Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I dagens nyhedsbrev kan du komme med indenfor i det bevaringsværdige 'Murer Laursens Hus', som ligger på Bygaden i Lystrup. Foto: Mette Marie Birch Breuning

På besøg i en bevaringsværdig bygning

Dagens nyhedsbrev står i de bevaringsværdige bygningers tegn. For til budgetforhandlingerne sidste år afsatte byrådet i Aarhus Kommune lige knap syv millioner kroner til at registrere ’nye’ bevaringsværdige bygninger i kommunen. Alle ejendomme, som er opført fra 1940 til 1970, skal vurderes for at finde frem til, hvilke af dem der er værd at bevare.

Det fik mig til at spekulere over, hvor mange fredede eller bevaringsværdige bygninger der mon er i Lystrup, Elsted og Elev? Jeg har kigget lidt på det, og decideret fredede bygninger er der ingen af, men i de tre sogne er der til gengæld en række bevaringsværdige bygninger.

Deres historier rækker i mange tilfælde langt tilbage i tiden, og listen rummer blandt andet en præstegård, en skole og et tidligere dyrehospital. De er bygget på vidt forskellige tidspunkter, og jeg har lavet en liste over dem, hvor du kan se billeder og læse lidt om bygningernes historier.

Men hvad vil det egentlig sige, at en bygning er bevaringsværdig? Og gælder der særlige regler, når man bor i et bevaringsværdigt hus?

Det sidste kan Bodil og Peter Gardner svare på. De bor nemlig i det bevaringsværdige ’Murer Laursens Hus’ i Lystrup, og det har de gjort i næsten 50 år. Da de flyttede ind, var der brønd i haven, og den tidligere ejer havde gemt flere tusinde kroner i sit klaver.

Ifølge parret selv vil andre nok kalde det for ”noget gammelt lort”, men de har valgt ikke at lave for store ændringer – hverken ude eller inde. For foruden at huset er bevaringsværdigt, ligger det i Lystrups gamle stationsby, og den ønsker kommunen også at bevare.

Fra den gamle stationsby til spørgsmålet om en bymidte i Lystrup. Det optager nemlig Mads Almdal. Efter at have boet andre steder vendte han hjem til sin ungdomsby Lystrup, og han er den tredje borger, jeg har talt med til artikelserien om det bedste og værste ved lokalområdet.

Jeg holder ferie, men du får også et nyhedsbrev i næste uge, og jeg er blevet lidt i det bevaringsværdige spor. Jeg har nemlig vendt snuden mod det allernordligste Lystrup for at tage en snak med ejerne af Skaarupgaard Gods.

God læselyst.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
To af de bevaringsværdige bygninger ligger i den gamle landsbykerne i Elsted. Foto: Jens Thaysen

Se listen: Her ligger Lystrup, Elsted og Elevs bevaringsværdige bygninger

Størstedelen af bygningerne i Lystrup, Elsted og Elev er nyere parcelhuse, rækkehuse eller lejligheder, men der ligger også huse af ældre karakter i de tre sogne. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen og Aarhus Kommune er cirka 12 bygninger i området blevet udnævnt som bevaringsværdige.

Det betyder, at man har vurderet, at bygningernes ydre har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi regionalt eller lokalt. Nogle steder kan der endda være regler for, hvad ejerne må ændre på facaderne.

De bevaringsværdige bygninger i Lystrup, Elsted og Elev har i mange tilfælde historier, som rækker flere hundrede år tilbage i tiden. I artiklen får du et overblik over nogle af husene og små udklip af deres historier.

Selvom der ikke er nogle fredede bygninger i Lystrup, Elsted og Elev, ligger der en række bevaringsværdige ejendomme, som har arkitektonisk og kulturhistorisk betydning. I artiklen får du en liste over bygningerne og et udsnit af deres historier.

