Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Flere kommuner på Fyn ønsker hastigheden på motorvejen nedsat til 110 km/t, og nu er også Djurslandmotorvejen kommet på den politiske dagsorden. Arkivfoto: Kim Haugaard/Jysk Fynske Medier

Fra 130 til 110 km/t: Skal hastigheden på motorvejen sænkes?

Det sker en sjælden gang imellem, at jeg tager turen tværs over Fyn langs motorvejen. Og de sidste mange gange, har jeg tænkt: Har der ikke været vejarbejde på motorvejen på Fyn i virkelig, virkelig, virkelig lang tid?

Svaret er, at det har der været i sådan cirka 3,5 år. I den her omgang. Først på den ene strækning og så på den anden. Vejdirektoratet er nemlig i gang med at udbygge cirka 24 kilometer af motorvejen fra fire til seks spor, så der bliver endnu bedre plads til de private bilister og erhvervskøretøjerne.

Og nu tænker du måske: Hvorfor i alverden skriver hun om Fyn, jeg troede, at det her var LystrupLIV?

Det er det også. Men dagens første historie begynder faktisk på Fyn. For på den lille hyggelige ø – som mange århusianere godt nok vælger at springe over ved at tage Molslinjen – vil en række kommuner have sænket hastigheden på motorvejen fra 130 til 110 km/t.

Der er nemlig flere politikere, som synes, at den høje hastighed er en dårlig idé af flere årsager. For jo hurtigere man kører, jo mere CO2-udleder man, og så er der jo også lige det med trafikstøj, som altså kan være ret generende og ligefrem sundhedsskadeligt for de borgere, som bor i nærheden af motorvejen.

Og nu er vi ved at være tilbage på jysk grund. For det er ikke kun på Fyn, at der er politikere, som vil have sænket hastigheden. Det vil Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten også på Djurslandmotorvejen – som jo bekendt løber forbi Lystrup.

Han bor selv i Hjortshøj, og han oplever, at støjen fra vejen er blevet værre, efter at hastigheden for cirka halvandet år siden blev sat op til 130 km/t. Det skete på baggrund af et borgerligt forlig mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Men hvorfor er det lige farten, Søren Egge Rasmussen vil skrue på? Risikerer man ikke, at det tager om sig, og at hastigheden ender med at blive sænket på alle motorvejsstrækninger i landet? Kunne man nøjes med at sænke farten på de strækninger, som ligger i nærheden af bebyggelse? Og hvad siger de støjplagede borgere i Lystrup til forslaget?

Mere om det nedenfor, hvor du også får to andre historier. God læselyst og god søndag.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Det er cirka halvandet år siden, at hastigheden på Djurslandmotorvejen mellem Lisbjerg og Løgten blev sat op fra 110 km/t til 130 km/t. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Folketingsmedlem vil have sænket hastigheden på Djurslandmotorvejen: - Det har både en effekt på klimaet og vil reducere støjen

Det lokale folketingsmedlem fra Hjortshøj Søren Egge Rasmussen (Ø) vil foreslå den kommende transportminister, at hastigheden på Djurslandmotorvejen sænkes fra 130 til 110 km/t.

Det skal både reducere støjgenerne for borgerne i området og sikre, at bilerne udleder mindre CO2. Folketingspolitikeren har fået inspiration fra flere fynske kommuner, som også vil have fastholdt eller begrænset hastigheden på motorvejen. 

Både Lehn Bang-Mortensen og Kent Krøyer bakker op om forslaget. De er begge generet af støjen fra Djurslandmotorvejen, som de mener er blevet værre, efter at hastigheden blev hævet til 130 km/t for cirka halvandet år siden.

Det vækker glæde hos to støjplagede borgere i Lystrup, at folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (Ø) vil have sænket hastigheden på Djurslandmotorvejen til 110 km/t. Han vil gå til den kommende transportminister med ønsket, som ifølge ham både har klima- og støjmæssige fordele.

En konstant susen, som er særlig slem, når det regner, eller vinden kommer fra syd. Ingen mulighed for at sove med åbne vinduer i de varme sommernætter, og fornøjelsen ved en lur i hængekøjen er heller ikke helt den samme som før.

Sådan er der mange borgere i særligt den sydlige del af Lystrup, der har det. Her kan man stort set altid høre trafikstøjen fra Djurslandmotorvejen, og mens den for nogle er voldsomt generende, lægger andre næsten ikke mærke til den.

