Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ifølge rådmanden for Børn & Unge, Thomas Medom (SF), har de massive prisstigninger betydet, at mange daginstitutioner har været nødsaget til at flytte penge fra rekrutteringen til blandt andet kost og rengøring. Genrefoto: Signe Goldmann

Prisstigninger spænder ben for minimumsnormeringer

Dagens nyhedsbrev begynder, hvor det seneste sluttede – nemlig hos daginstitutionerne. I søndags kunne man her på LystrupLIV læse, hvordan de lokale daginstitutioner i Lystrup, Elsted, Elev og Nye har svært ved at tiltrække og fastholde det nødvendige pædagogiske personale (fik du ikke læst det, kan du finde nyhedsbrevet her).

Nu er det lykkedes mig at komme igennem til rådmanden for Børn & Unge, Thomas Medom (SF). Sidste år besluttede han nemlig, at det nationale krav om minimumsnormeringer, som skal være opfyldt i år 2024, skulle fremrykkes i Aarhus Kommune, så der allerede i år skulle være en pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og en pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn.

Men som du måske også kan huske at have læst, så blev resultatet af det nye budgetforlig, at der skal spares 70 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 på børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune.

Så hvordan hænger det sammen med minimumsnormeringer? Og er det overhovedet realistisk, at man når i mål med dem i år? Er rådmanden tilfreds, og hvad vil han konkret gøre for at sikre, at der er nok pædagoger til børnene, og at den pædagogiske faglighed er til stede? Alt det har jeg spurgt ham om, og hans svar kan du læse i artiklen nedenfor.

Du er muligvis træt af at høre om det, men vi skal forbi det endnu en gang: De høje el- og varmepriser. For i Lystrup har det også fået konsekvenser for Lystrup Svømning, som for bare fire måneder siden slog dørene op til det nye svømmecenter Momentet.

Med spabad, varmtvandsbassin og saunaer er der noget at skrue på, og det har foreningen også gjort. Men det er ikke så lige til, som man måske skulle tro.

Hvis du synes, at det har lugtet lige lovlig meget af røg, når du i løbet af den seneste uge har luftet ud derhjemme, er det ikke så underligt, for der er stadig gang i branden i siloen på Studstrupværket. Du får en overflyvning over situationen og et kort nyhedsoverblik i dagens sidste artikel.

Lad os dykke ned i det.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Rådmand for Børn & Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), valgte sidste år at fremrykke det nationale krav om minimumsnormeringer til 2022 i stedet for år 2024. Arkivfoto: Bo Amstrup

Rådmand om minimumsnormeringer: - Opgaven er større nu, end vi havde troet for et år eller to siden

Minimumsnormeringerne skal indføres allerede i 2022. Sådan lød det sidste år fra børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF), da han fremrykkede fristen to år. Men de lokale dagstilbudsledere i Lystrup, Elsted, Elev og Nye oplever fortsat, at det er svært at tiltrække og fastholde det nødvendige personale, ligesom der flere steder mangler pædagoger.

Spørger man rådmanden, kunne han ønske sig, at man var nået længere med minimumsnormeringerne. Han peger på de massive prisstigninger som en af udfordringerne, da mange daginstitutioner har måttet flytte penge fra rekruttering til blandt andet kost- og rengøring.

Alligevel er Thomas Medom glad for, at normeringerne og midlerne i sin tid blev fremrykket. I forbindelse med de varslede millionbesparelser på børn- og ungeområdet vil han "strække sig så langt som muligt for at frede normeringerne".

Sidste år besluttede rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), at fremrykke kravet om minimumsnormeringer fra 2024 til 2022. Prisstigninger har dog betydet, at institutionerne har måttet bruge pengene på andre ting, og rådmanden så gerne, at man var nået længere med rekrutteringen.

Da rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), sidste år valgte at fremrykke minimumsnormeringerne i Aarhus Kommune fra 2024 til 2022, var det for hurtigst muligt at sikre nok pædagoger til børnene i daginstitutionerne.

Og tager man et kig på Danmarks Statistiks nye opgørelse over normeringerne i Aarhus Kommune, ser det ikke helt skidt ud. Men tallene er et gennemsnit på tværs af kommunen, hvor alt personale er regnet med, og på gulvet i daginstitutionerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye ser det anderledes ud.

Priserne stiger, og der er rigtig mange daginstitutioner, som er nødt til at flytte pengene over til for eksempel kostbudgettet eller rengøringsudgifterne. Så der er stadigvæk et stykke arbejde foran os, før vi er i mål.

Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune

Her kan de lokale ledere melde om pædagogmangel og rekrutteringsudfordringer, og særligt i nogle af børnehaverne er det svært at leve op til minimumsnormeringerne. Det kan du læse mere om her.

Så er det overhovedet realistisk at nå i mål med minimumsnormeringerne i år? Er rådmanden for Børn og Unge tilfreds, og hvad kommer de store besparelser på børne- og ungeområdet til at betyde for børnene?

Penge til mad og rengøring

Når man ser på tallene for normeringerne i de enkelte daginstitutioner, er du så tilfreds med, hvor langt I er nået?

- Nej, jeg ville gerne have været længere, det er der ingen tvivl om. Og vi var også nået længere, hvis ikke vi var blevet udfordret af prisstigninger. Priserne stiger, og der er rigtig mange daginstitutioner, som er nødt til at flytte pengene over til for eksempel kostbudgettet eller rengøringsudgifterne. Så der er stadigvæk et stykke arbejde foran os, før vi er i mål.

Hvad tænker du om, at pengene blev afsat til rekruttering, men bliver brugt til noget andet?

- Det er noget bøvl for rigtig mange daginstitutioner. Der er rigtig mange dagtilbudsbestyrelser, medarbejdere og ledere, som havde drømt om, at man kunne bruge alle pengene på at ansætte flere medarbejdere. På den anden side er jeg glad for, at vi har tilført pengene, men der er ingen tvivl om, at opgaven er større nu, end vi havde troet for et år eller to siden.

Burde man have øremærket midlerne til rekruttering af mere pædagogisk personale?

- Der er kun de midler, der er i budgettet, så det havde ikke været ansvarligt. Jeg tror heller ikke, at hverken forældre eller medarbejdere havde være interesseret i, at kostordningen ikke kunne overholdes, eller at der ikke var blevet gjort rent. Det er det rigtige at lægge pengene ud i daginstitutionerne, men det havde været forkert at sige, at de ikke selv kunne bestemme over deres budgetter.

”Ualmindeligt uklogt”

Var du for optimistisk, da du fremrykkede minimumsnormeringerne til 2022?

- Jeg ved ikke, om jeg kunne have forudset krigen i Ukraine, eller at der blev så stor personalemangel, at rengøringspriserne eksploderede. Jeg forholder mig mest til, at jeg er glad for, at vi har afsat pengene, og at hver eneste krone er kommet ud i daginstitutionerne. Vi havde stået et dårligere sted, hvis ikke vi havde gjort det. Men det havde da været rart, hvis de ekstra penge havde ført til væsentligt flere medarbejdere.

Der skal spares omkring 70 millioner kroner årligt i perioden 2023-2026 på børne- og ungeområdet. Hvordan kommer det til at påvirke minimumsnormeringerne?

- Vi arbejder på et sparekatalog, hvor det er en stor opgave at friholde daginstitutionerne, men her virker minimumsnormeringerne faktisk. Havde vi ikke haft dem, var det sandsynligt, at en del af besparelserne havde ramt daginstitutionerne. Lovkravet gælder først fra 2024, men det vil være ualmindeligt uklogt at lave besparelser i 2023, for så bliver opgaven frem mod 2024 det større. Jeg vil strække mig så langt som muligt for, at vi kan frede normeringerne.

Pædagogiske uddannelser

Som et led i at komme pædagogmanglen til livs har Aarhus Kommune i samarbejde med BUPL og VIA University College indført en ny mulighed for karriereskift for akademikere. På en ny merituddannelse skal de studerende ved siden af pædagogstudiet have et pædagogisk arbejde på minimum 30 timer om ugen, hvorfra de også modtager løn. Uddannelsen varer 2,5 år.

Men foruden den nye uddannelse findes der en række andre uddannelsesmuligheder inden for det pædagogiske felt:

  • Professionsbachelor, pædagog: Uddannelsen varer 3,5 år og veksler mellem undervisning, studiearbejde og praktik
  • Meritpædagog: Uddannelsen varer 3 år og kræver to års pædagogisk erhvervserfaring, hvis man er fyldt 25 år, og mindst fem års pædagogisk erhvervserfaring hvis man er yngre
  • Pædagogisk assistent u. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 3-4 år og veksler mellem grundforløb, skole og læreplads
  • Pædagogisk assistent m. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 42 uger, og kan tages, hvis man har mindst to års pædagogisk erhvervserfaring og er fyldt 25 år

I har lavet en ny uddannelse, hvor akademikere kan uddanne sig til meritpædagoger, men hvad vil du ellers gøre for at komme rekrutteringsudfordringerne til livs?

