Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

En ny skolevejsanalyse skal pege på udfordringer og løsninger på usikre skoleveje. Aarhus Kommune har allerede været på besøg ved Elsted Skole, hvor der ofte udspiller sig hektiske scener. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Det skal være sikkert og trygt at komme til og fra skole

Nu har jeg ikke selv børn, men jeg kan forestille mig, at man som forælder har ret svedige håndflader, første gang man sender sit barn i skole på cyklen.

Lystrup og Elsted har et godt stisystem, hvor cyklisterne langt de fleste steder har deres egne baner og ikke skal krydse store, trafikerede veje. Alligevel er vejene og parkeringspladserne ved skolerne hårdt belastet i korte perioder hver morgen, fordi mange elever bliver kørt til skole.

Ved Elsted Skole skaber de mange bilister køer og hektiske situationer, som kan opleves som utrygge, og ifølge formanden for skolebestyrelsen er det nødvendigt, at flere elever hopper på cyklen.

Aarhus Kommune har netop igangsat en større skolevejsanalyse, som skal forbedre sikkerheden for eleverne, og kommunen har allerede været på besøg ved Elsted Skole for at se, hvordan trafikken udspiller sig. Men om der skal laves fysiske ændringer på vejene og stierne, vides endnu ikke.

Ligesom det er bedre for miljøet at tage cyklen i stedet for bilen, er det også bedre at købe brugt tøj i stedet for nyt, og det er der nu i endnu højere grad mulighed for i Lystrup – i hvert fald hvis man vil købe kvindetøj.

Helene Bidstrup har åbnet secondhand-forretningen 2ndDeluxe på Bremårevej, og selv om det er brugt tøj, bliver der stillet krav til både stand, kvalitet og mærker. Hvis du ikke vil købe, men derimod sælge, kan du også kigge forbi. Du kan nemlig leje en reol i forretningen, hvor dit tøj kan hænge.

Vi bliver lidt i miljøets tegn, for i onsdags, da vintervejret for en kort stund vendte tilbage, var en gruppe børnehavebørn fra institutionen Blomsterhaven på tur i Lystrup for at samle affald.

Det er anden gang, børnehaven samler ind i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, og håbet er, at børnene på den måde bliver bevidste om, at affald ikke hører til i naturen.

Og skal vi så ikke aftale, at vintervejret i denne uge var en engangsforestilling, og at snevejret først vender tilbage til december? Det stemmer jeg for.

God søndag!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
På parkeringspladsen foran Elsted Skole er der blevet etableret en "kys og kør-zone", hvor forældrene kan holde ind og aflevere deres børn uden at parkere. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Trafikalt kaos præger morgentrafikken ved Elsted Skole – nu skal problemerne kortlægges

Mange elever bliver kørt i bil til skole, og om morgenen opstår der trængsel på parkeringspladsen og lange køer på vejene til og fra skolen. Det er ifølge Niklas Lind, som er skolebestyrelsesformand, realiteten ved Elsted Skole.

Som et led i at forbedre sikkerheden for kommunens skoleelever har Aarhus Kommune påbegyndt en større skolevejsanalyse, og ved det seneste budgetforlig fremskyndede forligspartierne processen for at få iværksat tiltag, som skal forbedre sikkerheden. Der er afsat 77 millioner kroner til projektet.

Om der skal laves fysiske ændringer på vejene og stierne omkring Elsted Skole, vides endnu ikke, men spørger man Niklas Lind, kunne stien langs skolen gøres bredere og mere tilgængelig, så flere elever får lyst til at cykle, og forældrene føler sig trygge ved det.

Ifølge Martin Svendsen, som er civilingeniør i kommunen, er der trængselsudfordringer ved næsten alle skoler i kommunen – også ved Lystrup Skole. Det forventes, at de første tiltag kan implementeres på de århusianske skoler om cirka halvandet år.

Trafikken ved Elsted Skole er hektisk om morgenen, hvor alt for mange elever bliver kørt til skole. Aarhus Kommune har igangsat en skolevejsanalyse, som skal forbedre sikkerheden for eleverne i kommunen. Formanden for skolebestyrelsen på Elsted Skole håber blandt andet, at cykelforholdene bliver forbedret.

Lange køer af biler, trafikalt kaos på parkeringspladsen og trængsel på stierne. Det er realiteten ved Elsted Skole i de korte perioder om morgenen, hvor eleverne og lærerne møder ind.

