Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I to stuelejligheder i Elstedhøj holder det boligsociale tilbud Nøglen til. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Gode muligheder for flere billige boliger i 8520

Jeg har aldrig selv boet i en almen bolig, men jeg kan meget godt lide de tanker og værdier, som ligger bag. At alle på tværs af indkomst, alder og arbejdsmæssige forhold skal have mulighed for at bo til leje i en relativt billig bolig.

Med en ny plan for en bedre fordeling af kommunens almene boliger vil byrådet sikre, at det også fremadrettet er muligt at bo i almene boliger i oplandsbyerne. Planen er på byrådets dagsorden i denne uge, og den udpeger Lystrup, Elsted, Elev og Nye som områder, hvor der er stort potentiale til alment byggeri.

Men hvor mange almene boliger er der i Lystrup, Elsted og Elev nu? Skal der bygges almene boliger i Nye? Og hvad skal den nye plan egentlig bruges til?

Spørger man Solveig Munk (Ø), konstitueret formand for Teknisk Udvalg, er planen for uambitiøs, og så er der en ting, den ikke tager højde for: At der mangler seniorboliger.

En af de store almene boligafdelinger i Lystrup er Elstedhøj, og her har Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn netop valgt at videreføre en udlejningsaftale fra 2018. Den betyder, at ansøgere, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, bliver sendt bag i køen til boliger i Elstedhøj.

Ifølge boligforeningens direktør skyldes det, at en stor del af beboerne ikke er på arbejdsmarkedet, og at man gerne vil sikre en blandet beboersammensætning.

Hvorfor det er vigtigt, har jeg spurgt ham om. Og så har jeg bedt om hans bud på, hvorfor ordningen indtil nu ikke har haft samme virkning som andre steder.

I Elstedhøj forsøger boligforeningen også selv at hjælpe beboerne i arbejde ved hjælp af deres boligsociale tilbud Nøglen. Da jeg var forbi i går, fik jeg indblik i, hvilke arrangementer Nøglen afholder. Og så talte jeg med en beboer, som mener, at Elstedhøj har et misforstået ry.

Husk, at du altid kan sende ris, ros og kommentarer til mig på membr@lystrupliv.dk eller fange mig på 20 75 61 81.

Nu til historierne.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
En af de almene boligafdelinger i Lystrup er Lystruplund, hvor der ligger 113 rækkehuse med mellem tre og fem værelser. Det er Boligforeningen Ringgården, der står bag. Foto: Jens Thaysen

Boliger skal fordeles bedre: Ny plan udpeger 8520 som område med stort potentiale til alment byggeri

I en ny plan for en bedre fordeling af de almene boliger i Aarhus Kommune udpeges Lystrup, Elsted, Elev og Nye som områder med stort potentiale til alment byggeri. Hensigten med planen, som er på byrådets dagsorden i denne uge, er, at boligerne skal fordeles bedre, så det også fremover er muligt at bo til leje i almene boliger i oplandsbyerne.

Ifølge Cecilie Kjærgaard, AC-medarbejder i Almene Boliger i Aarhus Kommune, skal den nye plan ses som et værktøj, der skal benyttes, når man fremover skal prioritere, hvor nye boliger skal placeres. Andelen af almene boliger i Lystrup og Elsted ligger på 25 procent og skal ifølge planen fastholdes, mens kun syv procent af boligerne i Elev er almene. Særligt i forbindelse med udbygningen af Nye skal der derfor opføres nye almene boliger.

Konstitueret formand for Teknisk Udvalg Solveig Munk (Ø) mener overvejende, at planen er god, men den er ikke ambitiøs nok, og så savner hun fokus på behovet for flere seniorboliger.

En ny plan for en bedre fordeling af de almene boliger i Aarhus Kommune udpeger Lystrup, Elsted, Elev og Nye som områder med stort potentiale for mere alment byggeri. Mængden skal fastholdes i Lystrup og Elsted, mens der skal bygges nyt i Nye. Byrådsmedlem Solveig Munk (Ø) savner fokus på seniorboliger.

