Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Selvom de seneste to år har budt på restriktioner og nedlukninger, havde både Elev-Nye Idrætsforening og Lystrup Idrætsforening flere medlemmer i 2021 end i 2019. Genrefoto: Jens Thaysen

Idrætten lever stadig i 8520 trods pandemi og nedlukninger

Det kom som en overraskelse for mig, at Lystrup Idrætsforening har over 8.000 medlemmer. Taget i betragtning af at der trods alt ”kun” bor 11.000 mennesker inden for postnummer 8520, virker det som et enormt højt tal.

Ikke desto mindre er det realiteten, og ifølge Chris Stevens, som er en del af foreningens daglige ledelse, skyldes det blandt andet, at rigtig mange af medlemmerne ikke bor i Lystrup.

Lystrup Idrætsforening tiltrækker nemlig folk udefra, og nu viser nye tal fra DGI, at det til trods for coronapandemi og nedlukninger er lykkedes foreningen at fortsætte hvervningen af nye medlemmer. Samme positive tendens viser sig mod vest, hvor Elev-Nye Idrætsforening har mere end fordoblet sit medlemstal siden 2019.

Hvordan har det ladet sig gøre? Hvordan har de sidste to år været for de lokale idrætsforeninger – store som små? Og inden for hvilke sportsgrene har man særligt kunne mærke pandemien? Det har jeg søgt svar på.

Fra noget man kan se på, til noget man kan høre. Trafikstøjen fra Aarhus Kommunes veje skal nemlig beregnes og kortlægges som et led i en større støjhandlingsplan. Den skal være færdig i 2024, og formålet er, at give byrådspolitikerne nogle anbefalinger til, hvor man bør sætte ind for at mindske støjen og hvordan.

Mange af vejene i Lystrup og omegn kommer til at indgå i kortlægningen, og måske bor du selv ud til en stor kommunal vej, hvor trafikken støjer? I så fald vil jeg meget gerne høre fra dig på membr@lystrupliv.dk.

Fra landjorden skal vi op i et lidt højere luftlag. Vores fotografer hos Jysk Fynske Medier har nemlig haft droner i luften for at tage nogle flotte billeder af Lystrup og omegn fra oven. Så hvis du nogensinde har undret dig over, hvordan din by mon ser ud oppefra, kan du scrolle igennem galleriet nedenfor og få svar.

Nu til historierne.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Der er mange forskellige sports- og fritidsaktiviteter i postnummer 8520. Lige fra svømning og fodbold til spejder og lerdueskydning. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Nye tal fra DGI viser medlemstilgang i Lystrup Idrætsforening og Elev-Nye IF

Det går godt med medlemstilslutningen til Lystrup Idrætsforening og Elev-Nye IF. Det slår nye tal fra DGI fast. Til trods for nedlukninger og restriktioner er det de seneste år lykkedes begge foreninger at hverve nye medlemmer.

Lystrup Idrætsforening består af 13 forskellige afdelinger, og i gymnastikafdelingen er medlemstallet ikke på samme niveau som før pandemien. Alligevel er bestyrelsesformand Helle Klüver optimistisk om fremtiden.

Hos Lystrup IF Fodbold har de derimod lige så mange medlemmer som før pandemien. Ifølge formand Susanne Pedersen har de været heldige sammenlignet med andre idrætsgrene.

Medlemstallet i Elev-Nye IF har også taget et nøk opad. Bestyrelsesformand Mads Hulgaard håber, at foreningen fortsætter med at vokse sig større. På nuværende tidspunkt er de i gang med at opsætte en discgolfbane i Elev.

Både Lystrup Idrætsforening og Elev-Nye IF har de seneste år oplevet medlemstilgang på trods af coronapandemien. Det viser nye tal fra DGI. Men måneder med restriktioner og nedlukninger har sat spor hos nogle idrætsafdelinger og mindre foreninger.

Hvis man ikke kan spille indendørs, må man gøre det udendørs. Hvis man ikke må være 14 spillere på holdet, må man være 10 i stedet. Og hvis man ikke kan mødes og dyrke yoga, må man gøre det virtuelt hjemme fra stuen.