Konsekvensen er utrygge situationer, og at både lærere og elever kan have svært ved at nå frem, inden klokken ringer ind til første time, fortæller formand for skolebestyrelsen Niklas Lind.

- Der opstår trafikpropper, blandt andet fordi mange afleverer deres børn i bil. Nogle har gode grunde til det, mens andre måske kunne overveje at springe på cyklen. Skolepatruljen har indimellem oplevet nogle mindre rare situationer, hvor folk glemmer at orientere sig, så det kan opleves som utrygt, når der er pres på vejsystemet, siger han.

Og nu er der måske snart hjælp at hente. Aarhus Kommune har nemlig igangsat en større skolevejsanalyse, som skal kortlægge de trafikale udfordringer ved skolerne i kommunen og pege på mulige løsninger, som kan forbedre sikkerheden for skoleeleverne.

Det er et problem gang på gang, så Elsted Skole er ikke en enlig svale. Ved Lystrup Skole har de for eksempel virkelig gode stisystemer til selvtransportering, og alligevel har de problemer ved parkeringspladsen, fordi der stadigvæk er rigtig mange, der afleverer deres børn i bil.

Martin Svendsen, civilingeniør i Aarhus Kommune

I samarbejde med Elsted Skole og fællesrådet har kommunen været på besøg hos skolen for blandt andet at se, hvordan trafikken udspiller sig om morgenen.

- Ud fra hvad skolen har sagt, og hvad vi har observeret, skal vi vurdere, hvad vi kan gøre for at løse problemerne. Kan vi for eksempel afhjælpe problematikken via kampagner, eller skal der laves fysiske tiltag, siger Martin Svendsen, civilingeniør i Aarhus Kommune.

Et problem gang på gang

Den seneste skolevejsanalyse i Aarhus Kommune blev foretaget i 2016-2017, og i budgetforliget sidste efterår blev forligspartierne enige om at fremskynde indsatserne i en 10-årig investeringsplan, hvor der skal skabes bedre vilkår for sikker transport til skolerne.

Kommer man kørende på Lystrupvej (den gule streg), og skal man ned til Elsted Skole, skal man dreje ad højre på Elsted Skolevej (den orange streg) og hurtigt til højre igen ad stikvejen (den lilla streg). Kort: Google My Maps

Der er afsat i alt 77 millioner kroner til tiltagene på tværs af kommunen, hvoraf syv millioner er brugt til et projekt fra den forrige skolevejsanalyse. Ifølge Martin Svendsen er der trængselsudfordringer ved stort set alle skolerne om morgenen.

- Det er et problem gang på gang, så Elsted Skole er ikke en enlig svale. Ved Lystrup Skole har de for eksempel virkelig gode stisystemer til selvtransportering, og alligevel har de problemer ved parkeringspladsen, fordi der stadigvæk er rigtig mange, der afleverer deres børn i bil, siger han.

Ifølge Niklas Lind er mængden af biler og den trængsel, det medfører, en af to overordnede trafikale udfordringer ved Elsted Skole. Han mener samtidig, at cykel- og gangstien langs skolen bør udvides eller optimeres.

- Stien er meget smal, og når børnene har parkeret deres cykler i cykelskuret, går mange af dem tilbage ad stien for at komme ind til skolen. Det giver nogle problemer, når der både er cyklister og elever, som har afleveret cyklen, siger han.

Han foreslår også, at belysningen på stien og i tunnelen under Sønderskovvej bliver optimeret.

10 minutter hver morgen

Elsted Skole ligger for enden af en lille stikvej, og bilkøerne fra skolens parkeringsplads bliver ofte så lange, at de strækker sig helt ud til Elsted Skolevej og Lystrupvej, hvor skolepatruljerne holder til.

For at forbedre flowet i trafikken blev der ved den seneste skolevejsanalyse lavet en ”kys og kør-zone” på parkeringspladsen, hvor forældrene kan holde ind og aflevere deres børn uden at skulle parkere. Samtidig blev der lavet en alternativ afleveringsplads på Elsted Skolevej, så det ikke er nødvendigt for alle bilisterne at køre ind til skolen. De løsninger har haft blandet virkning.

- Det hjalp i en periode, men mængden af biler er fortsat voldsom høj, siger Niklas Lind.