Alle skal have mulighed for at bo til leje i ordentlige boliger til en rimelig pris. Hvad end man bor alene eller mange sammen, ung som gammel. Det er grundidéen bag de almene boliger i Aarhus Kommune, hvoraf de første blev opført for mere end 100 år siden.

Men selvom godt 27 procent af boligmassen i Aarhus Kommune er almen, er boligerne ujævnt fordelt, og det skal der gøres noget ved.

Planen identificerer og udpeger sådan set bare nogle interesseområder for placering af nyt boligbyggeri. Vi siger ikke konkret, hvor der skal bygges. Det kommer i en senere proces.

Cecilie Kjærgaard, AC-medarbejder i Almene Boliger i Aarhus Kommune

I en ny plan for en bedre fordeling af de almene boliger, som er på byrådets dagsorden til endelig vedtagelse onsdag den 11. maj, er de tre skoledistrikter i Lystrup, Elsted og Elev udpeget som områder, hvor der er et stort potentiale for mere alment boligbyggeri.

- Som navnet antyder, skal planen bidrage til, at placeringen af nye almene boliger understøtter byudviklingen og målet om den blandede by i hele kommunen. Så der sikres et varieret boligudbud, fleksibilitet og gode lokalsamfund, uanset om du bor i centrum eller i oplandet, siger Cecilie Kjærgaard, som er AC-medarbejder i Almene Boliger i Aarhus Kommune.

Fastholdelse og nye boliger

Særligt i centrum af Aarhus har væksten kunnet mærkes, også når det kommer til almene boliger. Derfor har den nye plan fokus på oplandsområderne, og så har den altså til formål at udpege de områder i Aarhus Kommune, hvor der fremover er potentiale til at bygge nye almene boliger.

- Planen identificerer og udpeger sådan set bare nogle interesseområder for placering af nyt boligbyggeri. Vi siger ikke konkret, hvor der skal bygges. Det kommer i en senere proces, siger Cecilie Kjærgaard.

I både Elsted og Lystrup skoledistrikt er 25 procent af boligerne almene, mens andelen i Elev skoledistrikt ligger på bare syv procent – en af de laveste andele i hele kommunen. Og mens de to førstnævnte distrikter opfylder den generelle målsætning, er der behov for flere almene boliger i Elev skoledistrikt, som også Nye hører under.

- Det er også set i lyset af hele udbygningen af Nye, at potentialet i Elev skoledistrikt vurderes at være stort. Nye skal være en mangfoldig by med et varieret boligudbud, siger Cecilie Kjærgaard.

Kun én afdeling i Elev

I den første etape af byggeriet i Nye var der ikke sat krav om almene boliger, men i anden etape har Aarhus Kommune sat krav om, at 25 procent af boligbyggeriet skal være alment.

Det forventes ifølge Aarhus Kommunes tal, at Elev skoledistrikt vil opleve en befolkningstilvækst på 360 procent frem mod 2030, svarende til 6.062 flere indbyggere.

- Opførelsen af nye almene boliger realiseres gennem kvoteplaner, og kvotetildelingen vil fremadrettet ske med afsæt i den her plan. Så planen bliver et strategisk planlægningsværktøj, som man kan bruge, når man skal prioritere, hvor der skal opføres nye almene boliger fremadrettet, siger Cecilie Kjærgaard.

I Lystrup og Elsted er der 15 afdelinger med almene boliger, bestående af lejligheder med mellem to og fem værelser og rækkehuse. Samtidig er der inden for det seneste år opført 44 almene boliger på Asmusgårdsvej, og beboersammensætningen er generelt blandet, da der både er ungdoms-, familie- og seniorboliger.

