Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ejendomsselskabet 1927 Estate ønsker at opføre nye parcelhuse og seniorboliger i den nordlige ende af Lystrup-Elsted. Desuden vil selskabet plante en 100 hektar stor skov. Foto: Google Street View

Nye parcelhuse og seniorboliger på markerne nord for Lystrup

Hvor flytter man hen, når børnene er flyttet hjemmefra, parcelhuset er blevet for stor en mundfuld, og man gerne vil blive i lokalområdet? I Lystrup og omegn skal man være heldig, hvis man kan få plads i de få seniorvenlige boliger, der findes i området, og ellers er alternativet at flytte fra byen.

Men det kan være, at der med tiden bliver ændret på det. Ejendomsselskabet 1927 Estate, som holder til i Risskov, har nemlig fået en – synes de selv – god idé.

På nogle af de mange marker nord for Lystrup og Elsted vil de opføre både seniorboliger og parcelhuse samt plante en stor, ny skov. Området, de har i kikkerten, er ikke mindre end 135 hektar stort, og ifølge Bünyamin Simsek, som er driftsdirektør i 1927 Estate og byrådsmedlem for Venstre, vil projektet levere på flere fronter.

Men hvornår kan man så regne med, at de første boliger står færdige? Og hvad med indkøbsmulighederne i området eller daginstitutionspladserne til de mindste?

Mere om det i dagens første artikel, hvor du også kan blive klogere på, hvad fællesrådet tænker om de foreløbige planer.

Det er ikke så ofte, at alle byrådspolitikerne – på tværs af partier og fløje – er enige. Ikke desto mindre var det sådan, det lød onsdag i denne uge. Her skulle byrådet tage stilling til et forslag om at etablere sorggrupper for børn og unge, som har mistet eller har alvorlig sygdom inde på livet.

Som du måske kan regne ud, var der bred opbakning til forslaget, men et af de steder, hvor der faktisk allerede findes en sorggruppe, er i Lystrup Kirke.

Den tog sognepræst Hans Boas initiativ til for fire år siden. For unge i sorg har brug for at tale med andre, som står i samme situation som dem selv.

Dagens nyhedsbrev afsluttes med et kort nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan blive lidt klogere på et forslag om at omdanne en gammel busholdeplads på Bystævnet til et grønt område med beplantning.

God weekend.

Hvad skal jeg undersøge for dig?

Sidder du med en god historie, som andre bør høre?

Husk på, at du altid kan sende tips og forslag til emner, jeg bør tage op, til min mail membr@lystrupliv.dk.

Det kan for eksempel være en historie fra foreningslivet, det kan være trafik, som ikke fungerer, eller noget helt tredje.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Ejendomsselskabet 1927 Estate ønsker ikke at udpege præcis, hvor det nye byggeri skal opføres. Men det drejer sig om et 135 hektar stort markareal nord for Lystrup-Elsted. Fotos: Google Street View

Parcelhuse, seniorboliger og skov: Stort ejendomsselskab vil udvide Lystrup mod nord

Ejendomsselskabet 1927 Estate har planer om at opføre både seniorboliger og parcelhuse på markerne nord for Lystrup-Elsted. På et 135 hektar stort markareal vil virksomheden udvide byen med nye boligtyper og en stor, ny skov. 

Ifølge driftsdirektør i virksomheden Bünyamin Simsek, som desuden er tidligere rådmand for Teknik & Miljø og byrådsmedlem for Venstre, taler projektet både ind i kommunens planer om at sikre seniorboliger til de ældste borgere, fastholde børnefamilierne i kommunen og beskytte grundvandet. 

Men det har lange udsigter. Projektet skal først og fremmest indarbejdes i den reviderede kommuneplan, som skal være færdig i 2025.

Ifølge fællesrådsformand Flemming Larsen har fællesrådet ikke set noget konkret materiale på projektet endnu. De stiller sig dog positive overfor det foreløbige forslag, som de mener, kan komme borgerne i Lystrup-området til gavn.

Ejendomsselskabet 1927 Estate har planer om at bygge seniorboliger og parcelhuse samt at plante skov på et 135 hektar stort areal nord for Lystrup-Elsted. Projektet, som blandt andet vil beskytte grundvandet, har dog lange udsigter.

Der er nærmest udsigt til marker, så langt øjet rækker, når man står i udkanten af parcelhusområdet i det nordlige Lystrup-Elsted. Små grupper af træer popper op i horisonten hist og her, og elmasterne hænger i luften tværs over markerne.

