Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Det går fremad med rengøringskvaliteten på skolerne og i daginstitutionerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Men tre steder er der fortsat udfordringer. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Trods fremskridt - her halter rengøringen

Gad vide, om nutidens folkeskoleelever skiftes til at være dukse? Det gjorde vi i hvert fald i min folkeskoleklasse. I det øverste højre hjørne af kridttavlen stod der hver uge to navne på ugens dukse, og derunder stod der med blokbogstaver M.I.S. – Må. Ikke. Slettes.

Og selvom jeg ofte brugte kosteskaftet som en slags mikrofon i stedet for rent faktisk at feje, synes jeg, det er ganske fornuftigt, at eleverne selv skal hjælpe til med at holde klasselokalerne rene. Selvom det aldrig vil være nok.

Oprindeligt var det kommunens egne rengøringsfolk, som svingede moppen og førte kluden på de kommunale arbejdspladser, men i dag er opgaven udliciteret til private leverandører. I Lystrup og omegn fik en lang række skoler og daginstitutioner nye rengøringsleverandører i efteråret sidste år, og siden har rengøringen været svingende.

Og selvom det går bedre og bedre, kan man af den seneste kvalitetsvurdering fra Aarhus Kommune se, at der særligt tre steder fortsat er udfordringer med kvaliteten.

Der meldes blandt andet om fedtede overflader, snavsede gulve og kalkaflejringer i toiletterne, og et af stederne bekymrer det lederen, at hun skal bruge tid på at indmelde fejl og mangler – det er nemlig tid, som går fra børnene.

Alle tre steder er det virksomheden Toma, som varetager rengøringen, og selvom distriktschef Per Dissing erkender, at der har været opstartsvanskeligheder, oplever han ikke, at det står så slemt til igen. Samme toner lyder fra Borgmesterens Afdeling, som er ansvarlig for kontrakterne med rengøringsfirmaerne.

Selvfølgelig skal rengøringen være i orden, lyder det. Men kan den nogensinde blive perfekt? Hos Toma oplever de i hvert fald, at der er mange forskellige forventninger og holdninger til, hvornår rengøringen er lige i øjet.

Jeg håber ikke, at du skal bruge hele din weekend på at støvsuge, skure og pudse – måske du får tid til at tippe mig på membr@lystrupliv.dk, hvis der er noget, du mener, jeg skal se nærmere på? Det håber jeg.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Rengøringen på Elsted Skole, i Elsted Børnehus og i Hasselhaven scorer ikke ligefrem topkarakter i kommunens seneste kvalitetsvurdering. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Fedtede overflader og beskidte gulve: Rengøringen halter stadig nogle steder i Lystrup og Elsted

Fedtede overflader og beskidte gulve er noget af det, som Helle Oldenborg Andersen indimellem møder ind til. Hun er leder i Elsted Børnehus, og ligesom på Elsted Skole og i daginstitutionen Hasselhaven er rengøringen ikke helt i top.

I den seneste kvalitetsvurdering fra Aarhus Kommune bliver rengøringen de tre steder karakteriseret som mindre tilfredsstillende med flere simple fejl og mangler.

Ifølge Peter Pedersen, økonomichef i Borgmesterens Afdeling, er der plads til forbedringer. Han understreger dog, at samarbejdet med det ansvarlige rengøringsfirma er godt, og at kvaliteten af rengøringen på skoler og i daginstitutioner generelt er opadgående.

Der er fortsat udfordringer med rengøringen på Elsted Skole og i to lokale daginstitutioner. Det viser den seneste kvalitetsvurdering fra Aarhus Kommune. Men ifølge kommunen går det fremad med kvaliteten, ligesom samarbejdet med leverandøren er godt.

Fedtede og snavsede overflader, sand og skidt på gulvet og kalkaflejringer i toiletterne. Det er noget af det, som børn og personale i Elsted Børnehus indimellem møder ind til.

- Der har været svingende udfordringer, så det er ikke fordi, vi er i tæt dialog med rengøringsfirmaet hele tiden. Men der er perioder, hvor det absolut ikke lever op til standarden, og hvor det kræver et tæt følgeskab med firmaet at få rettet op på det, siger Helle Oldenborg Andersen, som er leder i Elsted Børnehus.

