Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Den nye vej, som skal forbinde Nye og Elev med motorvejsrundkørslen i Lystrup, skal etableres i forlængelse af den allerede eksisterende Nye Høvej. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ny vej skal forbinde Nye og Lystrup

I weekenden var jeg på Northside Festival. Musikken var god, den vegetariske mad var god, og vejret var… nogenlunde okay. Men der var en ting, der kunne have været bedre, nemlig trafikforholdene til og fra pladsen.

Hver nat, når de mange festivalgæster skulle ind mod byen via Brabrandstien, opstod der kaos og trafikpropper. Den sidste nat stod vi sågar stille i 20 minutter, fordi stien simpelthen var for smal til de mange cyklister og gående.

Trafikpropper og trafikkaos er på godt jysk træls, særligt når man er i bil, og jeg ved, at mange borgere i Lystrup, Elsted, Elev og Nye er optaget af, hvordan trafikken i og omkring Nye kommer til at glide, i takt med at der kommer flere og flere indbyggere.

Nu sker der snart noget, for op mod sommerferien forventer Tækker Group, at de kan påbegynde anlæggelsen af en ny vej syd for Nye, som skal forbinde Elev og Nye med Lystrup og den store motorvejsrundkørsel. Den skal aflaste Høvej, som ikke er gearet til at håndtere al den trafik, som genereres fra Nye.

Hvis der er én ting, man kan sige om Jørn Tækker, så er det, at han genererer nyt. Og nu har manden bag Nye fundet på endnu en idé. Han vil skabe en såkaldt ’kulturgård’ på en gammel landejendom, som ligger på Elstedvej.

Inspirationen har han blandt andet hentet fra Institut for X på Godsbanen, og tanken er, at der skal være både koncerter, keramik- og tømrerværksted på gården.

Det kan godt være, at Boligforeningen Århus Omegn får brug for et par tømrer inden for den nærmeste fremtid. Flere af boligforeningens bygninger står nemlig tomme.

Det drejer sig om den tidligere institution bag Super Brugsen og det tidligere fritidshjem Elstedgård. Men ifølge direktør Leif Jensen er der planer for bygningerne, og der kommer i hvert fald snart liv i den ene af dem igen.

Liv bliver der også masser af på lørdag, når Lystrup Svømning slår dørene op til Momentet – det nye svømme- og aktivitetscenter. I den forbindelse har Erhverv Lystrup arrangeret livemusik på den nye 'fællesskabsplads' foran svømmehallen, og du kan kigge forbi og høre musikken spille fra kl. 14-17.

Har du idéer til historier, jeg skal puste liv i? Så send mig en mail på membr@lystrupliv.dk.

Tak fordi du læser med.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Den nye vej skal ligge parallelt med Høvej syd for Nye og forbinde Lystrup med Elev og Nye. Den skal anlægges i forlængelse af den eksisterende Nye Høvej til venstre i billedet. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Nu går anlægsarbejdet snart i gang: Ny vej mellem Nye og Lystrup

Der skal anlægges en ny vej syd for Nye, som skal forbinde Nye og Elev med Lystrup og fordelerringen ved Djurslandmotorvejen. Vejen skal ligge parallelt med Høvej og skal aflaste den eksisterende vej, som ikke kan imødekomme den trafik, der genereres fra Nye.

Det er Tækker Group, der står bag anlægsprojektet, og tegnestuechef Peter Boe anslår, at det koster mellem 8 og 10 millioner kroner. I første omgang kommer der ikke til at være cykel- eller gangsti ved vejen, men den del kommer senere i takt med udbygningen af Nye.

Byggeriet forventes at gå i gang op mod sommerferien og varer seks til otte måneder.

Anlæggelsen af den nye vej, som skal ligge parallelt med Høvej syd for Nye, går snart i gang. Den skal aflaste Høvej og forbinde Elev og Nye med Lystrup og den store fordelerring ved Djurslandmotorvejen.