På dine ugentlige gåture rundt i Lystrup, Elsted, Elev og Nye støder du sandsynligvis oftest på nybyggeri, parcelhuse fra 1970’erne og lejlighedskomplekser. Men indimellem kan det være, at du er stoppet op for at kigge på et bindingsværkshus, gamle gårde eller murermestervillaer?

I Lystrup, Elsted og Elev Sogn er omkring 12 bygninger udpeget som bevaringsværdige, men hvad betyder det?

Bygningerne vurderes ud fra den såkaldte save-model, hvor de på en skala fra et til ni får en bevaringsværdi. Bygninger med en værdi mellem et og fire optages automatisk som bevaringsværdige i kommuneplanen. Det vil sige, at kommunen har vurderet, at de er af væsentlig kulturhistorisk eller arkitektonisk betydning regionalt eller lokalt.

Når et hus har status som bevaringsværdigt, gælder det kun det ydre. Hvis kommunen har lavet en bevarende lokalplan for bygningen, kan der gælde særlige regler for, hvilke ændringer ejeren må udføre på facaden, og bygningen kan være omfattet af et forbud mod nedrivning.

Jeg er dykket ned i gemmerne hos Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling, og i artiklen får du indblik i nogle af områdets bevaringsværdige bygninger og dele af deres historie, som i mange tilfælde går flere hundrede år tilbage i tiden.

Forskellen på fredede og bevaringsværdige bygninger

  • Er en bygning fredet, repræsenterer den ifølge Kulturarvsstyrelsen den danske kulturhistorie og den bedste danske arkitektur. Fredningen gælder både bygningens indre og ydre, og ejeren er forpligtet til at bevare den og holde den i stand. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger i Danmark.
  • Bevaringsværdige bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning. De kan være beskyttet mod nedrivning, men er det ikke i alle tilfælde. Det er kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger, men Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege bygninger som bevaringsværdige.
  • På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man finde et kort over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Det er ikke alle bevaringsværdige bygninger, som fremgår af kortet, da det er frivilligt, om kommunerne vil indberette det.
  • Aarhus Kommune har for nylig afsat 6,9 millioner kroner, som skal bruges i perioden 2022-2025 til at opdatere det såkaldte ’save-register’ og vurdere, hvor de bevaringsværdige bygningerne opført før 1970 er.


Elsted Præstegård

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Da Elsted Sogn blev et selvstændigt sogn i 1874, købte man en præstegård mellem Elev og Elsted. I 1915 brændte gården, og i 1917 opførte man den nuværende præstegård på Ørnstrupvej 102, hvoraf stuehuset er udnævnt som bevaringsværdigt.

Avlsbygningerne til gården blev opført samme år, og forpagterboligen, som er opført i 1924, ligger på Ørnstrupvej 101. Den er også udpeget som bevaringsværdig.

Præstegården blev gennemgribende istandsat i 2016, og haven har gennem årene dannet rammen for flere forskellige arrangementer. Der har blandt andet været tradition for grundlovsmøder med foredrag og lagkage. Senere kom de berømte konditoreftermiddage med fine kager, fornemme hatte og musik.

Det gamle Nordre Dyrehospital og tidligere Elsted Skole

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Bygningen på Elsted Byvej 14, som er opført i 1860, fungerede de første 50 år som skole. Da det viste sig, at der var en ejendom på Bygaden i Lystrup, som gav plads til flere børn, blev skolen flyttet dertil.

I 1969 blev Nordre Dyrehospital grundlagt i den gamle skolebygning på Elsted Byvej. Hospitalet behandlede hunde, katte og mindre hobbydyr, og havde desuden plads til 60 hunde og 10 katte i dets dyrepension. Det blev drevet af dyrlæge Erik Lindstrøm i 33 år.

I dag er ejendommen en almindelig beboelsesvilla. Også bygningen på den anden side af vejen på adressen Elsted Byvej 15 har status som bevaringsværdig.