De nordligste rækker af huse udgør i dag den naturlige ende på Lystrup og Elsted, men står det til ejendomsselskabet 1927 Estate, bliver det ikke ved med at være sådan. Risskov-virksomheden ønsker nemlig at udvikle og omdanne et 135 hektar stort markareal nord for Lystrup-Elsted og gøre området til en del af byen.

Kommunen har ikke selv tilstrækkelige midler til at opkøbe jord fra private jordejere, og den har heller ikke midler til at rejse skov. Derfor halter det lidt bagefter. Hvis de 35 hektar til boliger kan realiseres, vil vi på den nordligste del af arealerne rejse skov.

Bünyamin Simsek, driftsdirektør i ejendomsselskabet 1927 Estate

Cirka en tredjedel af arealet skal lægge grund til nye seniorboliger og parcelhuse, mens der på resten af området skal plantes omkring 100 hektar ny skov. Det fortæller Bünyamin Simsek, driftsdirektør i 1927 Estate.

- Hvis projektet bliver en del af kommuneplanen og kan realiseres, vil vi primært bygge parcelhuse for at fastholde børnefamilierne i kommunen. Og så vil vi opføre seniorboliger, fordi vi tror på, at de seniorer, som bor i store villaer i Lystrup, har behov for at flytte til seniorboliger og bo i sociale fællesskaber. På den måde kan vi også frigive villaer til nye børnefamilier, siger han, som desuden er tidligere rådmand for Teknik & Miljø og byrådsmedlem for Venstre.

Boligområdet svarer til et areal på størrelse med 49 fodboldbaner, mens den nye skov vil svare til cirka 140 fodboldbaner. Til sammenligning er Skårupgård Skov omkring halvt så stor.

Et naturligt stop

De 100 hektar skov skal blandt andet rejses, da der er særlige grundvandsinteresser i området, og fordi området i kommuneplanlægningen er udpeget til netop skovrejsning. En ny skov vil sikre, at markerne ikke fremadrettet bliver sprøjtet og benyttet til landbrug.

- Men kommunen har ikke selv tilstrækkelige midler til at opkøbe jord fra private jordejere, og den har heller ikke midler til at rejse skov. Derfor halter det lidt bagefter. Hvis de 35 hektar til boliger kan realiseres, vil vi på den nordligste del af arealerne rejse skov, og dermed vil Lystrup som lokalsamfund for første gang få direkte adgang til et natur- og skovområde, siger Bünyamin Simsek.

Planerne går altså på at plante skov på den nordligste del af markarealet, og boliger på den sydligste – i naturlig forlængelse af parcelhuskvartererne i det nordlige Lystrup.

Samtidig vil den nye skov udgøre et naturligt stop for byudviklingen og udvidelsen af Lystrup mod nord.

Ifølge Bünyamin Simsek, driftsdirektør i 1927 Estate og byrådsmedlem for Venstre, vil skovrejsningen nord for Lystrup tale ind i kommunens planer om at beskytte grundvandet. Samtidig kan de nye parcelhuse fastholde flere børnefamilier, så de ikke flytter til nabokommunerne. Arkivfoto: Axel Schütt

- Der er borgere, som er bekymrede for, at Lystrup bliver for stor, og at man mister den intensitet, der kan være i et lokalsamfund. Det giver mening, at man – udover at give noget naturherlighed til Lystrup – får trukket en grøn streg på kortet, som markerer, at her stopper Lystrup mod nord, siger Bünyamin Simsek.

Men det bliver altså ikke i løbet af de næste par år, at Lystrup bliver udvidet, får en ny skov, eller bliver både parcelhuse og seniorboliger rigere.

De lokale kender området bedst

1927 Estates planer afhænger nemlig af kommunens planstrategi og den reviderede kommuneplan, som skal være færdig i 2025. Bliver det ønskede areal nord for Lystrup indarbejdet heri, skal der efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan for området.

- Vi har haft en tidlig dialog med fællesrådet om vores tanker og visioner, og vi er stadig i dialog med dem om at levere et projekt, som matcher det, lokalområdet har behov for og ønsker, siger Bünyamin Simsek og understreger, at der bliver nedsat følgegrupper, som skal bestå af lokale aktører, som kan bidrage med input og forslag til udviklingen.

- Det er de mennesker, der bor i Lystrup, som kender deres lokalområde bedst. Vi vil gerne være med til at inddrage deres tanker, idéer og bekymringer, siger han.

Da der endnu ikke er tegnet på projektet, forelægger der hverken skitser om bygningernes højde eller udseende.

