Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

32 grunde i Lystrup er endt på regionens mistankeliste over PFAS-forureninger. Sidste år frarådede Aarhus Kommune og Fødevarestyrelsen at spise fisk fra Egå Engsø efter fund af PFOS. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix og Mette Marie Birch Breuning

Mistanke om PFAS-forurening på 32 grunde

Jorden er giftig. Den leg kender de fleste vist fra skolegården, og nu viser det sig, at 32 grunde i Lystrup og omegn kan være forurenet med PFAS-stoffer.

Det betyder næppe, at jorden er decideret giftig, men ikke desto mindre er det tankevækkende, at flourstoffer fra tidligere tiders industri kan gemme sig flere steder i postnummer 8520. De 32 adresser er endt på regionens mistankeliste, fordi der har ligget eller stadig ligger industri, som kan have anvendt PFAS, på grundene.

Netop i dag fremlægger Danmark, Tyskland, Holland og Sverige et forslag om at forbyde brug af mere end 10.000 PFAS-stoffer i EU. Og det har da også vist sig, at de svært nedbrydelige fluorstoffer kan øge risikoen for blandt andet kræftsygdomme, forhøjet blodtryk, stofskiftesygdomme og svangerskabsforgiftning.

Så er der grund til at være bekymret?

Det har jeg spurgt Morten Bondgaard om. Han er chef på kontoret for jordforurening i Region Midtjylland, og han maner først og fremmest til ro. Men regionen har særligt fokus på at oprense grunde, hvor forureningen risikerer at true grundvandet, og de 32 grunde i postnummer 8520 ligger faktisk i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Vi bevæger os fra PFAS og grundvand til Lystrup Skole. Folkeskolen er, ligesom to andre folkeskoler i Aarhus Kommune, blevet en del af et pilotprojekt, hvor de skal screene for elever med særlig høj begavelse.

For det kan i nogle tilfælde føre til mistrivsel, hvis børn ikke bliver udfordret nok på deres faglige kunnen, og de særligt intelligente elever skal skolen blive bedre til at spotte. Hvordan det skal ske, og hvad man har i sinde at gøre med de ekstra kløgtige børn, kan du blive klogere på i dagens anden artikel.

Til slut får du et nyhedsoverblik – om sparekatalog, fastelavnssoldater og Super Brugsens nye navn.

Mig kan du som sædvanligt fange på membr@lystrupliv.dk eller på 20 75 61 81, hvis du har tips eller kommentarer.

Tak fordi du læser med.

P.S.

Som du måske har lagt mærke til, er LystrupLIV blevet et betalingsmedie, og hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet. 

Som abonnent kan du forvente at modtage et til to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med historier om og fra Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her.

Hvis du hellere vil se os an, kan du fortsætte med at modtage nyhedsbrevet gratis og følge med i, hvad vi skriver om. 

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Det er særligt grunde i det nuværende erhvervsområde i Lystrup, som fremgår af listen over mulige PFAS-forureninger. Foto: Google Street View

Flere grunde i Lystrup og omegn er mistænkt for PFAS-forurening: Hvad gør regionen ved det?

Der er mistanke om PFAS-forurening på 32 grunde i Lystrup og omegn, hvor der har været eller er industri i form af blandt andet lossepladser, renserier og maskinindustri. Det viser tal fra regionerne ifølge TV2.

PFAS er en samlet betegnelse for en række fluorstoffer, som kan øge risikoen for blandt andet forhøjet blodtryk, kræft og svangerskabsforgiftning. Et af stofferne, PFOS, har været ulovligt herhjemme siden 2011, men er tidligere blevet brugt i brandskum.

Selvom der er mistanke om PFAS-forurening i Lystrup og omegn, er der ifølge Morten Bondgaard, der er kontorchef i Region Midtjylland, ingen grund til hverken panik eller bekymring. Langt størstedelen af grundene er sandsynligvis ikke forurenet. 

- Det er blot en oversigt over, hvor der har ligget virksomheder, som måske har anvendt PFAS, og hvor der potentielt kan være forurenet. Det er slet ikke ensbetydende med, at der er PFAS på grunden, siger han.