Murer Laursens Hus

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

På Bygaden 21 i Lystrup ligger det, der kendes som ’Murer Laursens Hus’. Huset er opført i 1930 og er placeret midt i den gamle bykerne ved stationen. Området var i sin tid præget af handel, og huset lå over for mejeriet, ligesom der også var en købmand, en slagter og en kro i området.

Murer Laursen byggede huset til sig selv, men det var oprindeligt indrettet som et tofamilieshus med køkken og WC i både stueetagen og på første sal. Laursens svigersøn ejede dengang byens bageri, og en af bagersvendene fra forretningen lejede i en årrække førstesalen i huset.

Efter murer Laursens død stod huset tomt i et års tid, inden de nuværende ejere købte det. Det kan du læse mere om her.

Enghavegård

Fotos: Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

På Munkhøj 16 ligger det gamle stuehus fra gården Enghavegård, som blev opført i bindingsværk i 1793.

I 1850 købte en mand ved navn Peter Jørgensen gården til sin søn Jørgen Pedersen og hans hustru Benedikte. I 1905 overtog deres søn Jens Jørgensen gården, og da han i 1947 overdrog huset til sin egen søn, flyttede han ind i det gamle stuehus fra Lystruplund på Bygaden 25.

Herfra hentede han ofte mælk på Enghavegård, og da hans kone døde, flyttede han tilbage til Enghavegård og boede sammen med sin søn, svigerdatter og to børnebørn.

I 1982 blev jorden og udbygningerne solgt til Aarhus Kommune, og udbygningerne blev revet ned omkring år 1990. Stuehuset står stadig den dag i dag.

Noruplund

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Den nuværende ejendom på Koldkilde 2 er opført i 1915, efter at den gamle gård Noruplund brændte. Branden opstod ved antændelse fra et stort kogekar, og blæsten førte gnister fra branden over på den nærtliggende gård Højgaard, som også brændte.

I dag er gården opført i røde sten, og Noruplund var oprindeligt en slægtsgård, som Søren Laursen Sørensen overtog fra sin far i 1893.

I 1930’erne blev der holdt forskellige landbrugsdyr på gården, og der blev leveret 150 slagtesvin og cirka 100 høns om året. Mælken blev leveret til Lisbjerg Andelsmejeri. Den sidste ejer, der drev landbrug på Noruplund, var Gunnar Villadsen, som overtog ejendommen i 1943.

Elev Østergård

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Stuehuset på Elev Østergård, som er udpeget som bevaringsværdigt, er opført i 1893 og er løbende blevet restaureret. Bygningen ligger på Høvej 5, og op gennem 1900-tallet blev der desuden opført lader og stalde på grunden.

Gården har haft mange forskellige ejere, blandt andet en mand ved navn Morten Nielsen, som fik tildelt ridderkorset af Christian 9. for sin deltagelse i krigen i 1864 ved slaget om Dybbøl. Han deltog som feltartillerist og blev såret, da en granatstump satte sig fast i hans pande.

I hvert fald siden 1909 har gården været i samme slægt, og den er gået i arv gennem generationer siden.

Elev Skole

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Elev Skole ligger på Høvej 10, og stod færdigbygget i 1912. Det første skridt til den nye skole blev taget i 1905, da Elev Sogneråd erkendte, at der var risiko for en tuberkulose-epidemi på den gamle landsbyskole på Kjeldsbjergvej, fordi der var for lidt plads til elever og lærere.

Fem år senere blev det vedtaget at indkalde sognets borgere til møde om, hvorvidt der skulle bygges en ny skole. Sognerådet fandt det hensigtsmæssigt at bygge en ny skole øst for byen med to skolestuer, en lejlighed til en gift lærer og en lejlighed til en ugift lærer eller lærerinde.

I 1911 søgte man om et lån på 18.000 kroner til den nye skole, og den 5. januar 1912 stod skolen færdig.

Højskole og børnehjem

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Bygningen på Høvej 35 er opført som folkehøjskole, og fungerede som det fra 1885 til 1916. Herefter blev ejendommen solgt til Kvindehjælpen i Aarhus og var først et optagelseshjem for unge kvinder og siden et mødre- og spædbørnshjem.

