Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Magistraten i Aarhus Kommune har sendt spørgsmålet om en ny cykelsti mellem Elev og Lisbjerg videre til byrådet. Det er nu op til politikerne at beslutte, om midlerne til den nye forbindelse skal udmøntes. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ny cykelsti gennem Lisbjerg Skov kan blive en realitet

Bor du i Elev eller Nye, er det sikkert en overskrift, der vækker glæde. Og hvis du i de mørke vintermåneder vælger at lade cyklen stå til fordel for bilen, når du skal tage turen langs Koldkilde og Elevvej, så forstår jeg det godt.

Landevejen, hvor farten hurtigt kommer op på 60-80 km/t, er smal, snoet og i vintermånederne meget, meget mørk. Ikke ligefrem et drømmescenarie for en cyklist.

Debatten er gammel, for at sige det ligeud, for i en lang årrække har lokalbefolkningen råbt på og kæmpet for at få anlagt en cykelsti langs vejen gennem Lisbjerg Skov. Og det er vel heller ikke for meget at forlange, eller hvad?

Jo jo, godt nok har man selv valgt at bo udenfor byen, når man slår sig ned i Elev og Nye. Men hvis flere af os skal tage cyklen af hensyn til miljøet, klimaet og sundheden, så er det vel okay at forlange, at det ikke føles som en nærdødsoplevelse, når man springer op på den tohjulede.

Og hvad med børnene som skal til og fra skole eller spejder i Lisbjerg Skov? Eller den stigende trafik, som uomtvisteligt vil opstå på vejen, i takt med at Nye bliver udvidet? Nu har jeg ikke selv børn, men jeg ville nødigt lade mine niecer og nevøer cykle langs Elevvej uden opsyn fra en voksen.

Spørgsmålene er mange, og noget kunne tyde på, at borgernes vedholdende kamp er nået ind på rådhuset. I denne uge har magistraten i hvert fald sendt et forslag om en 1,8 kilometer lang cykelsti langs Elevvej videre til byrådet.

Derfor er det snart op til byrødderne at beslutte, om der skal afsættes midler til den nye cykelsti. Projektet kræver nemlig lidt af en slat penge. Mere om det i dagens nyhedsbrev, hvor vi også skal runde Rema 1000’s planer i Lystrup.

For med opkøbet af Aldis butik på Sønderskovvej ejer Rema 1000 nu to store grunde i byen. Så hvor skal en eventuelt kommende forretning ligge, og hvilke overvejelser går kæden med? Det har jeg spurgt ejendomsdirektør Stephan Sørensen om.

Har du spørgsmål til mig eller forslag til gode historier, kan du ramme min indbakke på membr@lystrupliv.dk – tak fordi du læser med.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Thomas Schmidt har i flere år råbt på en cykelsti på strækningen mellem Elev og Lisbjerg. Han bor selv på Elevvej og har været vidne til utrygge og farlige situationer. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Lokale borgere har kæmpet i flere år: Længe ventet cykelsti mellem Elev og Lisbjerg kan være på vej

Det har været og er fortsat et brændende ønske blandt mange lokale borgere i Elev og Nye, at der bliver etableret en tryg cykelsti langs Elevvej og Koldkilde. Og nu anbefaler Teknik & Miljø at anlægge en 1,8 kilometer lang dobbeltsporet cykelsti på netop den strækning.

Ifølge indstillingen kommer den til at koste omkring 11,5 millioner kroner, og beløbet dækker blandt andet over, at en lille del af Elevvejs forløb skal ændres, og at der skal bygges en bro over et vandløb i Lisbjerg Skov. Det er nu op til byrådet at beslutte, om der skal afsættes midler til den nye cykelsti.

En af dem, der i flere år har kæmpet for en cykelsti, er Thomas Schmidt. Han bor ved Elevvej, og det glæder ham, at beboernes ønske er et skridt tættere på at gå i opfyldelse. Han håber, at politikerne også fremadrettet vil have fokus på de nuværende Elev-borgeres ønsker og håb for området i forbindelse med udviklingen af Nye.

