Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Det er stadig uvist, om der bliver opsat en 42 meter høj telemast i Lystrup, og hvor den i så fald skal stå. Teleselskaberne har foreslået en placering ved Asmusgårdsvej og ved fodboldbanerne. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selvom du ikke har dårlig dækning, kan der godt være behov for en ny telemast

Når jeg hver sommer holder ø-ferie i Kattegat, er det som at træde ind i en anden verden. I perioder er jeg fuldstændig afskåret fra omverdenen, fordi der er store huller i mobildækningen. Og selvom det kan være meget rart i sommerferien, nyder jeg altså at kunne ringe, sende SMS'er og gå på nettet i hverdagen.

Sådan har de fleste danskere det vist, men i Lystrup er der delte meninger om, hvorvidt der er behov for en ny mobilmast. Mens nogle synes, at dækningen er god, og at telemaster for at sige det ligeud er nogle øjebæer, vil andre gerne have en ny mast, fordi de oplever svag og ustabil dækning.

Der står allerede 11 telemaster i Lystrup, Elsted og Elev, og ifølge Jakob Willer, som er direktør i teleselskabernes brancheforening Teleindustrien, kan der godt være behov for en ny mobilmast – også selvom det ikke er alle, der kan mærke det. Den 42 meter høje gittermast, som TDC og 3-mobil ønsker at opføre ved Asmusgårdsvej, kan komme mange af borgerne i Lystrup til gode.

I Erhverv Lystrup håber de også på at kunne arrangere noget, der kommer borgerne til gode.  Foreningen har nemlig modtaget en donation fra Aarhus Music City 2022, og pengene skal bruges til at afholde to koncerter i Lystrup i løbet af i år.

Hvor og hvornår, de skal finde sted, er endnu uvist, men håbet er, at de lokale virksomheder vil kaste ekstra midler efter projektet.

Det var lidt om, hvad du kan blive klogere på i det her nyhedsbrev fra LystrupLIV. Men nu hvor jeg har din opmærksomhed, vil jeg benytte lejligheden til at skue lidt fremad.

For i det næste nyhedsbrev dykker jeg blandt andet ned i trafikken omkring Elsted Skole. Aarhus Kommune er i nemlig gang med at undersøge, hvordan sikkerheden kan forbedres for de mange skolebørn.

Har du oplevet den hektiske og utrygge trafik ved skolen om morgenen? Og har du gode idéer til, hvad man kan gøre for at sikre de små purke mod travle bilister? Så hører jeg gerne fra dig på membr@lystrupliv.dk.

Stay tuned og god læselyst.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Ifølge Jakob Willer, direktør i teleselskabernes brancheforening Teleindustrien, kan en 42 meter høj gittermast potentielt også komme de borgere, som bor flere kilometer væk, til gode. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

42 meter høj telemast kan gavne stor del af Lystrup: - Det kan godt være, at borgerne har god dækning nu, men det har de ikke nødvendigvis om et halvt år

Der står allerede 11 mobilmaster i Lystrup, Elsted og Elev, og nu vil TDC og 3-mobil opstille en til. Men spørger man Jakob Willer, direktør i teleselskabernes brancheforening Teleindustrien, kan der godt være behov for en ny mast, selvom borgerne ikke har dårlig dækning. Og en mobilmast kan godt komme borgere, som bor flere kilometer væk, til gavn.

Ifølge Jakob Willer er den største forhindring, når der skal opstilles master, planloven. Og så skal der tages hensyn til naboerne.

TDC og 3-mobil ønsker at opføre den nye mast i nærheden af et fredskovsareal på Asmusgårdsvej. Om det kan imødekommes, kan Aarhus Kommune endnu ikke svare på. Men ifølge brancheforeningens direktør er der både eksempler på master i fredskov og ved sportsbaner og haller, hvilket selskaberne også har foreslået.

En 42 meter høj telemast i det nordøstlige Lystrup kan potentielt nå borgere flere kilometer væk. Selvom dækningen flere steder er god, kan folk ikke mærke, om kapacitetsbegrænsningen på nettet er ved at være nået. Sådan lyder det fra Jakob Willer, direktør i teleselskabernes brancheforening.

Danskerne vil gerne have god dækning på deres mobiltelefoner, så de kan ringe og gå på nettet, uanset hvor de befinder sig. Der er bare ikke ret mange af os, der gider at have udsigt til en stor telemast fra vores vinduer i hjemmet.

