Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

På Facebook udtrykker flere borgere skepsis overfor planerne om, at trafikken fra den nye vej mellem Nye og Lystrup skal føres ad Petersmindevej og Lystrupvej. Foto: Google Street View

Bekymring for trafikbelastning fra ny vej

De gange, jeg har kørt på Petersmindevej, har jeg måttet sno mig mellem de mange parkerede biler på den smalle vej, og hver gang kommer det bag på mig, hvor langt mod Elev og Nye man skal køre, før man passerer byskiltet og må sætte farten op til 80 km/t.

Så på en måde forstår jeg godt dem, der er bekymrede for, om trafikken fra den nye vej, som skal forbinde Nye og Lystrup, kommer til at belaste Petersmindevej yderligere.

Det er nemlig sådan, at den nye vej kommer til at munde ud på Høvej lige nord for letbaneoverskæringen, og at trafikken herfra skal føres ad først Petersmindevej og siden Lystrupvej ned til motorvejsrundkørslen.

Og kan Petersmindevej og Lystrupvej overhovedet holde til den ekstra trafik, og kan folk finde ud af at respektere fartgrænsen? Flere borgere er skeptiske overfor Tækkers og kommunens løsning, men fra kommunen lyder der andre toner. Og så er det heller ikke den eneste løsning på tegnebrættet, for på den lange bane kommer der andre og mere direkte adgange til motorvejen.

Du er næppe alene om det, hvis du i løbet af de seneste måneder er blevet forskrækket af store brag i og omkring Lystrup. For nogle uger siden blev der kastet et kanonslag ind på Virupskolens grund i Hjortshøj, og Østjyllands Politi har også fået anmeldelser om kanonslag i Lystrup.

Det er ulovligt at affyre fyrværkeri på denne tid af året, og kanonslag er også ulovlige. Opfordringen fra politiet er derfor klar, og den retter sig særligt mod områdets unge mennesker og deres forældre.

Til sidst skal vi runde Aarhus Kommunes store sparekatalog, som blev offentliggjort i sidste uge. Mellem 200 og 300 millioner kroner årligt skal kommunen spare i perioden 2023-2026, så det bliver nødvendigt at skrue på nogle håndtag.

Nogle af forslagene – som risikerer at blive til virkelighed, hvis sparekataloget bliver vedtaget – kredser blandt andet om Lystrup og omegn. I dagens sidste artikel får du et nedslag i nogle af punkterne. Det drejer sig blandt andet om lukning af en række pædagogisk ledede legepladser og øget forældrebetaling til SFO’er og klubber.

God læselyst og rigtig god valgdag i morgen.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Den nye vej syd for Nye skal munde ud på Høvej, og herfra skal trafikken føres via Høvej og Petersmindevej til Lystrupvej og motorvejsrundkørslen. Det bekymrer flere borgere. Foto: Mette Marie Birch Breuning, Google Street View & Datawrapper

Ny forbindelsesvej skaber ekstra trafik på Petersmindevej og Lystrupvej: Borgere bekymrede for belastningen

Anlægsarbejdet til den nye vej, som skal forbinde Nye og Lystrup, er i fuld gang. Men det er ikke alle, der er begejstrede for løsningen. Vejen skal nemlig kobles sammen med Høvej, og trafikken skal ledes ad Petersmindevej og Lystrupvej ned til motorsvejsrundkørslen syd for Lystrup.

Det bekymrer flere borgere, som frygter trængsel, støj og uheld. Ifølge Aarhus Kommune kan Petersmindevej godt håndtere den ekstra trafik, og så kommer der mere langsigtede løsninger i form af nye motorvejstilkørsler på sigt.

Læs mere i artiklen.

Det bekymrer flere borgere i Lystrup, at trafikken fra den vej, som skal anlægges mellem Nye og Lystrup, skal munde ud på Petersmindevej. Trængslen på den og på Lystrupvej er i forvejen stor, mener de og frygter, at det vil føre til flere utrygge situationer og i sidste ende uheld.

