Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Helhedsplan 2.0 for Nye ramte onsdag aften byrådssalen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ny helhedsplan for Nye: Fællesrådet frygter trafikkaos

Den har været længe undervejs, og er endnu ikke blevet endeligt vedtaget. Det er selvfølgelig helhedsplanen for Nye, jeg taler om. Onsdag var den på byrådets dagsorden og bevægede sig dermed et skridt tættere på målstregen.

Og nu tænker du måske: ”Og hvad så? Det er jo bare nogle tanker og visioner skrevet ned på et stykke papir.”

Men foruden at helhedsplanen formulerer de overordnede træk for udviklingen af Nye, er den også vigtig her og nu. Før den bliver godkendt, kan lokalplanerne for den næste etape af Nye og den nye folkeskole nemlig ikke komme videre.

Spørger man Steffen Sønderskov og Flemming Larsen, som sidder i det lokale fællesråd, kan man da også se resultaterne af den allerførste helhedsplan fra 2011 i Nyes bybillede i dag. Og det er både godt og dårligt.

Egentlig synes de, at Nye er et spændende projekt, men planerne for trafikafviklingen både i og omkring byen har altid bekymret dem – og gør det stadig. Også nogle af byrådspolitikerne gav ved onsdagens byrådsmøde udtryk for deres bekymringer for trafikken i den nye by. Mere om det i dagens første artikel.

Vi bevæger os lidt væk fra Nye, nærmere bestemt til Djurslandmotorvejen. Har du læst med her på LystrupLIV, ved du måske, at folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (Ø) kæmper for at få hastigheden på motorvejen sænket.

Han bor i Hjortshøj og kan tydeligt mærke, at støjen fra motorvejen er blevet værre, efter at hastigheden blev sat op. Desuden vil det have en klimamæssig effekt at sænke farten på strækningen, mener han.

Derfor har han rakt ud til den nye transportminister, Thomas Danielsen fra Venstre, og nu har ministeren svaret på, om han vil nedsætte hastigheden på motorvejen syd for Lystrup.

Til sidst får du et kort nyhedsoverblik – blandt andet om Nymas flytning, vanvidskørsel på Djurslandmotorvejen og et lokalt bryggeri i Todbjerg.

Lad os dykke ned i det.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Første etape af byggeriet i Nye er godt i gang, og når Helhedsplan 2.0 bliver vedtaget, kan lokalplanarbejdet for næste etape færdiggøres. Foto: Silas Bang

Fællesrådet er bekymret for trafikken i Nye – byrådet vil genbesøge helhedsplanen inden vedtagelse

Den reviderede helhedsplan for Nye var onsdag den 18. januar på byrådets dagsorden. Det er mere end et år siden, at planen var i offentlig høring, og siden har Aarhus Kommune arbejdet på ændringer og tilretninger i planen. Blandt andet er dele af Nyes interne ringvejsforbindelse, Ringen, blevet flyttet.

Helhedsplanen er endnu ikke endeligt vedtaget, men den nærmer sig målstregen, og selvom det lokale fællesråd overordnet ser positivt på udviklingen af Nye, er netop trafikken noget af det, de er bekymret for.

De frygter rent ud sagt trafikalt kaos, når alle biler både i og omkring Nye skal ledes ind på den interne ringvej for at passere den nye by. Og så savner de, at udviklingen af Nye fra begyndelsen er tænkt ind i det omkringliggende lokalområde og bysamfund.

Mere om det i artiklen.

Den reviderede helhedsplan for Nye blev onsdag aften diskuteret i byrådssalen. Og selvom planen endnu ikke er endeligt vedtaget, nærmer den sig målstregen. Men hos det lokale fællesråd er de stadigvæk skeptiske overfor trafikplanlægningen.

Den har været længe undervejs, og der blev givet 100 høringssvar med flere hundrede underskrifter, da Helhedsplan 2.0 for Nye var i offentlig høring i efteråret 2021.

Siden er der gået mere end et år, og onsdag den 18. januar ramte planen byrådssalen. Det blev ikke til en endelig vedtagelse, til gengæld blev planen sendt i Teknisk Udvalg, men ifølge byrådsmedlem Liv Gro Jensen (SF) nærmer den sig målstregen.

- Der er kommet rigtig mange gode høringssvar, som udfordrer og undersøger, om der er noget, der kan og bør skærpes. For os er det supervigtigt, at idérigdommen fortsætter og følges op på, sagde hun på onsdagens byrådsmøde.