Det er ikke så mærkeligt, hvis man er optaget af, hvordan infrastrukturen omkring Nye kommer til at se ud. For hvordan skal vejnettet, cykelstierne og stierne udbygges i takt med, at der kommer flere og flere indbyggere i den helt nye by?

En af de ting, som er på tegnebrættet, er en helt ny vej syd for Nye, som skal løbe parallelt med Høvej og forbinde Elev og Nye med Lystrup og den store fordelerring ved Djurslandmotorvejen.

Det er Tækker Group, som også står bag selve Nye, der står for anlæggelsen af vejen, som med tiden bliver en del af den interne ringvejsforbindelse i byen.

- Vejen er et led i den udbygningsaftale, vi har indgået med Aarhus Kommune i forbindelse med første etape af byggeriet i Nye. Den nuværende Høvej kan ikke imødekomme og absorbere den trafik, der genereres fra Nye, derfor har vi lavet en aftale med kommunen om, at i stedet for at opgradere vejen, laver vi en ny, siger Peter Boe, tegnestuechef i Tækker Group.

Vejen bliver først opgraderet med cykelsti og fortov på hver side, når vi begynder at bygge omkring den. Og det ligger i en af de meget senere etaper af Nye. Vi kan håbe, at den eksisterende Høvej bliver aflastet lidt, og at det på den måde skaber bedre forhold for cyklisterne.

Peter Boe, tegnestuechef i Tækker Group

Vejen kommer i første omgang til at hedde Nye Høvej, og bliver placeret i forlængelse af den nuværende Nye Høvej, som snor sig internt i Nye og ender i et kryds på Elstedvej. Med tiden kommer den til at skifte navn til Ringen – den ringvejsforbindelse som skal forbinde Nyes bydele med hinanden, og som får en fartgrænse på 40 km/t.

Ingen cykelsti nu

Den nye vejstrækning kategoriseres som en privat fællesvej, ligesom Nye Høvej internt i Nye er det på nuværende tidspunkt. Vejen bliver koblet sammen med Høvej, lige inden den krydser jernbanen syd for Nye, og overgår her til at være en kommunal vej.

- Det er Aarhus Kommune, der har ansvaret for det stykke, hvor den krydser letbaneoverkørslen. Der er nogle særlige forhold rent skiltnings- og sikkerhedsmæssigt, forklarer Peter Boe.

I første omgang bliver der ikke anlagt cykel- eller gangsti ved den nye vej, men ifølge Peter Boe tilføjes de mere lempelige forhold for cyklister og gående i takt med udbygningen af Nye.

Den grønne streg visualiserer den nye vejføring, som skal aflaste Høvej. Lige inden letbaneoverskæringen syd for Nye bliver den nye vej koblet på den eksisterende Høvej. Tegning: Tækker Group og COWI

- Vejen bliver først opgraderet med cykelsti og fortov på hver side, når vi begynder at bygge omkring den. Og det ligger i en af de meget senere etaper af Nye. Vi kan håbe, at den eksisterende Høvej bliver aflastet lidt, og at det på den måde skaber bedre forhold for cyklisterne, siger han.

Tækker Group har fået godkendelsen til at anlægge den nye vej og skal nu have den endelige aftale på plads med entreprenøren. Peter Boe forventer, at byggeriet igangsættes op mod sommerferien, og at det tager seks til otte måneder at få vejen færdig.

Visioner for trafikken

Da den nye vej skal være et supplement til den eksisterende Høvej, får anlægsarbejdet ikke som sådan betydning for trafikken.

- Det betyder minimalt, fordi vi beholder den gamle vej, mens vi laver den nye. Men der vil selvfølgelig være nogle maskiner på Elstedvej, siger Peter Boe.

Han ved endnu ikke præcist, hvor meget anlægsprojektet kommer til at koste, men han anslår, at beløbet ender på et sted mellem 8 og 10 millioner kroner.