Byrådet i Aarhus Kommune skal tage stilling til, om der skal anlægges en ny, tosporet cykelsti gennem Lisbjerg Skov. Det glæder Thomas Schmidt, som i flere år har kæmpet for en cykelsti på den farlige landevejsstrækning.

Et stort ønske blandt borgerne i Elev og Nye er rykket et skridt nærmere at gå i opfyldelse. I flere år har de lokale råbt på en cykelsti mellem Lisbjerg og Elev, som kunne gøre turen på cykel langs den trafikerede Elevvej mere tryg.

Og nu foreslår Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, at der etableres cykelsti på netop den strækning. Mandag i denne uge tog magistraten stilling til forslaget om tre nye cykelforbindelser – herunder den mellem Elev og Lisbjerg – og nu er det altså op til byrådet at beslutte, om de nødvendige midler skal afsættes.

Mange af de veje, som ligger i det åbne land, har ikke ret meget sideareal. Så vi har ikke plads til at bygge en cykelsti, medmindre vi erhverver areal langs vejen.

Martin Løv Simonsen, cykelekspert i Aarhus Kommune

De tre projekter kommer sammenlagt til at koste 36,3 millioner kroner, og forbindelsen langs Elevvej er den dyreste. Den løber op i et beløb på 11,5 millioner kroner.

- Når vi er i åbne landstrækninger, er det den bedste og mest økonomiske løsning at lave dobbeltrettede cykelstier. På den måde kan man nøjes med at bygge på den ene side af vejen, siger Martin Løv Simonsen, cykelekspert i Aarhus Kommune.

Det er ikke kun i Elev og Nye, der er et stort ønske om en ny cykelsti. Aarhus Kommune har modtaget forslag og ønsker til bedre cykelforbindelser på tværs af hele kommunen. At pilen nu blandt andet peger på netop Elev, skyldes et politisk fokus på området.

To vandløb og en bro

Hvis byrådet vælger at vedtage indstillingen, er det planen at etablere en 1,8 kilometer lang dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Elevvej og Koldkilde.

Cykelstien bliver 2,5 meter bred, og skal kobles til den eksisterende cykelsti i krydset mellem Elevvej og Larsmindevej. I Elev bliver den afsluttet ved boligerne ved Koldkilde, hvor der er en intern cykelforbindelse.

- Det giver god mening at fortsætte den infrastruktur, der er i området i forvejen og bygge videre på den. Ved Koldkilde skal vi have lavet den mest sikre krydsning, og det er ikke helt afgjort endnu, hvordan den bliver. Det er noget af det, vi skal have fundet en løsning på, hvis byrådet bliver enige om det, siger Martin Løv Simonsen.

Forslaget fra Teknik & Miljø går på at etablere en tosporet cykelsti på den vestlige side af Elevvej og Koldkilde. Den gule streg markerer den nye cykelsti, og den røde markerer den eksisterende cykelsti, som løber fra Larsmindevej til Lisbjerg. Kort: Aarhus Kommune

Cykelstien skal desuden krydse et par vandløb, og det ene sted bliver det nødvendigt at etablere en bro. Også Elevvejs forløb skal ændres en smule, ligesom kommunen skal erhverve noget areal langs Elevvej for at gøre plads til den nye cykelsti.

- Der er noget mark og skov langs vejen, som er privatejet, og andet er kommunalt- eller statsejet. Mange af de veje, som ligger i det åbne land, har ikke ret meget sideareal. Så vi har ikke plads til at bygge en cykelsti, medmindre vi erhverver areal langs vejen, siger Martin Løv Simonsen.