I Lystrup er det paradoks blevet aktuelt, fordi de to teleselskaber TDC og 3-mobil gerne vil opsætte en ny 42 meter høj telemast i byen. Først havde selskaberne foreslået at stille masten op ved fodboldbanerne, men ifølge en aktindsigt som LystrupLIV har fået, arbejder de nu på at opføre masten ved det nye byggeri på Asmusgårdsvej 2. Det skyldes ikke mindst massiv modstand fra naboerne til fodboldbanerne.

Ifølge Lokalavisen Aarhus har teleselskaberne fået fuldmagt til at søge om byggetilladelse hos Aarhus Kommune. Men det er altså stadig uvist, hvor masten bliver placeret.

Når selskaberne søger om en mast i en bestemt højde, er det for at sikre det dækningsbehov, der er i et område. Egentlig adskiller et mobilsignal sig ikke ret meget fra gadebelysning. Det er der, hvor behovet er, at man skal sætte gadebelysning op, og det er nøjagtigt det samme med mobilsignaler.

jakob Willer, direktør i teleselskabernes brancheforening Teleindustrien

Direktør i teleselskabernes brancheforening Teleindustrien Jakob Willer forklarer, at selskaberne jævnligt støder på store udfordringer, når der skal opstilles master landzoner.

Der skal både tages hensyn til naboer og fredede områder, og så udgør planloven også en stor begrænsning. Den slår nemlig fast, at master i landzoner skal placeres tæt på eksisterende bebyggelse, hvilket ofte afholder folk fra at udleje jord, da masten skal stå inden for 20 meter fra deres huse.

- Vores største udfordring er at finde egnede steder at sætte masterne, at få de nødvendige tilladelser og sikre placeringer, hvor der ikke er folkelig modstand, og folk er villige til at lade masten stå på deres jord, siger han.

Her er dækningen dårligst

Ifølge Mastedatabasen er der på nuværende tidspunkt 11 mobilmaster i Lystrup, Elsted og Elev. Nogle står som høje antennemaster, mens andre er placeret oven på erhvervsbygninger. En af de mest markante står på Elsted Byvej – ikke langt fra Asmusgårdsvej hvor teleselskaberne gerne vil opsætte endnu en mast.

Tager man et kig på TDC’s dækningskort tyder det på, at dækningen er dårligst i den østlige og nordlige del af Lystrup ved Elmehaven, Rugmarken og Blåbærhaven samt omkring Elleparken i den vestlige del af byen.

Det samme mønster viser sig på 3-mobils dækningskort, hvor dækningen heller ikke ser ud til at være i top i Elev.

Hvis du zoomer godt ind på kortet herunder, kan du se, hvor der allerede står telemaster i Lystrup, Elsted og Elev. De orange stjerner markerer de to placeringer, der har været i spil til en ny 42 meter høj mast.

Men selvom man som borger ikke oplever udfordringer med dækningen på sin mobiltelefon, kan der godt være behov for en ny telemast, forklarer Jakob Willer:

- Det kan godt være, at borgerne mener, at de har udmærket dækning, men de kan ikke mærke, hvis man er ved at nærme sig en kapacitetsbegrænsning i nettet. Vi støder tit på, at folk siger, at de har udmærket dækning, men det har de ikke nødvendigvis om et halvt år, fordi trafikmængden hele tiden udvikler sig og stiger med 50 til 60 procent om året.

- Vi skal hele tiden sørge for, at nettet er dimensioneret til at håndtere den trafik, der er, og borgerne vil opleve udfald på et tidspunkt, hvis ikke vi får løst det.

Mobilsignal og gadebelysning

Som udgangspunkt er det ifølge Jakob Willer positivt, at teleselskaberne deler master, så der ikke skal opsættes flere end højst nødvendigt. I Lystrups tilfælde betyder det dog, at masten skal være relativt høj, for at de to selskaber begge kan få gavn af den nye mast.

- Når selskaberne søger om en mast i en bestemt højde, er det for at sikre det dækningsbehov, der er i et område. Egentlig adskiller et mobilsignal sig ikke ret meget fra gadebelysning. Det er der, hvor behovet er, at man skal sætte gadebelysning op, og det er nøjagtigt det samme med mobilsignaler. Du er nødt til at placere den der, hvor behovet er, siger Jakob Willer.