Ifølge formanden for det lokale fællesråd, Flemming Larsen, har fællesrådet været i dialog med 1927 Estate ad flere omgang. De har dog heller ikke set visualiseringer, skitser eller andet konkret materiale.

Der flytter forhåbentligt børnefamilier ind i de boliger, som seniorerne efterlader, når de flytter ind i de nye seniorboliger. Det vil betyde, at der kommer flere børn til området, og derfor kigger vi også på at finde arealer i vores planlægning til både dagligvarebutikker og dagtilbud.

Bünyamin Simsek, driftsdirektør i ejendomsselskabet 1927 Estate

- Vi har forstået det sådan, at det er planen at kombinere en udstrakt skovrejsning på arealerne nord for Elsted med en udstykning af arealerne nord for den østlige del af Elsted, primært syd for Sastrupvej. En åbning af arealerne nord for Elsted har i mange år været på ønskesedlen, og kombineret med en skovrejsning kan det være en god ting for hele befolkningen i Lystrup-området, skriver Flemming Larsen i en mail til LystrupLIV.

Han understreger, at der bør skabes en god forbindelse mellem Elsted og skoven.

Butikker og institutioner

Da stort set alle områder i kommunen er under pres for at skaffe udvidelsesmuligheder, er en relativt begrænset udbygning med primært lave og tætte boliger at foretrække, mener Flemming Larsen:

- Naturligvis under forudsætning af, at der bliver taget størst muligt hensyn til naboarealerne, og at infrastrukturen med veje og stier samt dagligvareforsyningen kommer på plads. En sådan udbygning af byen "i bytte" for en bynær skov vil de færreste formentlig være voldsomt imod.

Foruden parcelhusene, seniorboligerne og den nye skov ønsker 1927 Estate netop at finde plads til blandt andet dagligvarebutikker og dagtilbud.

- Der flytter forhåbentligt børnefamilier ind i de boliger, som seniorerne efterlader, når de flytter ind i de nye seniorboliger. Det vil betyde, at der kommer flere børn til området, og derfor kigger vi også på at finde arealer i vores planlægning til både dagligvarebutikker og dagtilbud, siger Bünyamin Simsek.

Ejendomsselskabet har i samarbejde med den private lodsejer sikret sig retten til at bygge på det 135 hektar store areal, men præcis hvilke matrikler, der er tale om, ønsker Bünyamin Simsek ikke at udpege.

- Hvis sol, måne og stjerner står rigtigt, kan projektet være undervejs i 2027. Vi vil gerne gøre det før, men vi er i et afhængighedsforhold, hvor det ikke er os, der bestemmer tidslinjen, siger han.

Lystrup Kirke har de seneste fire år afholdt møder for unge mellem 16 og 22 år, som har mistet eller haft alvorlig sygdom tæt inde på livet. Foto: Jens Thaysen

I Lystrup Kirke er der skabt et fællesskab for unge i sorg – nu vil byrådet oprette flere sorggrupper

Aarhus Byråd vil igangsætte et pilotprojekt og oprette tre forskellige typer af sorggrupper for unge. Men i Lystrup Kirke tog sognepræst Hans Boas allerede for knap fire år siden initiativ til en sorggruppe for unge mellem 16 og 22 år.

Idéen opstod i en periode, hvor Hans Boas fik kendskab til flere unge, som havde været ude for særligt voldsomme tab. Han oplevede, at de unge havde behov for ligesindede at tale med for at undgå at føle sig alene og isolerede.

Sorggruppen ledes af en psykolog, og de unge mødes i Lystrup Kirke en gang om måneden. Forslaget fra byrådspolitikerne går på at oprette sorggrupper på skolerne i samarbejde med forskellige organisationer og i kirkerne.

Det er fire år siden, at sognepræst i Lystrup Kirke Hans Boas tog initiativ til at oprette en sorggruppe for unge mellem 16 og 22 år. Den har eksisteret lige siden, og nu vil en række partier i byrådet oprette sorggrupper i flere kirker og på skoler på tværs af kommunen.

Der er årligt omkring 100 børn og unge i Aarhus Kommune, som mister en forælder, og omkring 2.100 børn, hvis forælder bliver indlagt med en alvorlig sygdom.

Og når livet på den måde slår en omkuld, er det både rart og vigtigt at have nogle at tale med. Men hvor går man hen som ung, når man har mistet sin mor eller far? Hvem kan forstå de følelser og den sorg, man står med?