- Der er mange forskellige greb, men rekruttering er en af vores største samfundsudfordringer, og derfor er der også et nationalt spor. Vi har dannet en alliance med Københavns Kommune, professionshøjskolerne og BUPL, hvor vi blandt andet forsøger at påvirke landspolitikerne til at lave en rekrutteringsplan. Så vi for alvor kan få taget hul på det løngreb, som er helt nødvendigt.

- Vi har selvfølgelig også et kæmpestort ansvar selv. Der har vi nu en række forskellige uddannelsesinitiativer, hvor dygtige folk kan opkvalificere sig.

Medhjælpere fremfor pædagoger

Er det realistisk, at der ikke bliver gået på kompromis med den faglige kvalitet, når det nationale lovkrav om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024?

- Det er i hvert fald realistisk, at vi kan fastholde en høj kvalitet og stadigvæk har gode daginstitutioner. Men samtlige danske kommer til at have en højere andel pædagogmedhjælpere, end vi drømmer om at ende med. Det er personalesammensætningen, som er på spil, og der kommer vi til at arbejde med at dygtiggøre vores pædagogmedhjælpere.

Byrådet har for nylig diskuteret, om der skal indføres tilskud til hjemmepasning. Det lyder som om, at det ville lette presset i institutionerne, men alligevel er du imod. Hvorfor?

- Hvis man skulle give tilskud til de forældre, som allerede hjemmepasser i dag, ville det blive en stor udgift for daginstitutionerne. Det ville skabe dårligere økonomi midt i en sparerunde. Det svarer til, at man giver penge til dem, der ikke tager bussen, for at de bliver ved med ikke at tage bussen. Det ville også øge rekrutteringsudfordringerne bredt set, fordi hjemmepasserne ikke ville være en del af arbejdsmarkedet.

Momentet åbnede i midten af juni og siden har der været både holdundervisning og offentlig svømning i den nye svømmehal. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Energikrisen rammer også Lystrups nye svømmecenter: Slukker for saunaer og spabad

Det er dyrt at drive svømmehal, og med de høje priser på både el og varme er det kun blevet endnu dyrere. Det mærker de også hos Lystrup Svømning, som i midten af juni kunne slå dørene op til det nye svømme- og aktivitetscenter Momentet. 

Ifølge direktør Camilla Jørgensen har de høje priser blandt andet betydet, at saunaer og spabad er slukket på udvalgte tidspunkter. Samtidig er der blevet slukket for både frysere og automater i et forsøg på at nedsætte forbruget.

Foreningen overvejer desuden, om de ved at sænke vandtemperaturen i varmtvandsbassinet kan spare penge på ventilationen i den nye svømmehal. Men brugerne skal ikke være bekymret for, om vandet bliver koldt.

Det er de færreste, der kan se sig fri af de høje energi- og varmepriser, og hos Lystrup Svømning får den økonomiske situation også betydning for det nye svømme- og aktivitetscenter Momentet. Foreningen har blandt andet slukket for spabad og saunaer på udvalgte tidspunkter.

Det er ikke mere end tre og en halv måned siden, at Lystrup Svømning kunne slå dørene op til det nye svømme- og aktivitetscenter Momentet. Siden er priserne kun gået én vej – opad.

Og med en helt ny hal, bassiner, træningsfaciliteter og omklædningsrum er det svært at vide med sikkerhed, hvor meget prisstigningerne kommer til at betyde. Sådan lyder det fra direktør Camilla Jørgensen, som dog understreger, at de høje priser på el kan mærkes på pengepungen.

- Det betyder meget. Vi er stadigvæk i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi får det nye center til at drifte. Vi er nødt til at have is i maven. Specielt fordi det er helt nyt, og vi ikke har noget at sammenligne med. Vi er åbnet, lige som priserne er begyndt at stige, siger hun.

Et varmtvandsbassin er et varmtvandsbassin, så man skal ikke frygte, at vandet lige pludselig bliver koldt. Dem, der svømmer i det, har brug for, at vandet er varmt. Men det kan godt være, at vi kan sænke temperaturen med en halv eller hel grad og på den måde sætte en større besparelse i gang.

Camilla Jørgensen, direktør i Lystrup Svømning

Det nye center ligger i forlængelse af den gamle svømmehal ved Lystrup Skole. Mens Lystrup Svømning ejer de nye lokaler, er det Aarhus Kommune, som drifter lokalerne med 25-meter-bassinet. Det betyder også, at foreningen kun kan regulere og gennemføre tiltag for at spare på forbruget i den nye bygning.

