Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Lidl har 138 butikker i Danmark, og er også interesseret i at åbne en forretning i Lystrup. Butikskæden har opkøbt matrikler to forskellige steder i byen. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt

Rykker Lidl ind i Lystrup?

Det spørgsmål har jeg jagtet svaret på de seneste måneder, og nu er jeg kommet så langt, som jeg kan. For uanset hvor utilfredsstillende det kan virke, så er svaret på det ellers meget simple ja/nej-spørgsmål… ”Måske”.

Det er umuligt at slå to streger under noget som helst, og jeg har også været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle skrive historien om Lidl nu eller vente til et senere tidspunkt. Men jeg ved, at butiksliv, dagligvareforretninger og byudvikling er noget af det, som mange læsere interesserer sig for og gerne vil holdes opdateret om. Og gerne så tidligt i processen som muligt.

Så – med det forbehold at intet er skrevet i sten – lad os dykke ned i det.

Det hele begyndte for et par måneder siden, da jeg satte mig for at undersøge, hvad der skulle ske med de tomme butikslokaler på Møgelgårdsvej. Du ved, der hvor Memets Delikatesse engang lå. Til min overraskelse opdagede jeg, at Lidl havde overtaget grunden og to af nabogrundene.

Jeg vil spare dig for alle mellemregningerne, men siden har jeg fundet ud af, at Lidl også har opkøbt en matrikel et helt andet sted i byen, og at dagligvarekæden overfor Aarhus Kommune har fremlagt en idé om at opføre en stor butik i Lystrup. Lidl har ikke ønsket at stille op til interview, men hvad ville du sige til at få en Lidl i Lystrup? Synes du, at byen mangler en ny dagligvarebutik?

Uanset hvad, og uanset om Lystrup får en Lidl eller ej, kan du blive klogere på de foreløbige idéer og planer i artiklen nedenfor.

Du kan også blive klogere på, hvor du måske skal være ekstra opmærksom i trafikken. Ifølge Aarhus Kommunes uheldskort er der i perioden fra 2017-2021 sket en række politiregistrerede trafikuheld i 8520.

Nogle af uheldene har ført til materielle skader, mens andre har resulteret i personskader, og ifølge Martin Splid Svendsen, som er civilingeniør i Aarhus Kommune, sætter kommunen ind i de kryds og på de strækninger, hvor det er bestemte forhold, som fører til de samme typer af uheld.

Tak fordi du læser med her på LystrupLIV og god fornøjelse med dagens nyhedsbrev.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Lidl har indtil videre opkøbt tre matrikler på Møgelgårdsvej og en matrikel på Bygaden. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Lidl har opkøbt grunde i Lystrup: Ny dagligvarebutik kan være på vej

Lidl har opkøbt matrikler i Lystrup med idéen om at opføre en 1.200 kvadratmeter stor forretning på Møgelgårdsvej. Kæden svarer i et skriftligt svar, at der er gode udviklingsmuligheder i Lystrup, men ønsker ellers ikke at kommentere på planerne.

De grunde, som Lidl har købt, ligger i blandede bolig- og erhvervsområder, men det betyder ikke, at man automatisk har ret til at opføre en forretning. Det har man derimod i de udpegede centerområder, som blandt andet dækker over strækningen langs Sønderskovvej, hvor Aldi og Netto har forretninger i dag. Skal Lidl have tilladelse til at opføre en forretning ved de opkøbte grunde på Møgelgårdsvej, kræver det, at det lokale butikscenter bliver udvidet ved hjælp af et tillæg til kommuneplanen.

Aarhus Kommune bekræfter, at der har været en indledende dialog mellem kommunen og butikskæden, men understreger desuden, at der på nuværende tidspunkt ikke er igangsat en lokalplansag. Det er altså fortsat uvist, om Lidls planer kan og vil blive realiseret.

Lidl har opkøbt grunde flere steder i Lystrup og barsler med idéen om at opføre en ny butik. Butikskæden har ikke ønsket at stille op til interview med LystrupLIV, men Aarhus Kommune bekræfter, at man har haft en indledende dialog. På nuværende tidspunkt er der dog ikke igangsat en lokalplansag.

