Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Bilisterne skal vænne sig af med at suse forbi Nye langs Elstedvej. Vejens forløb er nemlig blevet ændret, så den er mere kringlet, og med tiden bliver det slet ikke muligt at køre den vej. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Hvad i alverden foregår der på Elstedvej?

Det var der en læser, der spurgte mig om for et par uger siden, og det kan jeg sådan set godt forstå. For hvis man som bilist begiver sig ud på turen fra Lystrup til Lisbjerg langs Elstedvej, bliver man flere steder mødt af vejarbejde-skilte, afspærringskegler, nedsatte hastighedsgrænser og mudrede huller.

Første gang er i krydset mellem Lille Elstedvej og Elstedvej, hvor det ene hjørne er gravet helt op, og der er frit udsyn til nogle meget store ledninger.

Anden gang er lige efter ”smørhullet”, hvor man foruden at passe på med at køre for stærkt, bør forsøge at blive inde på asfalten. Der er nemlig lidt af en niveauforskel, hvis dækket skulle glide af kørebanen og ud i den mudrede rabat.

Og syd for Nye går det så helt galt. Eller du ved… Overdrivelse fremmer forståelsen. I hvert fald kan man ikke suse forbi, som man plejer. Elstedvejs forløb er nemlig blevet noget mere kringlet, end det plejer at være, og så er asfalten forsvundet til fordel for grus og mudder.

Så ja, hvad i alverden foregår der? Det har jeg forsøgt at finde svar på, og som du måske har regnet ud, er der tale om to forskellige anlægsprojekter, som er i fuld gang, men endnu ikke er færdige. Måske kan du også huske, at du har læst om dem her på LystrupLIV.

Men hvornår bliver de projekter så færdige? Det har jeg også søgt svar på hos Aarhus Kommune og Tækker Group. Mere om det nedenfor.

Vi bliver lidt ved trafikken og bevæger os fra Elstedvej til Bystævnet, som er blevet en del af en ny forsøgsordning fra Vejdirektoratet. Derfor skal du fremover lette foden lidt fra speederen, når du kører på strækningen.

Da jeg forleden kørte på Elstedvej for med egne øjne at se alt vejarbejdet, slog jeg også lige vejen forbi Nye. Det gjorde jeg, fordi købmandsforretningen Nyma er flyttet til nye, permanente og meget større lokaler. Har du ikke selv været der (endnu), kan du med fordel læse og se med i dagens sidste artikel.

Det var alt fra mig i denne omgang. Ha’ en dejlig onsdag.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Det ene hjørne af krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej har været gravet op i flere måneder. Kommunen venter på, at ledningsejerne flytter ledningerne, så ombygningen af krydset kan sættes i gang. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Halvfærdigt arbejde: Status på to forsinkede vejprojekter langs Elstedvej

Har du kørt på Elstedvej for nyligt, har du måske lagt mærke til, at dele af krydset mellem Lille Elstedvej og Elstedvej er gravet op. Krydset skal – som LystrupLIV tidligere har beskrevet – bygges om, men anlægsarbejdet er blevet forsinket.

Det samme er anlæggelsen af den nye vej, som skal forbinde Nye med Lystrup og Djurslandmotorvejen. I den forbindelse er Elstedvejs forløb blevet ændret, men hverken den eller den nye vej er blevet asfalteret, og bilisterne kører derfor på et mudret og snoet underlag.

Men selvom der i begge tilfælde er tale om ufærdigt arbejde, er begge projekter undervejs. Tækker Group forventer, at den nye vej står klar i løbet af foråret, mens Aarhus Kommune forventer, at det forbedrede og ombyggede kryds er færdigt inden sommer.

Krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej skal ombygges, Elstedvejs forløb skal ændres, og der skal anlægges en ny vej mellem Nye og Lystrup. Alle tre projekter er gået i gang, men står ufærdige hen. Det skyldes ifølge Aarhus Kommune og Tækker Group forsinkelser og dårligt vejr.

Der sker ting og sager langs Elstedvej, og har du kørt på vejen for nylig, har du sikkert lagt mærke til, at der er flere anlægsprojekter i gang. Ved Lille Elstedvej har en del af krydset været gravet op i en længere periode, og lige syd for Nye er Elstedvej blevet kringlet og mudret, og så er der gravet ud til en ny vej.

Det er projekter, som har været undervejs i noget tid, og som LystrupLIV tidligere har skrevet om.

For udefrakommende ligner det mest af alt halvfærdigt arbejde. Og det er det sådan set også. Anlægsprojekterne er nemlig blevet forsinket af både lange ventetider hos samarbejdspartnere og leverandører og dårligt vejr.

