Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Bygherren bag Nye, Jørn Tækker, tilbyder nu, at de pavilloner, som skal bruges til undervisning af elever fra Elev Skole, kan opsættes på hans jord i Nye. Foto: Mette Marie Birch Breuning og Silas Bang

Hvor skal skolens pavilloner stå?

Skoleklokkerne er igen begyndt at ringe ind på landets folkeskoler efter en tiltrængt og velfortjent sommerferie. Og selvom det kan være svært at komme ud af fjerene, når vækkeuret ringer klokken 07.00, er de fleste elever forhåbentligt glade for at være tilbage i skolen med deres venner og veninder.

På Elev Skole kan dette skoleår blive det sidste uden undervisning i pavilloner og med hele seks årgange. Som LystrupLIV tidligere har beskrevet, skaber forsinkelsen af skolebyggeriet i Nye nemlig pladsudfordringer på Elev Skole, og nu har idémanden og bygherren bag Nye, Jørn Tækker, meldt sig på banen.

Han tilbyder, at de nødvendige undervisningspavilloner kan opsættes på hans jord i Nye. Ligesom flere andre ønsker han at undgå, at pavillonerne bliver opført ved Hårup Skole, og at eleverne skal dertil for at modtage undervisning. Faktisk har han flere forslag til, hvor i Nye de kan stå.

Det tilbud er skoleleder Jens Mathiasen glad for, men han er ikke sikker på, at det bliver nødvendigt, for måske kan det løses på en anden måde, så eleverne kan blive i Elev til og med 5. klasse.

Mens der mangler plads i Elev, er der masser af plads på den 12.327 kvadratmeter store grund lige syd for Lystrup, som tidligere har været Risskovs eneste minkfarm. Står du og mangler en kæmpestor grund, kan du få fingrene i den nu, for den er udbudt til salg.

Og selvom prisen er relativt høj, og bygningerne på grunden ikke rigtig er noget værd, har der allerede været interesse for grunden. Ifølge ejendomsmægleren er den særligt velegnet til en helt bestemt og meget populær sportsgren.

På lørdag kan du også prøve kræfter med forskellige sportsgrene ved bydelscentret på Lystrup Centervej, når Centerforeningen og butiksbestyrelsen i Super Brugsen inviterer til byfest. De lokale foreninger er også inviteret, og der er aktiviteter for både store og små.

På den festlige note vil jeg afrunde dagens nyhedsbrev ved at minde dig om, at du altid kan kontakte mig på membr@lystrupliv.dk eller 20756181, hvis du har kommentarer eller idéer, jeg skal høre om.

P.S.

LystrupLIV er blevet et betalingsmedie, og hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet. 

Som abonnent kan du forvente at modtage et til to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med historier om og fra Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her.

Hvis du hellere vil se os lidt an, kan du fortsætte med at modtage nyhedsbrevet gratis og følge med i, hvad vi skriver om. 

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Der går på nuværende tidspunkt omkring 185 elever på Elev Skole, og ifølge Aarhus Kommunes skoleprognose vil det tal i 2026 være steget til 410. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Håndsrækning under skoleforsinkelse: Tækker tilbyder plads til pavilloner, men det er ikke sikkert, at det bliver nødvendigt

Det skaber store pladsudfordringer på Elev Skole, at byggeriet af den nye folkeskole i Nye er blevet yderligere forsinket, og derfor kan eleverne se frem til at modtage undervisning i midlertidige pavilloner. Nu tilbyder idémanden bag Nye, Jørn Tækker, at kommunen kan opføre pavillonerne på hans jord.

Ligesom flere forældre mener han, at børnene bør holdes i lokalområdet, mens den nye folkeskole opføres. Alternativet er, at pavillonerne bliver stillet op ved Hårup Skole, og at børnene fragtes dertil med bus.

Skoleleder for Elev og Hårup Skole Jens Mathiasen er glad for tilbuddet, men det er ikke sikkert, at det bliver nødvendigt. Han er optimistisk med hensyn til at finde den nødvendige plads på de kommunale arealer omkring Elev Skole. Han forventer, at skolen inden udgangen af uge 41 kan melde ud, hvad der skal ske fra august næste år, og hvor eleverne skal undervises, indtil den nye skole står klar.