Gravemaskinerne arbejder på livet løs på markerne syd for Nye, og anlægsarbejdet til den nye vej, som skal forbinde Nye med Lystrup og motorvejsrundkørslen, er i fuld gang. Og selvom vejen skal aflaste den eksisterende Høvej, er det ikke alle, der er begejstrede for løsningen.

Flere borgere er bekymrede for planerne om, at den nye vej skal kobles til Høvej lige nord for letbaneoverskæringen, og at trafikken derfra skal føres via Petersmindevej, ud på Lystrupvej og videre til den store rundkørsel.

Det var vores vurdering, at den eksisterende Høvej ikke var i stand til at afvikle den ekstra trafik, og det var derfor, at Tækker tilbød at bygge en ny vej. Omvendt vurderede vi både dengang og nu, at Petersmindevej er i stand til at tage imod den forøgede trafik.

Steffen Arnbo Nielsen, projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune

- Den trafik skal bare helt væk fra Petersmindevej, ellers skal der laves fartdæmpende foranstaltninger. Folk fatter i forvejen ikke at sætte farten ned, når de kører forbi byskiltet, skriver en borger på Facebook, og en anden stemmer i:

- Det virker ikke særlig gennemtænkt at sende folk ned til krydset ved Petersmindevej, Skæringvej og Lystrupvej.

Frygter flere ulykker

Det er ikke kun på Facebook, at borgerne forudser, at den nye vej kommer til at volde problemer. Det gør også Kent Krøyer, som bor på Lystrupvej. Han oplever, at Lystrupvej er stærkt befærdet, og han er generet af støjen fra både den og motorvejen.

- Der er i forvejen rigeligt med trafik og støj på Lystrupvej, så det bliver ikke godt. Nye vokser hurtigt i indbyggertal, skriver han i en mail til LystrupLIV og fortsætter:

- Brostenene for enden af Petersmindevej og Skæringvej ud til Lystrupvej blev i sin tid etableret på grund af et alvorligt trafikuheld. Hvis trafikken fra den voksende bydel skal ledes gennem det kryds, så er det efter min mening opskriften på flere ulykker.

Den nye vej, som får navnet Nye Høvej, skal ligge parallelt med Høvej syd for Nye. Lige inden letbaneskinnerne fletter den nye vej sammen med Høvej, og derfra skal bilisterne altså dreje mod venstre ind ad Petersmindevej, og derefter til højre på Lystrupvej for at komme ud til den store motorvejsrundkørsel.

Den grønne streg illustrerer den nye vej på markerne syd for Nye. Vejen bliver koblet sammen med Høvej lige nord for letbaneoverskæringen. Kort: Tækker Group og COWI
Den grønne streg illustrerer den nye vej, mens den røde streg viser ruten fra Høvej til Petersmindevej og Lystrupvej. Illustration: Datawrapper

Du kan læse mere om vejen her.

I stand til at afvikle ekstra trafik

Det er Tækker Group, som står for anlæggelsen af den nye vej mellem Nye og Lystrup. Vejen er en del af den udbygningsaftale, de har indgået med kommunen i forbindelse med første etape af byggeriet. Strækningen bliver på sigt en del af den interne og gennemgående ringsvejsforbindelse i Nye.

Ifølge Steffen Arnbo Nielsen, som er projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune, indbefatter den nye vej også en ombygning af krydset mellem Høvej og Petersmindevej, så vejen får et mere direkte forløb.

- Det var vores vurdering, at den eksisterende Høvej ikke var i stand til at afvikle den ekstra trafik, og det var derfor, at Tækker tilbød at bygge en ny vej. Omvendt vurderede vi både dengang og nu, at Petersmindevej er i stand til at tage imod den forøgede trafik, siger han.

Han har ikke kendskab til, at krydset mellem Petersmindevej og Lystrupvej skulle være farligere end andre steder, men han understreger, at kommunen følger med i, om der bliver behov for fartdæmpende tiltag på vejen.

- Det ligger som udgangspunkt ikke i projektet for Nye, men det er klart, at vi må se på det, hvis det viser sig, at der er en problemstilling omkring hastigheden. Det kan være fartdæmpende foranstaltninger, en indsnævrende byport eller andet. Det er en problematik, vi også oplever andre steder, hvor en eksisterende vej går ind i en byzone, siger Steffen Arnbo Nielsen.