Helhedsplanen udstikker de overordnede rammer for udviklingen af Nye. Den rummer blandt andet beskrivelser om Nyes forskellige byområder, de grønne områder og parker, boligtyper, bebyggelsens tæthed, erhverv og trafikale forhold.

Tanken om at lave en by, som fra begyndelsen har en ringvej, er god. Men at gøre den interne ringvej til en del af det samlede trafikmønster i bydelen skaber problemer.

Flemming Larsen, formand for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Men byrådet var altså enige om, at det var værd at genbesøge en række af forholdene i planen. Blandt andet undrede det Venstre, at byen i den nye helhedsplan er planlagt til 13.500 indbyggere, når det tal tidligere har ligget på 10.000.

-  Vi har brug for at blive lidt klogere på, hvordan det hænger sammen med den lidt skrøbelige infrastruktur derude, skolens kapacitet og samspillet med det øvrige udviklingsperspektiv i Aarhus Nord, sagde Christian Budde (V).

Ringvej som bærende element

Helhedsplan 2.0 er en revideret udgave af den første helhedsplan for Nye, som blev vedtaget i 2011. Efter høringsperioden er der lavet enkelte rettelser, blandt andet er den interne ringvejsforbindelse blevet rykket længere væk fra den kommende folkeskole.

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye er generelt positive overfor udviklingen af Nye, men allerede i forbindelse med den første helhedsplan var rådet bekymret for trafikafviklingen. Og det har ikke ændret sig med den nye helhedsplan.

Ifølge Steffen Sønderskov, formand for fællesrådets infrastrukturudvalg, er det særligt planerne om, at al trafik skal ledes ind gennem Nye af den planlagte ringvej, også kaldet Ringen, der skaber panderynker.

Den primære færdselsåre i Nye bliver den gennemgående ringvej, men også den omkringliggende trafik, som skal passere Nye, skal ifølge helhedsplanen føres ind og rundt langs ringvejen. Det er blandt andet planen at nedlægge Elstedvej og eventuelt også Elevvej gennem Lisbjerg Skov. Den gule streg markerer ringvejens nye forløb forbi den kommende folkeskole. Kort: Aarhus Kommune, Tækker Group

- Alle bilister skal føres ind og rundt på Ringen, men kommunen har selv anslået, at der kommer til at køre op mod 20.000 biler på vejen i døgnet. Det er fuldstændig vanvittigt. Man skal ind gennem boligkvarterer med kantstensparkeringer og masser af mennesker, siger han.

Streger er blevet til virkelighed

Hvor man i dag kan nå Randersvej via Elstedvej, kan bilisterne i fremtiden se frem til at skulle ind gennem Nye langs den nye ringvej. En vej hvor man efter planen kun må køre 40 km/t. Dette skal ifølge helhedsplanen ske, når Nye er fuldt udbygget, hvilket har en 30-40-årig tidshorisont.

Samtidig skal der etableres stikveje fra Koldkilde og Høvej, ligesom der skal laves en ny forbindelse mellem Ringen og Randersvej og Larsmindevej. Det er altså planen, at størstedelen af den omkringliggende trafik skal føres ind gennem Nye.

- Jeg ved ikke, hvorfor de vil presse så meget trafik derind. Vi har talt om vores bekymringer, siden vi så de første streger. Da sagde kommunen, at det bare var streger på et stykke papir, men vi kan jo se, at nogle af de streger er blevet til veje, siger Steffen Sønderskov.

Det forventes, at folkeskolen i Nye står klar til skoleåret 2026/2027. Til den tid flytter alle eleverne fra Elev Skole til den nye folkeskole. Visualiseringer: Kjaer & Richter, Lytt Architecture, Christensen & Co.

- Tanken om at lave en by, som fra begyndelsen har en ringvej, er god. Men at gøre den interne ringvej til en del af det samlede trafikmønster i bydelen skaber problemer, supplerer Flemming Larsen, formand for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd.

Støj ved skole vs. støj ved boliger

Ifølge ham vil det også være til gene for de mange beboere i Nye, som med tiden kommer til at bo ud til den nye ringvej. Han henviser blandt andet til, at ringvejen er blevet flyttet længere væk fra den planlagte folkeskole, da trafikstøjen ved skolen oprindeligt ville blive for markant.

- De kommer til at bo ved en vej, som ifølge de nuværende regler ikke må ligge for tæt på skolen på grund af støjen. Så må den vel for pokker heller ikke ligge tæt på boliger? Det bliver ikke godt i fremtiden, siger Flemming Larsen.