Der er ingen tvivl om, at de lokale idrætsforeninger har skulle tænke kreativt de seneste to år. For med nedlukninger, restriktioner og forsamlingsforbud har vilkårene for et sprudlende foreningsliv været dårlige.

Det er superfedt, at det er lykkedes, og at de aktiviteter, vi har været nødt til at lukke ned i forbindelse med coronapandemien, har haft nogle meget trofaste deltagere.

Mads Hulgaard, bestyrelsesformand i Elev-Nye IF

Ikke desto mindre viser nye tal fra DGI, at Elev-Nye IF og Lystrup Idrætsforening har oplevet medlemstilgang de seneste to år. I Lystrup Idrætsforening kan det ifølge Chris Stevens, som er medlem af den daglige ledelse, i høj grad tilskrives de frivillige.

- Jeg er megastolt af alle de frivillige. De gør en kæmpe indsats, og selvom der var lukket ned, stoppede indsatsen ikke. De drev foreningen videre, siger han.

Og noget kunne tyde på, at det har været med til at fastholde medlemmerne. I 2019 havde Lystrup Idrætsforening 7.671 medlemmer, og i 2021 lå det tal på 8.138. Foreningen er en slags paraplyorganisation for 13 forskellige idrætsafdelinger, og det er forskelligt, hvor meget de enkelte afdelinger har mærket til coronapandemien.

Kvalitet frem for kvantitet

Ifølge DGI har særligt medlemstallene for gymnastik og fitness på landsplan taget et dyk fra 2020 til 2021.

Hos Lystrup IF Gymnastik & Fitness har de også oplevet tilbagegang i antallet af medlemmer. Alligevel er bestyrelsesformand Helle Klüver fortrøstningsfuld.

- Det ser rigtig fornuftigt ud. Vi har manglet frivillige ligesom mange andre, og der har været færre på hvert hold end tidligere. Men vi har allerede nu fået en del henvendelser fra folk, der gerne vil starte til gymnastik, så det går i den rigtige retning. Jeg er ikke så bekymret for næste sæson, siger hun.

Foreningen, som har omkring 800 medlemmer, er ikke tilbage på samme medlemstal som før coronapandemien, men alligevel er der ventelister til nogle af de 45 hold. Folkene bag har nemlig fundet ud af, at det giver en bedre kvalitet at være færre på hvert hold.

- Det har den negative konsekvens, at vi får ventelister i stedet for. Så skal vi finde flere frivillige, og det kunne vi nok godt, men vi har ikke haltider til det, forklarer Helle Klüver og understreger, at hun glæder sig til, at udvidelsen af Lystrup Idrætscenter står klar.

At det under pandemien ikke var muligt at lave opvisninger, har også betydet noget for gymnastikken generelt, siger hun:

- Det svarer til at sige til fodboldspillere, at de skal træne i to år uden at spille kampe. Det betyder meget at komme ud og vise, hvad man har lært.

Kommer langvejsfra

At Lystrup Idrætsforening, i en by med omkring 11.000 indbyggere, har over 8.000 medlemmer, skyldes ifølge Chris Stevens, at foreningen også tiltrækker medlemmer fra andre steder end Lystrup.

- Det skal vi ikke forklejne. Vi har nogle tilbud, som gør, at folk gerne vil køre hertil. Blandt andet tilbyder vi nogle idrætsformer, som man ellers skal køre langt for at dyrke, siger han.

Han vurderer, at 70-80 procent af eleverne på Lystrup og Elsted Skole er medlem af en af de mange idrætsafdelinger og understreger desuden, at antallet af skolebørn også har stor betydning for udviklingen i foreningens medlemstal.

På kortet herunder kan du scrolle ind og se, hvilke idrætsforeninger der findes i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Kortet er baseret på DGI's oversigt og Aarhus Kommunes foreningsportal. Hvis du klikker på markeringerne, kan du ved nogle af foreningerne se medlemsudviklingen fra 2019 til 2021.

Hos fodboldafdelingen i Lystrup Idrætsforening er medlemstallet nogenlunde det samme som før, coronapandemien brød ud.

