Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kravet om minimumsnormeringer skal være opfyldt i landets daginstitutioner i 2024, men i Aarhus har børne- og ungerådmanden fremrykket dem til i år. Arkivfoto: Signe Goldmann

Hvor mange pædagoger er der til børnene?

Der skal spares 70 millioner kroner årligt på børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune i perioden 2023-2026. Det blev resultatet af det nye budgetforlig, som byrådet kunne fremlægge fredag morgen i denne uge.

Pengene skal blandt andet findes ved energibesparelser og effektiviseringer i administrationen, og sidste sommer valgte rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), at Aarhus Kommune allerede i år skal leve op til de nationale krav om minimumsnormeringer. I landets andre kommuner skal de først været opfyldt i 2024.

Så hvordan ser det egentlig ud med antallet af børn og pædagoger i de enkelte daginstitutioner i Lystrup, Elsted, Elev og Nye? Jeg har fået indsigt i de nyeste tal, og min personlige vurdering er, at det ikke ser helt sort ud, og at det heller ikke er helt godt alle steder.

Men en ting er tal på et stykke papir, noget andet er virkeligheden på gul stue, og der er ingen tvivl om, at en tilpas mængde pædagoger står højt på ønskesedlen hos både forældre, medarbejdere og politikere. Ligesom i resten af landet oplever dagtilbuds- og afdelingsledere i Lystrup og omegn, at det er blevet sværere at rekruttere og fastholde det nødvendige personale.

Og hvad gør man så? Man tager forskellige greb i brug for at gøre stillingerne attraktive, ansætter medhjælpere og assistenter, laver rokader og "låner" fra hinanden.

Jeg ville gerne have spurgt Thomas Medom, om det er realistisk, at minimumsnormeringerne bliver gennemført i år. Han er desværre ikke vendt tilbage på mine henvendelser, men jeg forfølger stadig et svar fra ham.

Fra dagtilbud og børnepasning til asfalt og trafikerede kryds. Aarhus Kommune har nemlig gang i eller planer om en række trafikale projekter i Lystrup og omegn, som skal forbedre både sikkerheden og fremkommeligheden. Du kan få overblikket over dem i artiklen nedenfor.

Til sidst skal det handle om varmepriser, for mens prisen på gas, olie og træpiller er røget helt til vejrs, er prisen hos Lystrup Fjernvarme blevet nedsat. Men derfor er det stadig en god idé at spare på varmen, lyder det fra direktør Poul Skou.

Det var alt fra mig. God søndag.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Der er 13 kommunale daginstitutioner i postnummer 8520 fordelt på Lystrup-Elsted og Hårup-Elev Dagtilbud. I august 2022 var der indskrevet i alt 787 børn på tværs af afdelingerne. Arkivfoto: Signe Goldmann

Pædagogmangel i børnehaver og vuggestuer: Se kortet over normeringerne i daginstitutionerne

Ligesom rigtig mange andre steder i Danmark er det i Lystrup, Elsted, Elev og Nye svært for daginstitutionerne at rekruttere det nødvendige personale. Antallet af ansøgere er faldet, og pædagogmanglen løses mange steder ved at ansætte assistenter og medhjælpere.

Kaster man et blik på normeringerne i daginstitutionerne, lever de fleste vuggestueafdelinger allerede nu op til minimumsnormeringerne og kravet om tre børn per pædagogiske medarbejder. I børnehaverne har de dog lidt sværere ved at følge med. Egentlig skulle minimumsnormeringerne først være opfyldt i 2024, men i Aarhus har rådmanden for Børn og Unge fremrykket dem til i år.

Som et led i at løse personaleudfordringen har Aarhus Kommune oprettet en ny meritpædagoguddannelse for akademikere, og daginstitutionerne har også taget forskellige greb i brug. Bliv klogere på det, og få overblik over normeringerne i dit barns institution, i artiklen.

Hvordan ser det egentlig ud med antallet af børn og pædagoger i daginstitutionerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye? LystrupLIV har set nærmere på tallene og talt med de lokale dagtilbudsledere, som begge melder om pædagogmangel og udfordringer med at besætte ledige stillinger.

En tryg hverdag med voksenkontakt, trivsel, leg og læring. Det er, hvad de fleste forældre ønsker for deres børn, når de hver morgen afleverer dem i vuggestuer og børnehaver landet over. Men det er ingen hemmelighed, at det flere steder er svært at tiltrække og fastholde det nødvendige pædagogiske personale.