Samme bekymring luftede Liv Gro Jensen (SF) ved onsdagens byrådsmøde. Hun kaldte det en overraskelse, at støjgenerne fra Ringen forventes at ligge over de officielle grænseværdier.

- Der er en risiko for, at støjen overstiger støjkravene markant, og det kommer bag på os. Antal forventede biler på Ringen per dag lyder også højt i forhold til, at der er tale om en bæredygtig by, der planlægges anderledes, sagde hun.

Skal Elevvej lukkes?

Også løsgænger Jakob Søgaard Clausen stillede spørgsmål til Nyes kommende ringsvejsforbindelse og trafikforholdene, og efterspurgte i den forbindelse rettidig omhu:

- Vi har et kæmpe område, som ikke er udbygget endnu, så det giver rigtig god mening, hvis vi får lagt en klar plan for infrastrukturen. Ellers risikerer vi det, vi er vant til, nemlig at det hele bliver på bagkant, og at vi først laver ændringer, når trafikken allerede er brudt sammen.

Mere om Nye?

I løbet af høringsperioden på helhedsplanen blev der indgivet 100 bemærkninger med underskrifter fra en lang række borgere. Størstedelen var protester mod at nedlægge Elevvej gennem Lisbjerg Skov og opråb om en cykelsti på strækningen.

Også her går borgernes bekymringer på, at al trafik fra Elev skal føres ind igennem Nye via den nye stikvej fra Koldkilde. Men ifølge kommunen er det endnu ikke besluttet, om vejen gennem Lisbjerg Skov skal lukkes.

- Hvis Elevvej lukkes for gennemkørsel, vil vejen blive en langt bedre forbindelse for de bløde trafikanter, idet vejen kun vil betjene eksisterende ejendomme og funktioner langs vejen, skriver Teknik & Miljø i et svar på høringsbidragene og understreger, at høringssvarene bliver taget til efterretning.

Op i helikopteren

Når Helhedsplan 2.0 bliver vedtaget, kan lokalplanen for den nye folkeskole og for anden etape af byggeriet i Nye færdiggøres og byggeriet sættes i gang.

- Nye er vanvittigt spændende, og det er positivt, at projektet tilfører nye boligformer til området. Men hvis vi går helt op i helikopteren, så er problemet, at man ikke har tænkt over, hvilken sammenhæng byen indgår i, og hvordan den skal spille sammen med den bydel, den ligger i, siger fællesrådsformand Flemming Larsen.

Du kan finde Helhedsplan 2.0 for Nye her. På LystrupLIV har vi tidligere skrevet om de overordnede trafikplaner for Nye. Den artikel kan du finde her. En del af ringvejens forløb har ændret sig, siden artiklen blev publiceret og helhedsplanen offentliggjort. Ændringerne skal nu skrives ind i planen inden den endelige vedtagelse.

Venstres nye transportminister Thomas Danielsen har ikke planer om at sænke hastigheden på Djurslandmotorvejen ved Lystrup. Foto: Jens Thaysen

Skal hastigheden på Djurslandmotorvejen sænkes? Nej, lyder det fra den nye transportminister

Står det til folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (Ø), som bor i Hjortshøj, skal hastigheden på Djurslandmotorvejen sænkes fra 130 til 110 km/t. Men det bliver ikke i denne omgang. Sådan lyder svaret fra den nye transportminister, Venstres Thomas Danielsen.

I et svar understreger han, at han er optaget af at håndtere støjproblemerne fra landets motorveje, men at det ifølge ham ikke bør løses ved hastighedsnedsættelser. Han mener, at det fjerner fordelen ved Djurslandmotorvejen, og at man risikerer, at flere bilister i stedet vil benytte det kommunale vejnet.

Det argument køber Søren Egge Rasmussen dog ikke. Han mener, at hastighedsnedsættelse er det første og mest håndgribelige skridt til at mindske støjgenerne og skrue ned for CO2-udledningen.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har ikke planer om at sænke hastigheden på Djurslandmotorvejen fra 130 til 110 km/t. Det ærgrer det lokale folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (Ø), som efterspørger klima- og støjhandling.

Det støjer fra Djurslandmotorvejen i og omkring både Lystrup og Hjortshøj, og støjbelastningen er kun blevet værre, efter at hastigheden i foråret 2021 blev sat op til 130 km/t.