Tal fra regionerne viser, at der er mistanke om PFAS-forurening på 32 grunde i Lystrup, hvor der tidligere har været eller er industri. Men ifølge Morten Bondgaard, kontorchef i Region Midtjylland, er der ingen grund til panik.

Sidste år frarådede Aarhus Kommune i samråd med Fødevarestyrelsen at spise fisk fanget i Egå Engsø og de omkringliggende vandløb, efter at der blev fundet forekomster af det giftige stof PFOS i vandprøver og fisk.

Og nu – knap et år senere – viser det sig, at Region Midtjylland mistænker 32 grunde i postnummer 8520 for at været forurenet med PFAS. Det fremgår af en artikel fra TV2, hvor de har samlet alle regionernes såkaldte mistankelister.

Men ifølge Morten Bondgaard, der er chef på kontoret for jordforurening i Region Midtjylland, behøver borgerne i Lystrup og omegn ikke at bekymre sig.

- Der er ingen grund til panik. Det er blot en oversigt over, hvor der har ligget virksomheder, som måske har anvendt PFAS, og hvor der potentielt kan være forurenet. Det er slet ikke ensbetydende med, at der er PFAS på grunden, og mange af lokaliteterne er i forvejen kortlagt og mistænkt for at være forurenet af andre årsager, siger han til LystrupLIV.

Hvis vi vurderer, at der er potentiale for PFAS-forurening, skal der laves en forureningsundersøgelse, og hvis der er en kraftig forurening, skal vi vurdere, om den skal renses op, hvis den truer grundvandet, eller der er boliger på grunden.

Morten Bondgaard, chef på kontoret for jordforurening i Region Midtjylland

Bolden begyndte for alvor at rulle i 2021, da det viste sig, at en række borgere i Korsør havde spist kød fra kvæg, som havde græsset på arealer med for høje forekomster af PFOS.

Blandt de borgere blev der senere fundet PFOS-værdier, som kan forhøje risikoen for blandt andet kræft og nyresygdomme, og siden har debatten bredt sig til resten af landet.

200 til 300 grunde hvert år

PFAS er betegnelsen for en række fluorstoffer, som findes i blandt andet emballage og fødevarer. Et af stofferne er PFOS, som tidligere har været brugt i brandskum.

Fluorstofferne er svært nedbrydelige og sundhedsskadelige, da de blandt andet menes at øge risikoen for bestemte kræftformer, forhøjet kolesterol og blodtryk, stofskiftesygdomme og svangerskabsforgiftning.

I 2006 blev det forbudt af bruge PFOS i brandskum, og det har været fuldstændig forbudt at bruge stoffet i Danmark siden 2011. Andre fluorstoffer benyttes stadig.

På kortet nedenfor kan du se, hvilke grunde i postnummer 8520 der er under mistanke for PFAS-forurening. Du kan zoome ind og klikke på markeringerne for at se adresserne og blive klogere på, hvilke industrier der har ligget på grundene.

Langt størstedelen af de 32 grunde i Lystrup, som er på regionens mistankeliste over PFAS-forurening, ligger i industriområdet. Men det er langt fra dem alle, der bliver undersøgt yderligere og i sidste ende renset.

Regionen bruger nemlig ikke listen til at prioritere, hvilke grunde der skal undersøges for forureninger, forklarer Morten Bondgaard:

- Hvert år har vi et budget for at undersøge og oprense forurenede grunde. Vi prioriterer de grunde, hvor der enten er boliger, eller hvor der er værdifuldt grundvand i nærheden. Vi undersøger mellem 200 og 300 grunde hvert år, og i rigtig mange af de undersøgelser kigger vi også på PFAS, fordi der er mange brancher, som potentielt kan have forurenet med de stoffer.

Det er blandt andet tidligere lossepladser, brandøvelsespladser, jern- og metalindustri, gummi- og plastindustri og renserier, som kan være årsag til PFAS-forureninger.

Mange forskellige eksponeringer

Alle grundene i postnummer 8520 ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Og selvom man er bekymret for risikoen for forurening af grundvandet, vides det ifølge Morten Bondgaard endnu ikke, om nogle af grundene i Lystrup skal undersøges nærmere.