Altså er der grænser for, hvor meget man kan flytte en telemast. Hvem, der får gavn af en ny, stor mast ved Asmusgårdsvej, afhænger af udstyrets sendestyrke, hvor højt det bliver placeret, og hvor stor trafikken på masten er. Men ifølge Jakob Willer vil effekten af masten sandsynligvis kunne mærkes flere kilometer væk:

- Det kan sagtens hjælpe mange, men det betyder ikke, at man kan flytte masten to kilometer og så løse problemerne ved at sende signalet den anden vej. Masten skal passe ind i det net, selskaberne har i forvejen, hvor den skal opstilles der, hvor der er kapacitets- eller dækningsproblemer.

Han forklarer desuden, at en gittermast er det mest optimale. Reducerer man højden, får man dårligere dækning, ligesom man også får en dårligere dækning ved at pakke antennerne ind som en flagstang. Samtidig kan en rørmast, som måske ikke virker lige så generende for øjet, være vanskelig at benytte for flere selskaber samtidig.

Mast i fredskov?

Området ved Asmusgårdsvej, hvor TDC og 3-mobil gerne vil opstille en ny telemast, består blandt andet af fredskov, og ifølge skovlovens paragraf 11 må der ikke opstilles telemaster på fredskovspligtige arealer.

Aarhus Kommunes antennevejledning

 • Ifølge Aarhus Kommunes antennevejledning skal antenner placeres der, hvor der opnås den bedste forbedring af teledækningen, men der skal tages hensyn til omgivelserne, og de visuelle gener skal være mindst mulige.
 • Opsætning skal undgås i områder med lav bebyggelse, men hvis det kan dokumenteres, at der er dårlig dækning i et boligområde, og at det kun kan forbedres med en mast, skal masten formes som en flagstang.
 • Synlige antenner skal så vidt muligt undgås i grønne områder, men der kan opsættes master, hvis det medvirker til en markant forbedret telekvalitet. Eller hvis det betyder, at masterne kan undgås på andre visuelt kritiske områder, for eksempel i boligområder med lav bebyggelse.
 • Hvis masten opsættes på meget synlige steder, skal den udformes på en måde, så den fremstår mindst muligt dominerende.
 • Foretrukne placeringer vil typisk være på eksisterende master, på høje bygninger, på fritstående skorstene eller i erhvervsområder og lignende.

Kilde: https://www.aarhus.dk/media/11604/antennevejledning.pdf

Det udelukker en stor del landets skove, da 85 procent af skovarealet i Danmark er fredskov. Der findes dog undtagelser fra reglen. Teleselskaberne kan nemlig godt få tilladelse til at opsætte master i fredskov, hvis de kan vise, at der er ”huller” i dækningen det pågældende sted, og der samtidig ikke er andre mulige placeringer uden for skoven.

- Det kan godt lade sig gøre at opstille master i fredskov, men i udgangspunktet forbyder skovloven det, så det kræver en dispensation. En dispensation afhænger helt af de lokale forhold. Man undersøger de forskellige muligheder, og hvis der ikke er andre mulige placeringer end i fredskov, så forsøger man at vælge den løsning, der teknisk udfylder behovet bedst og generer mindst muligt, siger Jakob Willer.

Aarhus Kommune vil ikke kommentere på, om den nye telemast kan placeres på fredskovsarealet ved Asmusgårdsvej. De kan først vurdere sagen, når de har modtaget en endelig ansøgning fra teleselskaberne, lyder det i et skriftligt svar til LystrupLIV.

God forbindelse – mindre eksponering

Det er ikke kun de visuelle gener, der optager folk, når det kommer til telemaster. Nogle bekymrer sig også om, hvorvidt det kan have sundhedsmæssige konsekvenser at bo tæt på en mast.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke nogen fare forbundet med radiobølger fra telemaster, så længe eksponeringsniveauerne ligger under grænseværdierne. På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside slås det desuden fast, at forskning ikke har vist, at man har øget risiko for at udvikle kræft, fordi man bor tæt på mobilmaster eller tv- og radiomaster.

Når forbindelsen fra en mobilmast er god, reduceres sendestyrken fra både telefonen og telemasten. Hvis man anvender en mobil, som har god forbindelse, bliver man altså mindre eksponeret, end hvis man bruger en mobil, som har dårlig forbindelse.

Hvis det viser sig, at Aarhus Kommune ikke kan godkende placeringen ved Asmusgårdsvej, vil teleselskaberne arbejde videre på at få opført masten ved fodboldbanerne.

- Jeg tror nok, at der står en del master i nærheden af sportshaller og lignende rundt omkring i landet. Så det vil absolut ikke være en atypisk placering, siger Jakob Willer.