Det boomer ikke ligefrem med forretninger, specialbutikker og restauranter i Lystrup, men i den østlige ende af Møgelgårdsvej ligger tre af byens mindre butikslokaler. Det ene huser en frisør, det andet et pizzeria, og det tredje lokale har stået tomt siden begyndelsen af 2021, hvor forretningen Memets Delikatesse drejede nøglen om.

Nu viser det sig, at Lidl har opkøbt grunden og de to nabogrunde, og at dagligvarekæden nogenlunde samtidig har overtaget ejendommen på Bygaden 22.

LystrupLIV har gentagne gange forsøgt at få et interview i stand med en medarbejder fra Lidl for at høre, hvad grundene skal bruges til, og hvorfor dagligvarekæden har opkøbt matrikler to forskellige steder i Lystrup. Lidl har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at:

- Lystrup er en attraktiv by tæt på Aarhus. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi er altid på udkig efter spændende steder til nye butikker.

Helt konkret har Lidl foruden grunden på Bygaden 22 opkøbt de to adresser Møgelgårdsvej 1D og 1E med overtagelse i december 2021. Aarhus Kommune bekræfter, at man har haft en indledende dialog med dagligvarekæden, men understreger samtidig, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har igangsat en lokalplansag for projektet.

De midlertidige skitser viser, at Lidl har planer om at opføre en 1.200 kvadratmeter stor forretning med en tilhørende parkeringsplads på Møgelgårdsvej nord for Aldi og Q8. Hvad grunden på Bygaden skal bruges til, står hen i det uvisse. Projektet befinder sig på et indledende stadie, og det er fortsat uvist, om Lidls idéer kan og vil blive realiseret, da det skal stemme overens med planrammerne.

Et lokalt butikscenter

Både grunden på Bygaden og grundene på Møgelgårdsvej ligger i områder, som i kommuneplanen er udpeget som blandede bolig- og erhvervsområder. Heri står det blandt andet, at:

- Hvor det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, kan der desuden etableres enkelte dagligvarebutikker på op til 400 kvadratmeter og enkelte udvalgsvarebutikker på op til 200 kvadratmeter.

Det er matriklerne ved de to markerede felter på kortet, som Lidl har opkøbt. Begge ligger i områder, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Kort: Google My Maps

Men ifølge Henrik Pedersen, som er kommuneplanlægger i Aarhus Kommune, betyder det ikke, at man har ret til at opføre en butik i området. Det gælder kun i områder, som er udpeget som centerområder. Han forklarer, at det udenfor et centerområde kun kan lade sig gøre at opføre en 1.200 kvadratmeter stor butik, hvis området er udpeget som underforsynet med dagligvarebutikker i kommuneplanen.

- Hvis man ikke har nærheden til et center, og området i øvrigt er underforsynet med dagligvarer, kan man få tilladelse til at opføre en fritliggende butik i et blandet bolig- og erhvervsområde. Det er ganske få områder i kommunen, hvor vi har den situation, for vi har et rigtig godt net af dagligvareforretninger i Aarhus Kommune, siger han.

Lidls foreløbige skitse viser en 1.200 kvadratemeter stor forretning på Møgelgårdsvej. Den idé kræver, at Lidl opkøber yderligere fire matrikler på Møgelgårdsvej. Tegning: Arkitema

I Lystrup er bydelscentret ved Lystrup Centervej udpeget som centerområde, mens strækningen langs med Sønderskovvej, hvor der i forvejen ligger en Netto og en Aldi, er udpeget som lokalt butikscenter. De grunde, som Lidl har opkøbt på Møgelgårdsvej, ligger nordøst for det område.

Dagligvarekædens planer om at bygge en forretning på grundene ved Møgelgårdsvej kræver derfor, at rammerne for det lokale butikscenter bliver udvidet i et nyt kommuneplantillæg, ligesom der skal udarbejdes en ny lokalplan.

- I et lokalcenter har man ifølge planlovens rammer mulighed for at opføre op til 3.000 kvadratmeter butiksareal, siger Henrik Pedersen og understreger, at der i det lokale butikscenter i Lystrup formentlig er plads til yderligere en dagligvarebutik inden for planlovens rammer.