Den oplevelse deler det lokale folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (Ø) med flere af borgerne i området, og derfor har han spurgt den nye transportminister, Venstres Thomas Danielsen, om han vil tage initiativ til at få vurderet, om hastigheden på Djurslandmotorvejen skal sænkes til 110 km/t.

Men i et svar skriver Thomas Danielsen, at en nedsættelse af hastigheden ifølge ham ikke er den rette vej at gå.

- Jeg er som transportminister i høj grad optaget af at håndtere støjproblemerne. Jeg er dog ikke sikker på, at nedsættelse af hastigheden på Djurslandmotorvejen er den rette løsning på støjproblemerne, skriver han.

Det vil have en støjmæssig effekt, hvis man sætter hastighedsgrænsen ned til 110 km/t. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror heller ikke på, at folk vil begynde at køre af andre veje, hvis det hurtigste er at køre på motorvejen. Så på den konkrete motorvejsstrækning holder det argument ikke.

Søren Egge Rasmussen, medlem af Folketinget for Enhedslisten

Han frygter, at en lavere hastighedsgrænse vil føre til øget trafik på de kommunale veje i området, og at formålet med motorvejen forsvinder.

- Hvis der skal være en støjmæssig effekt, skal hastighedsgrænsen sættes ganske lavt. Det vil dels betyde, at en del af trafikken blot flytter sig til de mindre kommunale veje, dels at fremkommelighedsgevinsterne ved etableringen af motorvejen går tabt. På den baggrund har jeg ikke aktuelle planer om at sænke hastigheden til 110 km/t på strækningen, skriver Thomas Danielsen.

Argumentet holder ikke

Og selvom Søren Egge Rasmussen havde håbet på noget andet, kommer transportministerens svar ikke bag på ham.

- Det er, hvad jeg havde forventet af en Venstreminister. Men Venstre har selv i et udspil italesat, at man skal gøre mere for at mindske støjen ved boliger, og derfor synes jeg, at det er oplagt at stille spørgsmål til, siger han til LystrupLIV.

Han bor selv i Hjortshøj, og ligesom flere andre borgere mener han, at støjen fra motorvejen er værre nu, hvor bilisterne må køre 130 km/t. Derfor køber han heller ikke argumentet om, at en markant lavere hastighedsgrænse er nødvendig for at opnå den ønskede reduktion i støjen.

- Det vil have en støjmæssig effekt, hvis man sætter hastighedsgrænsen ned til 110 km/t. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror heller ikke på, at folk vil begynde at køre af andre veje, hvis det hurtigste er at køre på motorvejen. Så på den konkrete motorvejsstrækning holder det argument ikke, siger Søren Egge Rasmussen.

Lyd måles i decibel

  • Lyd måles i decibel (dB). 0 dB er den svageste lyd, man kan høre med en normal hørelse, og smertegrænsen går typisk ved 120-130 dB.
  • Decibel er en logaritmisk skala, hvilket betyder, at man ikke bare kan lægge dB-tallene sammen, når man beregner den samlede støjbelastning.
  • Hvis man for eksempel bruger en maskine, der støjer 80 dB, og starter en maskine magen til, stiger lydniveauet med 3 dB til 83 dB. En fordobling af lyden giver altså kun en forøgelse af støjbelastningen på 3 dB.
  • En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres, mens en stigning på 3 dB opfattes tydeligt, og teknisk set er en fordobling af lydtrykket, men det er ikke sådan, mennesker hører det. Der skal 8-10 dB til, før det menneskelige øre opfatter det som en fordobling eller halvering af lyden.

Kilde: Arbejdstilsynet.dk og arbejdsmiljoweb.dk

Der kommer jo flere og flere biler på vejene, så har ministeren ikke ret i, at det vil kræve en lav hastighedsgrænse at få den ønskede støjmæssige effekt? Og at det vil fjerne gevinsten ved motorvejen?

- Jo, der er noget fremkommelighed, som bliver reduceret. Men man skal godt nok langt ned i fart, før det kan betale sig at køre af motorvejen ved Skødstrup og ind af Grenåvej i stedet for. Tidsmæssigt er det ikke et plus for folk. At der kommer flere bilister, hænger også sammen med, hvad det er for en kollektiv transport, vi har. Jo bredere motorveje man prioriterer, jo mere trafik vil der komme.

Fyn vil også være med

Det er ikke kun Søren Egge Rasmussen, der vil have sænket hastigheden på en bestemt motorvejsstrækning. Også på Fyn ønsker flere kommuner hastigheden sat ned eller bevaret på 110 km/t af både klima- og støjhensyn.