Ifølge BUPL, fagforeningen for pædagoger, har 42 procent af lederne i landets daginstitutioner inden for det seneste år måttet ansætte en medarbejder uden pædagoguddannelse, og i år 2030 vil der mangle 14.000 pædagoger.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det står til med antallet af pædagoger og børn i daginstitutionerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. LystrupLIV har talt med de lokale dagtilbudsledere og set nærmere på tallene for de enkelte børnehaver og vuggestuer.

Lad os dykke ned i det.

Vikarer og assistenter

På nuværende tidspunkt mangler der fem uddannede pædagoger i Lystrup og Elsted. Det fortæller Bente Jonsen, som er leder af Lystrup-Elsted Dagtilbud. Hun oplever, at det er blevet sværere at rekruttere de nødvendige pædagoger, og det løses blandt andet ved at ansætte vikarer og assistenter.

- Lederne i daginstitutionerne er også begyndt at have børnetid, ligesom de åbner og lukker afdelingerne, så det hele kan løbe rundt, og der ikke skal være tre vikarer på en stue. Det går virkelig udover fagligheden og børnene, at der ikke er uddannede pædagoger nok, siger hun.

Det er ikke fordi, medhjælperne ikke er dygtige, men hvis man skal være en god medhjælper, skal man også have nogle rollemodeller, man kan lære af.

Bente Jonsen, leder i Lystrup-Elsted Dagtilbud

En af dem, som mærker pædagogmanglen i det daglige, er Vibeke Juul Christensen. Hun er leder af daginstitutionen Børneuniverset, som ligger i Lystrup.

- Det har været enormt svært at rekruttere nye pædagoger til de ledige stillinger. Før kunne man designe, hvilken profil man ville ansætte, og i dag er vi heldige, hvis vi får to ansøgninger fra pædagoger, som er uddannede. For fem år siden svor jeg, at jeg aldrig ville ansætte pædagogiske assistenter i pædagogstillinger – det har jeg i dag i et vikariat, siger hun.

Træd på bremsen

I Lystrup og Elsted har det endnu ikke været nødvendigt at sætte indtaget af børn på pause på grund af rekrutteringsudfordringer. Det har det til gengæld i afdelingen Løvstikken, som i oktober sidste år flyttede til nye og større lokaler i Nye. Det fortæller Marianne Svenningsen, som er leder i Hårup-Elev Dagtilbud:

- Vi var på et tidspunkt nødt til at træde på bremsen i forhold til at tage imod flere børn, fordi vi ikke kunne få det nødvendige personale. Generelt er manglen på pædagogiske medarbejdere en problematik på tværs af kommunen. Vi fik dog løst udfordringerne uden nogen større store problematik.

Daginstitutionen Løvstikken flyttede i oktober 2021 ind i spritnye lokaler i Nye på hjørnet af Høvej og Elstedvej. På sigt bliver daginstitutionen den største af sin slags i Aarhus Kommune med plads til knap 200 børn. Foto: Google Street View

Men det er ikke kun i Løvstikken, som på sigt får plads til knap 200 børn, at det er svært at få besat de ledige pædagogstillinger. Ifølge Marianne Svenningsen modtager de generelt færre ansøgninger end tidligere på tværs af afdelingerne i dagtilbuddet.

- Det bliver ikke løst over natten, og måske har vi ikke set hele toppen af isbjerget endnu. Der er slet ikke den samme interesse for stillingsopslagene som tidligere, og vi har forsøgt at gøre dem interessante og har i den forbindelse også inddraget vores bestyrelser og forældreråd. Man kan også se, at søgningen til pædagoguddannelsen er faldene, så vi øver os i at sælge os selv fagligt i hele dagtilbuddet, siger hun.

Headhunter studerende

Det samme gør sig gældende i Lystrup-Elsted, hvor Bente Jonsen fremhæver efteruddannelse, høj faglighed og gode arbejdsvilkår som noget af det, de forsøger at formidle videre til jobkandidaterne. Hun oplever også, at mange afdelinger har øje for de studerende.

- I øjeblikket headhunter afdelingerne de studerende, som de kan se et potentiale i, og lover dem stillinger, når de er færdige. Det er helt vildt, siger Bente Jonsen og forklarer, at de også internt i dagtilbuddet hjælper hinanden på tværs af afdelingerne, hvis der opstår bemandingsproblemer.