En anden løsning på lang sigt

Han forklarer, at den nye vej fører trafikken fra Nye mod Lystrup og den trafikerede motorvejsrundkørsel, fordi den første etape af Nye ligger i den østlige del af byen. Trafikken er derfor orienteret mod Lystrup fremfor mod Lisbjerg.

Men den nye vej er ikke løsningen på længere sigt. Det er nemlig planen, at Nye skal kobles til motorvejen via tilslutninger både øst og vest for byen. Helhedsplan 2.0 for Nye, som forvaltningen på nuværende tidspunkt arbejder på at færdiggøre, beskriver de trafikale løsninger i og omkring Nye. Det forventes, at helhedsplanen bliver endeligt godkendt af byrådet i løbet af november.

- På lang sigt er det meningen, at man vil undersøge muligheden for at lave en forlængelse ned til motorvejsrundkørslen, som går uden om Lystrup. Og i takt med udviklingen i Lisbjerg arbejder man på at lave et nyt tilslutningsanlæg til motorvejen mod vest via en parallel vej langs motorvejen, siger Steffen Arnbo Nielsen.

Den første del af Nye Høvej er anlagt og løber internt i Nye (til venstre i billedet). Den nye vej skal anlægges i forlængelse af Nye Høvejs udmunding ved Elstedvej på markerne syd for Nye. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Som et led i etape to og byggeriet af den nye folkeskole i Nye – som kommunen er i gang med at udarbejde lokalplanerne for – ser man også på de trafikale løsninger mod vest:

- Larsmindevej er umiddelbart heller ikke i stand til at kunne afvikle trafikken til og fra Nye. Så vi er på tilsvarende måde ved at se på, hvad der skal til for, at man kan afvikle trafikken den vej. Når den samlede trafikmængde er for stor, for eksempel mod Lystrup, vil vi så tage stilling til, hvordan man laver en direkte forbindelse til motorvejsrundkørslen.

I løbet af de seneste måneder er flere borgere i Lystrup og omegn blevet forskrækket af høje brag fra kanonslag. Arkivfoto: Søren Gylling

Opfordring fra politiet: Fortæl jeres børn, at de skal holde sig langt væk fra kanonslag

En række borgere i Lystrup og omegn er flere gange i løbet af de seneste måneder blevet forskrækket af høje brag fra kanonslag. Det fremgår af den lokale Facebookgruppe.

Østjyllands Politi har flere gange været i Lystrup efter anmeldelser om kanonslag, ligesom der for et par uger siden blev smidt et kanonslag ved Virupskolen i Hjortshøj.

Politiet opfordrer forældre i området til at tale med deres børn om, at de skal holde sig fra at affyre fyrværkeri, da det kun er lovligt omkring nytår. Har man kendskab til konkrete personer, som sælger kanonslag, kan man kontakte politiet på telefon 114.

De seneste måneder har flere borgere i og omkring Lystrup meldt om gener fra kanonslag, og for et par uger siden blev der smidt et kanonslag ved Virupskolen i Hjortshøj. Politiet har fået flere henvendelser om høje brag, og har flere gange været i Lystrup for at undersøge anmeldelserne.

Hvis du den seneste tid er blevet forskrækket af kæmpe brag i og omkring Lystrup, så er du næppe alene. De sidste par måneder har en række lokale borgere meldt om høje brag forskellige steder i byen, og ifølge flere er der tale om kanonslag, eller noget der ligner.

På den lokale Facebookgruppe skriver en borger blandt andet:

- To store kanonslag i Lystrup igen. Der må da for pokker være nogen, der ved, hvem der fyrer dem af, og hvorfor de synes, at det er sjovt at genere hunde og mennesker, der bor i Lystrup og omegn.

Vi har i løbet af oktober fået anmeldelser fra mange forskellige steder i Østjylland, hvor borgere bliver generet af brag fra kanonslag, der bliver kastet rundt omkring.