- Vi har været heldige, og fodbold har generelt været heldig som sport. Vores lavsæson ligger i de perioder, hvor der for alvor har været lukket ned, og vores vintersæson med kunstgræs og indendørsfodbold var ved at gå på hæld, da den første nedlukning kom, siger Susanne Pedersen, bestyrelsesformand i Lystrup IF Fodbold.

Ifølge DGI har fodbolden da også haft vind i sejlene det seneste år. I Lystrup har fodboldafdelingen lidt over 600 medlemmer.

Susanne Pedersen vurderer, at klubben reelt kun var ramt af nedlukningen i halvanden måned, og at både sommertræning og fodboldskole har medvirket til at fastholde medlemmerne:

- Den fleksibilitet og det initiativ, som forældre og frivillige viste, er en af årsagerne til, at vi kunne åbne op, lige så snart vi fik lov.

En rullende snebold i Elev og Nye

Også vest for Lystrup i Elev-Nye IF har medlemstallet været opadgående de seneste to år. Faktisk har foreningen mere end fordoblet sit medlemstal siden 2019. Dengang var 92 personer meldt ind i foreningen, og i dag ligger det tal på 190.

- Det er superfedt, at det er lykkedes, og at de aktiviteter, vi har været nødt til at lukke ned i forbindelse med coronapandemien, har haft nogle meget trofaste deltagere. Vi har ikke set en medlemsflugt, og vi har også haft meget stor opbakning til de nye aktiviteter, vi har sat i gang, fordi man ikke kunne mødes i de normale forummer, siger Mads Hulgaard, bestyrelsesformand i Elev-Nye IF.

Den store mængde kommunikation, som var nødvendig under pandemien, har også været med til at engagere og fastholde folk, vurderer han.

Ifølge Mads Hulgaard har foreningen, ligesom så mange andre, oplevet en stagnering i antallet af medlemmer til indendørsidrætten. Derfor er der blevet sat nye projekter i søen, hvor idrætten primært foregår udendørs, for eksempel ”Kråsfit” – udendørs crossfit – og yoga.

- Vi er heldigvis et område i udvikling, og derfor har vi en intention om, at vi skal have stablet nye hold på benene løbende. Vi er i gang med at stille op til discgolf, fordi vi kan mærke en spirende interesse for det. Generelt har jeg en forventning om, at vi er en slags snebold, som bliver ved med at rulle, siger Mads Hulgaard.

Sønderskovvej er en af de mest befærdede veje i Lystrup. I 2020 kørte der i gennemsnit 11.600 biler per døgn på vejen. Arkivfoto: Jens Thaysen

Trafikstøjen fra kommunens veje skal kortlægges

Trafikstøjen fra alle de veje i Aarhus Kommune, hvor der kører mere end 500 biler i døgnet, skal beregnes og kortlægges. Herunder også vejene i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Det skal munde ud i en større støjhandlingsplan, som skal vedtages endeligt i 2024.

I Lystrup er særligt Sønderskovvej befærdet, og ifølge kommunens trafiktal kørte der i gennemsnit 11.600 biler per døgn på vejen i 2020. Trafikken og trængslen er stigende i hele kommunen, og det er stadig uvist, om den endelig handlingsplan vil føre støjdæmpende tiltag med sig.

Ifølge civilingeniør i Teknik & Miljø Birte Nielsen er det en politisk prioritering, men der findes flere greb, som for eksempel støjdæmpende belægning, støjskærme og hastighedssænkninger, man kan tage i brug for at mindske støjen fra vejene.

Trafikstøjen fra vejene i Aarhus Kommune skal kortlægges for at få overblik over, hvor der kan sættes ind for at mindske støjgenerne. I Lystrup er særligt Sønderskovvej befærdet, men trafikken og trængslen stiger i hele kommunen.

Der er stor forskel på, hvor meget man lægger mærke til støj i det daglige. Nogle kan have svært ved at abstrahere fra de mindste lyde, mens andre nyder lidt baggrundsstøj. Og også når det kommer til trafikstøj er det individuelt, hvor meget man bliver generet.