Boliger ovenpå butikken

Det er ikke kun Lidl, der er interesseret i Lystrup. Også Rema 1000 har et ønske om at opføre en butik i byen, og kæden har blandt andet vist interessere for den gamle brandstation på Sønderskovvej. Det kan du læse mere om her.

Rema 1000 har dog fået afslag på at opføre en butik ved brandstationen, da kommunen ønsker at opføre nye fritliggende forretninger i områder, hvor beboerne mangler en dagligvareforretning, eller hvor der kan opføres boliger ovenpå forretningen. Noget som man af hensyn til miljøpåvirkningerne fra de omkringliggende virksomheder ikke kan ved den gamle brandstation.

Lidl

  • Lidl er en tysk dagligvarekæde med butikker i 32 lande. Det er Europas største dagligvarekæde og den næststørste i verden efter Walmart.
  • Den første Lidl-butik åbnede i 1970’erne i Tyskland. I dag har kæden flere end 11.000 butikker og omkring 310.000 ansatte.
  • I Danmark åbnede Lidl sine første 13 butikker i 2005. I dag er det tal vokset til 134 butikker, hvoraf de fem ligger i Aarhus-området – i Skejby, Hasle, Viby, City Vest og Risskov.
  • Sommeren 2023 flytter Lidl sit danske hovedkontor med godt 300 ansatte fra Kolding til et 13.500 kvadratmeter stort nybyggeri på godsbaneområdet i Aarhus. Byggeriet omfatter i stueplan også en Lidl-butik.

Lidl er på nuværende tidspunkt i gang med at bygge et nyt, stort hovedkontor ved Godsbanen i Aarhus midtby. Det nye domicil åbner efter planen i 2023, og der bliver plads til 300 medarbejdere, ligesom Lidl også åbner en ny dagligvarebutik i forbindelse med kontorerne.

I en artikel i Børsen fra november sidste år fremgår det, at Lidl vil starte en "storoffensiv i Danmark", og at kæden har ambitioner om at komme op på 200-210 butikker i Danmark. I dag er der 138 Lidl-butikker herhjemme.

Om en af Lidls nye forretninger kommer til at ligge i Lystrup, må tiden vise, men her på LystrupLIV følger vi naturligvis sagen.

Ifølge Aarhus Kommunes uheldskort, som bliver videregivet til de lokale fællesråd, er der sket 31 politiregistrerede uheld i Lystrup i perioden 2017-2021. Arkivfoto: Kim Haugaard

Se kortet: I disse kryds er der sket flest trafikuheld de seneste fem år

Der er sket 31 politiregistrerede trafikuheld i Lystrup i perioden 2017-2021. Det viser Aarhus Kommunes uheldskort, som bliver videregivet til de lokale fællesråd. Foruden uheld i krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej – et kryds, som kommunen nu vil bygge om – er der også sket sammenstød i andre kryds og på strækninger i lokalområdet.

Mens uheldene nogle steder udelukkende har ført til materielskade, har der i andre tilfælde været personskader. Ifølge Martin Splid Svendsen, som er civilingeniør i Teknik & Miljø, sætter kommunen typisk ind med udbedringer eller ombygninger i de kryds, hvor bestemte forhold resulterer i den samme type uheld.

I artiklen kan du se et kort over, hvor de politiregistrerede uheld har fundet sted de seneste fem år.

Det er ikke kun i krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej, der er sket kollisioner de seneste år. Ifølge Aarhus Kommunes uheldskort har der været 31 politiregistrerede uheld i Lystrup i perioden 2017-2021. Nogle har også resulteret i personskader. På kortet i artiklen kan du se, hvor uheldene har fundet sted.

Der var nok flere læsere, der tænkte ”endelig”, da LystrupLIV i juni kunne fortælle, at krydset mellem Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken nu endelig bliver bygget om. I flere år har det været genstand for heftig debat, da der både er sket kollisioner, og flere trafikanter har haft utrygge oplevelser i krydset.

Men det er ikke det eneste sted i lokalområdet, hvor det somme tider går galt for trafikanterne. Ifølge Aarhus Kommunes uheldskort over trafikuheld er der de seneste fem år sket en række uheld i kryds og på vejstrækninger i Lystrup, Elsted og Elev.