Østjyllands Politi

Flere skriver, at bragene er både utrygge og generende, og at de særligt skræmmer områdets hunde og katte. Samtidig har kanonslagene nogle steder ødelagt skraldespande og busstoppesteder.

- Min hund bliver virkelig skræmt hver eneste gang, der fyres et kanonslag af. En stakkels sagesløs hund som ikke har fortjent at blive udsat for sådan en uempatisk opførsel, skriver en borger på Facebook.

Østjylland ramt af kanonslag

Det er ikke kun mennesker og dyr i Lystrup, der den seneste tid har følt sig generet af de høje brag fra kanonslagene. Den 13. oktober kastede ukendte personer et kanonslag ind på et grønt område ved Virupskolen i Hjortshøj. Det skriver TV2 Østjylland.

Ifølge skoleleder Martin Christensen mistænker man ikke, at det var elever fra skolen, der stod bag hændelsen, og ingen kom til skade, selvom flere kunne høre det høje brag.

Østjyllands Politi har flere gange sendt betjente til Lystrup og omegn efter anmeldelser om kanonslag, men også i andre kommuner i Østjylland har borgerne den seneste tid været generet af høje brag.

- Vi har i løbet af oktober fået anmeldelser fra mange forskellige steder i Østjylland, hvor borgere bliver generet af brag fra kanonslag, der bliver kastet rundt omkring. Forleden havde vi i Favrskov fat i tre drenge under den kriminelle lavalder, efter der var blevet smidt kanonslag under biler på en vej i Hammel, skriver Østjyllands Politi i en mail til LystrupLIV.

Kanonslag og andre former for kraftigt fyrværkeri er ulovligt i Danmark, ligesom al fyrværkeri fra udlandet er forbudt. Mange af de kanonslag, som affyres, stammer fra enten Tyskland eller Østeuropa.

Tip politiet om salg

I Danmark er det lovligt at købe fyrværkeri i perioden fra den 15. december til den 31. december. Det skal dog være CE-mærket, hvilket viser, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt. Affyring må desuden kun ske fra den 27. december til og med den 1. januar.

- Det skaber en del utryghed, og vi opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om, at de skal holde sig langt væk fra den slags, skriver Østjyllands Politi.

Ulovligt fyrværkeri

 • Fyrværkeri skal være CE-mærket, da det ellers er ulovligt og kan være farligt
 • Det er ulovligt at sælge professionelt fyrværkeri til privatpersoner
 • Opdager man ulovligt fyrværkeri, som sælges til private, skal man kontakte politiet på telefon 114
 • Opdager man fyrværkeri, som mangler CE-mærkning, eller som fejler ved brug, kan man kontakte Sikkerhedsstyrelsen, som kan vejlede i, hvad man bør gøre
 • Det er ulovligt at købe fyrværkeri til unge under 18 år
 • Personer mellem 15 og 18 år må købe helårsfyrværkeri som knaldhætter, knaldbånd, knaldperler, knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner - dog kun i den tilladte periode fra 15. december til 31. december

Kilde: Borger.dk

Af den lokale Facebookgruppe for Lystrupborgere fremgår det, at der er blevet affyret kanonslag mange forskellige steder i Lystrup, blandt andet i nærheden af Lystruplund, ved fodboldbanerne, Lystrup Skole og Lille Elstedvej.

- Hvis nogen har kendskab til konkrete personer, der sælger kanonslag, så hører vi meget gerne om det på telefon 114, lyder det fra politiet.

Østjyllands Politi har løbende patruljer i Lystrup og omegn og følger udviklingen:

- Vi kigger løbende på, om der er nogle særlige udfordringer med bestemte typer af kriminalitet i et specifikt område, og om der er behov for en målrettet indsats, skriver politiet og tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke er sat gang i en specifik indsats i Lystrup.

Politikerne i Aarhus Byråd vedtog i slutningen af september budgetforliget for perioden 2023-2026. I samme periode skal der spares mellem 200 og 300 millioner kroner årligt. Arkivfoto: Christian Olesen

Sådan kan kommunens store sparekatalog komme til at påvirke Lystrup og omegn

Aarhus Kommune skal spare 250-300 millioner kroner årligt i perioden 2023-2026, og derfor har kommunen fremlagt et stort katalog med forslag til, hvor sparekniven kan sættes ind.

