Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I juni sidste år døde en kvinde fra Lystrup af sine kvæstelser, og hendes samlever blev anholdt mistænkt for vold med døden til følge. Mandag faldt dommen i Retten i Aarhus. Arkivfoto: Kim Haugaard/Jysk Fynske Medier

Mor til afdød kvinde tilfreds med dom efter "ulidelig" ventetid

I dag modtager du en særudgave af nyhedsbrevet fra LystrupLIV, hvor du kun får præsenteret en enkelt historie. Og det gør du af en sørgelig årsag.

Mandag i denne uge faldt der dom i en sag fra Lystrup, hvor den 62-årige Hanne Andersen i sommeren sidste år mistede livet, efter at hendes samlever Søren Andersen havde udsat hende for livstruende vold.

Retssagen har været i gang siden midten af marts, og mandag var jeg til stede i retten, da dommen blev afsagt. Det samme var familie og venner til både den tiltalte og den afdøde, og reaktionerne var blandede, da et enigt nævningeting bakkede op om anklagerens indstilling.

Ifølge anklageren kunne der på baggrund af vidneforklaringerne og de retsmedicinske undersøgelser ikke herske tvivl om, at kvindens samlever havde udsat hende for vold af særlig hensynsløs grad, mens hun var i en værgeløs position.

Det er omkring 10 måneder siden, at kvinden døde af sine kvæstelser, og for hendes mor Herdis Andersen har ventetiden til den endelig dom været lang. Faktisk har den stået i vejen for hendes sorgbearbejdelse, forklarede hun, da jeg talte med hende efter dommen.

Hendes datter var et kendt ansigt i lokalsamfundet, fordi hun har arbejdet som pædagog, og Herdis Andersen sætter pris på de mange henvendelser, hun har fået fra folk, som har haft med datteren at gøre både professionelt og personligt.

Hun mindes sin datter som en kærlig og omsorgsfuld person, der var god til at hjælpe andre, men havde svært ved at hjælpe sig selv.

Det var alt fra mig. Pas godt på hinanden.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
I sommeren sidste år døde en 62-årig kvinde fra Lystrup af sine kvæstelser, efter at hendes samlever havde udsat hende for livstruende vold. Mandag blev han idømt syv års ubetinget fængsel. Arkivfoto: Axel Schütt

62-årig kvinde fra Lystrup døde af kvæstelser fra partnervold: - Desværre fik hun ikke kærlighed nok selv, men hun var sådan et kærligt og opmærksomt menneske

En 62-årig kvinde fra Lystrup mistede i juni sidste år livet, efter at hendes samlever Søren Andersen havde udsat hende for livstruende vold. Det slog retten i Aarhus fast mandag i denne uge, da han blev idømt syv års ubetinget fængsel.

Det var et enigt nævningeting, der bakkede op om anklagerens indstilling, og den tiltalte mistede desuden retten til arv og forsikring efter kvinden, ligesom han skal betale et større erstatningsbeløb til den efterladte familie.

Parret havde et alkoholmisbrug, og vidneforklaringer og retsmedicinske undersøgelser slog fast, at han havde udnyttet hendes værgeløshed, da hun ikke kunne rejse sig fra sofaen den sidste uge inden sin død.

Moderen til den 62-årige kvinde, Herdis Andersen, var tilfreds med dommen, men understregede over for LystrupLIV, at ventetiden til retssagen har stået i vejen for hendes sorgbearbejdelse. Hun glæder sig over, at hendes datter bliver mindet i lokalsamfundet som en dygtig pædagog og omsorgsfuld person.

En 62-årig kvinde fra Lystrup afgik i juni sidste år ved døden, efter at hendes samlever havde udsat hende for livstruende vold. Mandag blev han idømt syv års ubetinget fængsel. Herdis Andersen, mor til kvinden, er tilfreds med dommen, men kalder ventetiden for ”ulidelig”.

Den 9. juni sidste år blev den 62-årige Hanne Andersen fra Lystrup indlagt på hospitalet i kritisk tilstand med livstruende skader. Det var hendes samlever Søren Andersen, der havde ringet 112.

På baggrund af skaderne kontaktede hospitalet politiet, og kort tid efter blev han anholdt mistænkt for vold. Dagen efter afgik kvinden ved døden af sine kvæstelser.

Samleveren er sidenhen blevet tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge – under særdeles skærpende omstændigheder. Straframmen er op til 10 års fængsel, og mandag i denne uge faldt der dom.

Det betyder meget, at jeg ved, hvor mange der har holdt af hende, og hvor meget hun har betydet for andre. Hun var jo pædagog, og hun kunne spotte børn, som blev mobbet eller havde det svært derhjemme, lige med det samme. Det er godt, at hun bliver husket for det.

Herdis Andersen

Et enigt nævningeting idømte ham syv års ubetinget fængsel. Han mistede desuden retten til arv og forsikring efter kvinden, og så skal han betale et større beløb i erstatning til den efterladte familie.

Han ankede med det samme dommen til landsretten.