I Børneuniverset har de også taget et andet greb i brug for at komme pædagogmanglen til livs, nemlig såkaldte rokader. De skal sikre, at der altid er mindst én pædagog på hver stue.

- Det ser nemt ud på papiret, men det er ikke nemt, når det handler om små børn. For det handler om relationer og tilknytning og kendte ansigter, siger Vibeke Juul Christensen.

Zoom ind på kortet og klik på markeringerne for at se tallene. De røde markeringer er vuggestuer, de grønne er børnehaver.

Ovenstående kort viser, hvor mange børn der var indskrevet i de enkelte afdelinger per 1. august i år, og hvor mange børn afdelingerne er normeret til.

Det fremgår også, hvor meget pædagogisk personale der i det seneste hele kalenderår (år 2021) var per vuggestue- og børnehavebarn, herunder både pædagoger, støttepædagoger, assistenter, medhjælpere og studerende. Personalenormeringen er opgjort som forholdet mellem fuldtidsomregnede børn og fuldtidsstillinger for pædagogiske medarbejdere.

Ny uddannelse

Tager man et kig på de nyeste tal, lever nogle af daginstitutionerne i Lystrup, Elsted, Elev og Nye allerede nu op til de nationalt fastsatte minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn per pædagogiske medarbejder.

I Hasselhavens vuggestue er der for eksempel 2,7 børn per pædagogiske medarbejder, mens der i børnehaven er 5,9 børn per medarbejder. Flere steder er minimumsnormeringerne opfyldt i vuggestuerne, mens antallet af børnehavebørn per pædagogiske medarbejder er lidt for højt. I børnehaven i Krokodillehaven er der for eksempel 7,2 børn per medarbejder.

Pædagogiske uddannelser

Som et led i at komme pædagogmanglen til livs har Aarhus Kommune i samarbejde med BUPL og VIA University College indført en ny mulighed for karriereskift for akademikere. På en ny merituddannelse skal de studerende ved siden af pædagogstudiet have et pædagogisk arbejde på minimum 30 timer om ugen, hvorfra de også modtager løn. Uddannelsen varer 2,5 år.

Men foruden den nye uddannelse findes der en række andre uddannelsesmuligheder inden for det pædagogiske felt:

  • Professionsbachelor, pædagog: Uddannelsen varer 3,5 år og veksler mellem undervisning, studiearbejde og praktik
  • Meritpædagog: Uddannelsen varer 3 år og kræver to års pædagogisk erhvervserfaring, hvis man er fyldt 25 år, og mindst fem års pædagogisk erhvervserfaring hvis man er yngre
  • Pædagogisk assistent u. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 3-4 år og veksler mellem grundforløb, skole og læreplads
  • Pædagogisk assistent m. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 42 uger, og kan tages, hvis man har mindst to års pædagogisk erhvervserfaring og er fyldt 25 år

I Aarhus har rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), fremrykket det nationale krav om minimumsnormeringer fra 2024 til i år. Samtidig skal Børn og Unge med det nye budgetforlig spare 70 millioner kroner årligt i perioden 2023-2026. En mindre besparelse end der var lagt op til i borgmesterens indstilling.

Det fremgår, at besparelserne så vidt muligt skal findes gennem effektiviseringer som for eksempel digitaliseringer og energibesparelser. Rådmanden er ikke vendt tilbage på LystrupLIVs henvendelser, men i en pressemeddelelse siger han:

- Det ærgrer mig selvfølgelig, at der ikke var flertal for at hæve skatten en lille smule og på den måde undgå de besparelser, vi nu ser ind i. Når det er sagt, er jeg godt tilfreds med, at det er lykkedes os dels at finde finansiering, som vi bruger til at reducere sparekravet særligt på velfærdsområderne, og dels at blive enige om, at besparelserne i mindst muligt omfang skal gå ud over børnene og de unge.

Brug for pædagogiske rollemodeller

Ifølge Bente Jonsen har de ikke problemer med at finde plads til børnene i dagtilbuddet i Lystrup-Elsted. Hendes oplevelse er, at de fleste forældre, som ønsker en plads i området, får det. Hun tvivler dog på, at man når i mål med minimumsnormeringerne i år.