Foruden den gennemgående ringvejsforbindelse internt i Nye, er mange af idéerne og visionerne for trafikken i Nye beskrevet i den helhedsplan, som forventes at blive endeligt vedtaget efter sommerferien.

Der er blandt andet planer om at anlægge en mindre og ensrettet ringvej ved letbanestationen i Nye, som til den tid er placeret i byens centrum. Derudover skal den store ringvej forbindes med de omkringliggende veje via fem indfaldsveje. Det kan du læse mere om her.

Gården ligger på Elstedvej på vejen mellem Elev/Nye og Terp. De tilhørende haller og lader skal fremadrettet danne rammerne om Nyes nye 'kulturgård'. Foto: Mette Marie Birch Breuning

På en gammel gård syd for Nye vil Jørn Tækker lave en ’kulturgård’ med koncerter, smedeværksteder og keramik

På en gammel gård på Elstedvej, syd for bebyggelsen i Nye, vil Jørn Tækker, idémanden bag den nye by, oprette en såkaldt 'kulturgård' for indbyggerne. Inspirationen har han blandt andet hentet hos Institut for X på Godsbanen i Aarhus, og idéen er, at gården skal danne ramme om en masse forskellige aktiviteter, som for eksempel et tømrerværksted, keramik og koncerter.

Gården ligger på grænsen mellem anden etape af byggeriet i Nye og det fremtidige centrum, og Jørn Tækker anslår, at bygningerne kan ligge på området i omkring 15-20 år uden at komme i vejen for byudviklingen. Det er en brugergruppe af beboere og medarbejdere hos Tækker Group, der skal udvikle stedet.

Når tiden er til det, skal laderne og hallerne rives ned, men stuehuset får lov at blive stående som en slags ruin lige midt i Nyes tætbebyggede bymidte.

Nye får sin helt egen ’kulturgård’, som skal fyldes med brugerdrevne aktiviteter som for eksempel tømrerværksted, keramik og livekoncerter. Inspirationen har Jørn Tækker blandt andet hentet hos Institut for X på Godsbanen, og planen er, at gården skal gøres klar i løbet af vinteren.

Man bliver mødt af en ret fin udsigt, når man står på toppen af bakken ved Elstedvej og kigger mod syd. For enden af de nærmeste marker ligger Nye Station – som på nuværende tidspunkt ligger relativt langt fra bebyggelsen i Nye, men som med tiden bliver omkranset af tæt bebyggelse – og bag det bakkede landskab i horisonten kan man se toppen af byggeriet Lighthouse på Aarhus Ø.

Fra Elstedvej går en grussti op ad bakken. Den leder ind til en stor gårdsplads, hvor der til den ene side står et stuehus i røde mursten, til den anden en maskinhal og til den tredje en gul lade. De bygninger har Jørn Tækker, idémanden bag Nye, planer for.

Nogle aktiviteter kan fungere allerede nu, hvor der ikke er så mange mennesker i byen, og andre vil først fungere, når der er flere indbyggere. Kulturgården skal vokse og ånde med det stadie, som byen er på.

Jørn Tækker, byudvikler og idémanden bag Nye

Han har nemlig opkøbt grunden og en meget stor andel jord af den forhenværende ejer, og mens byggeriet af den nordlige del af Nye er i fuld gang, skal gården og de tilhørende haller snart forvandles til en ny ’kulturgård’.

- Vi lægger os lidt op ad nogle af idéerne hos Institut for X på Godsbanen i Aarhus. Det skal være et sted med brugerdrevne og ikke-kommercielle aktiviteter. Det kan være alt fra tømrer- og snedkerværksteder til keramik og lignende, siger Jørn Tækker.

Planen er altså, at gården skal omdannes til et slags kreativt værksted for beboerne i Nye, som skal styres af et brugerråd, og hvor man ikke skal betale husleje. Gården skal transformeres hen over efteråret og vinteren, så de første aktiviteter kan sættes i gang derefter.