I Lystrup, Elev og Nye er der flere store veje, hvor der dagligt kører både persontrafik og tung erhvervstrafik. Særligt på vejene til og fra Nye kører der i disse år store maskiner og lastbiler i takt med byggeriet.

I Aarhus Kommune bruger vi støjgunstig belægning per automatik, når vi drifter vores vejnet. Det får vi ofte positive tilbagemeldinger på fra borgerne. Det tager lige toppen af støjen, men det holder ikke evigt.

Birte Nielsen, civilingeniør i Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

Nu skal Aarhus Kommune i gang med at kortlægge støjen fra alle kommunens veje, hvor der kører mere end 500 biler i døgnet. Kortlægningen skal munde ud i en støjhandlingsplan, som skal være endeligt udarbejdet i 2024.

- Det er det redskab, som byrådet har til at iværksætte eventuelle tiltag mod støj. Kommunen står for at udarbejde støjhandlingsplanen, siger Birte Nielsen, civilingeniør i Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.

Støjen fra vejene bliver ikke målt men beregnet ud fra en bestemt skandinavisk model, som tager højde for blandt andet vejrforhold.

- Først laver Miljøstyrelsen en EU-kortlægning på vegne af kommunerne. Derefter laver vi en kortlægning, som er mere præcis, hvor vi bruger modellen Nord2000. Der bliver beregnet et vægtet gennemsnit af støjniveauet, og modellen tager blandt andet højde for, at man som borger føler sig mere generet af støj om aftenen og natten, forklarer Birte Nielsen.

En politisk prioritering

Ifølge WHO kan trafikstøj blandt andet medføre stress og hjertekarsygdomme. Forskningsresultater fra Syddansk Universitet viser desuden, at risikoen for at udvikle Alzheimers og demens er forhøjet, hvis man over en årrække udsættes for trafikstøj over 55 dB.

Miljøstyrelsens officielle grænseværdi for trafikstøj i boligområder ligger på 58 dB, mens WHO’s grænse ligger på 55 dB.

Ifølge Aarhus Kommunes trafiktal kørte der i 2020 11.600 biler på Sønderskovvej nord for Djurslandmotorvejen. I 2021 kørte der i gennemsnit 3.400 biler på Lystrupvej syd for Lystrup Centervej, ligesom der samme år blev målt 2.599 biler på Lille Elstedvej.

Andre steder i kommunen kører der langt flere biler end i og omkring Lystrup, og beboerne langs de store indfaldsveje som Grenåvej, Ringgaden og Randersvej er særligt udsat for trafikstøj.

Så mange biler kører der på vejene

Gennemsnitlig døgntrafik på:

  • Sønderskovvej nord for Djurslandmotorvejen år 2020: 11.600 biler
  • Lystrupvej nord for Djurslandmotorvejen år 2018: 5.400 biler
  • Lystrupvej syd for Lystrup Centervej år 2021: 3.400 biler
  • Høvej nord for Elstedvej år 2016: 1.900 biler
  • Koldkilde år 2017: 1.300 biler
  • Elevvej nord for Larsmindevej år 2020: 1.000 biler 

Kilde: Aarhus Kommunes trafiktal

Om kommunens kortlægning af støjen fra de kommunale veje kommer til at føre støjdæmpende tiltag med sig, kan Birte Nielsen endnu ikke sige:

- Det er for tidligt at sige. Det kræver også, at byrådet afsætter midler til det. Lige nu koncentrerer vi os om at lave kortlægningen.

Den normale procedure er ifølge hende, at forvaltningen kommer med en række anbefalinger, som politikerne derefter beslutter, om de vil følge.

Hvilke greb er der?

Som LystrupLIV tidligere har skrevet om, er trafikpresset i hele Aarhus Kommune stigende, og flere borgere er bekymrede for, om vejene i og omkring Lystrup kan følge med behovet – særligt i takt med udbygningen af Nye.

Dengang sagde specialkonsulent i Aarhus Kommune Simon Wind følgende til LystrupLIV:

- Selvfølgelig læner vi os ikke tilbage og tænker, at trafikken bare må gå amok, men helt overordnet får vi, med den udbygning vi laver, en fremtid, hvor der vil blive mere trafik og mere trængsel.