I Elev er der kun én almen boligafdeling, som består af 42 familieboliger med mellem to og fem værelser. Det er Boligforeningen Århus Omegn, Boligforeningen Ringgården og Boligforeningen 10. marts 1943, der står bag de fleste af boligerne.

Flere seniorboliger, tak

Planen for en bedre fordeling af de almene boliger er på byrådets dagsorden onsdag 11. maj, hvor det forventes, at den bliver endeligt vedtaget. Byrådsmedlem Solveig Munk (Ø), som er konstitueret formand for Teknisk Udvalg, er som udgangspunkt positiv over for planen, men hun mener ikke, at den er ambitiøs nok:

- Vi synes, det er for uambitiøst med 25 procent almene boliger. Jeg ser gerne, at minimum 50 procent af boligerne er almene.

Desuden mener Enhedslisten, at der er behov for et større fokus på seniorboliger. Både fordi antallet af ældre borgere er stigende, og fordi efterspørgslen på seniorboliger er stor – det gælder også i Lystrup og omegn.

- Fordelen ved almene seniorboliger er, at de kan holde priserne nede. Når man bliver senior, falder indtægten ofte, og så er der jo grænser for, hvad man kan betale, siger hun.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har ikke planlagt en udbygning af almene seniorboliger, og ifølge rådmand Christian Budde (V) kan kommunen ikke selv lykkes med opgaven.

- Vi skal have private aktører med, som vil bygge boligerne, og jeg er allerede i dialog med flere. Her er en gode nyhed, at der er flere på banen, og det er også nogen med store pengetanke, siger han til lokalmediet Skåde-Højbjerg-Holme.

Det er Boligforeningen Århus Omegn, som ejer Elstedhøj afdeling 6 på Sønderskovvej. De store boligblokke blev opført i 1970 og 1971, og afdelingen har også sit eget boligsociale tilbud til beboerne. Foto: Jens Thaysen

Aftale om at arbejdsløse bliver sat bag i køen til boliger i Elstedhøj fortsætter: Der er stadig behov for en bredere beboersammensætning

Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn har netop valgt at forlænge aftalen om, at ansøgere, som er i arbejde eller under uddannelse, har fortrinsret til boligerne i Elstedhøj. Ifølge Leif Jensen, som er direktør for boligforeningen, skyldes det, at mange af beboerne står uden for arbejdsmarkedet, og at man ønsker en bredere beboersammensætning:

- Alene det at se, at der er nogen, der forlader Elstedhøj for at tage på arbejde eller i skole, er godt og inspirerende for andre, siger han.

Udsatheden i de almene boligafdelinger i Aarhus Kommune, hvor der bor mere end 500 mennesker, vurderes blandt andet ud fra parametre om beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet og pladser i daginstitutioner og SFO'er. Og ifølge Leif Jensen ligger Elstedhøj højt på listen over udsatte afdelinger i kommunen.

En evaluering fra sidste år viser, at den fleksible udlejning, hvor nogle ansøgere har fortrinsret frem for andre, har en effekt på beboersammensætningen, men at det er et "langsommeligt redskab".

Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune har netop forlænget aftalen om, at ansøgere i arbejde eller under videregående uddannelse kommer foran i køen til boliger i Elstedhøj. Det skyldes ifølge direktør Leif Jensen, at mange af beboerne er ledige, og at beboersammensætningen fortsat ikke er bred nok.

Kommer man kørende fra motorvejsrundkørslen ind ad Sønderskovvej i Lystrup, passerer man ikke bare én, men to store afdelinger med almene boliger.

Først går turen forbi rækkehusene i Lystruplund, og i krydset ved Lystrup Centervej skyder den første af blokkene i Elstedhøj op. Der bor mere end 800 mennesker i de godt 430 lejligheder, som siden begyndelsen af 1970’erne har stået på rad og række langs den nordlige del af Sønderskovvej.