Vi blev forsinket i efteråret, fordi der var meget vådt og ufremkommeligt, og da vi skulle bestille asfalt, var der nogle leveringsvanskeligheder. Vi forventer, at vi får asfalten i uge otte.

Peter Boe, tegnestuechef i Tækker Group

Syd for Nye har Tækker Group gravet ud til den nye vej, som skal forbinde Nye og Lystrup. Men den er endnu ikke blevet asfalteret, og derfor ligner det mest af alt en mudret grusvej.

- Det er et sammenrend af uheldige omstændigheder, der har gjort, at der ikke er asfalt på vejen endnu. Vi blev forsinket i efteråret, fordi der var meget vådt og ufremkommeligt, og da vi skulle bestille asfalt, var der nogle leveringsvanskeligheder. Vi forventer, at vi får asfalten i uge otte, siger Peter Boe, tegnestuechef hos Tækker Group, til LystrupLIV.

Elstedvej mere kringlet

Vejen, som får navnet Nye Høvej, skal forbinde Nye og Elev med Lystrup og motorvejsrundkørslen og aflaste den eksisterende Høvej, som ikke er gearet til den øgede mængde trafik. I den forbindelse bliver Elstedvejs forløb også ændret, da vejen syd for Nye kommer til at sno sig mere end sædvanligt. Det sker blandt andet af sikkerhedsmæssige hensyn for at forhindre uheld.

Den nye vej bliver koblet sammen med Høvej lige nord for letbaneskinnerne, og herfra skal bilisterne køre ad Petersmindevej for at ramme Lystrup og motorvejen. Og det er ikke kun asfalteringen af vejen, der er blevet forsinket.

Syd for Nye har Tækker Group gravet ud til den nye vej, som skal forbinde Nye med Lystrup og motorvejen. I den forbindelse er en del af Elstedvejs forløb også blevet ændret. Strækningen og den nye vej mangler dog fortsat at blive asfalteret. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Den nye vej er illustreret ved den grønne stribe, og skal løbe fra Nye ned over markerne, hvor den skal forbindes til Høvej. De orange streger markerer de nye vejforløb på henholdsvis Elstedvej og Høvej. Tegning: Tækker Group

- Syd for letbanen – ved Petersmindevej – mangler vi den endelige tilladelse fra kommunen for at kunne gøre vejprojektet færdigt. Vi åbner vejen op, så snart vi kan, men vi har ikke den endelige tidsplan for det endnu, siger Peter Boe, som dog forventer, at vejen bliver klar til brug i løbet af foråret.

Ifølge den nye helhedsplan for Nye, som fortsat er under behandling, bliver det med tiden slet ikke muligt at passere Nye ad Elstedvej. I stedet skal bilisterne ind på Nyes kommende ringvej og ud igen ad nyanlagte stikveje.

Ledninger skal flyttes

Længere mod Lystrup har det ene hjørne af krydset mellem Lille Elstedvej og Elstedvej været gravet op i flere uger. Efter mange års diskussioner og forskellige løsningsforslag skal krydset nemlig bygges om for at forbedre trafiksikkerheden.

Men også det projekt er blevet forsinket. Før ombygningen kan gå i gang, skal ledningerne i jorden flyttes, og ledningsejernes entreprenør har været overbooket. Aarhus Kommune rømmede grunden allerede i oktober sidste år, men på grund af akutarbejde og travlhed har ejerne af ledningerne endnu ikke kunnet flytte dem.

Men nu sker der langt om længe noget, fortæller Thomas Fredholm, der er projektleder i Teknik & Miljø i Aarhus Kommune:

- Ledningsejerne er i gang med at flytte ledningerne, og så snart de er færdige med det, er jeg ret sikker på, at min entreprenør tripper for at komme i gang med ombygningen. Hvor lang tid det tager, vil jeg ikke love alt for meget om, men vi skulle gerne være færdige inden sommer. Men det kommer igen an på, hvornår ledningsejerne ender med at blive færdige.

Et mere snævert kryds

Ombygningen af krydset omfatter blandt andet en ny overkørsel ved Elleparken, som gør bilisterne opmærksomme på, at de skal stoppe. Et nyt helleanlæg i midten af Lille Elstedvej, så bilisterne rettidigt opdater krydset, samt en hævet flade – et slags langt vejbump – som tvinger bilisterne ned i fart.

