Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I takt med byudviklingen langs Lystrupvej i Risskov bliver vejen mere befærdet. Aarhus Kommune er på det indledende stadie i arbejdet med at fredeliggøre vejen. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye

Skal Lystrupvej gøres mere besværlig at køre på?

Det lyder umiddelbart som et virkelig dumt spørgsmål. For hvem ønsker lige, at veje skal være besværlige at køre på? Som bilist er det i hvert fald det stik modsatte, der er ønskescenariet for de veje, man benytter hver evig eneste dag.

Ikke desto mindre arbejder Aarhus Kommune på planerne om at fredeliggøre den sydlige del af Lystrupvej, og en af måderne, man kan gøre det på, er ved at gøre vejen mere besværlig at benytte for bilister, så de i stedet vælger nogle alternative ruter.

Problemet med Lystrupvej er ikke helt nyt. Det ene nybyggeri efter det andet popper op langs med vejen i Risskov, og trafikken bliver mere og mere tæt. Det er derfor, kommunen vil gøre et eller andet.

Hvad en mulig fredeliggørelse helt konkret kommer til at bestå af, vides endnu ikke, men allerede nu har kommunen besluttet, at forholdene for de bløde trafikanter på Lystrupvej skal forbedres, og der er konkrete tiltag på vej. De får sandsynligvis også betydning for de mange Lystrupborgere, som bruger vejen hver dag.

Konkrete tiltag kunne fællesrådet i Lystrup, Elsted, Elev og Nye også godt tænke sig. For selvom der står folketingsvalg på dagsordenen, har rådet ikke glemt de lokale dagsordener, som fylder hos borgerne i lokalområdet.

I sidste uge inviterede fællesrådet en gruppe byrådsmedlemmer til møde for at fremlægge en række af deres største bekymringer og ønsker for Lystrup og omegn. I artiklen nedenfor kan du se, hvad de dækker over.

Det er ikke mere end et par uger siden, at ’Sneglehusene’ i Nye vandt Aarhus Kommunes arkitekturpris, og nu er der endnu en gang guldregn over Tækker Group og Nye. Byen har nemlig vundet en prestigefuld pris i fællesskab med Aarhus Vand og Aarhus Kommune.

Er der noget, jeg har overset, eller som du gerne vil have, at jeg ser nærmere på? Så kan du fange mig på membr@lystrupliv.dk – jeg vil altid gerne have input eller konstruktive kommentarer.

Tak fordi du læser med.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Aarhus Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med planerne om at fredeliggøre den sydlige del af Lystrupvej, så den bliver en bygade frem for en indfaldsvej. Foto: Kristoffer Krogh Kiesbye og Aarhus Kommune

Nyt lyskryds og krydsningshelle på Lystrupvej skal forbedre sikkerheden for bløde trafikanter – og gøre det mere besværligt for bilisterne?

Det popper op med nybyggeri langs den sydlige del af Lystrupvej, og hovedfærdselsåren for mange Lystrupborgere bliver mere og mere trafikeret. Derfor har Aarhus Kommune besluttet, at der skal anlægges et nyt lyskryds og et nyt krydsningshelle til gavn for de bløde trafikanter.

Hvornår arbejdet skal udføres, ved kommunen endnu ikke, men håbet er, at den første spade kan stikkes i jorden næste år, og det bliver nok svært helt at undgå at genere trafikanterne.

Samtidig arbejder kommunen videre med planerne om at fredeliggøre Lystrupvej, så den i højere grad får karakter som en bygade fremfor en indfaldsvej. Og et af grebene til at opnå det er at gøre vejen mere besværlig at køre på for bilisterne.

Sikkerheden for de bløde trafikanter på Lystrupvej i Risskov skal forbedres, og Aarhus Kommune vil derfor etablere et nyt lyskryds og et krydsningshelle. Håbet er måske også, at det får flere bilister til at vælge en anden rute. Hvornår anlægsarbejdet går i gang, vides endnu ikke, men kommunen forventer, at det bliver næste år.