- Jeg tror ikke, at vi når det, for vi mangler pædagoger flere steder i dagtilbuddet. Det er ikke fordi, medhjælperne ikke er dygtige, men hvis man skal være en god medhjælper, skal man også have nogle rollemodeller, man kan lære af, siger hun.

Det er leder af Børneuniverset Vibeke Juul Christensen enig i:

- Forældrene er godt klar over, at man ikke går til en 22-årig uuddannet pædagogmedhjælper og spørger om barnets udvikling. Noget af det, som pædagoger er supergode til, er at italesætte hverdagens læring til forældrene. Det glipper, når vi ikke har dygtige pædagoger på stuerne.

Flere af krydsene på Sønderskovvej og motorvejsrundkørslen er på kommunens liste over trafikale fokuspunkter i Lystrup og omegn. Fotos: Jens Thaysen og Kim Haugaard

Disse projekter er på tegnebrættet for at forbedre trafikken i Lystrup og omegn

Der er næsten ikke noget, der kan sætte sindet så meget i kog, som dårlige trafikforhold, kø og medtrafikanter, der kører med hovedet under armen. I Lystrup, Elsted, Elev og Nye har Aarhus Kommune flere anlægsprojekter i gang, som skal forbedre både trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Arbejdet indebærer blandt andet ny belægning på Lystrupvej og Bystævnet, ombygning af krydset ved Lille Elstedvej og Elstedvej og anlæggelsen af en helt ny vej. Derudover har kommunen flere tiltag på tegnebrættet, som mangler endelig finansiering.

I artiklen kan du få overblik over de projekter, som skal forbedre trafikforholdene i og omkring Lystrup.

Lystrupvej og Bystævnet får ny asfalt, og krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej skal bygges om. Der er flere trafikale projekter i gang i Lystrup og omegn, og Aarhus Kommune undersøger desuden en række andre tiltag, som kan forbedre både fremkommeligheden og sikkerheden. Få overblikket i artiklen.

Der er ingen tvivl om, at ventetiden ved letbanebommene på Sønderskovvej kan føles uendelig lang, og at det kan føles som en umulig opgave at komme ud fra Indelukket eller Hovmarken i morgentimerne.

Og Aarhus Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med en række trafikale projekter i Lystrup og omegn som skal forbedre både sikkerheden og fremkommeligheden. Andre tiltag er blot på tegnebrættet og mangler finansiering. Nogle af projekterne har tidligere været beskrevet her på LystrupLIV, mens andre er nye.

Få overblikket her.

Bilisterne skal bruge begge spor i motorvejsrundkørslen – direkte afkørsler kan være på vej

I samarbejde med Aarhus Kommune har Vejdirektoratet igangsat en analyse, som skal komme trængslen i motorvejsrundkørslen ved Lystrup til livs. Det kan du læse mere om her.

Særligt i myldretiden opstår der hektiske situationer i rundkørslen, blandt andet fordi bilisterne ikke benytter begge spor. Derfor er man ved at undersøge, hvordan man kan 'nudge' trafikanterne til at også at bruge det inderste spor.

- Det kan være, at vi skal se på, hvordan rundkørslen er indrettet med afstribning. Det er vi ved at finde ud af nu, og det kommer vi til at analysere de næste måneder. Vi bliver først klar med en endelig løsning i 2023, har Niels Agerholm, afdelingsleder ved Vejdirektoratet i Aalborg, tidligere udtalt til LystrupLIV.

Om der skal anlægges nye og direkte motorvejstilkørsler fra Lystrupvej både nord og syd for rundkørslen er også under afklaring, og ifølge kommunen er Vejdirektoratet ikke afvisende overfor idéen. Det vil lette trafikken i rundkørslen, da bilister, som skal på motorvejen, ikke behøver at benytte den.

Lystrupvej og Bystævnet får nyt asfalt

Du har måske lagt mærke til, at der den seneste tid har kørt store maskiner rundt på Lystrupvej, og at der flere steder i byen står skilte, som fortæller, at vejen er spærret fra 20. september til den 4. oktober. Det skyldes, at kommunen er i gang med at lægge et nyt lag asfalt på vejen.

Beboerkørsel er tilladt, ligesom cykelstien også kan benyttes – den får også et nyt slidlag.

Også Bystævnet står for skud og får ny asfalt. På nuværende tidspunkt kører bus 16 ikke på Bystævnet og Lille Elstedvej. Det betyder, at passagererne skal benytte stoppestederne ved Per Kjals Vej/Elstedvej, Hedeskovvej/Elstedvej og Lystrupvej/Lystrup Centervej i stedet for.

