Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Elev Skole ser de kommende år ind i store pladsudfordringer, da antallet af elever forventes at stige - ikke mindst i takt med udbygningen af Nye. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Elev Skole mangler plads: Nu er løsningen klar

”Ferie, ferie, ferie. Slap nu af, du har fri og syng en glad melodi, op mod solen ler vi, den vil skinne, til ferien er forbi. Håber vi”.

Den sang har jeg sunget utallige gange i løbet af min folkeskoletid. Man synger den vel egentlig, når man går på sommerferie, men nu er det altså efterårsferien, der står for døren, og i den anledning vil jeg sende dig, forældre og børn på ferie med en lille melodi og en nyhed.

Det drejer sig endnu engang om pladsproblemerne på Elev Skole, som er foranlediget af, at byggeriet af folkeskolen i Nye er forsinket, og at skolen derfor først står klar i 2026. Faktisk bliver pladsmanglen med tiden så stor, at skoleleder Jens Mathiasen på et møde i maj kunne fortælle, at det bliver nødvendigt at opstille pavilloner til undervisningen.

Den helt store humle har derfor været, hvor de skal placeres?

På den ene side kneb det umiddelbart med pladsen i Elev, mens der var plads til pavillonerne ved Hårup Skole. På den anden side ville det betyde, at eleverne skulle skifte til Hårup Skole allerede efter 3. klasse (i dag flytter de efter 5. klasse), og det faldt ikke umiddelbart i god jord hos forældrene.

Nu er den endelige beslutning truffet, og derfor er skolen og kommunen klar til at melde ud, om Elev Skole også fremover kommer til at have klasser fra 0. til og med 5. årgang, hvor mange pavilloner der skal opsættes, og ikke mindst om det bliver i Hårup eller Elev.

Måske er du så heldig, at du kan gå på efterårsferie i morgen? I så fald må du have en skøn ferie, og ellers håber jeg, at du får en rigtig god weekend.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Skoleleder på Elev og Hårup Skole Jens Mathiasen er glad for, at det er lykkedes at finde plads til pavillonerne i Elev, så eleverne kan blive i lokalområdet til og med 5. klasse. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Elev Skole opsætter pavilloner til undervisning: Antallet af årgange skrumper ikke alligevel

Elev Skole kommer også fremadrettet til at gå fra 0. til og med 5. årgang. Det står fast efter, at skolen har fremlagt løsningen på de presserende pladsudfordringer.

Det vakte da også bekymring blandt nogle forældre, at eleverne – som følge af forsinkelsen af skolebyggeriet i Nye – risikerede at skulle skifte til Hårup Skole allerede efter 3. klasse.

Men nu viser det sig, at der er plads til de nødvendige, midlertidige undervisningspavilloner i Elev, og at børnene derfor kan blive i lokalområdet til og med 5. klasse. Pavillonerne opstilles til skoleåret næste år, og folkeskolen i Nye forventes at stå klar i 2026.

Det vakte bekymring hos en række forældre, at pladsmanglen på Elev Skole i sidste ende kunne resultere i, at børnene måtte fragtes til Hårup allerede efter 3. klasse. Men nu viser det sig, at der er plads til de nødvendige undervisningspavilloner i Elev, og børnene kan derfor blive i lokalområdet til og med 5. klasse.

Der bliver alligevel ikke lavet om på, at Elev Skole har klasser fra 0. til og med 5. årgang. Det var ellers et realistisk scenarie, efter at Aarhus Kommune i maj kunne meddele, at folkeskolen i Nye er forsinket og først står klar i 2026.

Skolen i Elev er nemlig for lille til de mange børn, og derfor bliver det fra skoleåret 2023/2024 nødvendigt at undervise en del af eleverne i midlertidige pavilloner. Dem var det som udgangspunkt svært at finde plads til i Elev, og derfor kunne det blive nødvendigt at opstille dem ved Hårup Skole og flytte de lokale elever allerede efter 3. klasse.

Det er den bedste løsning i den her situation, for så får vi plads til at køre videre med det, som vi ved virker. Nemlig at have Elev Skole til og med 5. årgang og bruge Hårup i overbygningen.