Det er rengøringsfirmaet Toma, som siden november sidste år har stået for rengøringen i institutionen. I løbet af det seneste år har Helle Oldenborg Andersen derfor været i dialog med virksomheden om den svingende rengøring.

- Vi havde også samtaler med det tidligere rengøringsfirma, hvis der var noget, vi ikke var tilfredse med, men det var ikke i det samme omfang, som jeg er nødt til nu, siger hun.

Mit klare billede er, at der er nogle udfordringer, men vi har snor i dem, og generelt går det ganske godt. Vi får indmeldingerne via vores system og følger op på dem. Alt er ikke perfekt, men der er rimelig fornuftigt ro på.

Peter Pedersen, økonomidirektør i Budget & Planlægning i Borgmesterens Afdeling

Toma varetager rengøringen på flere skoler og i daginstitutioner i den nordlige og østlige del af Aarhus Kommune. Siden november 2021 har virksomheden blandt andet klaret rengøringen på Elsted Skole, i Elsted Børnehus og i Hasselhaven.

Daglige kontroller

Af den seneste kvalitetsvurdering fra Aarhus Kommune for ugerne 41 og 42 fremgår det dog, at der de tre steder er udfordringer med rengøringen. På en skala fra 1 til 5 får virksomheden karakteren 3, som dækker over en rengøring med:

”Flere simple fejl og mangler i forhold til det i aftalen aftalte niveau, der ikke kan karakteriseres som bagatelagtige”.

I Elsted Børnehus har den manglende rengøring især kredset om gulvene, kalk i toiletterne og de hyppigt berørte kontaktflader. Og ifølge Helle Oldenborg Andersen har hun flere gange meldt fejl og mangler ind på den app, som rengøringsfirmaet og kommunen samarbejder om.

- Alt efter fejlens karakter skal det udbedres på dagen eller inden for 24 timer, men det er ikke altid, der bliver reageret på indmeldingen. Så er næste skridt, at jeg tager fat i kontraktchefen hos Toma, og hvis ikke standarden bliver bedre derefter, tager jeg fat i controlleren hos Aarhus Kommune, siger hun og fortsætter:

- Derefter er han oftest ude at lave ugentlige kontroller, men vi har også været ude i, at han har lavet daglige kontroller, hvor han har hjulpet med at tage dialogen med Toma om, hvad opgaven kræver.

For stort fokus på pris

Tidligere var det Aarhus Kommunes eget rengøringspersonale, som stod for rengøringen på kommunens skoler og i daginstitutionerne. Men siden 2006 har kommunen i stigende grad udliciteret opgaven til eksterne, private leverandører.

I efteråret sidste år fik mange skoler og institutioner nye rengøringsfirmaer efter et nyt udbud, og flere steder kritiserede både forældre og politikere rengøringsstandarden.

- Vi har lavet en omlægning i den måde, vi udbyder rengøring på. Vi har tidligere haft for meget fokus på pris, og det er klart, at det indimellem har givet nogle kvalitetsudfordringer. De aftaler, vi har nu, er mere langsigtede og omkring otte procent dyrere end tidligere, siger Peter Pedersen, økonomidirektør i Budget & Planlægning i Borgmesterens Afdeling.

Det kræver, at personalet skal vende sig væk fra børnene, så tiden går fra børnene til noget, som burde køre i sig selv. Jeg har flere gange pointeret, at jeg synes, det er en glidebane, at tiden går fra kerneopgaven.

Helle Oldenborg Andersen, leder i Elsted Børnehus

Han oplever, at samarbejdet med leverandørerne – herunder også Toma – er godt, og at kvaliteten generelt bliver bedre og bedre, selvom der er udfordringer. Peter Pedersen understreger desuden, at der ikke er tale om dumpekarakter, når leverandørerne får karakteren 3, selvom målet er 4 eller 5:

- Hvis der bliver ved med at være store problemer over en længere periode, så er det i sidste ende mislighold af kontrakten, men der er vi slet, slet, slet ikke. Hvis der er et- eller totaller gennem en længere periode, er det alvorligt.