Måler man på kategoriseringsmodellen i Aarhus Kommune, så er Elstedhøj en udsat afdeling. Jeg vil ikke sige, at Elstedhøj ikke har udviklet sig positivt, men ikke i samme grad som andre boligafdelinger. Gennemsnitsindkomsten i afdelingen ligger langt under gennemsnittet i Aarhus Kommune.

Leif Jensen, direktør i Boligforeningen Århus Omegn

Lejlighederne huser alt fra familier til enlige og seniorer, men beboersammensætningen er ifølge Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune stadig ikke bred nok. Derfor har de netop valgt at forlænge en bestemt udlejningsaftale, hvor de ansøgere, der er i arbejde eller uddannelse kommer foran i køen til boliger Elstedhøj. En aftale som blev indgået første gang i 2018.

- Der er rigtig mange af beboerne, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og de øvrige kriterier er heller ikke for gode. Institutionstilbuddet til børn bliver for eksempel ikke brugt i særlig høj grad. Derfor er det naturligt, at vi har en udlejningsaftale med Aarhus Kommune, hvor vi først og fremmest prioriterer, at ansøgeren er i beskæftigelse eller under uddannelse, siger Leif Jensen, direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Lav gennemsnitsindkomst

Udsatheden i de almene boligafdelinger i Aarhus Kommune, som har mere end 500 beboere, vurderes ud fra en såkaldt kategoriseringsmodel.

Her ser man på, hvor stor en andel af beboerne der er i arbejde eller under uddannelse. Hvor mange der er på helbredsbetinget overførselsindkomst, og hvor stor en del af børnene der går i daginstitution eller SFO. Børnenes trivsel, mængden af udsatte børn, kriminalitetssigtede unge, tryghed og andelen af unge uden for arbejdsmarkedet.

På baggrund af blandt andet den model kan kommunen indgå udlejningsaftaler, hvor nogle ansøgere får fortrinsret frem for andre, og det er altså sådan en aftale, der er blevet forlænget i Elstedhøj.

Hvad er en almen bolig?

  • Alle kan bo til leje i en almen bolig, som udlejes af forskellige boligforeninger. I Danmark er der omkring 560.000 almene boliger, og ca. 1 million danskere bor i en almen bolig. 
  • Ønsker man et bo i en almen bolig, skal man skrive sig på ventelisten hos den pågældende boligforening. Det er ens nummer på ventelisten, der får betydning for, hvornår man får tildelt en bolig. 
  • I nogle boligafdelinger har kommunen og boligselskabet indgået aftaler om at give fortrinsret til ansøgere, der opfylder bestemte krav om f.eks. beskæftigelse og uddannelse.
  • Almene boliger bliver opført med et bidrag på 10 pct. fra den kommune, de ligger i. Det betyder også, at kommunen kan disponere over hver fjerde ledige lejlighed og henvise borgere til dem.
  • Huslejen går til drift og afdrag på boligafdelingens lån, og der er ingen, der tjener penge på lejernes huslejebetaling.
  • En almen lejebolig er en del af en boligafdeling, som igen er en del af et boligselskab. Som beboer kan man være med til at bestemme, hvad der sker i afdelingen og det område, man bor i. Det kaldes beboerdemokrati, og man kan deltage ved at møde op til afdelingsmøder eller ved at stille op til afdelingsbestyrelsen. 

Kilde: Domea

Ifølge Leif Jensen har Elstedhøj de seneste tre år ligget højt på listen over udsatte områder i kommunens kategoriseringsliste, og selvom fortrinsretten til folk i arbejde og under uddannelse har haft effekt siden 2018, er afdelingen ikke i mål endnu:

- Måler man på kategoriseringsmodellen i Aarhus Kommune, så er Elstedhøj en udsat afdeling. Jeg vil ikke sige, at Elstedhøj ikke har udviklet sig positivt, men ikke i samme grad som andre boligafdelinger. Gennemsnitsindkomsten i afdelingen ligger langt under gennemsnittet i Aarhus Kommune.