Opråb fra borgerne

Man kan som bekendt ikke få i både pose og sæk, og da den potentielle cykelsti skal føres igennem fredskov i Lisbjerg Skov, og området desuden ligger i landzone, kan der ikke opsættes belysning på cykelstien.

En af dem, som kender alt til de farlige cykelforhold på strækningen, er Thomas Schmidt. Han bor på Elevvej, og har flere gange forsøgt at råbe politikerne op. Det glæder ham, at man nu er kommet et skridt nærmere en ny cykelsti.

- Det er det, jeg hele tiden har ønsket mig. Jeg har arbejdet tæt sammen med politikerne det seneste år, så vi har virkelig kæmpet hårdt for at få det her til at lykkes, siger han.

Nye er en kæmpe gave til det her lokalområde, hvis det bliver tænkt ind i planlægningen, at vi er nogle, som bor i Elev i forvejen. Nu tager kommunen ansvar for de folk, som bor herude. Det gjorde de ikke, da vi råbte på en cykelsti, og deres løsning var at lukke Elevvej for biler.

Thomas Schmidt, beboer i Elev

Han kalder det for en færdiggørelse af et projekt, som allerede er gået i gang, nemlig cykelstien fra Lisbjerg som i dag ender ved Larsmindevej. At der ikke kan opsættes belysning på strækningen, er ifølge ham ikke ideelt, men han er tilfreds med, at trygheden bliver forbedret væsentligt med en separat cykelforbindelse.

- Hvis der skal være en chance for at tage cyklen på arbejde i Aarhus Nord, så er det mere trygt at køre med sin cykellygte et sted, hvor der kun er bløde trafikanter, end direkte på en hovedvej. Det giver en helt anden tryghedsfølelse, siger Thomas Schmidt.

Bred opbakning

Thomas Schmidts engagement i kampen for en cykelsti skyldes en større dagsorden. Han mener nemlig, at forvaltningen overser beboerne i Elev i hele debatten om udviklingen af Nye.

- De udvikler for Nyes borgere og ikke for Elevs. Det kræver, at politikerne stiller krav til, hvordan området udvikles. Politikerne har ansvaret for, at vores lokalområde bliver udviklet for os og ikke kun for Nye, siger han.

Han håber, at byrødderne med en eventuel ny cykelsti bliver mere opmærksomme på de ønsker, som de nuværende borgere i området har.

- Nye er en kæmpe gave til det her lokalområde, hvis det bliver tænkt ind i planlægningen, at vi er nogle, som bor i Elev i forvejen. Nu tager kommunen ansvar for de folk, som bor herude. Det gjorde de ikke, da vi råbte på en cykelsti, og deres løsning var at lukke Elevvej for biler, siger han og henviser til planerne om at lukke Elevvej og føre alle biler ind gennem Nyes kommende ringvej.

I forbindelse med høringen af Helhedsplan 2.0 for Nye udarbejdede Thomas Schmidt et høringssvar – blandt andet om behovet for en tryggere cykelforbindelse – som fik mere end 200 underskrifter. Og han oplever også, at der er politisk opbakning til den nye cykelsti på tværs af byrådets partier.

Særligt i de mørke vintermåneder er det en utryg oplevelse for beboerne i Elev og Nye at cykle langs Elevvej og Koldkilde. Vejen er nemlig ikke oplyst, og bilerne kører stærkt. Foto: Mette Marie Birch Breuning

- Der er fuld opbakning fra nærmest alle partier i Teknisk Udvalg, og det er superfedt, siger han.

En af dem, som stemmer for anlæggelsen af den nye cykelsti gennem Lisbjerg Skov, er Venstres Gert Bjerregaard. Han er glad for, at projektet nu rammer byrådssalen, og han forventer også, at et enigt byråd vil afsætte de nødvendige midler.

- Det har været en lang og sej kamp, som jeg har kæmpet med de lokale borgere, og det har ikke været nemt at få det her projekt med i puljen. Derfor er jeg stolt og glad over, at det er lykkedes. Det skyldes også det lokale sammenhold, siger han til LystrupLIV.