Nogle af punkterne kredser også om Lystrup og omegn. Det foreslås blandt andet at lukke fem ud af 17 pædagogisk ledede legepladser i kommunen, at fusionere Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud og at hæve forældrebetalingen på SFO’er og klubber.

Sparekataloget er i høring frem til den 24. november. I artiklen kan du få et overblik og udpluk over nogle af de tiltag, som kan komme til at påvirke dig.

Aarhus Kommune skal spare 200-300 millioner kroner årligt i perioden fra 2023 til 2026. Derfor har kommunen fremlagt et stort sparekatalog med forslag til, hvor der kan skæres ned på udgifterne. Nogle af forslagene kredser også om postnummer 8520.

Det er trange tider, Aarhus Kommune skal spare, og det er ikke så lidt. Derfor har kommunen netop fremlagt et stort sparekatalog, som indeholder forslag til de områder og tiltag, hvor der kan skrues på udgifterne.

Kataloget er sendt i offentlig høring indtil den 24. november, og ender det med at blive vedtaget, får det betydning for en lang række århusianere.

Så meget skal der spares i Aarhus Kommune

Som et led i budgettet for perioden 2023-2026 skal Aarhus Kommune spare mellem 200 og 300 millioner kroner årligt.

I et stort katalog har kommunen fremlagt en lang række forslag til områder, hvor der kan spares.

Sparekataloget er sendt i offentlig høring indtil den 24. november, og derefter skal byrådspartierne diskutere eventuelle høringssvar og forslag, før planen kan vedtages endeligt.

De årlige besparelser fordeler sig på de enkelte magistratsafdelinger (cirkatal):

 • Børn & Unge 72 mio. kr.
 • Sociale Forhold & Beskæftigelse 53 mio. kr.
 • Sundhed & Omsorg 48 mio. kr.
 • Teknik & Miljø skal 20 mio. kr.
 • Kultur & Borgerservice 14 mio. kr.
 • Borgmesterens Afdeling 9 mio. kr.

Nogle af punkterne kredser om generelle tiltag, som for eksempel forslaget om at slukke for hver anden gadelampe i nattetimerne, at holde borgerservice lukket på udvalgte dage og at reducere åbningstiden i daginstitutionerne med 30 minutter om ugen.

Andre er mere specifikt orienteret mod bestemte områder. I listen nedenfor får du et overblik over de forslag, som blandt andet kredser om postnummer 8520, og et nedslag i nogle af de punkter, som kan få betydning for dig som borger.

Det fulde sparekatalog er opdelt på magistratsafdelinger og kan findes her. Har du forslag eller kommentarer til de enkelte magistratsafdelingers sparekataloger, kan du indsende dit høringssvar her.

Fem pædagogisk ledede legepladser skal lukkes

Aarhus Kommune foreslår blandt andet at lukke fem ud af 17 pædagogisk ledede legepladser og omdanne dem til ubemandede legepladser uden dyrehold. En af de pædagogisk ledede legepladser ligger i Lystrup og er legepladsen Søndergård – i folkemunde kendt som ”Byggeren”.

Det vides endnu ikke, hvilke legepladser der skal omlægges, hvis sparekataloget bliver vedtaget, og beslutningen skal træffes i samarbejde med Ung i Aarhus.

De pædagogisk ledede legepladser er åbne for alle, og i Lystrup består Søndergård blandt andet af værksteder, dyrehold, legepladser og en bålhytte. Legepladsen er bemandet i udvalgte tidsrum, og i hverdagen fungerer den i særlig grad som et undervisningssted i praktiske færdigheder for børn og unge, som har det svært. ”Byggeren” har eksisteret i omkring 40 år.

Skal legepladsen omdannes, bliver faciliteterne bevaret, mens dyrene bliver flyttet til de andre pædagogisk ledede legepladser.

Kommunen forventer at kunne spare 2,5 millioner kroner om året ved at omlægge de fem legepladser.