Særligt i krydset mellem Lystrupvej og Lille Elstedvej opstår der tæt trafik og kø om morgenen. For at komme ned til skolen skal man først dreje ind ad Lille Elstedvej og så til højre igen lige efter. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Også Martin Svendsen mener, at de løsninger kan optimeres. En mulig løsning kan være tydeligere information omkring afsætningspladsen på Elsted Skolevej. Om der skal laves fysiske ændringer på vej- og stinettet, skal kommunen undersøge, og så skal de mulige løsninger for kommunens skoler samles i et katalog, som skal indstilles til politikerne.

- Vi har nogle anbefalede skoleruter for eleverne, og det er dem, vi har fokus på i projekterne. Man skal også huske på, at de mange biler kun er et problem i 10 minutter hver morgen, ellers fungerer det glimrende derude, siger Martin Svendsen og understreger, at det overordnede formål er at gøre det sikrere og mere trygt at færdes på cykel og gåben.

Ikke mere kapacitet

På Elsted Skole og hos skolebestyrelsen er fokus på at opfordre forældrene til at lade bilen stå. Ikke mindst fordi det er svært at udvide parkeringsområdet og vejene og skabe mere kapacitet.

- Det er et spørgsmål om, at lagkagen ikke kan blive større. Det er svært at se, hvordan vi kan udvide området, når beboerhuset og husene i området ligger, som de gør. Vi er i tæt dialog med skolens ledelse, som også har opfordret forældrene til at lade deres børn cykle i skole, fortæller Niklas Lind.

Han håber også, at kommunen sætter ind for at sikre endnu bedre cykelmuligheder:

- De lavthængende frugter er at se på belysningen på stien, beskæring af krattet for at skabe mere plads, og at sørge for at stien også er rar at køre på om vinteren.

Aarhus Kommune planlægger at besøge alle folkeskolerne i løbet af dette år, og Martin Svendsen forventer, at implementeringen af de første løsninger finder sted i 2023.

- Vi skal have skitseret og regnet på en masse løsningsforslag, og så skal vi prioritere dem og lave en indstilling til byrådet. Fra politisk side er der stort fokus på de her skolevejsanalyser, og vi fik penge til nærmest samtlige projekter ved den forrige skolevejsanalyse.

Helene Bidstrup har altid interesseret sig for modebranchen og tøj. For cirka et halv år siden tog hun springet og lagde sin karriere om. Nu har hun åbnet secondhand-forretningen 2ndDeluxe i Lystrup. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ny luksus secondhand-butik i Lystrup til kvinder: - Det er moderigtige mærker, som folk kender, og tøjet skal være i god stand

Lystrup har fået en ny secondhand-butik for kvinder, hvor der bliver solgt moderigtigt tøj i god stand. Det er i hvert fald tanken bag 2ndDeluxe på Bremårevej, fortæller indehaver Helene Bidstrup.

Hun har valgt at skifte karrieren som regnskabsmedarbejder og kundekoordinator ud med livet som selvstændig butiksindehaver, og ifølge hende er Lystrup den ideelle placering. Det er nemlig nemt at komme til med både bil og offentlig transport, og så ligger butikken et godt sted i forhold til andre lignende forretninger.

Konceptet går ud på, at man kan leje en reol i butikken, hvorfra man kan sælge sit mærketøj. Tøjet skal have en vis kvalitet, og 20 procent af salget beholder Helene Bidstrup, mens sælgeren får resten. Og det har både fordele for sælger og køber, at man kan udstille tøjet i hendes forretning, mener hun.

Helene Bidstrup har åbnet en ny secondhand-butik med kvindetøj i Lystrup. Det er ikke en genbrugsforretning i klassisk forstand, men derimod en butik, hvor man kan overtage andres mærketøj til gode priser. At den skulle ligge i Lystrup, vidste hun fra begyndelsen.

Genbrugsbutik er ikke umiddelbart det første, man tænker, når man træder ind i forretningen 2ndDeluxe på Bremårevej i Lystrup. Men det er sådan set heller ikke meningen.

For selvom der godt nok er tale om en secondhand-butik, er der fokus på moderigtige mærkevarer af god kvalitet. Sådan beskriver indehaver Helene Bidstrup tankerne bag sin nye forretning.