Ifølge Birte Nielsen er dækstøj den primære kilde til trafikstøj, når hastigheden når over 40 kilometer i timen. Vælger politikerne at afsætte midler til det, er der flere ting, man kan gøre for at mindske trafikstøjen.

Man kan blandt andet opsætte støjskærme eller nedsætte hastighedsgrænserne, ligesom men blandt andet ser på belægningen på vejene:

- I Aarhus Kommune bruger vi støjgunstig belægning per automatik, når vi drifter vores vejnet. Det får vi ofte positive tilbagemeldinger på fra borgerne. Det tager lige toppen af støjen, men det holder ikke evigt.

Støjhandlingsplanen kommer til at bygge på en støjkortlægning af samtlige boliger og vejstrækninger med mere end 500 køretøjer per døgn. Kortlægningen gennemføres i løbet af dette og næste år, og Vejdirektoratet skal desuden kortlægge trafikstøjen fra motorvejene i år, herunder også Djurslandmotorvejen.

Bor du ved en befærdet vej i Lystrup, Elsted, Elev eller Nye? Og oplever du markant trafikstøj på bestemte tidspunkter af døgnet? Så send mig endelig en mail på membr@lystrupliv.dk.

Se de flotte dronefotos fra Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Fotos: Jens Thaysen

Kan du genkende din by? Se de flotte billeder af Lystrup og omegn fra luften

Der er masser af skønne og flotte områder i Lystrup, Elsted, Elev og Nye, og mange af dem har du sikkert set og besøgt. Men har du egentligt tænkt over, hvordan Lystrup og omegn ser ud fra luften?

Vores fotografer i Jysk Fynske Medier har været ude at flyve med dronen, og i artiklen kan du se et udpluk af de flotteste luftfotos.

Har du nogensinde set Lystrup og omegn fra luften? LystrupLIV har samlet de bedste dronebilleder fra området, og i dette galleri får du et udpluk af dem.

Du har sikkert lagt mærke til, at Lystrup Kirke har et anderledes udtryk end mange andre danske kirker. Landsbystemningen i Elsted har du nok også bidt mærke i, når du har gået tur i området, og den moderne arkitektur i Nye er sikkert heller ikke gået din næse forbi.

Men har du nogensinde tænkt over, hvordan Lystrup og omegn ser ud fra oven?

LystrupLIV er en del af Jysk Fynske Medier, og vores fotografer har været i luften for at dokumentere, hvordan postnummer 8520 ser ud fra luften.

I dette galleri får du et udpluk af de bedste billeder.

LYSTRUP

Hovmarksparken mellem Hovmarken og Indelukket. Foto: Jens Thaysen
Det nordøstlige Lystrup set fra Sønderskovvej og Elstedhøj. Foto: Jens Thaysen
Lystruplund. Foto: Jens Thaysen
Sønderskovvej og letbaneoverskæringen. Foto: Jens Thaysen
Den sydlige del af Lystrup set fra Sønderskovvej mod vest. Foto: Jens Thaysen
Lystrup Skole. Foto: Jens Thaysen
Lystrup Kirke. Foto: Jens Thaysen
Lystrup Sønderskov. Foto: Silas Bang
Krydset mellem Lystrupvej, Lystrup Centervej og Bystævnet. Foto: Jens Thaysen
Industrikvarteret ved Lægårdsvej - parallelt med Djurslandmotorvejen. Foto: Jens Thaysen
Egå Engsø og fordelerringen ved Djurslandmotorvejen. Foto: Jens Thaysen

ELSTED

Elsted. Foto: Jens Thaysen
Elsted set fra nord mod syd med Egå Engsø i baggrunden. Foto: Jens Thaysen
Elsted kirkegård. Foto: Jens Thaysen

ELEV OG NYE

Sneglehusene i Nye. Foto: Jens Thaysen
Letbanestationen ved Nye med Elev i baggrunden. Foto: Jens Thaysen
Nye og dele af Elev. Foto: Silas Bang