En af dem, som tydeligt kan høre motorvejen ved sin bolig, er det lokale folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (Ø). Han bor i Hjortshøj, og særligt efter, at hastigheden blev hævet fra 110 til 130 km/t i foråret 2021, er støjen ifølge ham blevet værre.

- Særligt dem, der bor i den sydlige del af byen, har oplevet, at det er blevet markant værre. Det er en klar forringelse, at man kan høre en konstant susen fra motorvejen, når man går udendørs, siger han.

Man bør forholde sig til virkeligheden og erkende, at det har negativ betydning for livskvaliteten og sundhedsmæssige konsekvenser at være påvirket af trafikstøj. Og det giver slet ikke mening, at der er politikere, som vil hæve og har hævet hastigheden til 130 km/t, når vi skal prioritere klimaet.

Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem for Enhedslisten

Derfor vil han gå til den kommende trafikminister med et ønske om at få sænket hastighedsgrænsen på motorvejen, så den ryger tilbage på de 110 km/t.

- Man sparer rigtig meget CO2 ved at køre langsommere, så der er også en kæmpe klimagevinst i det, siger Søren Egge Rasmussen.

Inspiration fra Fyn

Hans forslag kom i slipstrømmen på, at en række fynske kommuner ønsker hastigheden nedsat eller bevaret på 110 km/t af både CO2- og støjhensyn.

En af de kommuner er Middelfart, som vil bede transportministeriet sænke hastigheden på en vestfynsk motorvejsstrækning.

- Det vil være fornuftigt i forhold til klimaet. Det vil være fornuftigt i forhold til støjgener, og måske også i forhold til trafiksikkerheden, siger borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd (S) til DR.

Også Nyborg Kommune og Odense Kommune har skrevet til ministeriet for at få reduceret hastigheden, og i Kerteminde er kommunen i gang med at få lavet beregninger på, hvilken betydning en hastighedsnedsættelse vil få for CO2-udledningen, skriver DR.

Og det er da heller ikke kun Djurslandmotorvejen, Søren Egge Rasmussen og Enhedslisten har fokus på. Han mener helt generelt, at hastigheden på de danske motorveje maksimalt skal ligge på 110 km/t, og nogle steder kan det endda give mening at sætte hastigheden yderligere ned.

Lyd måles i decibel

  • Lyd måles i decibel (dB). 0 dB er den svageste lyd, man kan høre med en normal hørelse, og smertegrænsen går typisk ved 120-130 dB.
  • Decibel er en logaritmisk skala, hvilket betyder, at man ikke bare kan lægge dB-tallene sammen, når man beregner den samlede støjbelastning.
  • Hvis man for eksempel bruger en maskine, der støjer 80 dB, og starter en maskine magen til, stiger lydniveauet med 3 dB til 83 dB. En fordobling af lyden giver altså kun en forøgelse af støjbelastningen på 3 dB.
  • En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres, mens en stigning på 3 dB opfattes tydeligt, og teknisk set er en fordobling af lydtrykket, men det er ikke sådan, mennesker hører det. Der skal 8-10 dB til, før det menneskelige øre opfatter det som en fordobling eller halvering af lyden.
  • Miljøstyrelsens officielle grænseværdi for trafikstøj ved boliger ligger på 58 dB, mens WHO’s grænseværdi er 53 dB. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan trafikstøj blandt andet medføre stress og hjertekarsygdomme, ligesom forskning fra SDU viser, at det øger risikoen for at udvikle demens.

Kilde: Arbejdstilsynet.dk og arbejdsmiljoweb.dk

- Man bør forholde sig til virkeligheden og erkende, at det har negativ betydning for livskvaliteten og sundhedsmæssige konsekvenser at være påvirket af trafikstøj. Og det giver slet ikke mening, at der er politikere, som vil hæve og har hævet hastigheden til 130 km/t, når vi skal prioritere klimaet og nå klimamålene, siger han.

VLAK-forlig hævede hastigheden

Ifølge Miljøstyrelsens officielle støjkort ligger den sydlige del af Lystrup i et felt, hvor støjbelastningen fra motorvejen er mellem 60 og 65 dB. Af kortet fremgår det, at støjen kan høres næsten helt op til letbaneskinnerne, men også borgere længere mod nord melder om, at de kan høre motorvejen.