- Jeg har sat et krav om, at det, der kommer ind, skal være nyvasket eller renset, og at varen skal være i god stand. Man skal ikke kunne sammenligne butikken med en Røde Kors-forretning eller genbrugsbutik på den måde. Det skal være varer, som er moderigtige, og så skal det være nogle mærker, som folk kender, siger hun.

Jeg vil også gerne sælge tøj fra H&M og Zara, for der kan sagtens være nogle fine ting, men man forpligter sig til, at der er 10 styles, der er fra lidt dyrere mærker. Det er egentlig også for at adskille mig lidt fra andre genbrugsbutikker.

Helene Bidstrup, indehaver af 2ndDeluxe

Butikken ligger i lokaler, som tidligere har huset en frisør, og den er helt ny. Første åbningsdag var den 17. marts, og siden er butikken blevet fyldt godt op med tøj, sko, smykker og malerier.

- Min start har været rigtig god, synes jeg. Jeg kunne lige så godt have risikeret, at der kun havde været 10 reoler fyldt med tøj nu. Men jeg synes faktisk, at der har været rigtig god tilslutning, siger Helene Bidstrup.

Lej en reol

Og tilslutningen hos 2ndDeluxe er nødvendig på mere end en måde. Det tøj, som Helene Bidstrup sælger, er nemlig secondhand-tøj, som folk selv leverer til hende.

Konceptet går ud på, at man kan leje en reol i forretningen for 550 kroner om måneden, hvor man kan udstille sit tøj og sælge det. 20 procent af salget beholder Helene Bidstrup, og resten får sælgeren selv.

- Man kan komme og fylde op, efterhånden som varerne bliver solgt, og man får også et login til noget, der hedder ’loppeonline’, så man hele tiden kan følge med i, hvad man har solgt. Hvis man stadig synes, at man har ting tilbage efter de fire uger, kan man forlænge lejen, og ellers er der plads til en ny, forklarer Helene Bidstrup.

Det koster 550 kroner at leje en reol i 2ndDeluxe i fire uger. Man kan også leje en enkelt bøjle eller en lille hylde for 100 kroner til for eksempel en taske eller en pels. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Lokalet på Bremårevej har tidligere huset en frisør. Da Helene Bidstrup overtog det, rev hun to vægge ned for at gøre plads til et stort lokale. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Derudover har hun også malerier og smykker i forretningen, som kunstnerne har stående gratis, mod at hun får en del af salget:

- Det er mindre risikofyldt, fordi jeg ikke har noget varelager. Det eneste, jeg har investeret i, er reolerne, og så er der selvfølgelig huslejen.

Idéen til den nye secondhand-butik har Helene Bidstrup haft i mange år, for mode og tøj har altid interesseret hende, og da hun endelig besluttede sig for at skifte karrierevej, gik det hurtigt.

En optimal placering

Lokalerne i Lystrup overtog hun lige inden årsskiftet, og så har hele familien været i gang med at rive vægge ned, gøre rent og bygge nye prøverum.

- Jeg var nået til et sted i mit liv, hvor jeg syntes, at der skulle ske noget andet. Jeg har siddet på kontor i rigtig mange år, både med regnskaber og som kundekoordinator, og jeg har altid haft en drøm om at være selvstændig, siger hun.

At forretningen skulle ligge i Lystrup, var hun også klar over ret tidligt i processen. Hun bor ikke selv i byen men derimod i Egå, og secondhand-butikker med reolleje er ikke et koncept, hun har fundet på. Der ligger lignende forretninger i både Egå og i Brabrand.

- Den ligger med god afstand til de to andre forretninger. Vi kender også lidt til Lystrup, og der er ikke så meget af den slags herude. Og så tænkte jeg, at placeringen overfor kontorfællesskabet, hvor der sidder rigtig mange mennesker, er god, siger Helene Bidstrup og henviser til Officelabs lokaler.

Nogle af varerne hos 2ndDeluxe kan også købes på butikkens Instagram-profil, men Helene Bidstrup vurderer, at 80 procent af salget finder sted i den fysiske butik. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Allerede nu har Helene Bidstrup erfaret, at kunderne og dem, som lejer reoler hos hende, kommer fra hele Aarhus. Hun har også indtryk af, at mange er villige til at køre efter forretninger som hendes, hvor der bliver solgt bæredygtigt genbrug af god kvalitet.