Eleverne bør holdes i lokalområdet, mens folkeskolen i Nye opføres. Det mener Jørn Tækker, idémanden bag Nye, som nu tilbyder plads til undervisningspavilloner på sin jord. Et godt tilbud, siger skoleleder Jens Mathiasen, som dog er optimistisk med hensyn til at finde pladsen på de kommunale arealer omkring Elev Skole og Koldkilde.

Det vakte både frustration og bekymring blandt forældrene i Elev og Nye, da det på et møde sidst i maj blev offentliggjort, at skolebyggeriet i Nye er yderligere forsinket, og at den nye skole først står klar i 2026.

Det skaber store pladsudfordringer på Elev Skole, og derfor forventes det, at en del elever må undervises i midlertidige pavilloner. Spørgsmålet er bare, hvor de skal opsættes.

Både skoleleder Jens Mathiasen og en lang række forældre ser helst, at pavillonerne placeres i Elev, men pladsen er trang, og en mulig løsning har derfor været at placere dem ved Hårup Skole, som ligger seks kilometer nord for Elev. De to skoler hænger både ledelsesmæssigt og administrativt sammen.

Det areal, kommunen har omkring skolen og institutionen Krokodillehaven, er der muligheder i. Så jeg er optimistisk, for jeg synes faktisk, at der er mange kvadratmeter, og vores arbejde viser også, at der er gode muligheder i nærområdet.

Jens Mathiasen, skoleleder på Elev Skole

Nu har Jørn Tækker, bygherre og idémand bag Nye, meldt sig på banen. Han er også tilhænger af, at eleverne holdes i lokalområdet, og derfor stiller han sin jord til rådighed.

- En løsning kunne være at sætte pavillonerne op på de nuværende boldbaner og etablere en midlertidig grusbane på det areal i Nye, hvor der tidligere har været minkfarm. En anden mulighed er at sætte pavillonerne op ved den tidligere minkfarm, og en tredje mulighed er at stille dem op ved den nye parkeringsplads ved institutionen Løvstikken, siger han.

Gratis jord til pavilloner

Byggeriet af den nye folkeskole i Nye er blevet forsinket ad flere omgange. Senest blandt andet fordi der skal laves ændringer i helhedsplanen for Nye, da den gennemgående ringvej ikke skal gå lige forbi skolen, som oprindeligt planlagt. Det skyldes blandt andet nye rammer fra Planklagenævnet, som betyder, at støjbelastningen ved skolen ville blive for høj.

Mens skolen bliver forsinket, viser prognoserne, at antallet af skoleelever i skoledistriktet forventes at stige. Derfor kunne skoleleder Jens Mathiasen inden sommerferien meddele, at Elev Skole, med det nuværende antal lokaler, fra skoleåret 2023/2024 ser ud til at blive to årgange fattigere, så eleverne skal flytte til Hårup Skole allerede efter 3. klasse. På nuværende tidspunkt flytter de efter 5. klasse.

Det ønsker en lang række forældre – og nu altså også Jørn Tækker – at undgå.

- Hvis man er flyttet til Nye og har små børn, som skulle have startet på skolen i de år, den er blevet forsinket, er det megaærgerligt. Derfor ser vi gerne, at man samler pavillonerne så tæt på Elev Skole og Nye som muligt, siger han og fortsætter:

- Vi stiller jorden til rådighed uden økonomi. Jeg synes selvfølgelig, at det har kæmpestor positiv indflydelse på Nye, at vi får den skole til at køre, og at vi får så mange børn til at blive i lokalområdet som muligt.

Elev Skole ligger ved det røde kryds på kortet, mens de gule felter illustrerer de to områder, som Jørn Tækker foreslår at placere pavillonerne eller den midlertidige grusbane på. Kort: Google My Maps

En del af forsinkelsen skyldes, at ringvejen i Nye skal flyttes, og at det skal ændres i helhedsplanen. Kunne I ikke have forudset, at der ville opstå støjproblemer ved skolen, når I placerede ringvejen lige udenfor skolen? 

- Nej, det kunne vi ikke. Der ligger massevis af byskoler i Europa. Man laver støjberegningerne på baggrund af et gæt om, hvordan trafikken bliver om 20-30 år, og jeg er ikke tvivl om, at den støj, man matematisk regner sig frem til, aldrig vil opstå, fordi vi får en anden måde at køre bil på. Men det kan man ikke bygge en skole på baggrund af. Man er nødt til at bygge en skole på baggrund af det regelsæt, som gælder i dag.