Et kryds, hvor der er 10 forskellige uheldstyper, kan være sværere at gøre noget ved end et kryds med fem uheld, hvor fire af dem er den samme type. Vi gør noget ved et kryds, hvis der er bestemte forhold, som går igen.

Martin Splid Svendsen, civilingeniør i Teknik & Miljø

Kortene bliver lavet til de lokale fællesråd, men hjælper også kommunen til at blive mere opmærksomme på konkrete kryds og vejstrækninger.

- Vi er helt nede at kigge på de enkelte kryds og strækninger, og der sker mange uheld i kommunen, så det hjælper at få dem delt ud på forskellige kort, siger Martin Splid Svendsen, civilingeniør i Teknik & Miljø.

Kommunens tal til fællesrådene dækker over de uheld, der er registreret hos politiet. Derfor kan der være hændelser, som for eksempel kun er registreret hos skadestuerne, der ikke fremgår af kortet.

Personskade og materielskade

Uheldene på kortet nedenfor er illustreret med røde og blå prikker. De røde prikker dækker over uheld, hvor der er sket personskade, mens de blå illustrerer uheld, hvor der kun er sket materielskade. Tallene strækker sig fra 2017 til og med 2021, og i den periode er der sket 31 politiregistrerede uheld i postnummer 8520. Det svarer cirka til et uheld hver anden måned.

Det fremgår blandt andet af kortet, at der er sket fem uheld i krydset mellem Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken mellem år 2017 og 2021, og at der kun er sket materielskade. I samme periode er der sket fem uheld med personskade i nærheden af eller i selve krydset mellem Sønderskovvej og Lægårdsvej.

I perioden 2017-2021 er der, foruden krydset mellem Lille Elstedvej og Elstedvej, også sket kollisioner i motorvejsrundkørslen, ved krydset mellem Sønderskovvej og Lægårdsvej, i krydset mellem Elstedvej og Høvej og i krydset mellem Sønderskovvej og Hovmarken. Kort: Aarhus Kommune

Ifølge Martin Splid Svendsen arbejder kommunen med flere ting, når det skal vurderes, om vejkryds eller strækninger skal bygges om for at forhindre uheld. Kommunen kigger både på uheldstætheden, altså uheld per år eller per kilometer, og uheldsfrekvens, antal uheld i forhold til mængden af trafik.

- Et kryds, hvor der er 10 forskellige uheldstyper, kan være sværere at gøre noget ved end et kryds med fem uheld, hvor fire af dem er den samme type. Vi gør noget ved et kryds, hvis der er bestemte forhold, som går igen, siger han.

Foruden de tal, som Aarhus Kommune giver videre til fællesrådene, udarbejdes også en såkaldt 'Sortpletanalyse', som udpeger de mest uheldsbelastede områder i kommunen og fremlægger løsningsforslag. Den seneste analyse blev lavet i 2019, og indeholdt 20 kryds og strækninger med dertilhørende forslag til udbedringer. Ingen af dem lå i postnummer 8520.

- En stor del af de løsninger har vi udført, så vi skal snart lave en ny analyse. Her kigger vi på alle kryds i Aarhus med mere end fem uheld over fem år, og i den forbindelse kigger vi på uheldstæthed og uheldsfrekvens, siger Martin Splid Svendsen.

Bakket terræn

Martin Splid Svendsen forklarer, at det er svært at sige præcis, hvilke forskelle der er mellem de kryds, hvor der sker skader med henholdsvis materiel- eller personskade. Han understreger dog, at der som regel er mange cyklister i de kryds, hvor trafikanter kommer til skade.

Og ifølge Aarhus Kommunes cykelekspert, Martin Løv Simonsen, er terrænet i Aarhus årsag til, at man ser særligt en type uheld med cyklister involveret.

- Vi har mange store højdeforskelle i Aarhus, og det betyder, at cyklister rigtig mange steder kommer ned ad bakke i høj fart mod et kryds. Det gør det svært for nogle bilister at observere, at der kommer cyklister, fordi man skal orientere sig endnu længere tilbage, siger han.

Et af de steder, hvor der ifølge kommunens uheldskort har været flest personskadeuheld, er i krydset mellem Sønderskovvej og Lægårdsvej. Ifølge Martin Løv Simonsen er der ikke et tydeligt billede af, hvorfor der sker uheld i netop det kryds.