- Der er også kun 500 meter til letbanen herfra, og bussen holder nærmest lige uden for, så det er let at komme hertil inde fra byen også. Der er også parkering lige ved døren, så man skal ikke betale ligesom inde i byen, siger hun.

En helt ny butik om en måned?

Ifølge Helene Bidstrup er fordelen ved at leje en reol hos hende – frem for selv at sælge det online – at varerne bliver præsenteret bedre, og at kunderne har mulighed for at føle tøjet og prøve det på. Det øger chancen for, at folk vil købe det.

For køberne vil det også være en oplevelse at komme i forretningen, da der hele tiden er udskiftning i varerne, og man aldrig på forhånd kan vide, hvad der hænger på bøjlerne. Men Helene Bidstrup stiller også nogle krav til reollejerne:

- Jeg vil også gerne sælge tøj fra H&M og Zara, for der kan sagtens være nogle fine ting, men man forpligter sig til, at der er 10 styles, der er fra lidt dyrere mærker. Det er egentlig også for at adskille mig lidt fra andre genbrugsbutikker. Det er varer, som har kostet nogle penge, og som stadigvæk er i fin stand.

Håbet er, at reolerne i butikken altid er fyldt op, og at der kommer et godt flow i udskiftningen. Og så at Helene Bidstrup på sigt kan trække en løn ud til sig selv.

- Jeg synes, det er spændende, fordi jeg slet ikke ved, hvad der kommer på reolerne. Jeg kender jo heller ikke min butik om en måned, siger hun.

Onsdag morgen var en gruppe børn fra børnehaven Blomsterhaven på tur for at samle skrald i naturen. Det er anden gang, institutionen samler ind i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Børnehaven Blomsterhaven gik til kamp mod skraldet i naturen

I denne uge har Danmarks Naturfredningsforening afholdt sin årlige affaldsindsamling, og den har en gruppe børn fra institutionen Blomsterhaven i Lystrup deltaget i. Det er andet år, børnehavebørnene samler affald, og ifølge pædagog Kirsten Sørensen er børnene mest optaget af, at dyrene ikke har godt af, at der ligger skrald i naturen.

Initiativet opstod i forbindelse med, at institutionen i endnu højere grad end tidligere begyndte at affaldssortere. Det gjorde børnehaven et tema ud af, hvor børnene blandt andet lærte at sortere skraldet fra deres egne madpakker.

Sidste år samlede institutionen knap 100 kilo affald i forbindelse med affaldsindsamlingen, og håbet er, at børnene via leg og læring bliver opmærksomme på vigtigheden af at undgå affald i naturen.

Der blev både indsamlet dåser, mundbind og plastikposer, da en gruppe børn fra institutionen Blomsterhaven i Lystrup i denne uge var på skraldeindsamling. Børnehavens fokus på skrald i naturen opstod sidste år, da institutionen selv begyndte at affaldssortere.

Godt pakket ind i termotøj, flyverdragter, vanter og huer stod en gruppe børn i alderen 3-6 år onsdag i denne uge klar foran institutionen Blomsterhaven i Lystrup.

Vintervejret var for en kort stund vendt tilbage, men klædt varmt på fra top til tå og bevæbnet med både skraldeposer, store sække og gribetænger var børnene parate til at tage på tur i Lystrup for at samle affald i naturen.

Det er andet år, at institutionen samler ind i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

- Sidste år var vi afsted hver dag i en uge. Fordelt i små grupper var børnene ude at samle affald, og så vejede vi det og sorterede det. Samtidig begyndte vi at sortere affaldet fra børnenes madpakker, så alt det hårde plast fra ostehapse og yoghurt bliver sorteret fra. I dag har børnene helt styr på, at det ikke skal ned til restaffaldet, siger Kirsten Sørensen, pædagog i Blomsterhaven.

Rappe-skraldebogen

Inden afgang onsdag morgen fik børnene gulerødder og rugbrød, og de var helt med på, hvad der skulle ske. ”Sidste år samlede vi næsten 100 kilo affald”, lød det fra en, mens en anden håbede, at de ville samle mere skrald end den anden gruppe i børnehaven.

Det skal ikke være: ”Fy, nu smed du noget affald i den forkerte skraldespand”, men det skal være en naturlig og afslappet del af hverdagen. Vi behøver ikke at snakke om de voldsomme billeder af, hvad der kan ske med naturen, men gøre børnene opmærksomme på, at det ikke er godt at smide affald i naturen, fordi det ikke kan forgå.