- Vi ser selvfølgelig på, hvad der reelt er foregået på grunden. Måske er der slet ikke blevet brugt PFAS, eller også er det blevet anvendt forsvarligt, og så er der ingen grund til at lave en undersøgelse. Hvis vi vurderer, at der er potentiale for PFAS-forurening, skal der laves en forureningsundersøgelse, og hvis der er en kraftig forurening, skal vi vurdere, om den skal renses op, hvis den truer grundvandet, eller der er boliger på grunden, siger han.

Der blev for nyligt fundet PFAS i 12 grundvandsboringer i Aarhus Kommune. Der er dog tale om meget små koncentrationer, som ikke kan måles i drikkevandet. Boringer med PFAS-fund bruges i mindst mulig omfang.

Morten Bondgaard understreger, at PFAS blot er et af mange stoffer, som regionen undersøger for. Blandt andet har man meget fokus på klorerede opløsningsmidler, som har været anvendt på renserier.

- Det er også vigtigt at huske, at PFAS på forurenede grunde udgør en meget lille del af den måde, man kan blive eksponeret for stoffet på. Det findes i alle mulige produkter, som tøj, tæpper, fødevareemballage og kosmetik. Så det er ikke sikkert, at det er de forurenede grunde, der er kilde til den største eksponering af PFAS overfor borgerne, siger han.

Han opfordrer borgere, som er bekymrede eller interesserede i at vide mere om PFAS, til at kontakte Region Midtjylland.

Katja Uth er skoleleder på Lystrup Skole, som er en del af et pilotprojekt om screening af særligt begavede børn. Ifølge hende kræver det en ny bevidsthed at blive opmærksom på den gruppe elever. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Lystrup Skole skal screene for særligt intelligente elever: - Elever, som ikke bliver udfordret nok, kan degenerere og få det skidt

Der sidder i gennemsnit et højtbegavet barn i hver folkeskoleklasse i Danmark, og nu er Lystrup Skole blevet en del af et pilotprojekt, hvor de skal screene for særligt begavede elever.

Det kan i værste tilfælde føre til mistrivsel, hvis elever, som er ekstra kløgtige, ikke bliver udfordret nok. Lystrup Skole har henvendt sig til forvaltningen med henblik på at opnå kompetencer til at spotte eleverne og tilrettelægge den nødvendige undervisning til dem.

Fra skoleåret 2024/2025 skal alle folkeskoler i Danmark screene for høj begavelse, hvilket dækker børn med en IQ over 120. Men på Lystrup Skole vil de allerede fra dette skoleår indhente erfaringer om særligt begavede elever i et samarbejde med Risskov Skole og Højvangskolen.

Det kan i værste tilfælde føre til mistrivsel, hvis særligt begavede børn bliver overset, og ikke får de nødvendige faglige udfordringer. Nu har Lystrup Skole tilmeldt sig et pilotprojekt, hvor de skal screene for elever med særlig høj intelligens.

Forestil dig, at du er tilbage i folkeskolen. Hver morgen er en kamp for at komme ud af sengen, for du synes, det er kedeligt at sidde på skolebænken. Lektierne har du klaret i et snuptag, og undervisningen interesserer dig overhovedet ikke. Derfor kommer du måske til at larme, være uopmærksom og forstyrre dine klassekammerater.

Sådan kan virkeligheden se ud for nogle af de særligt begavede elever, som sidder i landets folkeskoleklasser. Og mens alle danske folkeskoler skal have fokus på tidlig opsporing af særligt begavede elever fra skoleåret 2024/2025, er Lystrup Skole allerede nu blevet en del af et pilotprojekt, hvor de skal screene for særligt kløgtige børn.

- For to år siden begyndte vi at se, at vi havde nogle børn, som var særligt begavede. Derfor henvendte vi os til forvaltningen for at stille os til rådighed for et pilotprojekt, hvis de kunne finansiere det. Vi har hele båndbredden af børn, og de skal alle føle sig tilgodeset, siger Katja Uth, skoleleder på Lystrup Skole.

Man tænker måske, at barnet virker uoplagt og uopmærksomt, og at det skal udredes, for eksempel for ADHD. Men adfærden kan også være betinget af, at barnet ikke bliver mødt som det særligt begavede barn, det er.

