Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ejendomsselskabet Smiley ønsker at opføre både rækkehuse og lejligheder på en række grunde langs Sønderskovvej. Tegning: Cebra Architecture

Nyt forslag om rækkehuse og lejligheder på Sønderskovvej

Jeg fik engang en henvendelse fra en læser, som spurgte, hvorfor indkørslen til Lystrup langs Sønderskovvej altid skal være så grim?

Ifølge læseren led Lystrup i flere år under, at mange af de forfaldne og slidte bygninger langs vejen ikke blev revet ned – blandt andet den gamle plastikfabrik på grunden, hvor der nu ligger en Burger King. Og forrige vinter blev parkeringspladsen ved vaskehallen så benyttet som midlertidigt saltlager. Heller ikke ligefrem en skønhed for øjet.

Og jeg forstår faktisk godt, hvorfor læseren gerne ville have mig til at se nærmere på forskønnelsesmulighederne langs Sønderskovvej. Skal jeg være helt ærlig, har jeg selv tænkt over, at Lystrup ikke rigtig kommer til sin ret, når man entrerer byen.

Så hvad kan man egentlig gøre for at forskønne området? Skabe liv og noget som er kønt for øjet?

Det spørgsmål mener ejendomsselskabet Smiley, at de kan svare på. Virksomheden ejer en række erhvervsgrunde langs den sydlige del af Sønderskovvej, og dem mener de, at de kan optimere til gavn for hele området.

Selskabets forslag går på at rive to af erhvervsbygningerne ned, bevare og udbygge et helt tredje erhvervsbyggeri og så ellers opføre nye boliger i form af både rækkehuse og lejligheder.

Jeg har talt med dem om deres idéer. For hvordan får man et helt nyt boligkvarter til at passe ind i et område, hvor der i forvejen er både erhverv og parcelhuse? Hvilket segment henvender de nye boliger sig til? Og på hvilken måde er der tænkt natur og grønne områder ind i projektet?

En ting er helt sikkert: Du skal ikke forvente, at der popper nyt byggeri frem lige foreløbigt. Projektet afhænger af flere forskellige ting.

Mere om det i dagens nyhedsbrev, hvor du også kan se de foreløbige visualiseringer af området. Derudover har jeg endnu en cykel-nyhed med til dig og et nyhedsoverblik, hvor du kan blive klogere på nogle af de begivenheder, som finder sted i denne weekend og den kommende tid.

Men det må du scrolle længere ned for at se – god lørdag.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Det er dette areal på Sønderskovvej, som ejendomsselskabet Smiley ønsker at opføre boliger på. Planerne indbefatter blandt andet, at erhvervsbygningerne bagerst i billedet bliver revet ned. Foto: Google Street View

Etageboliger og rækkehuse på Sønderskovvej: Ejendomsselskab vil omdanne erhvervsgrunde til nyt boligområde

Ejendomsselskabet Smiley, som ejer en række ejendomme langs den sydlige del af Sønderskovvej, ønsker at modernisere området, rive nogle af erhvervsbygningerne ned og opføre nye boliger.

I samarbejde med Cebra Architecture har virksomheden udarbejdet et forslag, som indeholder planer om lidt over 100 nye boliger, fordelt på både lejligheder, rækkehuse og byhuse i op mod seks etager. Derudover rummer forslaget et stort, grønt fællesområde og en udvidelse af den gule erhvervsbygning, som i dag huser en bioteknologi-virksomhed.

Men det er stadig uvist, om de mange idéer kan blive til virkelighed. Det kræver nemlig, at planrammerne for området bliver ændret i kommuneplanen, og det er i sidste ende op til politikerne. Derfor har projektet lange udsigter.

Læs mere, og se de foreløbige visualiseringer i artiklen.

Ejendomsvirksomheden Smiley, som ejer tre erhvervsejendomme langs den sydlige del af Sønderskovvej, ønsker at omdanne området og opføre både etageboliger og rækkehuse. Projektet har dog lange udsigter og afhænger blandt andet af, at planrammerne for området bliver ændret.

Det er vist ingen overdrivelse at sige, at indgangen til Lystrup langs Sønderskovvej ikke har særlig meget charme. Fra vaskehallen og tankstationen på den ene side til de store erhvervsbygninger og græsplæner på den anden.