- Det handler om at være økonomisk bevidst, så vi kan betale løn til trænerne, og der er mulighed for at købe de nødvendige materialer, så brugerne får en god svømmeoplevelse. Samtidig synes jeg også, at vi skal have en global forståelse for, at manglen på el er stor, og at vi skal spare på forbruget, siger Camilla Jørgensen.

Nice to have eller need to have?

I den forbindelse har Lystrup Svømning allerede gennemført flere tiltag. Der er blandt andet blevet slukket for frysere og automater, ligesom saunaerne og spabadene er slukket på udvalgte tidspunkter.

- De kører ikke, medmindre der er hold, der har fysisk brug for det. Det kan for eksempel være voksne eller seniorer med skavanker. Vi har lukket saunaer og spabad for alle andre hold, og ellers kører de kun, når der er offentlig svømning, siger Camilla Jørgensen og forklarer, at foreningen har skelnet mellem, hvornår faciliteterne er ”nice to have” og ”need to have”.

Det nye svømmecenter er kun åbent for offentligheden på udvalgte tidspunkter i løbet af ugen. Resten af tiden er det forbeholdt foreningsaktiviteter.

Et af de helt store trækplastre i den nye hal er det nye varmtvandsbassin, som har en temperatur på 34 grader. Også her undersøger foreningen muligheden for at spare på energien.

- Et varmtvandsbassin er et varmtvandsbassin, så man skal ikke frygte, at vandet lige pludselig bliver koldt. Dem, der svømmer i det, har brug for, at vandet er varmt. Men det kan godt være, at vi kan sænke temperaturen med en halv eller hel grad og på den måde sætte en større besparelse i gang, siger Camilla Jørgensen.

Ifølge direktøren i Lystrup Svømning, Camilla Jørgensen, kan man ikke skrue op og ned for ventilationen i svømmehallen, ligesom man kan det med en radiator. Men foreningen overvejer, om de kan gøre noget for at mindske forbruget. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Det skyldes, at lufttemperaturen i svømmehallen afhænger af vandtemperaturen. En lidt lavere vandtemperatur vil dermed kunne betyde, at der kan spares på ventilationen, og det kan måske i sidste ende føre til en relativt stor besparelse.

- Man vil sandsynligvis ikke kunne mærke det, når man er i vandet, og det er ikke sådan, at det lige pludselig bliver sat ned til 30-31 grader, siger Camilla Jørgensen.

Et godt fundament

Om varmtvandsbassinet fremover bliver lidt køligere, er endnu uvist. Ifølge Camilla Jørgensen kører det hele over et fast system, som det er vanskeligt at regulere på. Det kræver i hvert fald grundige overvejelser, så man ikke risikerer at ødelægge noget.

- Men vi er meget opmærksomme på det, og vi vil altid have fokus på, at brugerne kan dyrke deres aktivitet, føle sig velkomne og få noget ud af at komme her, siger hun.

Medlemmerne skal heller ikke frygte, at kontingentpriserne bliver hævet midt i sæsonen, eller at priserne på den offentlige svømning stiger. Men viser det sig, at de høje energi- og varmepriser fortsætter efter juni næste år, kan det godt være, at brugerne skal betale lidt mere for at komme i centret.

- Hvis jeg skulle lave kontingentpriser nu – med den viden jeg har – kan det godt være, at jeg havde lagt 50 eller 75 kroner oveni, siger Camilla Jørgensen.

Hun håber, at brugerne af svømmehallen og Momentet bliver ved med at bakke op og besøge hallen. Ifølge hende vil det nemlig også påvirke den fremadrettede drift:

- Jo flere der kommer og besøger os, jo nemmere er det for driften. På den måde bidrager man til, at det kører rundt, og det giver et endnu bedre fundament for næste sæson.

'Sneglehusene' i Nye vinder arkitekturpris, grundejere vil klage til Vejdirektoratet, og silo ved Studstrupværket brænder fortsat

Her får du et kort nyhedsoverblik.

26 veje skal privatiseres: Grundejere vil klage til Vejdirektoratet

I Lystrup og omegn kan grundejerne på 26 veje forvente, at deres veje i løbet af oktober bliver privatiseret og går fra at være kommunale til private fællesveje. Det betyder, at grundejerne får ansvaret for at reparere og vedligeholde veje, fortove, brønde og stikledninger, og den beslutning har vakt utilfredshed blandt en række af de berørte borgere.