Skader på egen krop

Siden retssagen begyndte i midten af marts, har den nu 62-årige Søren Andersen nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han om morgenen den 9. juni 2021 fandt kvinden ukontaktbar og blødende ud af munden på sofaen i parrets rækkehus i Lystrup. Herefter ringede han 112.

Ligeledes har han understreget, at han ikke ved, hvordan hun pådrog sig de mange skader, som altså endte med at tage livet af hende. Han har desuden forklaret, at han kun har haft verbale skænderier med hende, og at de ikke var oppe at skændtes om aftenen den 8. juni 2021.

Parret havde et alkoholmisbrug, og mandens hjemmeboende søn og et andet vidne har i retten forklaret, at de om aftenen den 8. juni hørte, at parret skændtes, og at hun sagde ”forsvarsord”.

Efter anholdelsen blev Søren Andersen undersøgt på retsmedicinsk institut, og undersøgelsen viste, at han selv havde flere skader på kroppen i form af blå mærker, hudafskrabninger og blodlignende tilsmudsninger under neglene. Hvordan han fik de skader, har han ikke kunnet redegøre for.

Hensynsløs udnyttelse

De retsmedicinske undersøgelser viste, at kvinden havde 40 læsioner på kroppen, og retsmedicineren vurderede, at 22 af dem var friske og stammede fra ukarakteristiske stumpe traumer. Otte af læsionerne var i ansigtet.

Ifølge en vidneforklaring rejste kvinden sig ikke fra sofaen den sidste uge inden sin død, både grundet sit alkoholmisbrug, og fordi hun ikke kunne gå.

Retten fandt det bevist, at hun havde fået de friske læsioner, mens hun lå værgeløs i sofaen, og anklageren mente derfor, at tiltalte havde handlet særligt hensynsløst og havde udnyttet, at kvinden var værgeløs og ikke kunne forsvare sig.

Anklageren nedlagde påstand om syv års ubetinget fængsel og fratagelse af retten til arv og forsikring – en indstilling som et enigt nævningeting altså valgte at følge. Forsvareren ønskede fem års fængsel.

Foruden dommen om vold med døden til følge blev han også dømt skyldig i at have udsat kvinden for vold i månederne op til den 9. juni.

En lang og hård proces

Til stede i retten mandag eftermiddag var både Søren Andersens og Hanne Andersens familie og venner. Mens hans pårørende var utilfredse med dommen, udtrykte Herdis Andersen, mor til den afdøde kvinde, tilfredshed med det punktum, der nu er sat ved sagen.

- Jeg kan kun være tilfreds, for jeg kan forstå, at det var et maksimum af, hvad man kan få. Jeg havde været meget skuffet, hvis han var sluppet billigere, sagde hun til LystrupLIV.

Selvom det har været ubehageligt at sidde over for sin datters voldsmand, har hun ikke været i tvivl om, at hun skulle være til stede i retten. Ikke mindst for sin datters skyld.

- Der er jo ikke andet her, jeg kan gøre for hende, sagde Herdis Andersen.

Det er knap 10 måneder siden, at Herdis Andersens datter døde af sine kvæstelser, og ventetiden til den endelige dom har ifølge hende været meget lang. Faktisk har hele forløbet påvirket hendes sorgbearbejdelse:

- Det har været ulidelig lang tid. Men jeg kan forstå, at sådan er det. Man kan ikke rigtig få sin sorg bearbejdet, det forstyrrer for meget. Jeg mistede min søn til en blodprop, så jeg har været igennem sorg, og jeg ved, hvordan det er at miste et barn. Men det her har forstyrret min sorgproces, føler jeg. Jeg har skullet bruge kræfterne på noget, der ikke gav mening.

En værdsat pædagog

Den 62-årige kvinde arbejdede i mange år som pædagog i Lystrup – noget som mange i lokalområdet husker hende for. Herdis Andersen har fået mange henvendelser fra folk, som har haft med hendes datter at gøre, og det har hjulpet i en svær tid.

- Det betyder meget, at jeg ved, hvor mange der har holdt af hende, og hvor meget hun har betydet for andre. Hun var jo pædagog, og hun kunne spotte børn, som blev mobbet eller havde det svært derhjemme, lige med det samme. Det er godt, at hun bliver husket for det, sagde hun.

Ifølge Herdis Andersen havde datteren en speciel evne til at hjælpe andre. Desværre havde hun svært ved at hjælpe sig selv – særligt i forhold til sit alkoholmisbrug:

- Hun kunne styre det, hvis hun vidste, at nogen holdt af hende, at hun fik ømhed og kærlighed, og det var sådan set det, hun ledte efter ved mænd hele livet.

Hun forklarede samtidig, at hendes datter i løbet af sit sidste leveår forsøgte at forlade sin samlever uden held. Det var ifølge Herdis Andersen problemerne i hjemmet, der gjorde, at hun til sidst ”gav op”.

- Desværre fik hun ikke kærlighed nok selv, men hun var sådan et kærligt og opmærksomt menneske, sagde hun.