I 1951 oprettede Erna og Svend Clausen Elev Børnehjem, som var et af 10 danske ventetidshjem for udviklingshæmmede børn. Børnehjemmet holdt til på Høvej indtil 1984. Det kan du læse mere om her.

Siden lejede først Dansk Flygtningehjælp lokalerne til midlertidigt opholdssted for 8-10 iranske flygtninge, og efterfølgende blev bygningen indrettet som kvindekollektiv for enlige kvinder med børn.

I dag har Elev Kollegiet hjemme i bygningerne, hvor unge mellem 17 og 30 år bor og får bo- og jobtræning.

Egholm

Fotos: Mette Marie Birch Breuning, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

Den oprindelige gård Egholm blev opført på Høvej i 1842 og fik sit navn, da den daværende ejer Mogens Jensen plantede et egetræ på gårdspladsen.

I 1909 købte højskolelæreren Niels Rud Egholm grunden, og det gamle hus blev erstattet af et nyt på den nuværende adresse Høvej 36 – skråt over for Elev Kollegiet. Egetræet findes stadig, men står nu alene på markerne.

I 1939 købte Leonhardt og Ella Solveig Nielsen husmandsstedet, og Leonhardt begyndte som referent til blandt andet Århus Stiftstidende. Derfor kunne man ofte læse historier fra Elev i anonymiseret form i avisen. Parret var desuden gode venner med Erna og Svend Carlsen, som drev Elev Børnehjem.

Foruden bygningerne på listen er også Elev Kirke bevaringsværdig. 

Hvis du vil vide mere om de bevaringsværdige bygninger i Lystrup, Elsted og Elev, kan du på www.lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk finde tre historiske vandreruter med tilhørende kort og information om bygningerne og stederne. Du kan også hente materialet i fysisk form på Lystrup Bibliotek.

Peter Gardner arbejdede før sin pension med IT, og Bodil Gardner var hjemmegående og passede parrets fire børn. Hun laver og udstiller desuden billedtæpper. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Bodil og Peter bor i et bevaringsværdigt hus: Da de flyttede ind, havde de egen brønd i haven og kakkelovn

Siden 1974 har Bodil og Peter Gardner boet i et bevaringsværdigt hus midt i Lystrup. Villaen, som er kendt som ’Murer Laursens Hus’, ligger på Bygaden i den gamle stationsby, og ægteparret overtog det som dødsbo fra den gamle murer.

Da de flyttede ind, var der både en kakkelovn og en nitratforurenet brønd i haven, og selvom der for længst er lagt "kommunevand" ind, og kakkelovnen er fjernet, har parret kun lavet små ændringer på huset. Det har fået nyt tag, der er indsat et nyt køkken og nye vinduer, men ellers har de bestræbt sig på at bevare villaens sjæl og arkitektur.

Huset er også omfattet af en bevarende lokalplan, som kommunen har lavet for at sikre, at historien og de arkitektoniske træk i den gamle stationsby i Lystrup bliver bevaret.

Bodil og Peter Gardner flyttede ind i ’Murer Laursens Hus’ i Lystrup i 1974. Huset er bevaringsværdigt, og selvom andre ifølge parret ville kalde det for ”noget gammelt lort”, har det haft betydning og værdi for dem at bevare husets oprindelige udtryk ude som inde.

”Hvad vil I med det gamle lort? I burde rive det hele ned med en bulldozer og udstykke på grunden”.

Det var reaktionen fra Bodil og Peter Gardners flyttefolk, da de i 1974 ankom med deres dengang tre børn og deres flyttelæs fra København til Bygaden i Lystrup. Parret havde købt en gammel murermestervilla, kendt som ’Murer Laursens Hus’, og var nu klar til at flytte ind i det, der dengang havde været et dødsbo i et års tid.