Miljøstyrelsens officielle grænseværdi for trafikstøj ved boligområder ligger på 58 dB, mens WHO’s grænseværdi ligger på 53 dB. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan trafikstøj blandt andet øge risikoen for stress og hjertekarsygdomme.

En af dem, som finder støjen generende i Lystrup, er Kent Krøyer. Ligesom Søren Egge Rasmussen kan han tydeligt mærke, at støjen er blevet værre, efter at hastigheden – på baggrund af et forlig mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti – blev sat op i foråret sidste år.

De to støjplagede Lystrup-borgere Kent Krøyer (tv.) og Lehn Bang Mortensen bakker op om forslaget om at sænke hastigheden på Djurslandmotorvejen til 110 km/t. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Han hilser derfor den lokale folketingspolitikers forslag velkommen.

- Det er fantastisk, at støjen fra Djurslandmotorvejen er nået helt til Folketinget, selv om det foreløbigt kun er et enkelt medlem, der vil tage sagen op. Da farten blev sat op til 130 km/t, måtte vi opgive at sove med åbent vindue. Det er også blevet sjældnere, at vi drikker kaffe i haven. Det var jo ikke meningen, da vi i sin tid købte huset, skriver Kent Krøyer i et svar til LystrupLIV.

Han understreger, at der også bør sættes ind med både støjdæmpende asfalt og dæk, men at hastighedsnedsættelse er et billigt og effektivt alternativ, hvis pengemangel er en "stopklods".

- Desværre er det ikke kun hastighed og dæk, der giver støj. Rumlestriberne lyder som en kæmpe rundsav, når de bliver ramt med motorvejsfart, og det gør de tit. Hensigten med dem er god, men de kan godt undværes i nærheden af boliger, skriver Kent Krøyer.

Hænger sin hat på asfalt

Længere mod vest ligger Lehn Bang-Mortensens hus kun 64 meter fra motorvejen. Han og hustruens baghave består af en stor støjvold, og her er trafikstøjen mere markant, end ægteparret fik at vide, da motorvejen blev anlagt.

- Jeg går selvfølgelig ind for alle forslag, som vil reducere støjen hos os. Jeg kan godt se, at man bygger motorveje for, at de skal være sikre, og for at man kan komme hurtigt frem, men jeg vil være så egoistisk at sige, at jeg vil gerne have sat hastigheden ned på 110 km/t, siger han.

Han føler, at de er blevet ”snydt”, da det har vist sig, at støjen ved deres ejendom ligger på 65-70 dB. Myndighederne vurderede i sin tid, at støjen med støjvolden ville blive dæmpet til maksimalt 55 dB.

Ifølge Lehn Bang-Mortensen gør hastigheden på 130 km/t også støjen værre ved deres bolig, men han mener ikke nødvendigvis, at en hastighedsnedsættelse er nok.

Støjen fra Djurslandmotorvejen strækker sig ifølge Miljøstyrelsens støjkort næsten helt op til letbaneskinnerne. Kort: Miljøstyrelsen

Om cirka 2,5 år skal asfalten på Djurslandmotorvejen udskiftes, og Lehn Bang-Mortensen håber, at vejen får et klimavenligt og støjdæmpende slidlag.

- Jeg ved ikke, om vi har lovning på, at det bliver det, men det håber jeg. Asfalten kan selvfølgelig ikke klare alt, for der vil altid være støj fra en vej, men det er det, jeg hænger min hat på, siger han.

To fluer med et smæk

Søren Egge Rasmussen har tidligere rakt ud til transportministeren med henblik på at få sænket hastigheden på motorvejene, men han fik med egne ord ikke noget ”positivt svar”. Nu er han altså klar til at tage kampen op igen.

- Det er også grotesk, at de nye boliger i for eksempel Nye og Lisbjerg bliver dårligere ved, at der er en negativ støjpåvirkning, siger han.

Nogle vil mene, at man ved at sænke hastigheden på motorvejene, fjerner formålet med vejene. Hvorfor er det lige det håndtag, du vil skrue på? Hvorfor ikke have fokus på støjdæmpende asfalt og dæk?

- Jeg synes sådan set, at hastighedsnedsættelse er det vigtigste, fordi det både har en klimaeffekt, og fordi det kan reducere støjen. Erhvervslivets lastbiler må slet ikke køre 130 km/t. Og hvis man udelukkende kører på Djurslandmotorvejen og skal pendle relativt kort, så er det få sekunder, man vinder, siger Søren Egge Rasmussen.