I Lystrup kan man blandt andet se mod kirken. For knap fire år siden tog sognepræst i Lystrup Kirke, Hans Boas, initiativ til en sorggruppe, fordi han oplevede, at de unge manglede nogle at dele sorgen og de svære tanker med.

- Der er unge mennesker, som sidder med en kæmpe sorg, og de står i en tid, hvor de skal udvikle deres identitet, og så bliver de skubbet vældigt til. I de tilfælde har jeg oplevet, hvor svært det kan være for omgivelserne at håndtere. Tit bliver de unge meget isolerede, siger han til LystrupLIV.

Da jeg tog initiativ til sorggruppen, var der flere unge mennesker i vores område, som havde været ude for nogle voldsomme tab i forbindelse med både sygdom og selvmord. Det er så svære problemer, at det kræver en anden ekspertise end den, jeg kan bidrage med.

Hans Boas, sognepræst i Lystrup Kirke

Gruppen er målrettet unge i alderen 16-22 år, og deltagerne mødes en gang om måneden. For at sikre den nødvendige faglighed har kirken indgået et samarbejde med specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Eva Kirketerp. Det er hende, der står for møderne.

- Da jeg tog initiativet, var der flere unge mennesker i vores område, som havde været ude for nogle voldsomme tab i forbindelse med både sygdom og selvmord. Det er så svære problemer, at det kræver en anden ekspertise end den, jeg kan bidrage med, siger Hans Boas.

Det magiske møde

Det er gratis at deltage, og gruppen består af maksimalt otte unge. Selvom møderne er faciliteret af og finder sted i kirken, er det ikke et krav, at man er medlem af folkekirken eller har en bestemt tro.

Foruden sorgbearbejdelsen er formålet ifølge Hans Boas at bryde de unges isolation og skabe håb for fremtiden.

- Det handler om at bringe de unge mennesker sammen og lade det magiske møde opstå, hvor de møder andre, som kender til sorg og ved, hvordan det føles. Det handler også om at finde tilbage til livet og få livet til at fungere med venner og familie.

At sorggruppen finder sted udenfor skoleregi, kan være en fordel. Det er nemlig ikke altid, de unge har lyst til at dele deres sorg med klassekammeraterne.

- Jeg tror, det er fint, at de unge ikke har en hel masse kendskab til hinanden. De de lader hinanden få del i deres historier, uden at de kender hinandens forældre eller venner, siger Hans Boas.

Spørgsmålet om sorggrupper er også nået ind til byrådet, hvor Enhedslisten, Venstre, SF, De Konservative og Socialdemokratiet har fremsat et forslag om at oprette sorggrupper på blandt andet skolerne og i kirkerne.

Konsekvenser senere i livet

Da forslaget blev diskuteret i byrådet var der stor opbakning. Idéen går på at igangsætte et pilotprojekt med tre forskellige slags sorggrupper på henholdsvis skolerne, i kirkerne og i samarbejde med forskellige organisationer.

Det var sognepræst i Lystrup Kirke Hans Boas, der tog initiativ til at oprette en sorggruppe. Han oplevede, at nogle af de unge, som bar rundt på en stor sorg, manglede andre i samme situation at tale med. Pressefoto

- Den sorg, et barn eller et ungt menneske oplever, når de får alvorlig sygdom eller i yderste konsekvens dødsfald ind på livet, kan være meget svær at bære. Derfor skal vi støtte børnene og familierne i at skabe et sted, hvor man kan tale om sorgen, så det ikke får store konsekvenser langt ind i voksenlivet, sagde Mette Skautrup (K) i byrådssalen.

Ifølge indstillingen til byrådet kan det nemlig have konsekvenser for børn og unge, hvis ikke de får den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere deres sorg og sætte ord på den. Det kan blandt andet føre til øget risiko for depressioner og misbrug.

- Vi skal have øje for, hvordan vi øger folks livsmuligheder og chancer. På hvilke tidspunkter i livet står man med særlige udfordringer, og hvornår er der særlige risici? Det er der, når man er i sorg, og i særdeleshed når man står alene med sorg, lød det fra Jan Ravn Christensen (SF) i byrådssalen.

Et bredere samarbejde

Sognepræst Hans Boas er glad for, at spørgsmålet om sorggrupper er nået ind på rådhuset. Han mener blandt andet, at man bør se på muligheden for at skabe et samarbejde mellem de forskellige tilbud.

- Det virker interessant, at man sætter fokus på det kommunalt og gerne vil støtte op om det og være med til at etablere noget nyt, siger han.