Omkørslen gælder til og med den 7. oktober.

Ny vej anlægges mellem Nye og Lystrup

I løbet af 2023 skal der anlægges en ny vej mellem Nye og Lystrup, som skal aflaste trafikken på Høvej. Du kan læse mere om projektet her.

Den nye vej skal ligge parallelt med Høvej syd for Nye, og skal forbinde Elev og Nye med Lystrup og motorvejsrundkørslen. Vejen skal anlægges i forlængelse af Nye Høvej, som på nuværende tidspunkt løber internt i Nye og ender i et kryds på Elstedvej.

Lige inden letbaneoverskæringen kommer Nye Høvej til at blive koblet sammen med den nuværende Høvej. Herfra skal bilisterne køre ad Petersmindevej for at komme ind til motorvejsrundkørslen.

I første omgang bliver der ikke etableret cykel- eller gangsti ved den nye vej, men de mere lempelige forhold for cyklister og gående tilføjes i takt med udbygningen af Nye. Det er Tækker Group, som i et samarbejde med kommunen, står for anlæggelsen af den nye vej.

Krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej skal bygges om

Som LystrupLIV tidligere har beskrevet, skal sikkerheden i krydset mellem Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken forbedres. Det sker på baggrund af en række uheld, hvor bilister har overset krydset.

For at tydeliggøre krydset, vil kommunen anlægge en portoverkørsel – et slags fortov – på overkørslen fra Elleparken. I midten af Lille Elstedvej skal der bygges et langt helleanlæg, og derudover bliver der etableret et slags langt vejbump, som tvinger bilisterne ned i fart.

På hjørnet mellem Lille Elstedvej og Elstedvej laver kommunen et såkaldt 'overkørbart areal' i to niveauer, så personbiler kører på kørebanen, mens de køretøjer, som har brug for mere plads, kan trække op over det overkørbare areal. Også her er formålet at tvinge bilisterne ned i fart.

Krydsningen for cyklisterne på Elstedvej bliver også tydeliggjort. Arbejdet pågår i løbet af efteråret, og forventningen er, at det ikke får betydning for trafikafviklingen.

Udvidelse af Elstedvej og Høvej

Aarhus Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at udvide to veje i postnummer 8520. Det drejer sig om Elstedvej fra 'smørhullet' op til krydset ved Høvej samt Høvej fra krydset ved Elstedvej op til Elev Skole.

Det skyldes, at landevejene ikke er gearet til den mængde trafik, som vil komme i takt med udvidelsen af Nye. Allerede i dag er vejkanterne mudrede og ødelagte, fordi bilisterne kører ude i grøften. 

- Vi har en del udfordringer med driften af vejkanterne, fordi de bliver kørt i stykker, og jo mere trafik der kommer, jo større et problem bliver det, siger Mette Sahlertz, som er projektleder i mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune.

Projektet er fortsat på tegnebrættet, og der er endnu ikke afsat penge til udvidelsen af de to veje.

Kryds på Sønderskovvej

Det er ingen hemmelighed, at de mange kryds ud til Sønderskovvej skaber hovedpine hos en lang række bilister. I myldretiden er det nemlig stort set umuligt at komme ud fra sidevejene, fordi trafikken på Sønderskovvej er så tæt, og fordi bilisterne i perioder skal holde stille for letbanen.

Det er Aarhus Kommune også opmærksom på, og selvom udbedringerne stadig er i idé- og udviklingsfasen, er man ved at undersøge tiltag, som kan forbedre sikkerheden og fremkommeligheden. Først og fremmest bliver bomtiden ved letbanen mindsket en smule i forbindelse med det nuværende anlægsarbejde ved overskæringen.

- Spærretiden bliver nedsat en smule i forbindelse med ombygningen. Det drejer sig om 10-15 sekunder per gang, men det er bedre end ingenting, siger Mette Sahlertz. 

Derudover undersøger kommunen også mulige løsninger på de farlige situationer, som opstår ved cykeloverkørslen ud for Hovmarken og ved Elsted Byvej.

- I myldretiden er fremkommeligheden voldsomt belastet, men der er en god trafikudvikling resten af dagen. Det er derfor, man ikke bare etablerer signalanlæg, for så får man noget unødvendig ventetid udenfor myldretiden, siger Mette Sahlertz.