- Jeg tænker, at i en så stor afdeling som Elstedhøj, må der gerne være en bredde i beboersammensætningen, så der både er pensionister, unge, folk i arbejde og under uddannelse, siger Leif Jensen.

Et langsommeligt redskab

Hvorfor udviklingen i Elstedhøj ikke i samme grad som andre steder har været positiv, kan Leif Jensen ikke give et entydigt svar på. Han nævner dog udskiftning som et væsentligt parameter. I en af boligforeningens afdelinger i Viby er udlejningsaftalen ikke blevet forlænget, fordi udviklingen har været meget positiv.

- I Præstevangen i Viby har vi de seneste år haft en fraflytningsprocent på 17, og så vil der være en større udskiftning. Fraflytningsprocenten i Elstedhøj er betydeligt lavere, og det kan have en effekt, siger han.

Den første af Elstedhøjs 11 boligblokke ligger på hjørnet af Sønderskovvej og Lystrup Centervej. Der bor mellem 800 og 850 mennesker i Elstedhøj. Foto: Google Street View

Ifølge Cecilie Kjærgaard, som AC-medarbejder i Almene Boliger i Aarhus Kommune, viser en evaluering fra 2021, som kommunen har lavet i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat, at den fleksible udlejning har en effekt på andelen af beboere i beskæftigelse og under videregående uddannelse i områderne.

- Men vi kan også se, at det er et langsommeligt redskab. Det tager tid, fra det bliver implementeret, til du ser en effekt, siger hun.

Kategoriseringsmodellen tager udgangspunkt i parametre, der kan handles på, og derfor vurderes afdelingerne ikke ud fra beboernes etnicitet.

Elstedhøj kan desuden ikke ende på regeringens parallelsamfundsliste, da det kræver, at der bor mindst 1.000 beboere i afdelingen, hvoraf 50 procent kommer fra "ikke-vestlige" lande. Alligevel er det ifølge Leif Jensen vigtigt med en bred beboersammensætning:

- Alene det at se, at der er nogen, der forlader Elstedhøj for at tage på arbejde eller i skole, er godt og inspirerende for andre. Vi har også en boligsocial indsats, hvor der er fokus på beskæftigelse og uddannelse, og hvor man kan få hjælp til at skrive ansøgninger.

Flere kriminalitetssigtede

Også antallet af kriminalitetssigtede unge indgår i vurderingen af, hvilke almene boligafdelinger der er mest udsatte, og her har Elstedhøj de seneste år oplevet en lille stigning.

- Det er ikke sådan, at Elstedhøj har været på forsiden af aviserne, men der er en lille stigning, og det er noget af det, vi bakser med i forhold til kategoriseringsmodellen, siger Leif Jensen og forklarer, at få tilfælde af sigtede kan få afdelingens placering på listen til at svinge markant.

Foruden ansøgere i arbejde og under uddannelse gives der i nogle af kommunens almene boligafdelinger også fortrin til pendlere, børnefamilier og seniorer. Resten af stederne bliver boligerne tildelt efter klassiske ventelister.

Med de nye udlejningsaftaler er lidt under en tredjedel af kommunens familieboliger omfattet af fleksibel udlejning, som giver fortrinsret til ansøgere i arbejde eller under videregående uddannelse.

- Fleksibel udlejning er et værktøj, der skal være med til at styrke områderne ved at give mere ressourcestærke beboere fortrinsret til ledige boliger, siger Cecilie Kjærgaard.

Claire Nielsen (tv.) og Vivi Poulsgaard (th.) er boligsociale medarbejdere i Nøglen i Elstedhøj. Jannie Bertelsen i midten af billedet har boet i Elstedhøj i knap ni år og er glad for området. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Hos "Nøglen" i Elstedhøj er der yoga, krea-værksted, plantekasser og hjælp til at komme i arbejde

Der bor mere end 800 mennesker i de almene boliger i Elstedhøj, og de seneste 11 år har Boligforeningen Århus Omegn, som ejer de mange lejligheder, drevet det boligsociale tilbud Nøglen.