Katja Uth, skoleleder på Lystrup Skole

I samarbejde med Risskov Skole og Højvangskolen skal Lystrup Skole indsamle erfaringer med at finde frem til de særligt intelligente elever og undersøge den hensigtsmæssige pædagogiske tilgang til børnene.

Børn som ikke bliver mødt

For selvom det slet ikke sker i alle tilfælde, kan det føre til mistrivsel, hvis elever med høj intelligens ikke bliver udfordret i tilstrækkelig grad. Og ifølge Katja Uth kræver det en kulturændring at blive opmærksom på årsagen.

- Børn, der ikke bliver udfordret på deres faglige kunnen, kan degenerere og få det rigtig skidt, mens andre klarer sig, og de er ikke lette at opdage. Man tænker måske, at barnet virker uoplagt og uopmærksomt, og at det skal udredes, for eksempel for ADHD. Men adfærden kan også være betinget af, at barnet ikke bliver mødt som det særligt begavede barn, det er, siger hun og forklarer, at særligt intelligente elever sædvanligvis er skarpe indenfor enkelte fag eller områder.

To til fem procent af de danske skolebørn er højt begavede, hvilket vil sige, at de har en IQ over 130. Elever med særlige forudsætninger har en IQ over 120, og begge grupper er omfattet af Børne- og Undervisningsministeriets nye indsats om screening.

Fra skoleåret 2024/2025 skal folkeskolerne bruge en række nyudviklede tjeklister til screening for høj begavelse i 1. klasse. Elever, som falder ud i screeningen, tilbydes derefter en intelligenstest for at afdække, om de er højt begavede.

Projektundervisning med andre

På Lystrup Skole går arbejdet med de særligt begavede børn i gang allerede i det indeværende skoleår. Blandt andet ved at informere og forberede lærerne på projektet, så der kan blive sat en bevidsthed og kulturændring i gang, forklarer Katja Uth:

- Vi vil ikke umiddelbart se på en elev, som opfører sig meget uhensigtsmæssigt, som et særligt begavet barn. Så at se i retning af, at barnet kan være særligt begavet, er en ny tankegang.

Vi forsøger at lære børnene, at alle er forskellige og har forskellige behov. Det eneste, der er dumt, er, når man ikke tager imod de hjælpemidler, man har brug for. Det gælder de børn, der er særligt begavede, og dem der ikke er.

Katja Uth, skoleleder på Lystrup Skole

Præcis hvornår screeningen går i gang, ved Katja Uth ikke, men forskningen viser, at særligt begavede børn har gavn af et par projektorienterede lektioner ugentligt med andre elever, som ligger på samme faglige niveau som dem. Almindelig niveaudelt klasseundervisning er ikke nok.

- Forskningen viser, at hvis man kan tilrettelægge to lektioner om ugen til de her børn, hvor undervisningen er mere projektorienteret, og hvor de kan nørde med noget, som interesserer dem, så vil det overordnet give en bedre udnyttelse af skoledagen. Så vi tænker ind i, om vi kan tilgodese det, siger hun.

Kan det have nogle negative sociale konsekvenser, at de særligt begavede børn bliver ”udpeget” på den her måde?

- Vi forsøger at lære børnene, at alle er forskellige og har forskellige behov. Det eneste, der er dumt, er, når man ikke tager imod de hjælpemidler, man har brug for. Det gælder de børn, der er særligt begavede, og dem der ikke er. Hvis vi tager den vinkel på det, tror jeg ikke, at der er noget problem, men hvis ikke risikerer vi, at børn med særlig begavelse får følelsen af at skulle gemme sig, siger Katja Uth.

Igen i år finder det traditionsrige soldateroptog sted til fastelavn i Elev og Nye. Foto: Elev-Nye Borgerforening

Det skal du også vide: SuperBrugsen skifter navn, stort sparekatalog er vedtaget og soldater går fra dør til dør

Her får du et kort nyhedsoverblik.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Soldateroptog i Elev og Nye

Fastelavn står for døren, og igen i år finder det traditionsrige soldateroptog sted i Elev og Nye. Her går områdets børn fra dør til dør klædt ud som soldater for at samle penge ind til en stor fælles fastelavnsfest.