Men kunne man gøre et eller andet for at opgradere området lidt? Skabe noget liv, bevægelse og sjæl? Sådan har du måske tænkt gennem årene, og nu har området også fanget det århusianske ejendomsselskab Smileys interesse.

Selskabet ejer de tre ejendomme på adresserne Sønderskovvej 5, 7A og 7B, hvor virksomhederne LGC Biosearch Technologies, MarkOn og fem kontorvirksomheder hører hjemme.

Når vi søger blandinger i boligtyperne, er det for at skabe social diversitet. Længst mod vest, hvor området grænser op til et parcelhusområde, kan man lave nogle mindre enheder, som boligmæssigt passer til parcelhusene. Og mod Sønderskovvej kan man lave større og højere etagebebyggelse.

Mikkel Frost, arkitekt hos tegnestuen Cebra

Og ifølge Niels Lund Lihn, medejer i Smiley, kan de se et stort potentiale i at omdanne området til et blandet bolig- og erhvervsområde med både grønne områder, etagebyggeri og rækkehuse.

- I dag er området udlagt til erhvervsbyggeri, men vi synes ikke, at det er det rigtige for Lystrup. Det er ikke en præsentabel entré til Lystrup, og det er heller ikke det, der bliver efterspurgt. Med nærheden til letbanen, motorvejen, cykelstien og de rekreative områder er det oplagt at optimere området og give det et mere moderne udtryk, siger han.

Derfor har virksomheden indledt en dialog med Aarhus Kommune om en omdannelse af området. Intet er dog fast besluttet endnu, for realiseringen afhænger af flere ting – det vender vi tilbage til.

Social diversitet i forskellige højder

Området ligger på en skrånende grund cirka 500 meter fra letbanestationen. Ifølge Niels Lund Lihn går de foreløbige idéer på at bevare og udvide det sydligste erhvervsbyggeri, mens de to nordligste byggerier rives ned til fordel for nye boliger.

- Den store, gule bygning har en fin arkitektonisk stil, som minder lidt om Aarhus Universitet. Den er fuldt udlejet til en stor virksomhed, og med tiden får de sandsynligvis brug for mere plads. Det er dem, vi vil udvide til, siger han.

For at sikre de nye boligers udkig til engsøen og Aarhus mod syd går ejendomsselskabets vision på at bygge højest mod nordøst og lavest mod syd og sydvest.

Det gule felt markerer de matrikler, hvor ejendomsselskabet vil bygge nye boliger. Det røde felt markerer de erhvervsbygninger, som virksomheden ønsker at bevare og udbygge. Kort: Google My Maps
Det nye byggeri bliver adskilt fra de eksisterende parcelhuse ved hjælp af en ny vej og beplantning, som allerede eksisterer i dag. Langs den ensrettede vej skal der etableres beboerparkering, ligesom der skal være parkeringspladser parallelt med Sønderskovvej. Tegning: Cebra Architecture

Ifølge virksomhedens projektforslag skal bebyggelsen bestå af både lejligheder, byhuse og rækkehuse. Byggeriet er tænkt i to til fem etager, og på hjørnet af Sønderskovvej og Skæringvej skal byggeriet nå op i seks etager.

- Når vi søger blandinger i boligtyperne, er det for at skabe social diversitet. Længst mod vest, hvor området grænser op til et parcelhusområde, kan man lave nogle mindre enheder, som boligmæssigt passer til parcelhusene. Og mod Sønderskovvej kan man lave større og højere etagebebyggelse. Det betyder også, at man ikke får en kæmpehøj bygning i baghaven, siger Mikkel Frost, stiftende partner i arkitektfirmaet Cebra Architecture og arkitekt på Smileys projekt på Sønderskovvej.

Jørgen Danielsen, som er hovedejer i Smiley, understreger, at det er en grundværdi for arbejdet, at der er tale om byggeri af høj kvalitet. Han har også tidligere samarbejdet med Mikkel Frost, blandt andet i forbindelse med byggeriet Æbeløen i det indre Aarhus.

- Vi vil gerne udvikle et smukt og markant kvalitetsbyggeri, der kan være med til at løfte profileringen af Lystrup og forskønne byens entré, siger han.