Det dårlige udsyn til krydset fra Lille Elstedvej har været årsag til en række kollisioner gennem årene. Derfor skal krydset bygges om. Det er Lille Elstedvej mod højre og Elstedvej vertikalt. Tegning: Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

Samtidig skal der på det opgravede areal laves et såkaldt ’overkørbart areal’, hvor man placerer en hævet kantsten længere ude på kørebanen. Formålet er at lave ekstra plads til de store køretøjer i svinget og tvinge de almindelige bilister ned i fart ved at gøre krydset mere snævert.

Ifølge Thomas Fredholm kommer ombygningen af krydset ikke i stort omfang til at påvirke trafikken i krydset.

- Det kan ikke undgås, at vi generer trafikken i et eller andet omfang, men som udgangspunkt skal krydset gerne være funktionsdygtigt. Hvis de kan se, at der er noget trafikalt, som ikke fungerer, kan det være, at de spærrer noget af, men det forventes ikke blive sådan, at man ikke kan komme igennem, siger han.

Bystævnet er med i en ny forsøgsordning fra Vejdirektoratet. Derfor bliver hastighedsgrænsen fra foråret sat ned til 40 km/t på strækningen. Det skal forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Nu sænkes fartgrænsen på Bystævnet til 40 km/t for at forbedre sikkerheden – men virker det?

Som led i en forsøgsordning fra Vejdirektoratet bliver hastighedsgrænsen på Bystævnet inden længe sænket fra 50 km/t til 40 km/t. Det sker for at dæmpe støjen og forbedre trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter.

Vejen er en af 15 strækninger, der er udpeget, men forsøgsordningen har to spor, og der er mulighed for, at hastighedsgrænsen på flere veje kan blive sænket i 2024.

Og selvom der ikke er planer om at opsætte hverken vejbump eller chikaner, forventer Vejdirektoratet, at den lavere hastighed vil forbedre sikkerheden. Et lignende forsøg fra Gladsaxe viste nemlig, at antallet af uheld faldt de steder, hvor farten blev sat ned.

Når vinter bliver til forår, er det slut med at køre 50 km/t på Bystævnet i Lystrup. Som led i en forsøgsordning fra Vejdirektoratet bliver hastigheden på vejen sænket, og der er mulighed for, at flere strækninger kan følge efter.

Fremover skal du lette foden en smule fra speederen, når du kører på Bystævnet i Lystrup. Vejen er nemlig udpeget som en af 15 strækninger, der skal indgå i en ny forsøgsordning fra Vejdirektoratet. Det betyder, at hastighedsgrænsen bliver sænket fra 50 km/t til 40 km/t.

Formålet er at reducere trafikstøjen og øge sikkerheden for især de bløde trafikanter.

- Der er mange steder i kommunen, hvor 50 km/t inden for bygrænsen er for hurtigt for især de bløde trafikanter, som flere steder deler vejen med bilisterne. Jeg er glad for, at vi som forsøgskommune nu kan prøve ting af og blive klogere på, hvilken forskel det faktisk gør for støjen, trafiksikkerheden og byen som helhed, når hastigheden bliver lavere, siger rådmand for Teknik & Miljø Nicolaj Bang i en pressemeddelelse.

Vi ved fra andre kommuner og fra internationale evalueringer, at det her er en god idé. Jo lavere hastigheden er, jo større er sandsynligheden for at undgå ulykker.

Winnie Hansen, fagkoordinator i afdelingen for trafiksikkerhed og cykling i Vejdirektoratet

Aarhus Kommune er en af 16 kommuner, der deltager i Vejdirektoratets treårige forsøgsordning med lavere hastighedsgrænser i byerne. Vejdirektoratet ønsker med forsøget at indhente erfaringer for at forbedre den generelle trafiksikkerhed i Danmark.

- Forsøget vil have forskellige indvirkninger på mange århusianeres hverdag, og derfor er det vigtigt, at vi får samlet erfaringerne sammen og evalueret ordentligt på dem, så vi kan bruge dem i fremtidig byplanlægning, siger Nicolaj Bang.

Hastighedsnedsættelse virker

Foruden hastighedsnedsættelsen på Bystævnet er der ikke planer om at opsætte chikaner eller bump. Alligevel forventer Vejdirektoratet, at den lavere hastighedsgrænse vil få bilisterne til at køre langsommere, og at det i sidste ende vil forbedre sikkerheden.

- Vi ved fra andre kommuner og fra internationale evalueringer, at det her er en god idé. Jo lavere hastigheden er, jo større er sandsynligheden for at undgå ulykker, siger Winnie Hansen, fagkoordinator i afdelingen for trafiksikkerhed og cykling i Vejdirektoratet.