Alt er ikke perfekt

Også på Elsted Skole har der den seneste tid været udfordringer med rengøringen. Kommunen har blandt andet fået meldinger om manglende rengøring af depot, borde, vindueskarme og håndvaske.

I det tilfælde samarbejder Toma og kommunens controller om at få rettet op.

- Mit klare billede er, at der er nogle udfordringer, men vi har snor i dem, og generelt går det ganske godt. Vi får indmeldingerne via vores system og følger op på dem. Alt er ikke perfekt, men der er rimelig fornuftigt ro på, siger Peter Pedersen.

Han understreger, at rengøringsfirmaerne i en længere periode har haft store rekrutteringsvanskeligheder. Noget som også har påvirket kvaliteten i arbejdet.

Samtidig kan det være svært for medarbejderne at få arbejdstiderne til at passe med deres privatliv, og derfor undersøger kommunen muligheden for at lave synlig rengøring – altså rengøring indenfor almindelig arbejdstid.

- Man skal have forståelse for, at selvom leverandørerne bestræber sig, er det rigtig, rigtig svært. Men der er generelt fremskridt over hele linjen, siger Peter Pedersen.

Tiden går fra børnene

I foråret afsatte Aarhus Kommune en pulje på 3,5 millioner kroner til ekstra toiletrengøring på skolerne. Det skete efter en periode med mangelfuld rengøring og historier om elever, som helt afholdt sig fra at benytte toiletterne.

I Elsted Børnehus ærgrer det Helle Oldenborg Andersen, at hun og det øvrige personale skal bruge tid på at melde fejl og mangler ind og være i dialog med både rengøringsfirmaet og kommunen.

- Det kræver, at personalet skal vende sig væk fra børnene, så tiden går fra børnene til noget, som burde køre i sig selv. Jeg har flere gange pointeret, at jeg synes, det er en glidebane, at tiden går fra kerneopgaven, siger hun.

At rengøringen bør køre af sig selv, er Peter Pedersen enig i. Han understreger dog, at der altid vil være opstartsvanskeligheder, og at det er svært helt at undgå udfordringer.

- Nogle steder har der for eksempel været problemer i en periode, fordi de konkrete rengøringsassistenter har været ustabile i deres fremmøde. Så er det noget, vi taler med leverandøren om. Jeg tror aldrig, vi kommer et sted hen, hvor det kører helt fejlfrit på alle lokationer, men målet er, at karaktererne skal ligge på 4 og 5, siger han.

Læs Tomas svar på kritikken her.

Toma har varetaget rengøringen på en lang række skoler og daginstitutioner i det nordlige og østlige Aarhus siden november sidste år. Virksomheden har haft svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft. Arkivfoto: Johan Gadegaard.

Kritik af rengøringsfirma: - Jeg har aldrig før oplevet så store vanskeligheder med at finde kvalificeret arbejdskraft

Rengøringsfirmaet Toma varetager rengøringen på en lang række skoler og daginstitutioner i den nordlige og østlige del af Aarhus Kommune – herunder også i Lystrup og omegn.

Men af den seneste kvalitetsvurdering fremgår det, at kvaliteten af rengøringen på Elsted Skole, i Elsted Børnehus og i Hasselhaven er præget af mangler og fejl, og der meldes blandt andet om snavsede gulve og håndvaske samt tilkalkede toiletter.

Hos Toma forklarer distriktschef Per Dissing det blandt andet med rekrutteringsudfordringer. Han mener desuden, at samarbejdet med kommunen er godt, og at virksomheden er kommet godt i gang efter en svær opstartsperiode.

Rengøringen på Elsted Skole og i to lokale daginstitutioner er præget af flere fejl og mangler, fremgår det af kommunens kvalitetsvurdering. Virksomheden Toma, som varetager rengøringen, anerkender, at der har været opstartsvanskeligheder, og forklarer det blandt andet med rekrutteringsudfordringer.

Rengøringen på Elsted Skole, i Elsted Børnehus og i Hasselhaven i Lystrup halter. I hvert fald hvis man skal tro på den seneste kvalitetsvurdering fra Aarhus Kommune, hvoraf det fremgår, at rengøringens kvalitet ligger under det aftalte niveau.