Sultne efter at komme i gang

Foruden laden og de haller, som allerede står på grunden, er idéen at opsætte containere og cirkusvogne, som kan udgøre små værksteder. Inde i den store hal skal det desuden være muligt at afholde koncerter, mens en af de andre haller skal være et lager til genbrugsbyggematerialer.

- I anden etape af byggeriet i Nye vil vi rigtig gerne sælge byggefelter til byg-selv-grupper – altså familier som slår sig sammen og i fællesskab opfører nogle boliger inden for lokalplanrammerne. Der vil vi gerne anspore til, at man bygger med genbrugsmaterialer, og derfor bruger vi en af hallerne til at opmagasinere dem, forklarer Jørn Tækker.

Jørn Tækker er manden bag Nye, som på sigt skal rumme mellem 10.000 og 15.000 indbyggere. Inspirationen til den nye 'kulturgård' har han blandt andet hentet hos Institut for X på Godsbanen i Aarhus. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Ifølge Jørn Tækker skal stuehuset på den gamle gård også på sigt blive stående som en slags ruin i centrum af Nye. Foto: Mette Marie Birch Breuning

På nuværende tidspunkt bor der omkring 500 mennesker i Nye, og selvom Jørn Tækker anerkender, at det er tidligt at lave en kulturgård, oplever han, at der allerede nu er opbakning til idéen:

- De folk, som flytter ind i en by som Nye, er meget sultne efter at komme i gang med sådan noget som det her.

Oprindeligt var det planen at rive gården og de tilhørende haller ned, når den tidligere ejer er flyttet, men det mener Jørn Tækker alligevel, at bygningerne er i for god stand til. Derfor vil han skabe et sted, som udvikler sig i takt med byens størrelse og antallet af indbyggere:

- Nogle aktiviteter kan fungere allerede nu, hvor der ikke er så mange mennesker i byen, og andre vil først fungere, når der er flere indbyggere. Kulturgården skal vokse og ånde med det stadie, som byen er på.

Høj musik og skateboard

Man kan ikke bygge et gammelt hus fra bunden, og selvom manden bag Nye er glad for  nybyggeriet, mener han også, at det giver området kvalitet at bevare noget af ældre dato. Den kvalitet kan den nye kulturgård bidrage med.

- Det, man savner, når man bygger en ny by på åben mark, er nogle historiske bygninger. Bygningerne her er ikke historiske, og det er heller ikke fordi, de ikke er nedslidte. Det her er det eneste sted, som ligger i gåafstand til Nye, man kan bruge i fællesskab. Her kan man spille høj musik uden at genere naboerne, man kan lave bål, stå på skateboard og alle mulige ting, siger Jørn Tækker.

Foruden den trelængede lade på billedet er der yderligere to maskinhaller, hvor der skal være værksteder og aktiviteter. Foto: Mette Marie Birch Breuning
I den største af hallerne skal der opsættes mindre containere til forskellige værksteder. Den ene gavl skal fjernes, og så skal der sættes store vinduer i. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Det brugerråd, som skal udvikle stedet, kommer foruden beboere fra Nye til at bestå af nogle medarbejdere fra Tækker Group. Selvom det bliver en udgift for Jørn Tækker og hans virksomhed, er det penge, som er godt givet ud, understreger han:

- Det bliver et sted, som er med til at øge opmærksomheden på Nye og dermed også ønsket om at flytte til byen.

Men planer om at renovere eller istandsætte gården og hallerne har han ikke. På et tidspunkt ser kulturgården sin mere eller mindre naturlige ende.

En ruin midt i byen

Gården, som ligger på Elstedvej, er nemlig placeret lige mellem anden etape af byggeriet i Nye og det areal, som skal udgøre byens centrum. Det vil ifølge Jørn Tækker sige, at den kan ligge på stedet i 15-20 år uden at komme i karambolage med byudviklingen.