Når man ikke opsætter vejbump eller chikaner, kan man så være sikker på, at det har den ønskede effekt?

- Man får selvfølgelig en større nedsættelse, hvis man gør mere. Men selvom man kun ændrer hastigheden, har det en betydning for, hvor hurtigt folk kører, og det bliver trygheden større af, siger hun.

På disse 15 vejstrækninger bliver hastigheden sænket fra 50 km/t til 40 km/t. Kort: Aarhus Kommune

For år tilbage var der et lignende forsøg i Gladsaxe Kommune, og ifølge Winnie Hansen mente 71 procent af de adspurgte borgere efterfølgende, at 40 km/t eller lavere var den rigtige hastighedsgrænse. Også antallet af uheld faldt på de steder, hvor hastigheden blev sænket.

- Der er heldigvis mange, der overholder fartgrænsen, og det vil de også gøre med 40 km/t, og så vil de automatisk trække nogle andre med ned i fart. Samtidig bliver klip- og bødegrænsen også lavere, siger Winnie Hansen.

Flere veje med

Bystævnet og de andre veje i forsøgsordningen er udpeget med henblik på at sikre et repræsentativt udsnit af veje. Nogle ligger i mindre lokalsamfund, mens andre er mere bynære.

På en lokal Facebook-gruppe om trafikken i Lystrup giver flere borgere udtryk for, at de godt kunne tænke sig, at hastigheden også blev sænket på en række andre veje i og omkring Lystrup. Det foreslås blandt andet, at hastighedsgrænsen bliver sat ned på Lille Elstedvej, Asmusgårdsvej og Bygaden.

Og der er faktisk mulighed for, at Vejdirektoratets forsøg kan udvides til flere andre veje. Forsøgsordningen om hastighedsnedsættelser er nemlig delt i to faser i Aarhus Kommune.

Bystævnet indgår i den første fase, hvor hastigheden ændres til 40 km/t ved hjælp af skiltning i løbet af foråret. Men i 2024 bliver forsøget udvidet, og her har de lokale fællesråd mulighed for at komme med input og forslag.

Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2022 besluttede forligspartierne at afsætte tre millioner kroner til Vejdirektoratets hastighedsforsøg. Derudover vil Teknik & Miljø bruge yderligere 4,5 millioner kroner på indsatsen.

Carsten Hensberg – også kaldet Carsten Købmand – har været med siden 2020, hvor Nyma slog dørene op til de midlertidige containere. Nu er forretningen flyttet til mere permanente lokaler. Foto: Mette Marie Birch Breuning 

Kom med indenfor: Nyma har skabt en fancy fusion mellem en købmandsbutik, en café og et bageri

Efter to et halvt år i de midlertidige containere på Nye Høvej er Nyes købmandsforretning Nyma flyttet til permanente lokaler i byggeriet Svinget. Det skete praktisk talt over natten.

I stueetagen har forretningen fået fire gange så meget plads som tidligere, og butikkens bageri og køkken, som hidtil har holdt til på havnen i Aarhus, er flyttet med. Forretningen er en fusion mellem et bageri, en café og en dagligvarebutik.

Men selvom lokalerne er langt større, er både hyggen og varesortimentet ifølge købmand Carsten Hensberg flyttet med fra den gamle Nyma til den nye. I fremtiden kan kunderne blandt andet se frem til pizzaaftener, torvedage og fællesspisning.

Købmandsforretningen Nyma er rykket fra de midlertidige containere til nye og større lokaler i det nyopførte byggeri Svinget i Nye. Og selvom der er langt mere plads, forbliver varesortimentet det samme, og discount må du købe et andet sted.

Du kan kalde det en opgradering, eller du kan nøjes med at kalde det en udvidelse. Det handler vist, om øjnene der ser. I hvert fald er Nyes lokale købmandsforretning Nyma efter to et halvt år flyttet fra de midlertidige containere på Nye Høvej til butikkens permanente lokaler.

Flyttebilerne har ikke været på en lang tur. Faktisk er forretningen kun flyttet lige knap 100 meter, men forskel er der.

Grundtanken om den her forretning har hele tiden været her. Vi lavede Nyma i de midlertidige lokaler, fordi vi ville i gang, og vi ville være med til at skabe kulturen i Nye fra begyndelsen. Jeg synes, det fungerede rigtig godt, så jeg var da lidt nervøs for, hvad der ville ske, når vi flyttede.