Som et led i pilotprojektet foreslår politikerne blandt andet at samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som allerede har sorggrupper i 18 kommuner.

At sorggruppen i Lystrup er målrettet de 16-22-årige skyldes blandt andet, at der er behov for en forholdsvis homogen gruppe, hvor de unge kan spejle sig i hinanden aldersmæssigt, forklarer Hans Boas:

- Jeg talte med Eva Kirketerp om, hvordan man – ud fra hendes erfaringer – kunne skabe en gruppe, som kunne være homogen i forhold til livsudvikling, alder og så videre. Og hvor man er så langt i sin ungdom, at man er åben for samtale. Følelseslivet udvikler sig voldsomt i den periode, og der er forskel på refleksionsniveau og mulighed og evner for at sætte ord på sine tanker og følelser.

Du kan læse mere om sorggruppen i Lystrup Kirke her.

Foto: Jens Thaysen

Det skal du også vide: Fra busholdeplads til lommepark, midler til nye legepladser og klar besked fra fællesrådet

Her får du et kort nyhedsoverblik.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Skal gammel busholdeplads omdannes til et grønt område?

På tværs af Aarhus Kommune ligger der flere gamle busholdepladser, som i dag mest af alt benyttes som parkeringspladser. Men kunne man med rette omdanne nogle af de kedelige, asfalterede pladser til grønne områder med beplantning, bænke og stier?

Det har en række partier i Aarhus Byråd et ønske om, og Teknik & Miljø har i den forbindelse udpeget ni tidligere busholdepladser med potentiale til at blive omdannet til by- eller lommeparker. En af dem ligger på Bystævnet i Lystrup – ved siden af biblioteket.

- Grønt er godt, og man kunne gøre noget for biodiversiteten ved at plante vild natur. Jeg synes, det er oplagt at tage fat i fællesrådene og spørge dem, hvad de kunne tænke sig, siger Metin Lindved Aydin (R) til lokalmediet Skåde-Højbjerg-Holme.

Ifølge kommunen vil det som minimum koste mellem 400.000 og 500.000 kroner at omdanne busholdepladserne – herunder også den i Lystrup – til et grønt område med beplantning og fortov. Ønskes der yderligere inventar eller særlig beplantning, vil det blive dyrere, og der er på nuværende tidspunkt ikke anlægsmidler til finansieringen.

Det er derfor op til byrådspolitikerne at beslutte, om der skal afsættes midler til projektet.

Søg midler til nye legepladser

Legepladser er et hit blandt børnefamilier, og hvis du, din skole, forening, institution eller organisation står med tanker om at opgradere eller måske etablere en helt ny legeplads, er der hjælp at hente.

I samarbejde med den danske virksomhed Kompan uddeler nonprofitorganisationen Just Human, som er stiftet af Chris MacDonald, midler til lege- og aktivitetspladser.

Med puljen ”More Play” har borgerne mulighed for at søge om midler til aktivitetspladser, som fremmer sundhed, trivsel og fællesskab. Puljens fokusområder er leg og bevægelse, fællesskaber, bæredygtighed og inklusion i form af handicapvenlige faciliteter.

Det er muligt at søge om midler fra puljen til og med den 31. marts, og du kan forvente at få svar en måned efter fristen. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her.

Fællesrådet vil kommentere på helhedsplan i Teknisk Udvalg

Helhedsplan 2.0 for Nye har været længe undervejs, og da den for cirka en måned siden var indstillet til endelig vedtagelse i byrådet, blev den endnu en gang sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Og nu har fællesrådet søgt om foretræde for politikerne i udvalget. Rådet vil blandt andet lægge vægt på de udfordringer, som infrastrukturplanerne for Nye ifølge dem vil medføre. De stiller sig kritiske overfor planerne om, at al trafik skal ledes ind på Nyes kommende ringvej, hvor bilisterne kun må køre 40 km/t.

- Det kræver, at der sikres en god infrastruktur, som letter samspillet mellem byområderne og ikke ved, som helhedsplanen lægger op til, at placere en trafikprop midt i området, skriver fællesrådet på sin hjemmeside.

Derudover vil de understrege behovet for at sikre, at Nye ikke ”henligger som en byggeplads” i takt med udbygningen.

- Vi vil foreslå, at den samlede plan opdeles i mindre deletaper, der udbygges gradvist. De foreslåede etaper i planen er sikkert for store til at sikre en sammenhængende bebyggelse gennem alle de år, hvor byen udvikles, skriver fællesrådet.