- Alle fra Risskov og Lystrup har prøvet at holde i kø på Lystrupvej.

Sådan lyder den kontante udmelding fra Mette Sahlertz, som er projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune. Og det er også en ærlig udmelding, for mon ikke de fleste bilister har hevet sig selv i håret mere end en gang, mens de på strækningen mellem Grenåvej og rundkørslen ved Viengevej har siddet i kø – ja, måske endda helt op til motorvejsrundkørslen.

For mange Lystrupborgere er strækningen hovedfærdselsåren til og fra arbejde, og trængslen på vejen er markant. Den er ikke blevet mindre af, at der i løbet af de seneste år er skudt nybyggeri op i Risskov, og nu er endnu en lokalplan på vej.

Vi er stadig på det indledende stadie, hvor vi tænker, at vi vil fredeliggøre Lystrupvej. En af mulighederne er at gøre vejen lidt træls at køre på.

Mette Sahlertz, projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune

Derfor har Aarhus Kommune besluttet, at der skal anlægges et nyt kryds samt et nyt krydsningshelle for fodgængere på Lystrupvej.

- Førhen var der hovedsageligt erhverv på den ene side af Lystrupvej og boliger på den anden. Men nu er der boliger på begge sider, og så er der behov for, at de bløde trafikanter kan krydse vejen. Så det er for at fange dem i nogle sikre tiltag, siger Mette Sahlertz.

Sikkerhed og fremkommelighed

Lyskrydset skal anlægges ved udkørslen fra Arresøvej, og kommer til at bestå af en lysregulering samt svingbaner for både bilister og cyklister. Foruden at være en sikker overgang for fodgængere og cyklister, skal krydset gøre adgangen til nybyggerkvarteret mere optimal.

Ifølge Thomas Fredholm, som er projektleder i Vejanlæg i Aarhus Kommune, er det endnu uvist, hvornår anlægsarbejdet skal finde sted.

- Der har været forskellige udformninger af krydset, så vi er stadig ved at kigge på, hvilken løsning der vil være den bedste at gå videre med, siger han.

Skitse over nyt lyskryds i krydset mellem Arresøvej (overfor Gurresøvej) og Lystrupvej. Tegning: Aarhus Kommune

Derudover vil kommunen bygge et nyt krydsningshelle eller støttepunkt for de fodgængere, som skal krydse Lystrupvej. Det skal ligge på Lystrupvej mellem Grenåvej og Arresøvej – hvor der kommer en stiforbindelse ind til den sydlige del af nybyggerkvarteret – og Thomas Fredholm forventer, at spaden kan stikkes i jorden i løbet af næste år:

- Det betyder, at de bløde trafikanter ikke behøver at have fri bane fra begge retninger på én gang, og at de får et trygt sted at vente i mellemtiden. Det forekommer, at fodgængere, der krydser vejen, står midt på vognbanelinjerne, og det er i hvert fald ikke sikkert.

Skitse over krydsning på Lystrupvej på strækningen mellem Grenåvej og Arresøvej. Tegning: Aarhus Kommune

På hvilken måde vejarbejdet får betydning for trafikafviklingen, vides endnu ikke. Men ifølge Thomas Fredholm bliver det svært helt at undgå at genere trafikanterne:

- Det er ikke noget, der er taget stilling til endnu. Alt efter, hvor lang tid det tager, må vi se, om det kan laves på tidspunkter, hvor det generer mindst muligt.

I forslaget til lokalplanen for området ved Latyrusvej, som netop er sendt i offentlig høring, foreslås det desuden at lave et krydsningshelle længere nordpå i nærheden af udkørslen ved Hedevej. Bliver planen godkendt, får Lystrupvej altså to nye krydsninger for fodgængere.