Carsten Hensberg, købmand og medejer af Nyma

De nye lokaler er langt større end de midlertidige, og foruden selve butikken er der også plads til Nymas køkken og bageri, som indtil nu har holdt til hos Tækker Group på havnen i Aarhus.

- Vi har fået hyggen med over i det her kæmpe lokale, og vi tænkte meget over, hvordan vi skulle gøre det. I den lille og midlertidige butik var der en helt anden intimitet, men den er faktisk også her, den er bare blevet skaleret op, siger Carsten Hensberg, købmand og medejer af Nyma.

Købmandsforretningen er flyttet ind i den nederste etage af byggeriet Svinget, som er det nyeste skud på stammen i Nye.

Alle mand på dæk

Ejendommen er tegnet af C.F. Møller Architects og består foruden Nyma af 62 boliger i et eller to plan, som både kan lejes eller ejes. Nymas nye lokaler er fire gange så store som de gamle.

- Det var lidt en øvelse at få det hele flyttet, men vi gjorde det næsten overnight. Nyma havde sådan set kun lukket i sammenlagt fire timer, så det var da et vældigt stunt. Det var alle mand på dæk plus det løse, siger Carsten Hensberg.

Carsten Hensberg og resten af holdet bag Nyma har blandt andet planer om at holde fællesspisninger og torvedage foran den nye forretning. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Varesortimentet bliver der ikke rørt meget ved, selvom Nyma har langt mere plads end tidligere. Det er stadig lokale kvalitetsvarer, hvoraf størstedelen er økologiske. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Men selvom forretningen nu har langt mere plads, får det ifølge Carsten Hensberg ikke betydning for varesortimentet. Der vil fortsat være fokus på lokale råvarer af høj kvalitet, og hos Nyma er discountvarer en by i Rusland.

- Det er dagligvarer, men vi har løftet barren lidt for, hvad vi synes, vi skal spise. I nogle varekategorier har vi en grundvare, som er helt i orden, og så har vi en lidt dyrere udgave af varen, som er lidt lækrere. Men vi har ikke mange af hver ting. Vi har måske to muligheder, men så er det de to, vi synes er spændende, siger Carsten Hensberg.

Derfor er priserne hos Nyma også lidt højere end i Netto, Rema 1000 og Fakta, men det er også Carsten Hensbergs ønske, at forretningen ved at sælge kvalitetsvarer kan være med til at øge folks bevidsthed om, hvad de spiser og forbruger.

- Vi sælger det bedst mulige til prisen, men der er nogle ting, vi ikke går på kompromis med, siger han.

Kultur fra begyndelsen

I Nymas køkken og bageri, som altså nu har fået sit helt eget lokale i den nye forretning, bliver der produceret færdigretter, som sælges i butikken, og de er i høj kurs blandt kunderne. Det samme er det friskbagte brød og baristakaffen.

Jørn Tækker, som ejer Nyma sammen med Carsten Hensberg, har blandt andet gemt dette gamle mosaikvindue fra en gammel villa i Åbyhøj. Nu pryder det i Nymas nye lokaler. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Indgangen til Nymas køkken og bageri er lavet af gamle vinduer og døre, som Jørn Tækker har gemt. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Faktisk er der tale om en fusion mellem en dagligvarebutik, en bager og en café.

- Grundtanken om den her forretning har hele tiden været her. Vi lavede Nyma i de midlertidige lokaler, fordi vi ville i gang, og vi ville være med til at skabe kulturen i Nye fra begyndelsen. Jeg synes, det fungerede rigtig godt, så jeg var da lidt nervøs for, hvad der ville ske, når vi flyttede. Det er overraskende, hvor godt det er blevet, siger Carsten Hensberg.

På sigt er det planen, at der skal bo mellem 10.000 og 15.000 mennesker i Nye. Spørger man Carsten Hensberg ser fremtiden for Nyma lys ud i de nye lokaler, og selvom priserne og inflationen er skyhøj, mærker forretningen det ikke direkte.

- Men jeg har da en fornemmelse af, at vi nemt kunne rykke endnu mere, hvis det var gladere tider. Vi er vokset lige så stille, fordi byen er vokset, men det kan godt være, at det var gået endnu vaksere, hvis ikke verden havde set ud, som den gør lige nu, siger Carsten Hensberg.

Forretningens frugt- og grøntafdeling er placeret i et slags drivhus i midten af lokalet. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Ligesom i den gamle Nyma kan man plukke løs af frugterne og grøntsagerne, og skal man blot bruge en enkelt champignon, kan man nøjes med at tage en. Foto: Mette Marie Birch Breuning