Optimistisk skoleleder

På Elev Skole arbejder de også på at finde lokale løsninger på pladsproblemet. Skoleleder Jens Mathiasen er glad for Tækkers tilbud og samarbejdet med bygherren, og han er også optimistisk med hensyn til at finde en løsning, så eleverne kan blive i Elev til og med 5. klasse.

- Der er muligheder i de arealer, som Aarhus Kommune har omkring skolen, kirken og institutionen Krokodillehaven. Så jeg er optimistisk, for jeg synes faktisk, at der er mange kvadratmeter, og vores arbejde viser også, at der er gode muligheder i nærområdet. Men derfor er vi stadigvæk glade for Tækkers tilbud, siger han.

Han forventer, at skolen inden udgangen af uge 41 kan melde ud, hvad der skal ske fra august 2023, og hvor eleverne skal modtage undervisning i overgangsperioden, indtil den nye skole er klar.

- Vi er enige om, at Hårup Skole er en god og brugbar løsning, det er bare ikke vores førsteprioritet. Rent logistisk og arealmæssigt er det det bedste, fordi der er plads til personale og pavilloner, men der er seks kilometer hver vej, og det er ikke optimalt, siger han.

Behov for faglokaler

Tilbuddet fra Tækker falder altså i god jord hos Jens Mathiasen, men han understreger samtidig, at skolen har et stort ønske om, at pavillonerne bliver opsat så tæt på Elev Skole som muligt. På den måde kan man ifølge skolelederen holde sammen på den stærke kultur, der hersker på Elev Skole og undgå, at elever og lærere skal bevæge sig til forskellige satellitafdelinger af skolen:

- Vi er rigtig glade for samarbejdet med Tækker, men vores førsteprioritet er omkring Elev Skole, for så har vi en hverdag, der hænger sammen.

Læs mere om skolebyggeriet i Nye

Forsinkelsen af den nye folkeskole betyder også, at nogle af de elever, som kunne have undgået et skoleskift til Hårup Skole efter 5. klasse, nu kan se frem til et ekstra skoleskift. Derfor mener nogle forældre, at eleverne bør få mulighed for at blive i Elev og undgå at skifte til Hårup Skole, selvom de når over 5. klasse.

Jens Mathiasen forstår godt forældrenes bekymring, men han understreger, at eleverne i de ældre klasser får behov for faglokalerne på Hårup Skole.

- Når man kommer i 6. klasse, får man mange fag, som kræver faglokaler, og de lokaler har vi på Hårup Skole. Vi har en gennemprøvet løsning, og en dagligdag der fungerer. Det letteste er at kræve flere midlertidige lokaler og idrætshaller i Elev i byggeperioden. Men vi skal også vise ansvarlighed, og sikre at borgernes penge bruges optimalt. Det gør vi ikke ved at opføre flere midlertidige bygninger, men ved at bruge de muligheder vi allerede har optimalt. Jeg anerkender til fulde, at det indimellem er en ulempe, men vi er også nødt til at vise ansvarlighed, siger han.

Den tidligere minkfarm ligger på en 12.327 kvadratmeter stor grund. Den koster 10 millioner kroner, og er ifølge ejendomsmægler Peter Løndal oplagt til rekreative formål eller et kontordomicil. Foto: Aarhus Nordicals

God til padelbaner eller et kontordomicil: Tidligere minkfarm sat til salg

Nu kan du få fingrene i en 12.327 kvadratmeter stor grund lige syd for Lystrup. Ved rundkørslen mellem Viengevej og Lystrupvej er Risskovs eneste minkfarm sat til salg, efter at ejerne i 2019 indstillede driften.

Grunden ligger i en landzone, og der er derfor flere benspænd forbundet med at opføre boliger på stedet. Det har projektudviklerne fra 1927 Estate i Risskov, som har vist interesse for grunden, også erfaret.

Ifølge ejendomsmægler hos Nordicals Peter Løndal har andre mulige købere vist interesse for at opføre kontorer eller et padeltennis-center på grunden, som ligger tæt på både byen og motorvejen.