Kunne man forestille sig, at man kun sænkede hastigheden på den del af Djurslandmotorvejen, som ligger tæt på boligområder?

- Man kan ikke have en motorvej på så relativt kort et stykke, hvor der hele tiden er hastighedsændringer. Det vil være for farligt. Sikkerhedsmæssigt er det en fordel, at trafikken glider, så man bør sætte hastigheden ned på hele strækningen, siger han.

Flere steder i Aarhus kan fjernvarmekunderne se frem til samme lave priser i 2023 som i 2022. Men hos Lystrup Fjernvarme har de seneste seks måneder stået på usædvanligt lave priser, og nu er der udsigt til en prisstigning. Pressefoto: Allan Trolle

Efter et halvt år med nedsatte priser: Nu bliver varmen dyrere i Lystrup og omegn

Det har været usædvanligt billigt at være kunde hos Lystrup Fjernvarme det seneste halve år. På grund af et stort overskud i 2021 har prisen på varme været ekstraordinær lav, men nu er overskuddet brugt, og prisen skal justeres igen. Derfor kan kunderne se frem til en prisstigning.

Men ikke nok med at overskuddet er brugt op. Priserne på træpiller er også steget, og derfor bliver fjernvarmepriserne hos Lystrup Fjernvarme 7,5 procent højere per 1. januar 2023.

Sådan er det at være i udkanten af Aarhus Kommune under et selvstændigt varmeværk. For i kommunens eget selskab Kredsløb kan forbrugere se frem til, at prisen i 2023 bliver holdt på samme lave niveau som i 2022.

Beboerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye har det seneste halve år nydt godt af de lave priser hos Lystrup Fjernvarme. Men per 1. januar bliver varmen dyrere, og selvom det ikke er silobranden på Studstrupværket, der sender priserne til vejrs, påvirker prisen på træpiller regnestykket.

Det har været dejligt at være kunde hos Lystrup Fjernvarme det seneste halve år. På grund af et overskud fra 2021 satte selskabet varmepriserne ned med cirka 30 procent per 1. juli, og i en tid med stigende udgifter og inflation faldt det på et tørt sted.

Men nu er overskuddet brugt op, og derfor skal priserne justeres. I slutningen af september kunne Lystrup Fjernvarme melde ud, at prisen ville stige med omkring fire procent fra januar 2022 til januar 2023, men den stigning ser altså ud til at blive højere endnu. Det skyldes ikke mindst de høje priser på træpiller.

- Vi forsøger at begrænse stigningen så meget som muligt. Der vil være tale om en stigning i forhold til januar 2022. I forhold til den varslede pris bliver stigningen på 7,5 procent. Det er det niveau, vi taler om, siger Poul Skou, direktør for Lystrup Fjernvarme, til LystrupLIV.

Den lave pris, vi havde i anden halvdel af 2022, var en midlertidig nedsættelse, fordi vi havde et ekstraordinært stort overskud i 2021. Det har vi ikke i 2022. Det ligner et rundt nul i år.

Poul Skou, direktør for Lystrup Fjernvarme

Den reducerede varmepris var fra begyndelsen tænkt som midlertidig. Mens fjernvarmen andre steder blev dyrere, kunne Lystrup Fjernvarme glæde kunderne med et prisfald, fordi selskabet blandt andet får leveret varme fra Studstrupværket, hvor der også produceres el. Da prisen på el steg, faldt prisen på varme.

Et rundt nul

Samtidig havde Lystrup Fjernvarme et overskud i 2021, som også fik betydning for den midlertidige lavere elregning.

- Den lave pris, vi havde i anden halvdel af 2022, var en midlertidig nedsættelse, fordi vi havde et ekstraordinært stort overskud i 2021. Det har vi ikke i 2022. Det ligner et rundt nul i år, siger Poul Skou.

I det sidste halve år af 2022 kostede fjernvarmen 350 kroner per megawatttime inklusiv moms. Før reduceringen kostede det 550 kroner, og i det nye år kan fjernvarmekunderne forvente en varmepris på 631 kroner per megawatttime.