Hastighedsdæmpning på Elsted Byvej og Bystævnet

Kommunen pønser på at fjerne en gammel buslomme på Elsted Byvej, som på nuværende tidspunkt medvirker til, at bilisterne kører for stærkt på strækningen. Lommen ligger lige efter det skarpe sving, hvor man forlader Elsted landsby mod Elev. Den gør, at vejen fremstår bredere, end den er, og det resulterer altså i, at farten bliver sat op.

Også på Bystævnet er der et lokalt ønske om at få nedsat hastigheden. Derfor har kommunen indstillet strækningen til at være en del af en forsøgsordning, hvor hastighedsgrænsen på visse veje sættes ned til 40 km/t.

- Det er ikke endeligt afklaret, om den bliver en del af ordningen, men der vil selvfølgelig blive lavet hastighedsmålinger, inden der bliver igangsat noget, siger Mette Sahlertz.

Cykelstier på Ørnstrupvej og Høvej

Der er et lokalt ønske om at få etableret en cykelsti langs Ørnstrupvej og ind til Skårupgård Skov, og at få forlænget cykelstien på Høvej, så den strækker sig helt op til Elev Skole. 

Der er ikke afsat midler til projekterne, men Aarhus Kommune er i gang med at lave et katalog med anbefalinger til prioriteringen af cykelstier. Derefter skal det vedtages politisk, hvilke cykelstier der skal anlægges først.

- Hvis ikke de her strækninger bliver en del af den samlede cykelhandlingsplan, vil jeg se på, hvad det koster at få dem anlagt, og hvorvidt det er muligt at få dem med på et af de kommende anlægsprogrammer. Jeg synes, det er relevant at gå videre med dem, siger Mette Sahlertz.

Også langs landevejen fra Elev til Lisbjerg efterspørger borgerne en cykelsti. På nuværende tidspunkt må cyklisterne køre i kanten af de uoplyste og trafikerede veje.

Det er en god idé at skrue lidt ned for gennemsnitstemperaturen i hjemmet, lyder det fra direktøren i Lystrup Fjernvarme. Men helt at slukke for udvalgte radiatorer er ikke en fordel. Arkivfoto: Henrik Bagger

Sådan sparer du på varmen: Fjernvarmen er billig, men man bør stadig skrue ned for forbruget

Prisen på fjernvarme i Lystrup er relativt lav, og borgerne i området er i mindre grad end andre danskere påvirket af de stigende varmepriser. Fra og med juli blev prisen på varme fra Lystrup Fjernvarme sat ned, og ifølge direktør Poul Skou kommer de lave priser til at gælde resten af året.

Alligevel bør man ud fra et samfundsmæssigt perspektiv overveje at skrue ned for forbruget, siger han. Først og fremmest ved at sætte gennemsnitstemperaturen i hjemmet en smule ned og ved at skabe gennemtræk i hele huset på én gang, når man lufter ud. 

Og så er det en dårlig idé at slukke for enkelte radiatorer i hjemmet, forklarer Poul Skou. Han forventer, at priserne til januar når op på et niveau svarende til det, der var i begyndelsen af 2022.

Den 1. juli kunne forbrugerne hos Lystrup Fjernvarme glæde sig over, at prisen på varme blev sat ned, og ifølge direktør Poul Skou kommer de lave priser til at vare året ud. Men i et samfundsmæssigt perspektiv er det stadigvæk en god idé at spare på varmen, mener han, og det kan gøres ved helt simple træk.

Der er sikkert rigtig mange danske fjernvarmeforbrugere, som lige for tiden er glade for, at de ikke har et træpillefyr eller varmer deres hjem op ved hjælp af gas. Og hvis man kigger på priserne, er det ikke svært at forstå hvorfor.

I Lystrup er priserne hos Lystrup Fjernvarme, hvorfra langt de fleste borgere i Lystrup og omegn får deres varme, derimod lavere end normalt. Fra og med den 1. juli blev priserne sat ned, blandt andet på grund af de høje elpriser og et overskud fra sidste år.

Det er ikke en fordel at slukke enkelte radiatorer, fordi man lader de andre radiatorer varme tilsvarende mere op. For at de kan følge med, hælder de mere vand igennem systemet, og det betyder, at vi fra værket skal hælde mere vand ud til den forbruger, end vi ellers skulle.