Jens Mathiasen, skoleleder på Elev og Hårup Skole

Men nu viser det sig, at der faktisk er plads til pavillonerne i Elev, og de lokale skolebørn kan derfor blive i lokalområdet til og med 5. årgang.

Det glæder Jens Mathiasen, som er skoleleder på både Hårup og Elev Skole:

- Det er den bedste løsning i den her situation, for så får vi plads til at køre videre med det, som vi ved virker. Nemlig at have Elev Skole til og med 5. årgang og bruge Hårup i overbygningen. Når den nye folkeskole står klar, kan vi flytte dem, som går på Hårup Skole og er interesseret i det, til Nye.

Klasselokaler, toiletter og personalerum

Det kommer formentlig til at dreje sig om seks-syv pavilloner, og selvom Hårup Skole ifølge skolelederen havde været en god og brugbar løsning, er det bedre for det lokale fællesskab og skolens stærke kultur, at eleverne kan blive i lokalområdet.

- På den her måde er det også de mest robuste – altså de ældste – der skal ud at køre med bus, siger han.

I dag går der omkring 185 elever på Elev Skole, og ifølge Aarhus Kommunes skoleprognose vil det tal i 2026 være steget til 410 elever. En stigning på omkring 120 procent. Elev og Hårup Skole hænger ledelsesmæssigt og administrativt sammen, og børnene i Elev skifter på nuværende tidspunkt til Hårup Skole i 6. klasse.

Læs mere om skolebyggeriet i Nye

Men udsigten til, at eleverne risikerede et skoleskift allerede efter 3. klasse og dermed ville få en seks kilometer lang bustur til og fra skole to år tidligere end normalt, vakte ikke begejstring blandt de lokale forældre.

Som et led at løse udfordringen har Jørn Tækker også tilbudt, at pavillonerne kan opføres på hans jord i Nye.

- Vi stiller jorden til rådighed uden økonomi. Jeg synes selvfølgelig, at det har kæmpestor positiv indflydelse på Nye, at vi får den skole til at køre, og at vi får så mange børn til at blive i lokalområdet som muligt, sagde han i august til LystrupLIV.

Men det bliver ikke nødvendigt, da Aarhus Kommune har nok kommunal jord at placere pavillonerne på. Præcis hvor i Elev pavillonerne skal opsættes, er kommunen stadig ved at undersøge.

Behov for faglokaler

Folkeskolen i Nye er blevet forsinket ad flere omgange. Senest skyldtes det blandt andet, at der skal laves ændringer i helhedsplanen for Nye, og så er lokalplanen også blevet forsinket. Begge dele skal være færdige, før byggeriet kan sættes i gang.

Det betyder, at nogle af de elever, som kunne have undgået et skoleskift til Hårup efter 5. klasse, nu skal skifte først fra Elev til Hårup og senere fra Hårup til den nye folkeskole. Derfor mener nogle forældre, at de berørte elever bør blive i Elev, selvom de når over 5. klasse.

På nuværende tidspunkt går der omkring 185 elever på Elev Skole. Når den nye folkeskole i Nye står klar i 2026, forventes det tal at være steget til 410. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Men allerede i dag fragtes eleverne i både 4. og 5. klasse til Hårup to dage om ugen for at bruge skolens faglokaler, og ifølge skoleleder Jens Mathiasen stiger det behov med alderen.

- Det letteste er at kræve flere midlertidige lokaler og idrætshaller i Elev i byggeperioden, men vi skal også vise ansvarlighed og sikre, at borgernes penge bruges optimalt, sagde han i august til LystrupLIV.

Pavillonerne i Elev bliver opsat, så de er klar til brug ved begyndelsen af det næste skoleår. Foruden klasselokaler består de af personale- og toiletfaciliteter.

- Selv med de mest optimistiske prognoser er der plads – også til udendørsarealer. Vi laver også udeskole i spejderhytten i Lisbjerg Skov, så vi forsøger at skabe åndehuller til alle børnene, siger han.