En miniudgave af universitetsparken

Foruden bygningerne skal der ifølge det foreløbige materiale etableres private haver og et stort, grønt fællesområde i midten af byggeriet, hvor der kan opføres legeplads, fælles grillareal og så videre.

- Meget af det, man ser ind på – hvis man overhovedet kan se derind – er træer og beplantning, som står mellem den kommende bebyggelse. Så det opleves som en park med huse i. Som en slags miniudgave af universitetsparken, siger Mikkel Frost og understreger, at de tænkte boliger længst mod parcelhusene er placeret med gavlen mod vest, så de ikke former en stor mur, men sikrer indblik til området.

De nuværende og foreløbige skitser omfatter 90 lejligheder og 22 rækkehuse eller dobbelthuse.

Parkeringspladserne parallelt med Sønderskovvej tænkes bevaret, mens bæltet af træer mod parcelhusene ifølge ejendomsselskabet skal bevares men mindskes lidt for at gøre plads til en ny ensrettet vej, som kobles til Skæringvej mod nord.

Ifølge Smileys foreløbige projektforslag skal det højeste byggeri placeres ud mod Sønderskovvej (til højre på tegningen), mens byhusene og rækkehuse skal placeres længst mod vest og det eksisterende parcelhuskvarter. Tegning: Cebra Architecture

Det giver også de nuværende beboere bedre adgang til naturområderne mod syd og letbanen mod nord.

- Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en skitse på nuværende tidspunkt. Det er første læsning af stedet og et billede på, hvordan vi gerne vil gribe det an. Vi ønsker ikke at genere eller skygge for naboerne, og der er mange variationer over den her plan, understreger Mikkel Frost.

Støjgener og klogt byggeri

Allerede i sommeren 2022 inviterede ejendomsselskabet de nærmeste naboer og fællesrådet til borgermøde om projektet. Her fik de ifølge Niels Lund Lihn overvejende positive tilkendegivelser, og da intet ligger fast endnu, er de fortsat meget interesseret i borgernes synspunkter og idéer.

- Jeg oplevede, at folk var positive overfor det. Det er klart, at det altid sætter tanker i gang, når der kommer noget nyt. Det, vi tog med fra mødet, var, om de boliger, der ligger helt over mod villaerne, skal være i tre etager, eller om vi kan skalere ned for at forhindre indbliksgener. Det var det væsentligste issue for naboerne, siger han og fortsætter:

- Men vores projekt vil være værdiforøgende for det omkringliggende område fremfor at bevare det nuværende eller opføre nyt erhvervsbyggeri.

Ifølge Niels Lund Lihn er boligerne tænkt til familier og seniorer, og den endelige fordeling mellem leje- og ejerboliger er endnu ikke på plads.

Vi er afhængige af, at der er en politisk velvillighed til det her, og at der er et ønske om, at det er den her retning, Lystrup skal udvikle sig i. Vi har respekt for, at det er politikerne, der i sidste ende skal sætte rammerne for, hvad man må. Det er ikke for at foregribe begivenhedernes gang.

Niels Lund Lihn, medejer og direktør i ejendomsselskabet Smiley

Da området ligger tæt på motorvejen og grænser op til Sønderskovvej, skal der også tages hensyn til støjgenerne fra trafikken. Men spørger man Mikkel Frost, kan man sagtens bygge boliger i området.

- Der er egentlig ikke nogen ben i det, hvis man gør det klogt og med omtanke, så man får indrettet boligen rigtigt og får lavet den rigtige facade. Er man en nogenlunde anstændig arkitekt, havde man gjort det alligevel, siger han.

Lange udsigter og politisk velvillighed

Men en ting er visioner og idéer, noget andet er de planrammer, som skal være til stede for, at projektet kan gennemføres. Det ønskede område er udlagt til erhvervsbebyggelse i kommuneplanen, og for at byggeriet af boliger skal kunne realiseres, skal områdets anvendelse ændres i den kommende og reviderede kommuneplan. Den skal ligge klar i 2025.

En eventuel udvikling af området beror derfor på en politisk beslutning.