Erhverv Lystrup har modtaget en donation fra foreningen Music City Aarhus 2022. Et initiativ som har til formål at genstarte musikken i hele kommunen efter coronapandemien. Arkivfoto: Mads Christensen

Musikken skal spille i Lystrup: Lokal erhvervsforening modtager donation til koncerter

Den lokale erhvervsforening Erhverv Lystrup har modtaget en donation fra foreningen Music City Aarhus 2022, hvis formål er at genstarte musikscenen efter coronapandemien.

Pengesummen på 15.000 kroner skal gå til at stable to koncerter på benene i Lystrup. Den ene skal være målrettet hele byen og skal tage form som en slags byfest, mens den anden koncert skal henvende sig til det lokale erhvervsliv, forklarer Bente Binderup og Thomas Lybek fra Erhverv Lystrup.

For at arrangementerne kan realiseres, er der behov for flere midler, og Erhverv Lystrup håber, at de lokale virksomheder vil støtte op om idéen og kaste penge efter projektet. Går alt efter planen, kommer musikken til at spille ved de to arrangementer enten inden eller efter skolernes sommerferie.

Erhverv Lystrup har modtaget 15.000 kroner fra foreningen Music City Aarhus 2022. Pengene skal gå til at stable koncerter på benene i Lystrup, og håbet er, at de lokale virksomheder vil spæde til, så der både kan afholdes en byfest og en koncert, som er målrettet byens erhvervsliv.

2022 er musikkens år i Aarhus, og foreningen Music City Aarhus har sat sig for at genstarte musikken i hele kommunen. Det vil den blandt andet gøre ved at uddele penge til lokale ildsjæle og foreninger, som har et ønske om at afholde koncerter eller andre musikarrangementer.

Den chance har de grebet hos Erhverv Lystrup, som er en forening for byens erhvervsliv med mere end 80 medlemmer. De har søgt midler fra puljen, og har nu fået tildelt 15.000 kroner.

- Tanken er at samle byen om noget fælles og at give erhvervslivet en mulighed for at vise sig lidt frem. Vi har tidligere talt om, at der skal skabes noget liv i Lystrup, og så opstod det her initiativ, som er en god lejlighed til at starte noget op. Hvis der er noget, der kan samle folk, så er det musik, siger Bente Binderup, næstformand i Erhverv Lystrup.

Vi vil gerne have to arrangementer på benene – måske tre hvis det kan lade sig gøre at skaffe penge til det. Det ene havde vi tænkt som et arrangement for hele familien, hvor der også kan opsættes en hoppeborg eller arrangeres et loppemarked.

Bente Binderup, næstformand i Erhverv Lystrup

Erhverv Lystrup har valgt at kalde projektet for ”Lyden af Lystrup”, men de 15.000 kroner fra Music City Aarhus er ikke nok. Foreningen skal også selv indsamle penge til arrangementerne, og den håber, at de lokale virksomheder har lyst til at spæde til.

Byfest og erhvervskoncert

Idéen er at afholde to forskellige events. Mens det ene skal tage form som en byfest for hele Lystrup og omegn, skal det andet arrangement være målrettet det lokale erhvervsliv.

Et af kriterierne for at modtage donationen fra Music City Aarhus 2022 er, at arrangørerne skal understøtte talentudvikling i musikbranchen. Den ene koncert skal derfor tage udgangspunkt i mindre kendte kunstnere, som skriver og fremfører deres egen musik.

- Vi vil gerne have to arrangementer på benene – måske tre hvis det kan lade sig gøre at skaffe penge til det. Det ene havde vi tænkt som et arrangement for hele familien, hvor der for eksempel kan opsættes en hoppeborg, forskellige boder eller et loppemarked, siger Bente Binderup.

Byfesten skal efter planen finde sted en lørdag, mens koncerten for erhvervslivet er tænkt som en slags udvidet fredagsbar for de ansatte.

- En koncert for små, mellemstore og store virksomheder i området, som kan invitere deres medarbejdere med, siger Bente Binderup.

Selvom de to arrangementer henvender sig til forskellige segmenter, vil de begge være åbne for alle. Erhvervsdelen bliver et slags uformelt netværksmøde, forklarer Thomas Lybek, formand i Erhverv Lystrup:

- Det skal bare være en festlig forening i to forskellige segmenter. Du har den private sektor og den erhvervsmæssige, og de samler folk fra begge verdener. Begge er åbne for alle, men fokusset ligger to forskellige steder.

At tænke lokalt

Bente Binderup og Thomas Lybek vurderer, at Erhverv Lystrup skal bruge mellem 30.000 og 50.000 kroner for at få realiseret planerne om de to koncerter.