- Der var ingen, der ville have det. Det lignende en ruin, for hoveddøren var svær at åbne, og det første gulvbræt var råddent. Men vi kom fra København, og for os var det fantastisk med al den plads, siger Bodil Gardner.

Murer Laursens kone døde nogle år før ham, så han boede alene det sidste stykke tid, og det kunne man tydeligt se. Da jeg var på besøg for at forberede indflytningen, kom der nogle mænd med traktor og påhængsvogn og hentede hans gamle klaver, og senere fik vi at vide, at de havde fundet flere tusinde kroner i kontanter i klaveret.

Peter Gardner

48 år er gået, og parret bor stadig i den gule villa, som ligger tilbagetrukket fra Bygaden for enden af en lang og smal grusvej. Hoveddøren og de rådne gulvbrædder er blevet fikset, der er blevet lagt nyt tag og sat nye vinduer i, men de helt store forandringer har ægteparret ikke foretaget sig.

- Vi købte det ikke for at udstykke, vi købte det for at bo her. Vi havde et tilsvarende gammelt hus i København, og vi vidste, at her skete der ikke noget ved, at børnene smækkede med dørene eller malede på væggene. Det kunne det godt holde til, fortæller Bodil Gardner.

- Og så havde vi ingen penge, så vi slog os til tåls med det, der var, og som årene gik blev det sjovere og sjovere ikke at have lavet det om, siger Peter Gardner.

Forurenet brønd

’Murer Laursens Hus’ blev bygget i 1930 af en lokal murer. Det er opført i den daværende bykerne, og huset grænser op til Lystrup Sønderskov mod nord. Murer Laursen byggede huset til sig selv og sin hustru, men villaen var oprindeligt opført som et tofamiliehus med køkken, badeværelse og kakkelovn på førstesalen, køkken og WC i stueetagen samt brusebad i kælderen.

Ifølge Aarhus Kommunes og Slots- og Kulturstyrelsens registre er huset det eneste i Lystrups gamle bykerne, som stadig er bevaringsværdigt. Det vil sige, at man har vurderet, at det har kulturhistorisk værdi lokalt eller regionalt.

Villaen ligger i det område i Lystrup, som engang udgjorde bykernen. Da Bodil og Peter Gardner flyttede ind, var de sidste forretninger ved at lukke. Der var blandt andet købmænd, bagerier og en kro. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Da Bodil og Peter Gardner flyttede ind, fik de tilladelse til at lægge huset om til et enfamiliehus.

- På det tidspunkt havde vi vores egen brønd i haven, men den var forurenet af nitrat fra et gartneri, som lå lige bagved huset. Det var ikke godt for vores børn at drikke, så vi fik indlagt kommunalt vand, siger Bodil Gardner.

Foruden de lejere, der i Murer Laursens tid lejede sig ind på førstesalen, er det kun mureren selv og hans hustru samt ægteparret Gardner, som har boet i huset. Og inden indflytningen var Peter Gardner også vidne til en pudsig episode:

- Murer Laursens kone døde nogle år før ham, så han boede alene det sidste stykke tid, og det kunne man tydeligt se. Da jeg var på besøg for at forberede indflytningen, kom der nogle mænd med traktor og påhængsvogn og hentede hans gamle klaver, og senere fik vi at vide, at de havde fundet flere tusinde kroner i kontanter i klaveret. Han havde brugt det som bank.

Den gamle stationsby

Murermestervillaen på Bygaden ligger i et område, hvor der er en gældende og bevarende lokalplan. Aarhus Kommune har udarbejdet en lokalplan for den gamle stationsby i Lystrup for at sikre, at de gamle træk og historiske elementer bliver bevaret.

Lokalplanen fastslår blandt andet, at husene ikke må males i enhver farve, men at farvevalget skal passe til omgivelserne. For Peter og Bodil Gardner har det ikke haft den store betydning, for de har valgt at bevare den gule farve, som huset havde, da de købte det.