En tidligere minkfarm, som ligger i rundkørslen mellem Viengevej og Lystrupvej, er sat til salg for 10 millioner kroner. Boliger bliver det sandsynligvis ikke til, men ifølge ejendomsmægler Peter Løndal har interessen for grunden indtil nu kredset om kontorer og et padeltennis-center.

Går du med en minkfarmer i maven, eller mangler din virksomhed et nyt kontordomicil nær både by og motorvej, så er det med at spidse ører nu. For ved rundkørslen mellem Viengevej og Lystrupvej nær Egå Engsø er der sat en stor grund til salg, og den kan blive din for den nette sum af 10 millioner kroner.

Grunden har tidligere huset Risskovs eneste minkfarm, og selvom minkhallerne står der endnu, har avlen af mink har været indstillet siden 2019. Dermed undgik ejerne at skulle taget livet af sin minkbestand, da statsminister Mette Frederiksen for snart to år siden besluttede, at samtlige danske mink skulle aflives.

- Grunden er blevet brugt som minkfarm, men ejerne er et ældre ægtepar, der besluttede at gå på pension for et par år siden. Derfor lukkede de ned, fortæller Peter Løndal, der er ejendomsmægler for Nordicals.

Der har bestemt været interesse for grunden, og der er mange mulige købere, der gerne vil projektudvikle på grunden. Der er både dem, der gerne vil lave et kontor, ligesom der også har været dem, der gerne vil lave padeltennis-baner her, så jeg er positiv.

Peter Løndal, ejendomsmægler hos Nordicals

Selve minkerhvervets fremtid svæver stadig i uvished. I øjeblikket gælder forbuddet mod minkavl frem til 2023, men bliver det tilladt atter at holde mink i Danmark, er der som udgangspunkt intet til hinder for at genoptage driften på minkfarmen. Det kan bare gøres meget billigere andetsteds.

- Jeg tror godt, man kunne fortsætte, men du kunne sikkert købe en anden minkfarm eller et lignende jordstykke til en fjerdedel i Nordjylland. Prisen på 10 millioner kroner er sat sådan, fordi det er en grund nær byen, der kan bruges til andre formål end minkproduktion, siger Peter Løndal og tilføjer:

- Jeg er heller ikke sikker på, at Aarhus Kommune ville være positive over at se den genåbne. Der er nogle afstandskrav, for sådan en farm lugter.

Stor interesse for grunden

Da den 12.327 kvadratmeter store grund ligger i en landzone, er det heller ikke problemfrit at banke boliger op på matriklen, selvom projektudviklerne fra 1927 Estate i Risskov tidligere har undersøgt muligheden. Det giver nogle begrænsninger for en potentiel køber, men Peter Løndal kan sagtens komme med sine bud på, hvad den nedlagte minkfarm i fremtiden kunne bruges til.

- Du bliver formentlig nødt til at starte helt forfra, men der er tilladelse til at drive rekreative formål fra grunden. Det betyder, at man sagtens kunne opføre et padeltennis-center, for i øjeblikket er det en sportsgren, hvor markedet virker til at være umætteligt, siger ejendomsmægleren.

Grunden ligger syd for Lystrup overfor Egå Engsø ved rundkørslen mellem Viengevej og Lystrupvej. Kort: Google My Maps

Han hæfter sig også ved, at grunden ligger i et attraktivt og bynært erhvervsområde med gode til- og frakørselsmuligheder. Det har andre også bemærket. Du skal ikke kigge længere end over på det modsatte hjørne af Viengevej for at se, hvordan MT Højgaard i disse år opfører et stort kontorkompleks.

På samme måde kunne Peter Løndal forestille sig, hvordan de gamle minkhaller kan bane vejen for et nyt og moderne kontordomicil med udsigt over engsøen. Andre kan også se potentialet.

- Det skal nok blive solgt. Placeringen er unik, og du finder ikke mange erhvervsgrunde i kommunen udenfor Lisbjerg, siger han og tilføjer:

- Der har bestemt været interesse for grunden, og der er mange mulige købere, der gerne vil projektudvikle på grunden. Der er både dem, der gerne vil lave et kontor, ligesom der også har været dem, der gerne vil lave padeltennis-baner her, så jeg er positiv.