I løbet af september og oktober var der i mere end tre uger brand i en silo med træpiller på Studstrupværket. Branden får dog ikke økonomiske konsekvenser for borgerne i Lystrup og omegn. I stedet må miljøet betale prisen, da der på grund af de 40.000 ton destruerede træpiller, fyres med kul.

Dyrere i Lystrup end midtbyen

Ifølge en pressemeddelelse fra forsyningsselskabet Kredsløb, som leverer varme til en lang række århusianere, får kunderne i 2023 den samme lave pris som i 2022. Men det gælder altså kun de kunder i midtbyen, som får leveret varmen direkte fra Kredsløb.

Forsyningsselskabet har nemlig et overskud fra 2021, som kan dække ind og fastholde den lave pris. Men hos de lokale fjernvarmeselskaber, som køber varme fra Ørsted via Kredsløb – blandt andet Lystrup Fjernvarme – medfører de generelle prisstigninger på træpiller en stigning i varmepriserne på 7,2 procent.

Hvor 2023-prisen for et standardhus på 130 kvadratmeter med et varmeforbrug på 18,1 megawatt ligger på 12.252 kroner for Kredsløbs kunder i midtbyen, ligger prisen for et standardhus i Lystrup på 15.244 kroner – altså lige omkring 3.000 kroner mere.

Men ifølge Poul Skou ligger Kredsløbs og Lystrup Fjernvarmes priser som udgangspunkt på samme niveau.

- Vores priser vil typisk være en lille smule højere, fordi vi har et større ledningstab end Kredsløb. En meget stor del af deres kunder bor ovenpå hinanden i lejligheder. Vores kunder er spredt i parcelhuse, og det giver et større ledningstab, siger Poul Skou.

En lastbil, som ikke havde fået sænket kranen nok, rev torsdag en af letbanens køreledninger over ved Sønderskovvej. Foto: Local Eyes

En ulykke kommer sjældent alene: En uge med flere nedbrud i Lystrup

Det ene uheld efter det andet har ramt Lystrup og omegn i denne uge. Først var det et nedbrud i fjernvarmen, som resulterede i, at flere beboere i både Lystrup, Elsted, Elev og Nye var uden varme og varmt vand i en længere periode. 

Det skyldtes en ødelagt membran i en pumpe, og ifølge direktør for Lystrup Fjernvarme Poul Skou var der tale om en 100-årshændelse. Alligevel ser selskabet på, om der er afværgende foranstaltninger, man kan tage i brug for at forhindre en lignende hændelse i fremtiden.

Dagen efter var den gal med letbanen. En lastbil fik revet en køreledning ved Sønderskovvej over, ligesom frosten igen, igen, igen drillede. Det ene er svært at undgå, og det andet skal ifølge letbanedirektør Michael Borre løses med mere olie og flere natlige kørsler for at fjerne den begyndende frost fra køreledningerne.

Det har været en turbulent uge i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Først var en ødelagt membran skyld i et decideret fjernvarmenedbrud, og dagen efter blev en af letbanens køreledninger revet over af en lastbil. Men hvad har vi lært af ugen, der er gået?

Det er vist ingen overdrivelse at sige, at Murphys Lov er blevet stadfæstet lige lovligt meget i løbet ugen. "Hvis noget kan gå galt, vil det gå galt". Og det gjorde det i Lystrup og omegn.

Onsdag kunne alle fjernvarmeforbrugerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye stå op til kolde radiatorer og kolde brusebade, da der var et nedbrud i fjernvarmen. Og med vintertemperaturer udenfor var det en kold fornøjelse for mange.

Årsagen skulle findes i en ødelagt membran i en pumpe. Et hul i gummimembranen resulterede i, at pumpehuset på Ellebækvej (ved smørhullet) relativt hurtigt blev fyldt med vand i halvanden meters højde.

- Der kan komme rigtig meget vand ud, når det er under tryk, og det var det, der skete. Det er principielt det samme, der sker ved en rørsprængning. Det sker meget sjældent, siger direktør for Lystrup Fjernvarme Poul Skou til LystrupLIV.

Det er en stor sjældenhed, så jeg tror ikke, at der er så meget, vi kan gøre. Men pumpehuset er bygget, så vandet ikke kan komme derfra, fordi der ikke må være afløb i huset, og den situation skal vi have håndteret.