Hos Elsted Børnehus er det særligt kontaktfladerne og gulvene, der ikke er ordentligt rengjorte, og på Elsted Skole har rengøringen af blandt andet vindueskarme, håndvaske og borde været utilfredsstillende. Det kan du læse mere om her.

Jeg kan ikke genkende et billede af, at vi er så udfordret. Vi synes, vi har et godt samarbejde med Borgmesterens Afdeling og er kommet godt efter det ovenpå en svær opstart.

Per Dissing, distriktschef i Toma

Det er virksomheden Toma, som siden november 2021 har varetaget rengøringen de tre steder. Virksomheden vandt i efteråret sidste år udbuddet om rengøringen i store dele af det nordlige og østlige Aarhus.

Per Dissing er distriktschef hos Toma, og han erkender, at der har været opstartsvanskeligheder.

- Jeg har arbejdet i branchen gennem 16 år, og jeg har aldrig før oplevet så store vanskeligheder med at finde kvalificeret arbejdskraft, siger han.

Det går godt langt de fleste steder

Ifølge distriktschefen har virksomheden også oplevet stor udskiftning i personalegruppen, fordi mange af de ansatte i virkeligheden ikke har været interesseret i arbejdet. Det har også påvirket kvaliteten.

- Vi bruger meget tid på at oplære dem og sætte dem ind i kontrakten med Aarhus Kommune, men vi oplevede hurtigt, at der måske var medarbejdere, der ikke for alvor ønskede arbejdet. Derfor har vi måttet afvikle for at udvikle os, men det blev ikke ligefrem bedre, når folk ikke stod parate i jobkøen, siger Per Dissing.

I dag er skuden dog vendt, og manglende arbejdskraft er derfor ikke længere en undskyldning for mangelfuld rengøring. Alligevel får virksomheden på de tre lokationer karakteren 3 i kommunens kvalitetsvurdering. Skalaen går fra 1-5, og mange af de andre steder, hvor Toma gør rent, ligger karakteren på 4.

Har du et bud på, hvorfor I får dårligere vurderinger end de andre rengøringsselskaber og dårligere vurderinger end på andre af jeres lokationer?

- Nej det har jeg ikke. Vi gør rent på 86 lokationer i Aarhus Kommune, og I håndplukker nogle få, hvor det ikke går godt. Når man arbejder med mennesker, kan der komme klager, og så er det vigtigt, at vi reagerer og sørger for, at det ikke gentager sig, siger Per Dissing.

Behov for en forventningsafstemning?

Ifølge ham sætter Toma ind med handlingsplaner de steder, hvor rengøringen ikke er tilfredsstillende. Han oplever dog ikke, at udfordringerne er så massive, som det kan lyde.

- Jeg kan ikke genkende et billede af, at vi er så udfordret. Vi synes, vi har et godt samarbejde med Borgmesterens Afdeling og er kommet godt efter det ovenpå en svær opstart, siger Per Dissing.

Peter Pedersen, økonomidirektør i Budget & Planlægning i Borgmesterens Afdeling, understreger da også, at karakteren 3 ikke er dumpekarakter, men at der er plads til forbedringer.

- Med 86 lokationer har vi også 86 ledere, der har en mening om rengøringen, og dem forsøger vi at gå i dialog med. Selvfølgelig skal rengøringen være i orden, men vi skal måske også være bedre til at forventningsafstemme med dem, siger Per Dissing fra Toma og fortsætter:

- Vi oplever stadig, hvordan man nogle steder forventer daglig gulvvask, selvom gulvet ifølge kontrakten kun skal vaskes hver tredje dag. Selvfølgelig er det muligt at levere rengøring på et tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende niveau. Er der sket fejl og mangler, skal vi reagere på feedbacken.

En lang række letbanetog på Grenåbanen har ikke fået de nødvendige eftersyn. De er nu taget ud af drift, hvilket skaber aflysninger på stribe. Arkivfoto: Kim Haugaard

Nødkøreplan forlænges: Letbanepassagerer rammes af aflysninger mindst to uger endnu

Den seneste uge har alle letbanetog på L1-strækningen gennem Risskov været aflyst, og nu melder Aarhus Letbane ud, at nødkøreplanen forlænges til og med den 4. december.