Kirsten Sørensen, pædagog i Blomsterhaven

Egentlig opstod idéen om indsamlingen sidste år, da institutionen selv begyndte at affaldssortere i endnu højere grad, forklarer Kirsten Sørensen:

- Vi tænkte, at det var en oplagt mulighed for at gøre lidt mere ud af det. I forbindelse med, at vi skulle sortere, udgav Aarhus Kommune ”Rappe-skraldebogen” med rim og remser om affaldssortering og affald i naturen. Så vi lavede et temaforløb ud af det og opfordrede forældre og børn til at tage paprør, æggebakker og sådan nogle ting med hjemmefra, som vi så brugte som materiale i forskellige kreative aktiviteter.

Ifølge Kirsten Sørensen er børnehavebørnene meget optaget af at samle skrald fra naturen, og ved onsdagens indsamling blev der også kravlet ind i buskadser og hække for at få fat på affaldet – særligt de store stykker var i høj kurs.

Ifølge pædagog Kirsten Sørensen er børnene meget engagerede i affaldsindsamlingen. De er særligt optaget af, at affaldet ikke er godt for dyrene. Foto: Mette Marie Birch Breuning

- Børnene taler mest om, at dyrene ikke kan tåle, at der ligger affald i naturen. Jeg tror, at de har set og hørt, at dyr ikke må spise affald, og at de kan komme til skade ved det. Det er noget af det, de forbinder det med. Og så selvfølgelig at det ikke ser pænt ud, at der ligger skrald og sviner, siger Kirsten Sørensen.

Læring og leg

Som børnene ganske rigtigt huskede, samlede Blomsterhaven lige knap 100 kilo affald ind ved indsamlingen sidste år. Halvdelen af det det blev samlet af den børnehavegruppe, som var på tur onsdag.

Indsamlingen finder sted over hele landet og er foranlediget af Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen faciliterer hvert år en hel uge, hvor den sætter fokus på skrald i naturen, og de seneste 15 år har den fået op mod 200.000 danskere ud for at samle affald.

Ifølge Kirsten Sørensen er det vigtigt, at børnene i en tidlig alder bliver opmærksomme på konsekvenserne ved affald i naturen. Hun mener ikke, at det er for tidligt at give børnene den bevidsthed, så længe man gør det ved hjælp af leg.

- Det skal ikke være: ”Fy, nu smed du noget affald i den forkerte skraldespand”, men det skal være en naturlig og afslappet del af hverdagen. Vi behøver ikke at snakke om de voldsomme billeder af, hvad der kan ske med naturen, men vi ønsker at gøre børnene opmærksomme på, at det ikke er godt at smide affald i naturen, fordi det ikke kan forgå, siger hun.

Hvad er der i en madkasse?

Tilbagemeldingerne fra både forældrene og de mennesker, som børnehaven har mødt på deres skraldeindsamlinger, har ifølge Kirsten Sørensen været positive. Nogle forældre begyndte endda at have skraldeposer liggende under klapvognen, så de kunne samle affald på vejen hjem.

Børnene fandt både store plastikposer, en cykelkurv, mundbind og flamingo i naturen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Selvom affaldssorteringen i institutionen må være pædagogernes og de voksnes ansvar, var det naturligt for dem at inddrage børnene, forklarer Kirsten Sørensen:

- Det gør vi i mange sammenhænge, så det kom meget naturligt, at de selvfølgelig skulle være en del af det. Også fordi de har deres egne madpakker med, og det er også vigtigt, at man tænker over, hvad der er i sådan en madkasse. Hvor mange forskellige ting, er maden for eksempel pakket ind i?

Hun håber også, at Blomsterhavens fokus på affald i naturen spreder sig til familierne. Børnene er i hvert fald engagerede, for på onsdagens indsamling sammenlignede de både vægten på deres skraldeposer for at se, hvem der havde indsamlet mest, ligesom der blev løbet om kap for at finde de største stykker affald.

- Til sidst vejer vi alt skraldet og tæller det op, og så melder vi det ind til Danmarks Naturfredningsforening. Egentlig prøver vi også at være opmærksomme på det, når vi går ture resten af året. Hvis vi kunne vænne os til altid at have en skraldepose med, ville det være godt, siger Kirsten Sørensen.