Muligvis slut med fredagsbetjening på biblioteket

I dag kan man få personlig betjening på ni ud af 19 af kommunens biblioteker om fredagen. Et af dem er Lystrup Bibliotek, men det kan snart være slut.

I sparekataloget foreslås det nemlig, at samtlige biblioteker i Aarhus Kommune fremover skal være åbne uden betjening om fredagen.

På nuværende tidspunkt kan borgerne få personlig betjening og såkaldt ”Nem BS”-hjælp på Lystrup Bibliotek mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Nem BS indbefatter hjælp til MItID, pas og kørekort, ligesom personalet kan vejlede i digitale selvbetjeningsløsninger til for eksempel flytning eller bestilling af sundhedskort.

Forslaget om at fjerne den bemandede betjening om fredagen på alle bibliotekerne giver en samlet besparelse på 2,5 millioner kroner årligt.

Forhøjelse af forældrebetaling til SFO og klubber

Går dit barn i enten SFO eller klub, kan du muligvis se frem til at skulle betale lidt mere for pladsen fremover. I sparekataloget lægger kommunen nemlig op til, at forældrebetalingen til SFO hæves per 1. maj 2023, så den stiger med én procent om året i 2023, 2024 og 2025 ud over den generelle fremskrivning.

Det forventes, at der kan opnås en merindtægt på 4,2 millioner kroner årligt ved at hæve betalingen med i alt tre procent over de tre år. Det kommer til at betyde, at det bliver 57 kroner dyrere per måned i 2025.

I postnummer 8520 kan børn og unge gå i fritids- og ungdomsklubber i både Lystrup og Elsted, mens fritidsklubben for Elev Skole ligger i Hårup.

Også for klubberne hæves kontingentet per 1. maj næste år med én procent om året ud over den generelle fremskrivning til og med 2025. Merindtægten forventes at blive 1,6 millioner kroner. Det betyder, at det i 2025 koster 24 kroner ekstra per måned at have sit barn i en fritidsklub, mens det for ungdomsklubberne bliver ni kroner dyrere per måned.

Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud sammenlægges

For at imødekomme det store behov for besparelser i magistraten for Børn & Unge foreslår kommunen også, at flere forskellige dagtilbud fusioneres for at spare penge på ledelse.

Kommunen foreslår blandt andet at sammenlægge Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud, som begge er relativt små. Hårup-Elev Dagtilbud består af fem integrerede daginstitutioner, mens Hjortshøj består af tre og en enkelt dagpleje.

Den største forskel ved en eventuel fusionering vil være, at dagtilbuddet vil dække over tre skoler, nemlig Virup, Hårup og Elev Skole. Alle afdelinger vil fortsætte, og børnene fortsætter i den institution, de går i, men der vil altså kun være en overordnet leder, ligesom de to nuværende bestyrelser skal lægges sammen til en.

Det forventes, at kommunen kan spare 1,4 millioner kroner om året ved at lægge i alt seks dagtilbud sammen til tre.

Klippekort på plejehjem fjernes

I Lystrup ligger der et kommunalt plejehjem, Sønderskovhus, på Lystrup Centervej. Hvis det fremlagte sparekatalog bliver vedtaget, får det også betydning for beboerne her.

Et af forslagene fra magistraten for Sundhed & Omsorg går på at fjerne den nuværende klippekortsordning på kommunens plejehjem.

Siden 2017 har ordningen givet beboerne på plejehjemmene mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen, hvor de selv bestemmer, hvad der skal ske, for eksempel hjælp til en udflugt, ledsagelse til sociale arrangementer eller andet. Beboerne kan bruge klippene løbende eller spare sammen.

Ved at afskaffe klippekortsordningen på samtlige plejehjem, og i stedet omlægge en del af budgettet til driftsbudgetterne for de enkelte plejehjem, forventer kommunen at kunne spare cirka 13,5 millioner kroner årligt.

Samtidig foreslås det at halvere antallet af oplevelsespersoner på plejehjemmene, som siden 2015 har skabt oplevelser for beboerne. Det skaber en besparelse på 3,9 millioner årligt.