Forslag til krydsning syd for Hedevej og Mossøvej. Tegning: Arkitema Architects

Bygade fremfor indfaldsvej

Ifølge Aarhus Kommune kørte der i år 2020 i gennemsnit 17.100 biler på Lystrupvej syd for Djurslandmotorvejen hver dag. Ifølge et trafiknotat fra kommunen vil det antal i 2030 være steget til 23.000 biler dagligt.

Spørgsmålet er, om de nye tiltag vil gøre trængslen på Lystrupvej værre, og dermed gøre turen længere og mere besværlig for de bilister, der skal til og fra Lystrup. Ifølge Mette Sahlertz arbejder kommunen på at fredeliggøre Lystrupvej, så den i højere grad får karakter som en bygade end en indfaldsvej. Og der kan de nye tiltag være et skridt på vejen.

- Vi er stadig på det indledende stadie, hvor vi tænker, at vi vil fredeliggøre Lystrupvej. En af mulighederne er at gøre vejen lidt træls at køre på. Men det afhænger også af, om vi vil flytte noget trafik til andre ruter, eller om vi vil acceptere trafikmængden og gøre vejen så by-venlig som muligt, siger hun.

En af de strækninger, det er oplagt at få flere bilister til at benytte, er Viengevej, som man kan tilgå via rundkørslen på Lystrupvej. Men ifølge Vejdirektoratet skaber den også problemer.

- I myldretiden kommer der opstuvning i motorvejsrundkørslen, fordi folk ikke kommer hurtigt nok igennem rundkørslen ved Viengevej. Det er et stort dominoprojekt, siger Mette Sahlertz og understreger, at Lystrupvej er en af de strækninger i det nordlige Aarhus, som kommunen har størst fokus på.

- Vi sidder og kigger på, hvor trafikken kan flyttes hen, og hvordan bilisterne kan nudges, hvis trafikken skal flyttes, siger hun.

Flemming Larsen er formand for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd. Han håber, at mødet med byrådspolitikerne bliver en tilbagevendende begivenhed. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Se listen: Fire af fællesrådets største ønsker til byrådet

Selvom der står folketingsvalg på den nationale tavle, er der stadig masser af lokale dagsordener, som fylder hos fællesrådet i Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Torsdag den 6. oktober havde de inviteret en række lokale byrådspolitikere til møde. Formålet var at tage en dialog med politikerne om nogle af de bekymringer og ønsker, som fællesrådet har for lokalområdet.

Det kredsede både om manglende hensyn til høringssvar på helhedsplanen i Nye, og kommunens pres på boligministeriet i forbindelse med bymidteprojektet i Lystrup. Få overblikket i artiklen.

Torsdag den 6. oktober havde Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd inviteret en række lokale byrådspolitikere til møde. På dagsordenen stod nogle af de bekymringer og fokuspunkter, som betyder mest for fællesrådet. De strækker sig fra trafikken i Nye til idrætsfaciliteter og bymidten i Lystrup.

Der er ikke noget at sige til, hvis det for tiden er folketingsvalg, de fleste er optaget af. Men det betyder ikke, at de lokale dagsordener er forsvundet. Dem er der mange af – også hos det lokale fællesråd i Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Torsdag den 6. oktober havde fællesrådet inviteret en række lokale byrådspolitikere til møde om det, som ifølge fællesrådet bør være på dagsordenen for lokalområdet. Formand Flemming Larsen håber, at det bliver en tilbagevendende årlig begivenhed.

- Vi har længe snakket om, at det kunne være interessant at få en løbende dialog med byrådet, så det var lidt en eksperiment. Vi havde inviteret en række lokale byrådsmedlemmer, som bor i vores område. Vi tog det op, som vi mener, at politikerne nemmest kan gøre noget ved, siger han.

100 høringssvar til helhedsplan for Nye – men ingen ændringer?

Den reviderede helhedsplan for Nye, helhedsplan 2.0, var i høring i efteråret sidste år. Siden har kommunen arbejdet på at få den færdig. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Den reviderede helhedsplan for Nye blev sendt i høring i begyndelsen af september sidste år, og siden har forvaltningen arbejdet på at gøre den færdig. Men Flemming Larsen kan ikke se, at man har taget højde for de mange høringssvar.