Der gik et stykke tid, før Peter og Bodil Gardner opdagede vinduet i stuen. Murer Laursen havde haft indbrud, og havde derfor dækket hele bagvæggen til med bløde plader. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Peter og Bodil Gardner har blandt andet fået isat vinduer to steder i huset for at skabe lysindfald, og så har de malet den hvide kant på husets facade op. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Er bevaringsværdige bygninger omfattet af en lokalplan, kan der gælde særlige regler for, hvad man som ejer må ændre på husets facade.

- Da kommunen var herude for at fotografere området og huset, brokkede de sig lidt over vores tagvinduer, som vi havde fået skiftet. De mente, at vi burde have sat nogle i, som har en rundere kant, men de ville ikke hænge os op på det, siger Bodil Gardner.

Foruden bygninger udpeger lokalplanen også naturområder, som bør bevares. Det har også haft betydning for ægteparret.

- Vores rødbøg og vores store egetræ i baghaven er udpeget som karaktergivende træer. Det vil sige, at vi skal plante tilsvarende træer, hvis vi er nødsaget til at fælde dem, siger Bodil Gardner.

En blomstrende have

Spørger man Peter og Bodil Gardner, har det haft betydning for deres liv i huset, at det bærer på en lang historie, og at det er udpeget som bevaringsværdigt.

- Den største betydning er jo, at vi har ladet være med at modernisere det. Folk køber huse nu, og så fjerner de alt og bygger nyt i en moderne stil, siger Peter Gardner.

Og selvom ægteparret har boet i huset i snart 50 år, er den eneste store ændring, de har foretaget, at de for nogle år siden fik nyt køkken. Derudover har de lagt et stort stykke arbejde i at holde den store have. Grunden er 2.444 kvadratmeter stor.

- Vi har gjort os mange overvejelser om huset og grunden, fordi det er så fantastisk et sted at bo. Noget af det, som gør det så fantastisk, er selvfølgelig haven. Den er skjult for dem, der går på Bygaden, og jeg siger altid, at folk er velkomne til at komme op og kigge, siger Bodil Gardner.

Murer Laursens svigersøn ejede i sin tid byens bageri, og en af bagersvendene fra forretningen lejede sig i en periode ind på førstesalen i Murer Laursens villa. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Før ’Murer Laursens Hus’ blev opført, hed grunden Abels Have. Haven leverede blomster til en forretning på domkirkepladsen i Aarhus, og nogle steder i hækken kan man stadig finde mahogni, som blev brugt til bårebuketter og kranse. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Hvad der sker med huset, når ægteparret engang flytter derfra, ved de ikke. Men ifølge Peter Gardner kan de kun glæde sig over, at det har stået i mere eller mindre oprindelig form i så mange år.

- Man kan ikke forvente, at alting består, for man er nødt til at give slip på ting efterhånden. Så kan man bare sige, at det er utroligt, at det har varet ved så længe, siger han.

Mads Almdal boede i Lystrup som ung og er vendt tilbage til byen som voksen. Privatfoto

Mads er vendt tilbage til sin ungdomsby Lystrup – han savner, at der bliver gjort noget ved bymidten

Mads Almdal er vendt tilbage til sin ungdomsby, og har siden 2008 boet med sin kone og parrets to børn i Lystrup.

Hans yndlingssteder er blandt andet den gamle landsby i Elsted og Hovmarksparken, men efter at have set flere forskellige skitser og planer for en stærkere bymidte, håber han, at der sker noget snart. For Lystrups butiksliv er ifølge ham alt for fragmenteret.

I artiklen kan du læse mere om, hvad der ifølge Mads Almdal er det bedste ved Lystrup og omegn, og hvad han mener kan forbedres.

42-årige Mads Almdal har boet i Lystrup ad to omgange – senest siden 2008. Ifølge ham bliver byens store potentiale ikke altid forløst. Han fortæller om det bedste ved området, og om det som ifølge ham kunne være bedre.