Jeg har noteret mig, at en del kommuner gerne så, at hastighedsgrænsen på motorvejene i deres nærområde bliver sat ned. Det er et emne, der tidligere har været drøftet blandt partierne bag infrastrukturforliget, og jeg forestiller mig, at vi kan tage emnet op i forligskredsen bag infrastrukturaftalen.

Thomas Danielsen (V), transportminister

Transportminister Thomas Danielsen svarer skriftligt til LystrupLIV, at der efter kortlægningen af støjen fra statsvejene, som skal gennemføres i løbet af 2023, vil blive foretaget en ny udpegning af særligt støjbelastede boligområder.

- Kortlægningen vil blandt andet danne grundlag for tildeling af midler fra støjpuljen. Jeg har noteret mig, at en del kommuner gerne så, at hastighedsgrænsen på motorvejene i deres nærområde bliver sat ned. Det er et emne, der tidligere har været drøftet blandt partierne bag infrastrukturforliget, og jeg forestiller mig, at vi kan tage emnet op i forligskredsen bag infrastrukturaftalen, skriver han.

Ministeren svarer ikke direkte på, hvorfor han vurderer, at hastighedsgrænsen skal sættes forholdsvist lavt, hvis det skal have den ønskede effekt.

Tidsgevinsten ved, at man må køre 130 i stedet for 110 km/t på Djurslandmotorvejen er relativt lille, men ministeren svarer heller ikke på, hvordan fremkommeligheden ifølge ham forsvinder ved at sænke hastigheden.

Bagud på klimamål

Ifølge Miljøstyrelsens støjkort ligger støjen fra motorvejen i store del af Lystrup på mellem 60 og 65 dB. Miljøstyrelsens officielle grænseværdi for trafikstøj ved boligområder ligger på 58 dB, mens WHO’s grænseværdi ligger på 53 dB.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen kan trafikstøj blandt andet øge risikoen for stress og hjertekarsygdomme. Forskning fra SDU viser desuden, at det øger risikoen for at udvikle demens, hvis man gennem en længere periode er udsat for trafikstøj over grænseværdierne.

I store dele af Lystrup ligger støjen fra motorvejen på mellem 60 og 65 dB. Miljøstyrelsens grænseværdi for trafikstøj ved boligområder er 58 dB. Kort: Miljøstyrelsen

- Det er lidt spøjst, at man bygger nye bydele i Lisbjerg og Nye, hvor der fra begyndelsen er et støjproblem. Det er ikke særlig gennemtænkt, siger Søren Egge Rasmussen, som generelt mener, at der er behov for et mere kritisk blik på transporten, hvis vi skal nå klimamålene i 2025.

Ifølge den grønne tænketank Concito kan man ved at sænke hastigheden til 110 km/t, de steder hvor man må køre 130 km/t, spare 0,1 mio. tons CO2 årligt.

- Det er også et spørgsmål om, hvilket liv vi fører. Man sparer cirka et minut på at køre 130 km/t i stedet for 110 km/t på strækningen ved Djurslandsforbindelsen. Hvis man pendler frem og tilbage sparer man to minutter, og jeg tror ikke, at det højner livskvaliteten, siger Søren Egge Rasmussen.

Transportministeriet oplyser, at en hastighedsændring fra 130 til 110 km/t ifølge Vejdirektoratet vil betyde en ændring i støjniveauet på under en decibel, og at det i praksis ikke kan registreres af det menneskelige øre.

Grafik: JFM

Det skal du også vide: Købmanden i Nye flytter, vanvidskørsel på motorvejen og håndbryggede øl i Todbjerg

Velkommen til det korte nyhedsoverblik.

Nyma flytter til større og permanente lokaler

Købmandsforretningen Nyma, som ligger i Nye, flytter til større og permanente lokaler. Siden åbningen i maj 2020 har forretningen holdt til i de midlertidige containere på Nye Høvej, men i øjeblikket er alt inventar og alle varer i gang med at blive flyttet til de permanente lokaler i byggeriet "Svinget".

De nye lokaler er cirka fire gange så store, og derfor bliver der også plads til Nymas køkken, eller såkaldte 'foodlab', som blandt andet laver færdigretter til butikken. Køkkenet har hidtil holdt til i lokaler på havnen i Aarhus.

Byggeriet, som Nyma flytter ind i, er det seneste skud på stammen i Nye. Ejendommen er tegnet af C. F. Møller Architects og består foruden Nyma af et nyt fælleshus til beboerne og 62 ejer- og lejeboliger i et og to plan.