- De allerfleste af dem handler om trafik, herunder det stærke lokale ønske om at få en bedre cykelforbindelse fra Nye og Elev til Lisbjerg. Vi vil gøre politikerne opmærksomme på, at der ikke er taget stilling til de mere end 100 høringssvar, siger han.

Fællesrådet er særligt bekymret for planerne om, at al trafik både ind, ud, gennem og internt i Nye skal finde sted på den gennemgående ringvej. Kommunen har tidligere anslået, at der, når Nye er fuldt udbygget, kommer til at køre omkring 20.000 biler i døgnet på de mest trafikerede strækninger.

- Det chokerer os, at der ikke er sket noget i forhold til trafikken. Vi synes, det er en meget, meget dårlig trafikløsning, at al trafik skal foregå på en boligvej i et tæt bebygget område, siger Flemming Larsen.

Aarhus Kommune forventer, at helhedsplanen bliver vedtaget af byrådet i november.

Bymidteprojektet skal realiseres – kommunen bør lægge pres på ministeriet

Projektgruppens forslag til en ny bymidte kredser blandt andet om et nyt bytorv og et strøg på tværs af Lystrup Centervej: Tegning: Sweco Architects

Det er ingen overraskelse, at kommunen og en større projektgruppe arbejder på at få optimeret området omkring bydelscentret og få skabt den bymidte, som byen trænger til. Det er dog ikke sikkert, at Boligministeriet vil godkende den nedrivning af to opgange i Elstedhøj, som er nødvendig.

Derfor mener fællesrådet og Flemming Larsen, at kommunen må presse på for at få de nødvendige tilladelser:

- Vi synes, at Aarhus Kommune skal presse på overfor ministeriet. Vi fik indtryk af, at de også synes, at der skal ske noget med bymidten. Der er problemstillinger i projektet, men vi skal på en eller anden måde videre.

Århus Omegn, som ejer Elstedhøj, har lavet en skrivelse til ministeriet for at få den nødvendige tilladelse. Men i begyndelsen af september oplyste boligforeningen, at den endnu ikke var blevet sendt afsted, fordi kommunen gerne ville ”vedlægge deres positive tilkendegivelser til en byudvikling i Lystrup”.

- Hvis man kan få byrådet og borgmesteren til at tage sagen op med ministeren, kan der måske ske noget. Om vi kommer så langt, tør jeg ikke sige, og det er heller ikke det mest heldige tidspunkt, nu når der er udskrevet valg, siger Flemming Larsen.

Skolen i Nye er forsinket – hvad så med fritids- og idrætslivet?

Forsinkelsen af den nye folkeskole i Nye skaber pladsudfordringer på Elev Skole. Derfor bliver det nødvendigt at opsætte pavilloner til undervisningen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Forsinkelsen af både helheds- og lokalplanen for skolen i Nye har betydet, at folkeskolen, som skulle have stået klar i 2024, først står klar i 2026.

Men det er ikke kun elever og lærere, der bliver ramt af forsinkelsen. De nye faciliteter skal også danne rammen om det fremtidige idræts- og kulturliv i Nye med idrætshaller, fodboldbaner og en kunstgræsbane, og det bekymrer fællesrådet, at forsinkelsen også rammer det lokale forenings- og fritidsliv:

- Skolen er tænkt som et kraftcenter for området, så hvad gør man i mellemtiden? Hvordan kan man med midlertidige indsatser sikre, at der kommer gang i idræts- og foreningslivet?

Flemming Larsen foreslår for eksempel, at en af de planlagte fodboldbaner anlægges på trods af forsinkelsen, eller at der opsættes midlertidige barakker til omklædning.

- Der er en pæn forståelse for, at man er nødt til at gøre noget. Fritids- og kulturforvaltningen har også inviteret de lokale foreningsrepræsentanter til møde, fordi de er med på, at der skal ske noget, siger han.