Poul Skou, direktør i Lystrup Fjernvarme

Og ifølge direktør Per Skou kan forbrugerne glæde sig over, at de lave priser kommer til at vare året ud.

- Vi holder de nuværende priser til den 31. december fuldstændig som planlagt. Fra januar kommer priserne helt forventeligt op igen. Sandsynligvis i et niveau, som ligner det, vi havde i begyndelsen af 2022, siger han til LystrupLIV.

Så mens danskere landet over har skruet ned for varmen i hjemmet, og temperaturen på de statslige og kommunale arbejdspladser bliver sænket til 19 grader, kan borgerne i Lystrup varme op, som de plejer, uden at det kan mærkes ekstra på pengepungen.

I disse tider

Men taget energikrisen i betragtning bør også Lystrupborgerne spare på varmen, mener Poul Skou. Og der er flere ting, man kan gøre for at sætte forbruget ned.

- Ud fra et samfundsmæssigt hensyn vil jeg sige, at vi har en forpligtelse til at begrænse vores energiforbrug mest muligt, selvom vi ikke står i en situation, hvor vi har høje priser. Kan vi skrue lidt ned for varmen, gør vi det, kan vi lukke dørene og vinduerne, gør vi det, siger han.

Han anbefaler blandt andet, at man skruer gennemsnitstemperaturen på alle sine radiatorer en smule ned, og at man genovervejer temperaturen på det varme vand, som også varmes op af fjernvarme.

Derudover er det en god idé at lufte ud og skabe gennemtræk i hele hjemmet på én gang, og så er det ikke en fordel at lade nogle af hjemmets radiatorer stå helt slukket.

Prisfald for fjernvarme i Lystrup

Per 1. juli i år blev priserne på varme fra Lystrup Fjernvarme sat midlertidigt ned.

For et hus på 130 kvadratmeter med et årsforbrug på 18,1 MWh ligger den årlige pris nu på 12.131 kroner, hvor den per 1. januar i år lå på 13.611 kroner. Det svarer til et fald på 1.480 kroner.

For en lejlighed på 75 kvadratmeter med et årsforbrug på 15 MWh ligger den årlige pris nu på 9.675 kroner, hvor den per 1. januar i år lå på 10.875 kroner. Det svarer til et fald på 1.200 kroner. 

Lystrup Fjernvarme forventer, at prisen per 1. januar 2023 ville ligge på samme niveau som i begyndelsen af indeværende år.

- Det er ikke en fordel at slukke enkelte radiatorer, fordi man lader de andre radiatorer varme tilsvarende mere op. For at de kan følge med, hælder de mere vand igennem systemet, og det betyder, at vi fra værket skal hælde mere vand ud til den forbruger, end vi ellers skulle. Så det er en dårlig energiudnyttelse, siger Poul Skou.

Han understreger, at efterspørgslen på varme er med til at skubbe til prisen, og at det derfor er en fordel, hvis alle skruer ned for forbruget.

Dyr el, billig varme

Prisen på fjernvarme er blandt andet blevet sænket, fordi varmen stammer fra producenter, som også tjener penge på el. Det, de tjener på el, er de forpligtet til at dele med fjernvarmen. Er prisen på el høj, vil prisen på fjernvarme altså være lav og omvendt.

- Det er ikke et mål, at fjernvarmeselskabet, som er et anpartsselskab, der er ejet af forbrugerne, skal tjene penge. Det er målet, at det skal gøres så billigt og godt som muligt for forbrugerne, så det skal bare gå i nul, siger Poul Skou.

Hos Lystrup Fjernvarme kommer varmen fra Studstrupværket, det halmbaserede kraftvarmeværk i Lisbjerg og affaldsforbrændingen. Det drejer sig overvejende om biomasse, halm og flis. Andre fjernvarmeselskaber har set sig nødsaget til at hæve prisen, fordi prisen på varmekilder som træpiller og halm er steget på baggrund af krigen i Ukraine.

- Man er også mærket af prisstigningerne på træpiller og halm, som man bruger i Lisbjerg, men det overskygges altså af gevinsten på at producere el. Samtidig ses de prisstigninger også med en vis forsinkelse, siger Per Skou.

Om prisstigningerne vil ramme forbrugerne på et senere tidspunkt, kan han endnu ikke sige noget om, men han vurderer, at prisen ved årsskiftet kan holdes på et tilsvarende niveau som i begyndelsen af 2022.