Det blev blandt andet sat i værks, fordi ledigheden blandt afdelingens beboere er relativt høj. Hos Nøglen kan beboerne deltage i blandt andet yoga, fællesspisning og udflugter, og så kan de få rådgivning og vejledning om beskæftigelse, familieliv og samarbejdet med kommunen, skolerne og institutionerne.

Ifølge de boligsociale medarbejdere Claire Nielsen og Vivi Poulsgaard er der et stærkt fællesskab i Elstedhøj, hvor beboerne tager hånd om hinanden. Den oplevelse har Jannie Bertelsen, som har boet i afdelingen i ni år også. Hun mener desuden, at Elstedhøj har et misvisende og ærgerligt ry.

Hos det boligsociale tilbud i Elstedhøj kan beboerne blandt andet få rådgivning til at komme i beskæftigelse og deltage i diverse arrangementer. Formålet er at skabe fællesskab og forebygge udfordringer i afdelingen. Ifølge Jannie Bertelsen, som har boet i Elstedhøj i ni år, har området et misforstået ry.

Omkring 850 beboere. Så mange bor der i de 11 boligblokke i Elstedhøj, som ligger centralt i Lystrup lige ud til Sønderskovvej. Området er omkranset af store grønne områder, træer, stisystemer og legepladser, og foran opgangene står der cykler i alle størrelser, barnevogne og scootere.

De almene boliger i Elstedhøj, som er ejet af Boligforeningen Århus Omegn, blev opført i begyndelsen af 1970’erne, og de seneste 11 år har beboerne haft mulighed for at kigge forbi det boligsociale tilbud Nøglen, som har hjemme i en af boligblokkene.

Vi vil gerne sikre, at skolerne og institutionerne ikke glemmer, at der måske er nogle ekstra udfordringer for folk, som kommer fra Elstedhøj. Som måske ikke har så mange økonomiske ressourcer. Så vi vil gerne hjælpe dem til at være lidt mere opmærksomme på de forskellige behov.

Claire Nielsen, boligsocial medarbejder i Nøglen i Elstedhøj

Det er boligforeningen selv, der har taget initiativ til Nøglen, blandt andet fordi ledigheden og den sygdomsrelaterede arbejdsløshed blandt beboerne i Elstedhøj er relativt høj.

- Boligforeningen vil gerne lave en forebyggende og understøttende indsats i området for at støtte op om beboerne. Både boligforeningen og kommunen er klar over, at der er nogle ting, som ikke er helt hensigtsmæssige, og som måske på sigt kunne give udfordringer, siger Claire Nielsen, boligsocial medarbejder i Nøglen.

For at sikre en bredere beboersammensætning i Elstedhøj har boligforeningen og kommunen desuden en udlejningsaftale, som giver fortrinsret til ansøgere i beskæftigelse og under uddannelse.

Står flaget ude, kan man kigge ind

For at komme ind til Nøglen skal man igennem forhaven ”Kongens Have”, som beboerne passer og dyrker. Der står farverige tulipaner, og et stort skilt byder velkommen. Står flaget ude, er der åbent, og man kan kigge ind.

Der afholdes blandt andet fællesspisning, yoga, lektiecaféer, onsdagskaffe og kreative værksteder. For nylig deltog mere end 80 beboere i en stor Eid-fest, hvor der blev lavet mad og danset for at fejre afslutningen på Ramadanen.

Indenfor består Nøglens lokaler af to sammenlagte lejligheder. Der er blandt andet et legerum for de mindste, opholdsstue, køkken, krea-rum og mødelokaler til private samtaler. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Foruden dagligdagens arrangementer tilbyder Nøglen også rådgivning og vejledning til beboere, som for eksempel gerne vil i arbejde, eller har brug for en snak om familielivet eller noget helt tredje. Mens Claire Nielsen er familiemedarbejder, har Vini Poulsgaard, som også er boligsocial medarbejder, fokus på beskæftigelse og trivsel.