Dog er der en lille forbedring på vej. Fra mandag den 21. november kommer der atter til at køre tog på strækningen gennem Risskov, og en enkelt gang i timen kan passagererne tage den hurtige rute og barbere 15 minutter af deres rejsetid. 

De mange aflysninger skyldes, at letbanetogene ikke har fået foretaget de påkrævede eftersyn af hjul og aksler. Det vides endnu ikke, hvornår letbanen er tilbage i fuld drift.

Letbanen mangler tog grundet vedligeholdelse, og nødkøreplanen forlænges til og med den 4. december. Dog kan passagererne i Lystrup fra mandag den 21. november tage L1-linjen gennem Risskov en enkelt gang i timen.

En stor andel letbanetog har den seneste uge været udtaget til eftersyn, og alle afgange på L1-linjen gennem Risskov har i den forbindelse været aflyst.

Fredag formiddag meldte Aarhus Letbane ud, at nødkøreplanen forlænges til og med den 4. december. Det betyder, at passagererne i mindst to uger endnu skal indstille sig på færre afgange og aflysninger – dog kan pendlerne til og fra Lystrup se frem til forbedringer.

Fra mandag den 21. november begynder togene igen at køre på Grenåbanens strækning gennem Risskov. Togene kører efter den almindelige søndagskøreplan, hvilket vil sige, at der er en enkelt afgang i timen.

Det er vanvittigt beklageligt. Vi ved ikke, hvordan det er sket. Det har vi spurgt Stadler Rail Service Denmark om, og det er de ved at finde ud af.

Michael Borre, direktør for Aarhus Lebane, til DR

Dermed kan passagererne til og fra Lystrup en gang i timen undgå at tage L2-linjen på den indre strækning og dermed barbere 15 minutter af deres rejsetid. Samtidig får borgerne i Risskov igen mulighed for at køre med letbanen.

Ikke fået påkrævede eftersyn

De mange aflysninger på letbanen skyldes, at togene mangler at få foretaget de påkrævede eftersyn. Ifølge JP Aarhus har flere af togene kørt rundt i seks måneder uden de påkrævede tilsyn af aksler og hjul.

Når togene har kørt 500.000 kilometer, skal alle aksler og hjul til eftersyn, og det er altså ikke sket. Fejlen er fundet i forbindelse med et månedligt tilsyn, og ifølge letbanedirektør Michael Borre ligger ansvaret hos Stadler Rail Service, som har ansvaret for vedligeholdelsen af letbanetogene.

Virksomheden har derfor taget syv letbanetog af modellen Tango ud af drift, og ifølge Michael Borre undersøger den nu, hvordan eftersynene kunne misses.

- Det er vanvittigt beklageligt. Vi ved ikke, hvordan det er sket. Det har vi spurgt Stadler Rail Service Denmark om, og det er de ved at finde ud af, siger Michael Borre til DR.

Togene af modellen Tango kører primært på den nordlige letbanestrækning, og derfor er det Grenåbanen, det går hårdest udover.

Aflysninger næste weekend

De kommende to uger bliver trafikken på L2-linjen på den indre strækning også påvirket af de manglende tog, og mandag til fredag kører der færre afgange mellem Aarhus H og Universitetshospitalet.

Derudover skal der udføres vedligeholdelsesarbejde på skinnerne ved Nørreport i weekenden den 26.-27. november. Det betyder, at L1 gennem Risskov ikke kører på strækningen mellem Aarhus H og Lystrup, og at L2 ikke kører på strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet samt Lisbjergskolen.

I samme weekend kører der én afgang i timen mellem Universitetshospitalet og Lystrup, som passer med den videre forbindelse mod Grenå.

Ifølge Aarhus Letbane er det stadig uvist, hvornår togene er tilbage på fuld kraft. Letbanedirektør Michael Borre forklarer til Århus Stiftstidende, at planen for, hvor hurtigt vedligeholdelsen af de syv Tango-tog kan udføres, tidligst er klar i næste uge.

Den midlertidige køreplan, som gælder fra den 21. november til og med den 4. december, kan ses her.