Når det sker, skal hallerne og laden rives ned, men han håber, at konceptet om et kreativt sted med plads til iværksætteri bliver ført videre:

- Det er klart, at hvis det bliver en institution, ligesom Institut for X er blevet det, så kan man ikke nedlægge det. På en eller anden måde får det en blivende lomme i byen, og det tror jeg også, at det her vil få. Det kan godt være, at det bliver i nogle andre bygninger, men det vil blive et blivende sted.

Stuehuset får derimod lov til at blive stående for tid og evighed. I hvert fald så længe Jørn Tækker har noget at skulle have sagt. Huset kommer med årene til at ligge lige midt i Nyes centrum og vil blive omkranset af tæt og højt byggeri.

For at give byen et historisk islæt – og til minde om en af hans vigtigste samarbejdspartnere – vil Jørn Tækker indhegne huset, fjerne vinduer og tag, og lade bygningens facader og spær stå til forfald. Som en slags ruin.

- Med tiden vil det falde sammen, træet vil blive spist op af regnvejret, og naturen tager over. Bygningen vil vokse helt til, og der bliver en slags skov derinde. Det bliver virkelig fedt, siger han.

Både Elstedgård og den tidligere institution Børneuniverset ved Elstedhøj står tomme. Begge bygninger er ejet af Boligforeningen Århus Omegn. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Tidligere børnehave- og SFO-lokaler står tomme: Her er planerne for dem

Flere af Boligforeningen Århus Omegns bygninger omkring Elstedhøj står tomme. Det drejer sig om de tidligere børnehavelokaler bag Super Brugsen og den gamle Elstedgård, som både har været et fritidshjem og en SFO.

Men ifølge boligforeningens direktør Leif Jensen er der planer for lokalerne. Mens Elstedhøjs boligsociale indsats flytter til nogle af dem, skal andre rives ned og sælges til private investorer.

Hvis det forslag til en bymidte ved Lystrup Centervej, som en projektgruppe fremlagde sidste efterår, bliver realiseret, er der desuden udsigt til endnu flere private boliger. I artiklen kan du få et overblik over planerne for de forladte bygninger.

Der kommer snart liv i de tomme børnehavelokaler bag Super Brugsen i Lystrup igen. Elstedhøjs boligsociale indsats flytter ind i den ene bygning, mens den anden skal rives ned på lige fod med det forladte fritidshjem Elstedgård. Grunden, som gården ligger på, skal sælges til en privat investor.

Du har måske lagt mærke til, at den gamle Elstedgård har stået tom i nogle år. Bygningen, hvor der tidligere har været SFO og fritidshjem, lukkede i 2019 på grund af en større rotteplage og har stået forladt siden.

Derudover har de to bygninger bag Super Brugsen også stået tomme i en periode. De dannede indtil sidste år rammen om daginstitutionen Børneuniverset, som siden er flyttet til nyere lokaler på Lystrupvej.

Hvad skal der ske med de forladte bygninger, som alle ejes af Boligforeningen Århus Omegn?

Det kan du blive klogere på her.

Børnehavegrunden på kort sigt

Den ene af de to bygninger, som tidligere husede instutionen Børneuniverset, skal rives ned, mens den anden skal huse Elstedhøjs boligsociale indsats "Nøglen". Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ifølge Leif Jensen, som er direktør i Boligforeningen Århus Omegn, går der ikke længe, før der igen er liv i den ene af de to tidligere børnehavebygninger bag Super Brugsen.

- Vi rykker Elstedhøjs boligsociale indsats over i den ene bygning i løbet af det tidlige efterår, og den anden river vi ned. Der er ikke så meget kvalitet i den bygning. Det vil koste afdelingen relativt meget at skulle vedligeholde den, siger han.