2024 eller 2025?

Han forstår godt Thomas Schmidts bekymring for, at Elev-borgerne bliver glemt.

- Var cykelstien ikke blevet realiseret i det her samarbejde, havde man henvist til, at der om føje år kommer en cykelsti i Nye. Men der kobler man stadigvæk Elev af, og man skal se det i en større sammenhæng. Derfor er jeg glad for, at det her er lykkedes, siger Gert Bjerregaard.

I den nuværende cykelhandlingsplan er der afsat 3,3 millioner kroner årligt til cykelstier. Samtidig blev der både i 2018 og 2020 afsat puljer til cykelforbindelser i oplandsbyer, ligesom der er i den 10-årige investeringsplan 2024-2033 er afsat 200 millioner kroner til cykling og gang.

Det vides endnu ikke, hvornår forslaget om de tre nye cykelstier når byrådet, og hvis politikerne bliver enige, er det også uvist, hvornår anlægsarbejdet langs Elevvej kan gå i gang.

Ifølge Martin Løv Simonsen er der flere ting at tage hensyn til.

- Tidsplanen for lige netop cykelstien langs Elevvej er det svært at sige noget om, fordi stien skal anlægges gennem fredskov. Der er forskellige dispensationer, tilladelser og så videre. Vi er nok henne i 2024 måske 2025, før den står færdig, siger han.

Foruden på Sønderskovvej ejer Rema 1000 også grunden omkring Burger King og Jem & Fix på Lægårdsvej. Foto: Mette Marie Birch Breuning, Google Street View

Tre placeringer i spil til ny Rema 1000 i Lystrup

Med Rema 1000’s overtagelse af Aldis lokaler på Sønderskovvej ejer kæden nu både den og en stor grund på Lægårdsvej. Men det er stadig uvist, om der kommer en ny dagligvarebutik til byen.

Rema 1000 er foruden de to grunde interesseret i området omkring Lille Elstedvej, og ifølge ejendomsdirektør Stephan Sørensen er de i samarbejde med fællesrådet i gang med at undersøge, hvor det er muligt og mest optimalt at placere en eventuel butik.

For Aldis lokaler på Sønderskovvej – og selve grunden – er sandsynligvis for lille til en ny dagligvarebutik. Derfor er det også uklart, hvad der skal ske, hvis ikke Rema 1000 rykker ind. Men ifølge Stephan Sørensen bliver bygningen ikke efterladt, og det er ikke utænkeligt, at der bliver opført andre butikslokaler på grunden.

Med opkøbet af Aldi ejer Rema 1000 nu både en grund på Sønderskovvej og en stor grund på Lægårdsvej. Men dagligvarekæden har også kig på en tredje placering, når det skal besluttes, hvor en eventuel kommende forretning skal ligge.

Det er et direkte og meget opklarende skilt, Aldi har hængt op i butikken på Sønderskovvej i Lystrup.

”Nej, vi lukker ikke foreløbigt. Nej, vi ved ikke, hvornår vi lukker. Nej, vi holder ikke udsalg endnu. Nej, vi ved ikke, om vi bliver til en Rema 1000”, står der.

Der er ikke meget at være i tvivl om, og mon ikke også personalet er ret træt af at svare på de samme spørgsmål hver dag. For siden Aldi i midten af december meldte ud, at kæden trækker sig fra det danske marked, og at en stor del af forretningerne bliver overtaget af Rema 1000, har spørgsmålene været mange.

I Lystrup overtager Rema 1000 ganske rigtigt Aldis lokaler på Sønderskovvej, men om der åbner en Rema 1000-butik på grunden, vides endnu ikke. Det er nemlig ikke den eneste grund i Lystrup, som dagligvarekæden er interesseret i.