Få nu lavet den helhedsplan

Fællesrådet i Lystrup og omegn ønsker, at arbejdet med en helhedsplan for området bliver fremskyndet. Foto: Jens Thaysen

I efteråret sidste år besluttede byrådet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Lystrup, men det arbejde har lange udsigter. For det første ryger projektet ned i bunken med de andre helhedsplaner i Aarhus, og for det andet afventer kommunen en større analyse af bysamfundene i Aarhus Nord.

Men står det til fællesrådet, skal det arbejde fremskyndes, for der er behov for en helhedsplan så hurtigt som muligt.

- Vi håber, at politikerne vil være med til at skubbe på, så sagen bliver fremmet i forvaltningen. Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi, at Lystrup vokser mod nord uden nogen samlet plan. Der bliver ubalance i byen, hvis ikke vi tænker os godt om, siger Flemming Larsen.

Fællesrådet luftede også de trafikale knudepunkter i området samt den kollektive trafik:

- Vi pegede i høj grad på Sønderskovvej, og at der er en manglende koordination mellem tog og busser. En ting er, at der kører mange tog til Lystrup, men de er ikke koordineret med busserne, som kører nordpå eller mod Elev og Nye.

Tækker Group, Aarhus Vand og Aarhus Kommune har vundet Byplanprisen 2022. Foto: Silas Bang

Guldregn til Nye og Tækker: Har vundet prestigefuld pris

Nye har vundet Byplanprisen 2022 i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Prisen uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen til en kommune, region eller organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer.

Tækker Group, Aarhus Vand og Aarhus Kommune har blandt andet vundet prisen for deres samarbejde om renseværket i Nye, hvor regnvandet bliver genbrugt til toiletter og vaskemaskiner.

Torsdag den 6. oktober vandt Nye Byplanprisen 2022 i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune. Sejren skyldes blandt andet samarbejdet om Nyes renseværk, hvor regnvandet genbruges til toiletter og vaskemaskiner.

Der var guldregn og hæder til Nye torsdag aften den 6. oktober, da byen vandt Byplanprisen 2022. Det skriver Århus Stiftstidende.

Prisen er hvert år siden 1996 blevet uddelt af Dansk Byplanlaboratorium, en forening for folk der arbejder med byplanlægning, og Arkitektforeningen. Den uddeles til en kommune, region eller organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer”.

Og i år gik den altså til Nye, som vandt prisen i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune. De tre parter fik prisen overrakt til Dansk Byplanlaboratoriums årlige Byplanmøde i Sønderborg, og den består af en bronzeskive med inskription.

Foruden Nye var også en ny og planlagt bydel i Høje Taastrup og byomdannelsen af byen Højer ved Tønder nomineret til prisen.

Konkrete veje for bæredygtige samfund

I nomineringen står der, at Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand er nomineret for at skabe:

- Et af de mest innovative byudviklingsprojekter i Danmark og for en innovativ og visionær plan, der viser konkrete veje for fremtidens bæredygtige samfund.

Her henvises blandt andet til samarbejdet om Nyes renseværk, hvor regnvandet genbruges til beboernes toiletter og vaskemaskiner. På den måde kan byen reducere forbruget af drikkevand med 40 procent.

I Nye bliver regnvandet opsamlet, renset og genbrugt til toiletskyl og tøjvask i boligerne. Netop samarbejdet om det projekt mellem Aarhus Vand og Tækker Group er en del af begrundelsen for at tildele Nye Byplanprisen. Foto: Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Ifølge Århus Stiftstidende vinder Nye også prisen på grund af Tækker Groups samarbejde med kommunen og de relevante myndigheder.

Nye er Danmarks største private byudviklingsprojekt, og når byen står færdigudbygget, skal den huse mellem 12.000 og 15.000 indbyggere. Det har dog lange udsigter. Man forventer, at byen står helt færdig om 40-50 år.