte en stopper for opførslen af nye kunstgræsbaner med gummigranulat.

- Foreninger har ikke den store økonomi, og at man lige pludselig skal skifte banerne ud, er ikke så optimalt. Det er meget få klubber, som kan finde en halv million til at skifte fyldet på en kunstgræsbane, siger Peter Dyhr og fortsætter:

- Man er altid velkommen til at komme og besøge os og se, hvordan vores bane ser ud og fungerer.

Læs det korte nyhedsoverblik fra LystrupLIV nedenfor. Foto: Jens Thaysen

Det skal du også vide: Nye ladestandere til elbiler, biblioteket fejrer 50-års jubilæum, rockerfest i Lystrup og ny café i nabobyen

Her får du et kort nyhedsoverblik.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Ladestandere ved engsøen og Lystrup Centervej

Aarhus Kommune vil opsætte 138 nye ladepladser på tværs af kommunen, og dermed får elbilisterne i Lystrup og omegn også bedre muligheder for at lade batterierne op. En del af standerne bliver nemlig placeret ved Egå Engsø og på Lystrup Centervej.

På parkeringspladsen ved engsøen – ud mod Lystrupvej – kommer der to nye hurtigladestandere med fire ladepladser. Og på Lystrup Centervej bliver der opsat fire ladestandere med samlet set otte ladepladser.

- Vi vil gerne gøre livet lidt lettere for folk med elbil i Aarhus, så flere vælger det grønnere alternativ. Det kræver blandt andet, at vi stiller endnu flere lademuligheder til rådighed, siger Nicolaj Bang (K) rådmand for Teknik & Miljø i en pressemeddelelse.

Ved hurtigladerne kan man lade sin bil op på en time, mens det tager tre timer at lade sin elbil ved hjælp af de almindelige ladere. Aarhus Kommune forventer, at bilisterne får glæde af de nye ladestandere næste år.

Biblioteket på Bystævnet fylder 50 år

Torsdag den 27. april fylder biblioteket på Bystævnet 50 år. Det markeres med forskellige arrangementer i løbet af dagen, blandt andet taler, fælleslæsning, udstilling fra det lokalhistoriske arkiv og Lego-bygning af fremtidens bibliotek.

Det er samtidig bibliotekernes bæredygtighedsuge, og derfor kan der også prøves kræfter med frøbomber og bæredygtige bogmærker. Der vil desuden blive serveret kaffe og kage.

Allerede i 1895 var der et bibliotek i Elsted, som holdt til i kælderen under den daværende Elsted Skole. Efter kommunesammenlægningen i 1970 overtog Aarhus Kommune driften af biblioteket, og der var flere planer på bordet for placeringen af et nyt bibliotek, blandt andet området ved tennisbanerne i Lystrup.

Lystrup Bibliotek flyttede ind i lokalerne på Bystævnet den 27. april 1973, og fik foruden bøgerne plads til grammofonplader og kassettebånd.

Jubilæumsfest hos Hells Angels

Der var masser af aktivitet omkring Hells Angels’ klubhus på Marøgelhøj i Lystrup lørdag den 22. april. Rockerklubben havde inviteret mere end 500 rockere fra ind- og udland til en stor jubilæumsfest, og gæsterne kom blandt andet fra Tyskland og Baltikum. Det skriver TV2 Østjylland.

Politiet blev opmærksom på festen via de sociale medier, og var derfor mødt talstærkt op. Festens deltagere blev visiteret og registreret ved ankomsten.

Det betød blandt andet, at en 32-årig mand blev anholdt og varetægtsfængslet i fire uger, efter at han ankom til festen bevæbnet med kniv. Derudover blev flere af gæsterne taget med forskellige former for narkotika på sig.

- Vi laver selvfølgelig en indsats derude, fordi vi har en interesse i at vide, hvem det er, der dukker op til sådan en fest, sagde vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Rønberg til TV2 Østjylland i forbindelse med arrangementet.

Ny café i Skødstrup åbner snart

En af Lystrups nærmeste nabobyer Skødstrup får en ny café ved navnet Glass Skødstrup. Det skriver Din Avis Aarhus.

Det er duoen Bjørn Eyde og Daniel Dyhr Sørensen, der i løbet af de seneste måneder har forvandlet den tidligere pub Murphys Pub & Sportsbar til en ny café.

- Vi knokler fortsat for at blive færdige med de sidste ting, men alligevel tør vi godt melde en dato ud. Derfor vil vi gerne invitere til åbningsreception fredag den 28. april. Dagen vil være en ”soft opening” hvor vi byder på bobler, samt muligheden for at se og smage alle de skønne elementer, som vores Salumi Misto-platte består af, skriver indehaverne på Facebook.

Dørene åbner klokken 13.00, og allerede dagen efter har caféen åbent som normalt, hvor man kan bestille fra hele menukortet. Glass Skødstrup ligger på Bondehaven 17 og holder i første omgang åbent på lørdage og søndage.

Bolighandler i 8520 den seneste tid

Her får du et overblik over den seneste tids bolighandler i postnummer 8520.

Parcelhuset på adressen Birkehaven 20 har efter 34 år med de samme ejere skiftet hænder. Boligen har et samlet areal på 137 kvadratmeter og ligger på en grund, der er 760 kvadratmeter stor.

Salgsprisen endte på 3,5 millioner kroner, og da det blev handlet i 1988, lå prisen på bare 520.000 kroner. Huset er bygget i 1981, ombygget i 1999 og rummer fem værelser og to toiletter.

På adressen Koldkilde 107 i Elev har et 152 kvadratmeter stort rækkehus fået nye ejere. Køber måtte slippe 3,2 millioner kroner for boligen, som ligger på en grund, der er 240 kvadratmeter stor.

Rækkehuset er opført i 2014 og rummer fem værelser og to badeværelser.