Vi kan ikke være på den gamle Aldi-grund. Den er 2.500 kvadratmeter stor, og jeg skal ikke kunne sige, hvad der kan lade sig gøre, men vi skal se på, hvilke andre muligheder der er. Det er derfor, vi er i dialog med fællesrådet og kommunen.

Stephan Sørensen, ejendomsdirektør i Rema 1000

Foruden den blå bygning ejer Rema 1000 også den store grund på Lægårdsvej, som grænser op til både Burger King og Jem & Fix, hvor der i dag er parkeringsplads. Også her er der potentiale for en ny dagligvarebutik, og så er Lille Elstedvej også med i puljen over områder, som dagligvarekæden har kig på.

- Jeg kan ikke sige, om det bliver ved Burger King, Aldi, Lille Elstedvej eller et fjerde sted. Vi kigger på mulighederne i samarbejde med fællesrådet, og derefter går vi til kommunen og præsenterer vores ønsker for dem, siger Stephan Sørensen, ejendomsdirektør i Rema 1000, til LystrupLIV.

Mangel på plads

Rema 1000 har i en længere årrække været interesseret i at opføre en butik i Lystrup, blandt andet der hvor den gamle brandstation ligger. Men det kan ikke lade sig gøre, da området ikke er udlagt til dagligvarebutikker i kommuneplanen.

Ifølge kommuneplanen er bydelscentret ved Lystrup Centervej et centerområde, mens strækningen langs Sønderskovvej, hvor der i dag ligger en Netto og en Aldi, er et lokalt butikscenter. Det vil sige, at de to områder som udgangspunkt er udpeget til dagligvareforretninger.

Og der er rift om pladsen. Også Lidl har meldt sig på banen med opkøbet af flere grunde på Møgelgårdsvej og en enkelt på Bygaden. Kæden ønsker at etablere en ny butik på Møgelgårdsvej, men det kræver et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Mere om det her.

Men selvom Aldi-bygningen ligger indenfor centerområdet, og det derfor er muligt at opføre en Rema 1000 indenfor planrammerne, tyder det ifølge Stephan Sørensen på, at hverken bygningen eller grunden er stor nok.

- Vi kan ikke være på den gamle Aldi-grund. Den er 2.500 kvadratmeter stor, og jeg skal ikke kunne sige, hvad der kan lade sig gøre, men vi skal se på, hvilke andre muligheder der er. Det er derfor, vi er i dialog med fællesrådet og kommunen, så vi kan få koblet deres, vores og byens ønsker sammen, siger han.

Nye butikslokaler

Det er altså endnu uvist, om Lystrup får en ny Rema 1000-butik og i så fald hvornår. I første omgang skal konkurrencemyndighederne godkende salget af Aldi-butikkerne.

Præcist hvor på Lille Elstedvej, Rema 1000 har blikket rettet mod, kan Stephan Sørensen ikke kommentere på, men området omkring Lille Elstedvej er ikke udpeget til større dagligvareforretninger. Det samme gælder for Rema 1000’s grund på Lægårdsvej.

Hvad der skal ske med den blå Aldi-bygning, hvis dagligvarekæden ikke vælger at placere en ny Rema 1000 på grunden, kan Stephan Sørensen heller ikke sige med sikkerhed.

- Det ved vi ikke, men der er en ting, der er stensikkert, og det er, at vi ikke bare efterlader bygningen. Vi kommer til at gøre noget godt for byen uanset hvad. Det er den dialog, vi skal have med fællesrådet og med kommunen efterfølgende, siger han.

Men vil det sige, at den blå bygning risikerer at blive revet ned til fordel for nyt byggeri?

- Det tror jeg personligt meget på, men det er ikke afgjort. Det er en dialog, vi skal ind i.

Så det er ikke utænkeligt, at der bliver opført nogle andre butikslokaler på grunden?

- Jeg kan ikke svare på det. Men nej, det er ikke utænkeligt.