Thomas Lybek og Bente Binderup, henholdsvis formand og næstformand i Erhverv Lystrup, håber blandt andet, at koncerterne kan bidrage til, at de lokale virksomheder får et større kendskab til hinanden. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Derfor håber de, at nogle af de lokale virksomheder vil kaste midler efter projektet. Det giver virksomhederne mulighed for at reklamere for dem selv, samtidig med at de bakker op om det lokale fællesskab.

- Erhverv Lystrups visioner og mål er at få samlet erhvervslivet under en paraply, så vi tænker mere lokalt. Så vi på en eller anden måde kan synliggøre, hvad vi kan her i byen. Det er et kæmpe arbejde, men det her arrangement kan være et skridt i den rigtige retning, siger Thomas Lybek.

Han understreger samtidig, at det kræver flere midler end donationen fra Music City Aarhus, hvis det skal lykkedes Erhverv Lystrup at arrangere attraktive events:

- Hvis vores ambition er at samle folk, så skal vi op på et større beløb, for at kunne afholde noget, som er attraktivt for folk at komme til. Både erhvervsmæssigt og privat.

Helt nede på jorden

I forbindelse med de to koncerter samarbejder Erhverv Lystrup med virksomheden Uncover Music. Et slags bureau som præsenterer sangskrivere og bands. Igennem virksomheden kan man booke musikere, ligesom Uncover Music også står for opsætning af scene, lys og lyd.

- Vi tænker, at koncerten, som henvender sig til hele byen, skal være med den eller de kunstnere, som er mindre kendte og skriver deres egen musik. Og så bliver erhvervskoncerten covernumre af mere kendte numre, siger Bente Binderup.

Det er stadig ikke fast besluttet, hvornår koncerterne skal løbe af stablen, men tanken er, at det bliver enten inden eller efter skolernes sommerferie.

Næste skridt i processen er ifølge Bente Binderup og Thomas Lybek at få rakt ud til nogle af de virksomheder, som er medlem af Erhverv Lystrup for at høre, om de vil smide penge efter idéen. De håber også, at projektet fører til, at Erhverv Lystrup får flere medlemmer.

- Vi er også åbne over for nye idéer til arrangementerne. Det skal bare være helt nede på jorden. Hvis det bliver en succes, kan man så gentage det næste år, siger Bente Binderup.

Mandag måtte politiet og brandvæsenet rykke ud til en brand i et redskabsskur og en garage i Lystrup. Arkivfoto: Martin Ravn

Forkert brug af ukrudtsbrænder førte til brand i Lystrup

Det var en ukrudtsbrænder, der forårsagede en brand i et redskabsskur og en garage i Lystrup mandag eftermiddag. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ingen kom til skade, men ilden spredte sig til naboens garage, og beboeren blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

Der opstår hvert år brande som følge af forkert brug af ukrudtsbrændere. Derfor er det en god idé at følge Sikkerhedsstyrelsens syv gode råd om blandt andet at have brandslukningsudstyr klar, holde øje med gløder og holde afstand til bygninger og plankeværk.

Mandag eftermiddag opstod der brand i et redskabsskur og en garage i Lystrup. Det skyldes formentlig forkert brug af en ukrudtsbrænder.

Mandag eftermiddag klokken 14.46 måtte både Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen rykke ud til en brand i et redskabsskur på Rørvangen i Lystrup. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Det viste sig efter ankomsten, at beboeren på stedet kort inden branden havde haft gang i sin ukrudtsbrænder for at fjerne uønskede planter ved sin terrasse. Det var efter al sandsynlighed nogle gløder fra ukrudtsbrænderen, der forårsagede branden, som nåede at sprede sig til dele af naboens garage, inden brandvæsenet fik slukket den.

Ingen personer kom til skade ved branden, men beboeren blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, hvilket som udgangspunkt udløser en bøde på 1.500 kroner.

Ifølge politiet opstår der hvert år brande i skure eller huse, fordi folk benytter ukrudtsbrændere forkert. Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet følgende råd, som det er en god idé at følge, når man tænder sin brænder:

 • Ukrudtet skal ikke brændes, men svitses 
 • Brænderen skal ikke bruges på tør jord eller tør bevoksning 
 • Husk at holde god afstand til biler, bygninger og plankeværk 
 • Hold øje med glemte gløder
 • Forlad aldrig en tændt eller varm brænder 
 • Afmonter gasflasken eller -dåsen efter brug 
 • Hav altid brandslukningsudstyr i nærheden (for eksempel en vandslange)