- Vi er afhængige af, at der er en politisk velvillighed til det her, og at der er et ønske om, at det er den her retning, Lystrup skal udvikle sig i. Vi har respekt for, at det er politikerne, der i sidste ende skal sætte rammerne for, hvad man må. Det er ikke for at foregribe begivenhedernes gang. Det er for at inspirere og sige, at det er det her, vi gerne vil, siger Niels Lund Lihn.

Da kommuneplanen først skal ligge klar i 2025, og der efterfølgende skal udarbejdes en lokalplan, går der flere år, før det nye byggeri eventuelt kan opføres.

- Nu har vi talt med de nærmeste naboer og med fællesrådet, og i næste runde kan det være, at vi skal tale om projektet i et større forum, så folk kan melde ind med idéer eller input til projektet, siger Niels Lund Lihn.

Har man kommentarer, idéer eller forslag, kan man sende dem til ham på niels@systemestate.dk.

Bilisterne må køre 60 km/t på Elevvej gennem Lisbjerg Skov, og særligt i de mørke vintermåneder skaber det utrygge og farlige situationer, at cyklisterne skal køre i udkanten af kørebanen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Bred opbakning til ny cykelsti mellem Elev og Lisbjerg – men SF er bekymret for fordelingen af midler

Det var et stort set enigt byråd, der onsdag den 8. marts drøftede forslaget om at anlægge en ny cykelsti langs Elevvej gennem Lisbjerg Skov. Indstillingen, som foruden cykelstien ved Elev rummer forslaget om to nye cykelforbindelser i den sydlige del af kommunen, blev sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Det var særligt SF, der satte spørgsmålstegn ved udgifterne. De tre cykelstier kommer samlet til at koste omkring 36,3 millioner kroner, og ifølge partiet kan man for de penge ramme flere cyklister ved at anlægge cykelstier andre og mere befærdede steder i kommunen.

Flertallet var der dog, og borgerne i Elev og Nye kan sandsynligvis se frem til at få en ny og mere tryg cykelforbindelse. Nu venter behandlingen i Teknisk Udvalg og den endelige vedtagelse i byrådet.

Tilslutningen var stor, da byrådspolitikerne onsdag den 8. marts diskuterede etableringen af en ny cykelsti langs Elevvej. Men SF er bekymret for, om de mange millioner kunne bruges bedre på andre og mere befolkede cykelstrækninger.

Der bliver med al sandsynlighed anlagt en ny cykelsti på strækningen langs Elevvej gennem Lisbjerg Skov. Onsdag den 8. marts diskuterede byrådet sagen, og selvom den endelige vedtagelse fortsat mangler, var der bred opbakning til at forbedre cykeloplevelsen for borgerne i Elev og Nye.

I dag kører cyklisterne i kanten af den trafikerede Elevvej, og for mange er det særligt i vintermånederne en utryg oplevelse. Men nu kan de lokale borgere sandsynligvis se frem til, at der bliver etableret en tosporet og separat cykelsti på strækningen.

- Den store udvikling i området ved Elev har betydning for flere cyklister, og det skal være trygt at lade børnene cykle hele vejen derop. Cykelstien giver også en bedre sammenhæng i hele den nordlige del af kommunen, hvis man ønsker at cykle, sagde Mette Skautrup (K) i byrådssalen.

Vi glæder os over, at blandt andet Elevvej får et løft af cykeltrafikken. Det er godt og vigtigt. Men vi ærgrer og bekymrer os over, hvad de 36,3 millioner kroner ellers kunne have rakt til, hvis der var blevet set mere grundigt på antal cyklister og uheld bredere i vores kommune.

Liv Gro Jensen (SF), byrådsmedlem

Den nye cykelsti skal strække sig fra boligområdet ved Koldkilde til krydset mellem Elevvej og Larsmindevej, hvor den skal kobles til den eksisterende cykelsti mod Lisbjerg.

Ved onsdagens byrådsmøde blev sagen dog ikke endeligt vedtaget. På baggrund af et ønske fra blandt andre SF blev den sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Mere for pengene

Den dobbeltrettede cykelsti skal efter planen anlægges langs den vestlige side af Elevvej. Den skal dække en 1,8 kilometer lang strækning gennem Lisbjerg Skov, og kommer til at koste omkring 11,5 millioner kroner.

Det skyldes ikke mindst, at kommunen skal erhverve privatejet jord langs Elevvej for at gøre plads til cykelstien, at et stykke af Elevvejs forløb skal ændres, og at der skal bygges en bro over et vandløb i skoven. Det kan du læse mere om her.