Poul Skou, direktør i Lystrup Fjernvarme

Der måtte specialværktøj til for at åbne døren ind til pumpehuset, og mens varmen og det varme vand vendte tilbage hos borgerne i Lystrup og Elsted efter et par timer, måtte beboerne i Elev og Nye væbne sig med tålmodighed. Her var fjernvarmen først oppe at køre igen onsdag aften.

38.000 liter vand

Ifølge Poul Skou var der tale om en 100-årshændelse, som Lystrup Fjernvarme aldrig har oplevet før. Alligevel kommer selskabet til at vurdere situationen, for at se om der er noget, man kan gøre for at forhindre en lignende situation i fremtiden.

- Det er en stor sjældenhed, så jeg tror ikke, at der er så meget, vi kan gøre. Men pumpehuset er bygget, så vandet ikke kan komme derfra, fordi der ikke må være afløb i huset, og den situation skal vi have håndteret. For 38.000 liter vand fylder meget, og det var den mængde, der var tale om, siger han til LystrupLIV.

Direktøren er tilfreds med, hvor hurtigt der blev handlet på problemet, og ifølge ham kunne det ikke have gået hverken hurtigere eller bedre.

- Hvad det angår, var det en perfekt øvelse og bekræftelse af, at det fungerer, siger Poul Skou.

Flere borgere lagde efterfølgende mærke til, at vandet i Ellebækken var farvet helt grønt. Det skyldes, at fjernvarmevandet fra pumpehuset var løbet ud i bækken. Men ifølge Poul Skou er vandet hverken giftigt eller miljøskadeligt, selvom det har set lidt mærkværdigt ud.

- Vi putter farvestof i, og det er helt uskadeligt og er undersøgt og godkendt af diverse myndigheder. Fjernvarmevandet kan godt komme i badevandet, hvis folk har en utæt veksler, og det tager man ikke skade af, men det er derfor, vi putter farvestof i – så man kan se eventuelle utætheder, siger han.

Comeback-dag blev fiasko

Med fjernvarmenedbruddet håndteret nærmede situationen sig normalen, men allerede torsdag formiddag gik det galt igen.

En lastbilchauffør, som ikke havde fået sænket sin kran ordentligt, kørte ind i letbanens køreledning ved Sønderskovvej. Ledningen blev revet over, og trafikken mellem Lisbjerg og Lystrup gik i stå, ligesom trafikken på hele Grenaa-strækningen lukkede.

Torsdag den 8. december skulle letbanen have været tilbage i fuld drift efter uger med nødkøreplaner og aflysninger. Men comeback-dagen blev en fiasko. Foto: Local Eyes

Det var ellers planen, at letbanen skulle have været tilbage på fuld kraft torsdag den 8. december efter uger med tilsyn af togsæt og nødkøreplaner.

- Om jeg er ærgerligt? Det kan du næsten godt gætte. Jeg er virkelig ærgerlig. Vi har knoklet for at få gennemført tilsynet, og vi var så klar til i dag, og så sker det her, sagde letbanedirektør Michael Borre til Stiften.

At en lastbil ødelægger en køreledning, er svært at forhindre, men det var ikke kun det, der gav problemer. Allerede onsdag eftermiddag varslede Aarhus Letbane erstatningsbusser mellem Hornslet og Grenaa på grund af frost på køreledningerne.

Mere frost-olie og mere kørsel

Og det overraskede faktisk letbanedirektør Michael Borre, at der blev brug for erstatningsbusserne. Temperaturen var nemlig så lav, at det ikke burde have givet problemer.

Aflysningerne var den anden frostaflysning i år. Alligevel gav Michael Borre overfor Stiften udtryk for, at målsætningen om maksimalt tre frostaflysninger denne vinter ikke skal justeres. I stedet vil letbanen smøre mere af den olie på ledningerne, som skal forhindre frostdannelse.

- Det giver ingen mening at justere allerede. Vi bruger stadig olie som primære forebyggelse, og nu laver vi en tilpasning, hvor vi smører mere på ledningerne og begynder at køre to gange mere på Grenåbanen (ubemandet natkørsel hvor man skraber begyndende is væk red.), sagde han.

Reparationen af den ødelagte køreledning foregik natten til fredag, og planen var, at letbanen skulle køre igen fredag morgen.

Men skaden tog længere tid at udbedre end forventet, og derfor var der fredag ingen kørsel mellem Aarhus H og Skødstrup, ligesom Sønderskovvej i perioder var spærret for gennemkørsel.