Den boligsociale indsats i Elstedhøj ”Nøglen” holder på nuværende tidspunkt til i to sammenslåede lejligheder i Elstedhøj. Med flytningen bliver det muligt for boligforeningen at udleje dem igen.

Da der har været en institution i bygningen, skal der laves nogle ændringer, før ”Nøglen” kan flytte ind. Dem er boligforeningen i gang med at udvikle i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

- Der er et ønske fra afdelingsbestyrelsen om at flytte nogle af de aktiviteter, som vi på nuværende tidspunkt har i vores kælder, over i lokalerne, så de bliver mere synlige. Vi har for eksempel et projekt, der hedder ”Byt til nyt”, som bliver flyttet. Så vi er i gang med at indrette huset, så det bliver brugbart for alle, siger Leif Jensen.

Børnehavegrunden på lang sigt

Daginstitutionen Børneuniverset holdt tidligere til Boligforeningen Århus Omegns lokaler bag Super Brugsen. Den er sidenhen flyttet til nyere lokaler på Lystrupvej. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Den grund, hvor den tidligere børnehave ligger, er en del af det bymidteprojekt, som en projektgruppe bestående af Coop, Boligforeningen Århus Omegn, Sweco Architects, KPC og Pro Developments har fremlagt.

Heri fremgår det, at grunden skal bruges til opførelsen af private boliger, men det kræver, at projektet kan gennemføres, og på nuværende tidspunkt hænger det i en tynd tråd.

Som LystrupLIV tidligere har beskrevet, er det nemlig ikke sikkert, at boligministeriet vil godkende nedrivningen af de to opgange med almene boliger i Elstedhøj, som ifølge projektgruppen er nødvendig for, at projektet kan gennemføres. Det kan du læse mere om her.

Viser det sig, at ministeriet vil gå med til nedrivningen, og bymidteprojektet kan gennemføres, flyttes Elstedhøjs boligsociale indsats til et nyt medborgerhus, som skal opføres på hjørnet af Lystrup Centervej og Sønderskovvej.

- Så rykker vi den boligsociale indsats derover, og så bliver det gamle børnehaveområde ledigt. Så kan en privat investor bygge private udlejningsboliger på grunden. Det er samme tanke, som ligger til grund for omdannelsen af Gellerup og Bispehaven, hvor man ønsker at få noget privat byggeri ind i et område, siger Leif Jensen.

Elstedgård sælges og rives ned

Elstedgård ligger gemt bag træerne inde midt i Elstedhøjs bebyggelse. Gården har tidligere været et fritidshjem og SFO, men har stået tom siden 2019. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Som tidligere beskrevet her på LystrupLIV har de tidligere fritidshjems- og SFO-lokaler på Elstedgård stået tomme siden 2019, da gården blev invaderet af rotter.

Århus Omegn, som ejer grunden og bygningen, ville gerne bygge nye almene boliger på den 8.500 kvadratmeter store grund, men Aarhus Kommune ønsker ikke flere almene boliger i Elstedhøj. Derfor skal grunden sælges til en privat investor. Det kan du læse mere om her.

Ifølge direktør Leif Jensen skrider den proces langsomt frem, og håbet er, at grunden er solgt inden for en måneds tid. Boligforeningen er i gang med at indhente vurderinger på grunden og er samtidig i dialog med et par projektudviklere.

- Vi lægger to konditioner ind i salgsaftalen. Den ene er, at man inden for 14 dage skal rive gården ned, og den anden er, at køber højst må bygge i to plan. Det er noget, vi ønsker, for at det nye byggeri ikke kommer til at genere det øvrige byggeri i højden, siger Leif Jensen.

At boligforeningen ikke selv river den faldefærdige gård ned, skyldes salget og den pris, som foreningen kan få for grunden.

- Jeg tror, at det bliver tæt, lavt byggeri rundt om den lille sø. Det var det projekt, vi i sin tid havde tegnet og forlagde Aarhus Kommune, men som vi fik nej til, siger Leif Jensen.