Men det var ikke kun den nye cykelsti mellem Elev og Lisbjerg, byrødderne skulle diskutere onsdag aften. Indstillingen rummede også forslaget om en ny cykelsti til Ajstrup Strand samt en forbindelse mellem Beder og Malling.

Der var bred opbakning blandt byrådets partier til forslaget om at etablere en tosporet cykelsti på den vestlige side af Elevvej og Koldkilde. Den gule streg markerer den nye cykelsti, og den røde markerer den eksisterende cykelsti, som løber fra Larsmindevej til Lisbjerg. Kort: Aarhus Kommune

De tre projekter løber samlet op i 36,3 millioner kroner, og fordelingen af de mange millioner bekymrer SF.

- Oplandsruterne kan nogle gange tabe til dem, hvor der færdes flere på cykel, og sådan skal det ikke altid være. Dog er vi nødt til at skele til, hvor de fleste cykler, og hvor de fleste uheld sker. Det er ikke på de valgte ruter her. Vi er på ingen måde imod de her ruter, men vi kanaliserer mange midler hen til cykelstier, hvor der ikke er så mange cyklende eller uheld, sagde Liv Gro Jensen (SF), som ønskede sagen forbi Teknisk Udvalg, så det i fremtidige sager bliver sikret, at man får mest muligt for pengene.

Skævvridning i kommunen

Midlerne til de tre projekter er allerede fundet. I den nuværende cykelhandlingsplan er der afsat 3,3 millioner kroner årligt til cykelstier, i både 2018 og 2020 blev der lavet puljer til cykelforbindelser i oplandet, og i den 10-årige investeringsplan 2024-2033 er der afsat 200 millioner kroner til cykling og gang.

Men, lød det fra Liv Gro Jensen (SF):

- Der er mange andre cyklister, som måske kunne have mere gavn af midlerne, hvis de var fordelt anderledes ud. Vi glæder os over, at blandt andet Elevvej får et løft af cykeltrafikken. Det er godt og vigtigt. Men vi ærgrer og bekymrer os over, hvad de 36,3 millioner kroner ellers kunne have rakt til, hvis der var blevet set mere grundigt på antal cyklister og uheld bredere i vores kommune.

Hvis man lægger det perspektiv ind, at vi skal have cykelstier til så mange af os som muligt, så er det her en dårlig beslutning. Men hvis man siger, at vi er en hel kommune med et opland og folk, som i mange år har kæmpet hårdt for cykelstier, så kommer man til en anden konklusion.

Nikolaj Bang (K), byrådsmedlem og rådmand for Teknik & Miljø

Tonerne fra Radikale Venstre var derimod mere positive. Partiet bakkede op om indstillingen og de tre nye cykelstier, som ifølge ordfører Metin Lindved Aydin er nødvendige for at forhindre en skævvridning mellem byen og oplandet.

- Vi ønsker borgerne i de respektive lokalsamfund tillykke med de nye cykelstier. Liv Gro Jensen har ret i, at man nogle steder kan betjene flere cyklister for de samme penge, men vi bliver nødt til at sikre infrastrukturen i oplandet. Ellers bliver det for evigt skævvredet, lød det fra ham.

2024 eller 2025

De lokale borgere i Elev og omegn har i årevis råbt efter en cykelsti gennem Lisbjerg Skov, og også rådmand for Teknik & Miljø Nikolaj Bang (K) bakker op om forslaget.

- Hvis man lægger det perspektiv ind, at vi skal have cykelstier til så mange af os som muligt, så er det her en dårlig beslutning. Men hvis man siger, at vi er en hel kommune med et opland og folk, som i mange år har kæmpet hårdt for cykelstier, så kommer man til en anden konklusion. Det er en politisk beslutning, og den bakker jeg fuldt ud op om, sagde han ved onsdagens byrådsmøde.

Flere af byrådspolitikerne gav desuden udtryk for, at udmøntningen af midler til cykelstier i den forrige cykelhandlingsplan har været for langsommelig.