Nyma åbner i den nye butik fredag den 20. januar klokken 12.00. Du kan læse mere om Nyes købmandsforretning og visionerne bag i denne artikel.

Vanvidskørsel på Djurslandmotorvejen

Onsdag aften den 18. januar blev en 29-årig mand anholdt, efter at have kørt i høj fart mod færdselsretningen på Djurslandmotorvejen. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En patrulje måtte klokken 21.42 bremse hårdt op i motorvejsrundkørslen, da den 29-årige kom kørende i høj fart mod færdselsretningen op ad en tilkørselsrampe. I stedet for at standse satte manden farten op og kørte ned ad frakørselsrampen og ned på Djurslandmotorvejen mod færdselsretningen.

Patruljen kørte efter i nødsporet, mens den 29-årige kørte med en fart på mindst 150 km/t. Han kørte af ved Hjortshøj, mistede kontrollen og ramte ind i et autoværn ved Mejlbyvej.

Da patruljen kort efter kom frem, blev den 29-årige anholdt og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for narkokørsel, for ikke at have fulgt politiets anvisninger samt for en række andre færdselsforseelser. Han blev desuden sigtet for overtrædelse af knivloven. 

Med i bilen var en 17-årig ung kvinde, som er i familie med den 29-årige mand. Ingen af dem kom umiddelbart alvorligt til skade. Torsdag blev den 29-årige fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Politiet vil meget gerne i kontakt med eventuelle vidner. Oplysninger kan gives på telefon 114.

Kom til fernisering i Elev

Som du måske har læst her på LystrupLIV, hår både Lystrup og Elsted Kirke inviteret til nye kunstudstillinger i løbet af januar. Også Elev Kirke inviterer søndag den 29. januar klokken 10.30 til fernisering.

Det er maler Gurli Maya Klausen, der udstiller en række værker fra hendes forskellige udstillinger i ind- og udland samt nogle af hendes privatejede værker.

Gurli Maya Klausen er uddannet fra Aarhus Kunstskole og har atelier i Skæring. Det er især hendes fascination for kroppe, kropssprog og udtryk, der inspirer hendes arbejde, og så finder hun inspiration i gamle myter og symboler.

Hun laver desuden sit eget papir af forskellige materialer, som for eksempel pasta, gips, sand og aske og har blandt andet udstillet i Madrid, Rom og Bruxelles.

I Todbjerg har de fået deres eget bryggeri

Den lille landsby Todbjerg, som ligger nord for Lystrup, har fået sit eget bryggeri. Det skriver Århus Stiftstidende.

Det er Per Aastrup, der står bag bryggeriet Sjaiber, og øllene bliver lavet på gården Stengården, som er et slags samlingspunkt for landsbyen. Foruden sit arbejde som brygmester har Per Aastrup sin egen musikskole i Todbjerg og arbejder som musiklærer på en folkeskole i Hinnerup.

Hver fredag kan man købe Sjaibers forskellige øl på netop Stengården i Todbjerg, og hver anden fredag i måneden er der fredagsbar fra klokken 17.00 til 21.00.

- Min kone kommer fra Australien og har tidligere stået i en bar dernede, så når vi holder fredagsbar hver anden fredag, står hun sammen med mig bag baren, og så har vi noget at være fælles om på den måde. Det kan jeg egentlig godt lide, siger Per Aastrup til Stiften.dk.

Som abonnent på LystrupLIV får du adgang til udvalgte historier fra Stiften.dk. Derfor kan du læse Stiftens ellers låste artikel om bryggeriet i Todbjerg ved at klikke her.

Beboerhuset inviterer til livemusik og dans

Der er god grund til at kridte danseskoene, for fredag den 10. februar slår Lystrup-Elsted Beboerhus dørene op til et festligt arrangement.

Under navnet ”Dans og hygge” inviterer beboerhusets aktivitetsudvalg til en aften med livemusik, dans og lidt til ganen. Udvalget arbejder blandt andet for, at flere borgere skal blive opmærksomme på beboerhuset og de mange aktiviteter, som finder sted.

Arrangementet begynder klokken 18.30. Det lokale band Dust Men spiller op til dans, og i løbet af aftenen bliver der serveret et mindre traktement fra det århusianske cateringfirma Mundret.

Det koster 275 kroner at deltage, og betaling kan ske via mobilepay til telefonnummer 26 35 01 18.