Traditionen om fastelavnssoldater stammer fra Østjylland, og soldaterne synger ved hver dør en sang og en takkesang. I Todbjerg-Mejlby kan traditionen spores tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, men den stammer muligvis helt fra midten af 1800-tallet, og opstod under inspiration fra treårskrigen mod Tyskland.

Børnene er under optoget iklædt den traditionelle soldateruniform med hvide skjorter, røde bånd og soldaterhuer. De er normalvis inddelt i forskellige hold med hver deres dannebrogsflag som fane. Sidste år slog soldaterne rekord og indsamlede i alt 14.000 kroner.

Alle børn fra 3. til 7. klasse kan deltage i optoget, som finder sted lørdag den 18. februar, og arrangørerne søger nye frivillige forældre, som vil gå med i optoget. 

Der er informationsmøde den 10. februar klokken 17.00 i gymnastiksalen på Elev Skole.

SuperBrugsen skifter navn

Coop lukker SuperBrugsen, Irma og Kvickly og samler forretningerne i en ny, stor kæde under navnet Coop. Det omfatter også butikken i Lystrup.

Foruden navneændringen på butikkens facade, får det ikke den store betydning for kunderne, men varesortimentet bliver muligvis udvidet en smule. Coops Irma-butikker lukker nemlig i forbindelse med omlægningen, og nogle af de varer, som man tidligere har kunnet købet i Irma, rykker ind på hylderne i de nye Coop-butikker.

Indtil sidste år bestod koncernens butikker af både Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Fakta, 365Discount, Irma, Coop.dk Shopping og Coop.dk Mad. Fremover bliver det skåret ned til Coop, 365Discount og Brugsen.

Medlemsfordelene hos Coop bliver også ændret, så man ikke længere for én procents bonus på hele ens køb. I stedet opsparer man fra den 1. maj en procents bonus, hvis man køber en række af Coops egne varemærker.

De første butikker i den nye Coop-kæde åbner efter sommerferien.

Nyt tilbud til nybagte forældre

Lystrup-Elsted Dagtilbud og sundhedsplejersken i Aarhus Nord er gået sammen om et nyt tilbud til nybagte forældre. Under navnet ”Klar, parat, start” inviterer de til en række arrangementer, som skal være med til at klæde nye forældre godt på til, at deres børn skal begynde i vuggestue eller dagpleje.

I løbet af 2023 afholdes der i alt otte arrangementer, hvor to sundhedsplejersker og en eller to pædagoger fra dagtilbuddet deltager.

Ved hvert arrangement er der et bestemt tema, for eksempel kost, krop og bevægelse eller leg og tilknytning. Der vil være oplæg samt mulighed for spørgsmål og for at tale med andre forældre.

Møderne finder blandt andet sted i beboerhuset på Elsted Skolevej. Har man spørgsmål, kan man kontakte dagtilbudsleder Bente Jonsen på 29 20 41 29, sundhedsplejerske Maria på 51 57 51 78 eller Louise på 51 57 51 21.

Stort sparekatalog vedtaget i byrådet

Aarhus Kommunes store sparekatalog er blevet endeligt vedtaget af byrådet. De kommende år skal kommunen spare mellem 200 og 300 millioner kroner årligt, og selvom der i forbindelse med sparekataloget var mange protester og høringssvar fra både borgere, foreninger og institutioner, blev der i sidste ende ikke ændret det store ved besparelserne.

Det får også betydning for borgerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. En af konsekvenserne bliver, at forældrebetalingen til både SFO’er og klubber bliver sat op, klippekortsordningen på plejehjemmet fjernes, og så bliver Hårup-Elev Dagtilbud lagt sammen med Hjortshøj Dagtilbud.

Med vedtagelsen af sparekataloget blev det desuden besluttet, at en del af besparelserne skal findes ved at omdanne fem ud af kommunens 17 pædagogisk ledede legepladser til ubemandede legepladser uden dyrehold. Om legepladsen Søndergård i Lystrup – i folkemunde kaldet ”Byggeren” – bliver en af dem, vides endnu ikke.

Du kan læse mere om nogle af de besparelser, der blandt andet kredser om postnummer 8520, ved at klikke her.