- Vi er ikke imponeret over hastigheden ved dens udmøntning. Der kommer snart 200 millioner kroner, som skal sættes i en ny cykelhandlingsplan, og vi er bekymret for, at det kommer til at tage lige så lang tid, og at det ikke går hurtigt nok at få pengene ud at arbejde, lød det fra Jesper Kjeldsen (S).

Bliver cykelstien langs Elevvej endeligt vedtaget, forventes det, at den står færdig i 2024 eller 2025.

Det skal du også vide: Indsamling til krigs- og jordskælvsofre, forskellige koncerter og lokalt byrådsmedlem i nyt parti

Her får du et kort nyhedsoverblik.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Sogneindsamling i Lystrup Kirke

Søndag den 12. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp sin landsdækkende sogneindsamling, og de tre kirker i Lystrup, Elsted og Elev er med. I år går donationerne til nødhjælpsarbejde i Ukraine, jordskælvskatastrofen i Tyrkiet og Syrien og sultkatastrofen på Afrikas Horn.

For hver indsamler, der går en rute, planter Folkekirkens Nødhjælp et træ i Etiopien, som er et af de lande, der er hårdest ramt af både sult- og klimakatastrofer.

Ønsker man at deltage, kan man møde op i Lystrup Kirke søndag den 12. marts klokken 10.00. Så vil man blive tildelt en rute.

I Lystrup kan man kontakte indsamlingsleder Hanne Nellemann på telefon 61 68 17 40. I Elev kan man kontakte Karen Sandager Bilde på telefon 20 12 01 50, og i Elsted kan man kontakte Anja Nielsen på telefon 61 20 02 70.

Byrådsmedlem fra Lystrup melder sig ind i Danmarksdemokraterne

Den tidligere DF’er Jakob Søgaard Clausen, som bor i Lystrup og sidder i Aarhus Byråd, har meldt sig under Inger Støjbergs faner og er blevet en del af partiet Danmarksdemokraterne.

Jakob Søgaard Clausen meldte sig i august ud af Dansk Folkeparti på baggrund af den interne uro i partiet, og allerede i forbindelse med folketingsvalget erklærede han sin støtte til Inger Støjbergs politiske projekt.

Det er derfor heller ikke overraskende, at han har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne, og at partiet nu er repræsenteret i Aarhus Byråd.

- Det har været vigtigt for mig, at jeg fortsat vil kunne arbejde med de emner, som jeg er gået til valg på. En byudvikling med respekt, at byrådet ikke bare lytter, men også involverer og giver medindflydelse til århusianerne. At vi sætter trygheden og sikkerheden i højsædet, og at vi sikrer en god tilværelse for vores ældre. Det er der plads til i Danmarksdemokraterne, som er et nyt parti i udvikling, udtaler Jakob Søgaard Clausen i en pressemeddelelse.

Korkoncert med vokalensemblet Gaia

Samme dag, som sogneindsamlingen finder sted, er der koncert i Lystrup Kirke. Det blandede vokalensemble Gaia indleder forårets koncertsæson med koncert søndag den 12. marts klokken 15.00.

Koret vil præsentere et blandet og alsidigt program med arrangementer af både ældre komponister som William Byrd og nyere kompositioner af blandt andre James MacMillan.

Gaia dirigeres af Søren Kinch Hansen, som er docent i kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han er desuden fast dirigent for Århus Sinfonietta og tidligere kunstnerisk leder af Den Jyske Operas Kor.

Koncerten er gratis.

Lystrup Musikforenings koncerter i 2023

Lystrup Musikforening inviterer igen i år til forskellige koncerter i beboerhuset på Elsted Skolevej.

Fredag den 28. april kan man opleve århusianske Michelle Birkballes rock-toner, når hun slår guitarkassen op og spiller både egne og andres numre.

Fredag den 22. september spiller bandet Doors Legacy op til dans med fortolkninger af The Doors’ musikalske katalog. Bandet har spillet flere udsolgte turnéer og tager lytterne med tilbage til en genskabelse af 60’ernes musik.

Fredag den 17. november kommer kvartetten Moonjam til Lystrup. Det danske pop-rock-orkester blev dannet af Kærså-brødrene i 1985. Foruden de to er Maibrit Olesen med på vokal og Bobby Ricketts på saxofon.

Billetter til alle koncerter kan købes på Lystrup Musikforenings hjemmeside.