- I den forbindelse er jeg en del af Erhverv Lystrup for at få skabt et godt netværk, så vi kan hjælpe de unge mennesker i arbejde. Der er også ved at blive oprettet jobs for de unge i boligforeningen. Så kan det være deres første job, hvor de kan lære de helt basale ting, og så er tanken, at vi kan hjælpe dem videre, siger hun.

I de tilfælde, hvor beboerne har brug for vejledning i forhold til beskæftigelse, skyldes det ifølge Vini Poulsgaard ofte, at de "sidder fast i systemet":

- Det er oftest nogle, der har været på overførselsindkomst igennem lang tid, men som egentlig har brug for noget andet. Der har de brug for støtte, og for at man er bisidder til møder på jobcentret.

Et godt samarbejde

På familieområdet har Nøglen også oprettet en gruppe for forældre, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer om livet som mor eller far. En af dem, som har deltaget i den gruppe, er Fardows Yasin:

- Jeg har lært forskellige forældre i området at kende, og vi har talt om de problemstillinger, man kan have med teenagere. Og så kan man blive forsikret om, at det ikke kun er hjemme ved en selv, at de unge hele tiden sidder foran skærmen. Det er dejligt at høre, at man ikke er alene med tingene.

Nøglens have hedder "Kongens Have", og det er beboerne, der lejer plantekasserne og holder liv i dem. En frivillig har plantet de mange farvestrålende tulipaner. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Et træskilt byder velkommen til Nøglen i Elstedhøj, som har hjemme i nummer 35. Står flaget ude, er man velkommen til at kigge indenfor. Foto: Mette Marie Birch Breuning 

Hun har boet i Elstedhøj i to år, og for hende er Nøglen et godt sted at søge fællesskabet og lære naboerne at kende, og det er også en del af formålet. Under coronapandemien var Nøglen i lange perioder lukket, og efterfølgende har Claire Nielsen særligt haft fokus på at få det gode samarbejde med skolerne og institutionerne i Lystrup og Elsted på benene igen.

- Vi vil gerne sikre, at skolerne og institutionerne ikke glemmer, at der måske er nogle ekstra udfordringer for folk, som kommer fra området, eller måske ikke har så mange økonomiske ressourcer. Så vi vil gerne hjælpe dem til at være lidt mere opmærksomme på de forskellige behov, siger hun.

Ærgerligt og misvisende ry

Jannie Bertelsen har boet i Elstedhøj i knap ni år, og hun har indtryk af, at Elstedhøjs ry kredser om, at der bliver begået meget kriminalitet i området. Men ifølge hende er det et ærgerligt og misvisende billede:

- Jeg ved godt, at der måske er noget hashhandel og hærværk indimellem. Men jeg har boet her i over otte år, og folk holder øje med hinanden. Så på den måde er det faktisk lidt gammeldags. Man bekymrer sig om, hvem der bor ved siden af, siger Jannie Bertelsen.

Hun er selv formand for to af Elstedhøjs mange klubber, og så kommer hun jævnligt i Nøglen til onsdagskaffe og andre arrangementer.

At beboerne i Elstedhøj er opmærksomme på hinanden, har Vivi Poulsgaard og Claire Nielsen også indtryk af. I det hele taget oplever de, at beboerne er initiativrige og handlekraftige.

- Folk er så gode til at hjælpe hinanden. Nogle gange kan jeg blive helt rørt over det. Hvis der er en, der har det skidt, så står folk klar til at hjælpe. Det er lidt anderledes end andre steder, hvor folk holder sig mere for sig selv. Det er noget af det, som kendetegner Elstedhøj for mig, siger Vivi Poulsgaard.