Jazzbandet Jazz Design spiller livemusik til Festlig Lørdag ved bydelscentret i Lystrup lørdag den 20. august. Foto: Charlotte Lillelund Clausen

I weekenden går det løs: Byfest i Lystrup med livemusik og madjonglør

Selvom sommerferien er ovre, og hverdagens rutiner så småt er fundet frem igen, er det ikke slut med fest og farver. Lørdag den 20. august inviterer Centerforeningen og butiksbestyrelsen i Super Brugsen nemlig til
Festlig Lørdag.

Der vil blandt andet være gode tilbud, gadekøkken og livemusik. De lokale sportsforeninger er også repræsenteret, og man kan blandt andet få gode råd til løb og prøve kræfter med basket- eller håndbold. Formålet er at sætte fokus på det, Lystrup har at byde på.

Festlig Lørdag finder sted fra klokken 10.00 til 14.00 ved bydelscentret på Lystrup Centervej.

Lørdag 20. august inviterer Centerforeningen og butiksbestyrelsen i Super Brugsen til byfest på Lystrup Centervej. Til Festlig Lørdag vil der blandt andet være et gadekøkken, smagsprøver og livemusik.

Sommerferien er ovre, børnene er begyndt i skole igen, og arbejdet kalder. Men det betyder ikke, at det er slut med festlige sammenkomster, god mad og musik. Lørdag den 20. august inviterer Centerforeningen og butiksbestyrelsen i Super Brugsen nemlig til byfest i Lystrup.

Under navnet "Festlig Lørdag" har arrangørerne planlagt en dag med livemusik, gadekøkken og meget mere.

- Vi ville gerne lave noget for byens borgere og for butikkernes kunder. Og vi synes generelt, at der sker alt for lidt af den slags her i Lystrup, skriver Charlotte Lillelund Clausen, formand for Super Brugsen i Lystrups butiksbestyrelse, i et skriftligt svar til LystrupLIV.

De lokale butikker disker op med gode tilbud og smagsprøver på øl fra Aarhus Bryghus, vin og cocktails, ligesom man kan købe drikkevarer hos Lions Club og støtte op om velgørende formål. De mindste kan nyde gratis popcorn og underholdes af Super Brugsens maskot 'Super Bruce'.

Vi giver egentlig bare pladsen til foreningernes aktiviteter, koordinerer det hele og sørger for at markedsføre det. Foreningerne får så mulighed for at komme i kontakt med børn og voksne, og vise hvad de kan.

Charlotte Lillelund Clausen, formand for butiksbestyrelsen i Super Brugsen i Lystrup

Formålet med dagen er at sætte fokus på alt det, Lystrup har at byde på, forklarer Charlotte Lillelund Clausen:

- Det er alt sammen for at vise, hvad byen byder på inden for rammerne omkring centret – som jo på det seneste har været omtalt som byens midtpunkt.

Gadekøkken og madjonglør

Som et led i arrangementet har Centerforeningen inviteret Leela Jung, som er madjonglør. Fra sit gadekøkken vil hun lave grøn mad og dele ud af tips, tricks og opskrifter. Derudover vil der være livemusik fra bandet Jazz Design.

- Vi søger deltagere til at lave mad med Leela, så man må meget gerne kontakte Super Brugsens butiksbestyrelse. Det kan være større skolebørn, unge eller voksne i alle aldre, som synes, det kunne være sjovt at lære noget nyt, skriver Charlotte Lillelund Clausen.

Også de lokale klubber og foreninger vil være repræsenteret. Man kan blandt andet få gode råd og vejledning om alt fra opvarmning, styrketræning og løbeteknik hos løbeklubben WeWant2Run. Derudover viser Lystrup IF Gymnastik & Fitness deres nyeste aktiviteter inden for springgymnastikken, ligesom man kan teste sine evner med en bold hos både basketball-, fodbold- og håndboldklubben.

- Vi giver egentlig bare pladsen til foreningernes aktiviteter, koordinerer det hele og sørger for at markedsføre det. Foreningerne får så mulighed for at komme i kontakt med børn og voksne, og vise hvad de kan, skriver Charlotte Lillelund Clausen.

Festlig Lørdag finder sted fra klokken 10.00 til 14.00 ved bydelscentret på Lystrup Centervej, og det er gratis at deltage.