Mads Almdal, 42 år gammel, leder for ungdommens uddannelsesvejledning i Skanderborg Kommune, bor i Lystrup med sin kone og parrets to børn.

Hvornår flyttede du til Lystrup og hvorfor?

- Min kone og jeg flyttede til Lystrup i 2008. Det var et lille rækkehus på Æblevænget, og der boede vi i rigtig mange år, inden vi solgte det og flyttede til noget større. Jeg har selv boet i Lystrup med mine forældre, da jeg var ung. I og med at jeg har et familienetværk her, gav det god mening, at min kone og jeg flyttede til Lystrup, da vi selv fik børn.

Hvad er dit yndlingssted i lokalområdet?

- Jeg kan rigtig godt lide området omkring Elsted Kirke. Det er virkelig hyggeligt, og der er både et gadekær og en hyggelig kirke. Jeg synes også, at Hovmarksparken ved Sønderskovvej er hyggelig. Der har de tænkt dyr og vand ind i naturplanlægningen, og det er superfedt.

- Min kone elsker at gå rundt om engsøen, og det er også et flot område, men jeg synes måske, det bliver lidt for trivielt. Det er til gengæld megafedt, at vi bor så tæt på stranden. Det overser vi måske lidt, fordi vi bor i Danmark, men der er jo ikke ret langt derned.

Hvad er det bedste ved Lystrup?

- Lystrup er faktisk en stor by. Det glemmer man måske lidt i det daglige, men jeg synes godt, at man kan mærke, at det er en stor by. Der er mange kræfter og meget udviklingspotentiale, og der sker noget i byen med koncerter og velfungerende idrætsforeninger. Så der er mange muligheder, og så ligger det tæt på Aarhus, og det er fedt.

- Den anden dag kom der en bus fra Hjørring med en fangruppe til et indendørs fodboldhold, som skulle spille i Lystrup. Det var ret fedt. Da jeg var ung, kom der ikke nogen fangrupper til Lystrup for at heppe på deres hold.

Hvad bekymrer dig?

- Jeg håber, at der snart for alvor sker noget med forretningslivet. Det har været genstand for mange snakke, hvordan det kan være, at forretningslivet er så fragmenteret i en stor by som Lystrup. Super Brugsen er en rigtig god forretning, men den fylder for meget. I fem år har man talt om at lave en Rema 1000, og det kan virkelig undre mig, at der ikke sker noget. Der er et stort potentiale.

- Under coronapandemien var der også en del hærværk og noget vild kørsel. Det troede jeg egentligt, vi var kommet over, men der er nogle unge mennesker, som har kedet sig, og som har været lidt for meget ude på egen hånd.

- Jeg kan også godt være lidt bekymret for infrastrukturen, nu hvor Nye vokser. Jeg kører hjem ad Sønderskovvej hver dag, og det er til tider totalt kaotisk. Krydset ved Indelukket er helt vanvittigt i myldretiden.

Hvis du skulle give en bøn til byrådet, hvad skulle det så være?

- Dels handler det om forretnings- og butikslivet. Der er nødt til at komme fokus på, hvad vi gør ved det og meget gerne en større og samlet helhedsplan med Nye, så områderne kan supplere hinanden. Jeg synes godt nok, at jeg har set mange tegninger og skitser de sidste 15 år, og alligevel er der ikke blevet rykket på det.

- Og så synes jeg også, at infrastrukturen er vigtig. Jeg ved godt, at de skal bygge en ny vej fra rundkørslen i Lystrup til Nye, men jeg ved ikke, om det giver noget.

I en række artikler, som bliver bragt hen over sommeren, har LystrupLIV bedt forskellige borgere fra Lystrup, Elsted, Elev og Nye sætte ord på, hvad der er det bedste ved deres lokalområde. Hvor er deres yndlingssteder, hvorfor er de flyttet til området, og hvad kunne være bedre?

Håbet er, at det kan starte en samtale om postnummer 8520, og hvem ved, måske kan man også blive inspireret til at besøge nye steder i nærområdet?