Onsdag aften i denne uge havde en gruppe grundejere inviteret til borgermøde med det formål at finde ud af, hvad der kan gøres for at kæmpe imod kommunens beslutning. En af de fremmødte var Bent Hansen, som siden byrådets oprindelige beslutning i 2017 har været frontkæmper imod vejprivatiseringen. Det kan du læse mere om her.

Han fortæller, at han i samarbejde med en advokat er ved at udforme en klage til Vejdirektoratet, hvor de vil argumentere for, at beslutningen om at privatisere vejene er ulovlig.

- Der var omkring 70-80 fremmødte, og de var alle sammen imod kommunens forslag om at privatisere. Det kan godt være, at nogle af de fremmødte var i tvivl om, hvorvidt det var ulejligheden værd at interessere sig for det her, men da vi gik derfra var vi alle enige om, at det er den rigtige vej at gå, siger han.

Silo ved Studstrupværket brænder fortsat - røgen er ikke sundhedsfarlig

Torsdag den 22. september udbrød der brand i en silo ved Studstrupværket, som indeholder intet mindre end 60.000 ton træpiller. Brandfolkene har siden kæmpet for at få slukket den ulmende glødebrand, som ikke består af store flammer, men som sender en stor røgsøjle ud over Djursland og Aarhus Bugt.

Det er ikke muligt at hælde vand ind i siloen, da den risikerer at flække, og beredskabet forsøger derfor at tømme siloen for træpiller uden at tilføre for meget ilt og køle den ned med nitrogen. Det er en langsommelig proces, og onsdag den 28. september meldte Østjyllands Politi ud, at indsatsen forventes at vare to uger endnu.

Flere borgere i området har, siden branden brød ud, været generet af røgen. Til Århus Stiftstidende har kilder meldt om hovedpine, koncentrationsbesvær og svien i øjnene. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed udgør røgen ikke en sundhedsrisiko, men det anbefales, at man ikke opholder sig direkte i røgen i længere tid ad gangen. Føler man sig generet, opfordres man til at lukke vinduer og døre og slukke for ventilationen. 

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til glødebranden i siloen. Studstrupværket forsyner omkring 106.000 århusianske husstande med fjernvarme, men branden får ifølge Ørsted, som driver værket, ikke betydning for varmeleveringen.

Lav din egen æblemost, og reparer dit tøj eller din cykel

Igen i år har du mulighed for at få mostet dine egne æbler, når Lystrup Bibliotek afholder 'mostedag' onsdag den 5. oktober fra klokken 12.00 til 16.30. Der er mulighed for at få mostet op til 25 kilo æbler, hvilket giver omkring 20 liter æblemost.

Deltagerne skal medbringe deres egne æbler, flasker til æblemosten og en spand til æbleresterne. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Samtidig kigger 'repairbilen' fra Reuse i Jægergårdsgade forbi. De frivillige hjælper med at reparere tøj, møbler, cykler og meget andet, og bilen indeholder værktøj, som man kan benytte til sine reparationer. Hvis man selv er god til 'gør det selv', og man har lyst til at hjælpe til som frivillig, er man også velkommen.

'Repairbilen' holder foran biblioteket i tidsrummet 13.30-16.30.

'Sneglehusene' vinder arkitekturpris

Det regner med både priser og nomineringer på Nye for tiden. Det nyeste arkitektoniske skud på stammen, 'Sneglehusene' som er tegnet af Bjarke Ingels tegnestue BIG, har netop vundet Aarhus Kommunes arkitekturpris 2022. Det skriver Århus Stiftstidende.

Bedømmelseskomitéen, som består af blandt andre rådmand for Teknik & Miljø Nikolaj Bang og stadsarkitekt Anne Mette Boye, har udvalgt byggeriet i Nye, genbrugsstationen i Lisbjerg og 'Smykkeskrinet' på Vester Allé som vindere. Om 'Sneglehusene' står der, at:

- Byggeriet står som et robust eksempel på flot, bæredygtig boligarkitektur, der kombinerer bæredygtighed og arkitektur på alle skalatrin igennem et stærkt arkitektoniske greb. Materialerne er af høj kvalitet, der er gennemtænkte og veludførte detaljer, flotte lysindfald og karaktertræk som for eksempel farvesætning af gardinerne. 

LystrupLIV var med, da de første beboere flyttede ind i 'Sneglehusene'. Den artikel kan du læse her

Samtidig er Nye nomineret til Byplansprisen 2022. En landsdækkende pris, som bliver tildelt en kommune, region eller organisation, der har gjort en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer. Vinderen bliver kåret den 6. oktober.