Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ønsket om en mere attraktiv bymidte i Lystrup har eksisteret i mange år. Nu har byen mulighed for at blive en del af en ny forsøgsordning, hvor regeringen har afsat 130 millioner til at styrke bymidter. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Skal Lystrup have en del af regeringens millionpulje?

Det er ikke kun Lystrup, der har behov for at få kickstartet centrum i byen, så den kan blive mere livlig og spændende. Det mener regeringen, som har igangsat en ny forsøgsordning for at komme døde bymidter og forladte butikslokaler til livs.

Som et led i aftalen "Mere liv i bymidter og landdistrikter” har regeringen afsat 130 millioner kroner til et forsøg, hvor 10 udvalgte byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere får en pose penge. I samarbejde med kommunerne skal byerne skabe livlige bymidter med fokus på nære velfærdsydelser, som for eksempel kulturhuse og borgerservice.

Og står det til de lokale byrådsmedlemmer Gert Bjerregaard (V) og Thomas Medom (SF) skal Aarhus Kommune undersøge, om Lystrup kan blive en del af det forsøg. Det mener fællesrådsformand Flemming Larsen i øvrigt også. Ifølge Gert Bjerregaard passer regeringens pulje nemlig "som fod i hose" til Lystrup.

Men hvorfor er det lige Lystrup, der skal være med i forsøget? Hvordan kan det spille sammen med det lokalplanarbejde, som allerede er sat i gang ved bydelscentret? Og hvad tror de to politikere og fællesrådsformanden, at der kan komme ud af det?

Det er ikke kun i Lystrup, der er gang i byudviklingen. Aarhus Kommune forventer nemlig, at den reviderede helhedsplan for Nye bliver endeligt vedtaget inden sommerferien, og så er kommunen også i gang med at lave lokalplanen for Nyes anden etape.

Du synes måske, at du har hørt om det før, men når den nye lokalplan er vedtaget, kan byggeriet af bydelen Løvholmen i det nordvestlige hjørne af Nye gå i gang. Så hvordan kommer den del af byen til at se ud, og hvor højt bliver byggeriet, som både skal rumme boliger og erhverv?

Det er i hvert fald sikkert, at der kommer en vis andel almene boliger, og så ligger området på et sårbart grundvandsområde, hvilket der også skal tages hensyn til.

Det var alt fra mig i denne omgang. Husk, at du altid er velkommen til at sende kommentarer og idéer til mig på membr@lystrupliv.dk.

Og lad os så dykke ned i historierne.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Ifølge byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V) passer kommunens lokalplanarbejde for bymidten i Lystrup "som fod i hose" med regeringens pulje til at styrke 10 udvalgte bymidter. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Regeringen vil afsætte 130 millioner til at styrke bymidter: Lokale politikere og fællesrådsformand vil have en bid af kagen til Lystrup

I et forsøg på at genoplive bymidterne i de små og mellemstore byer har regeringen afsat 130 millioner kroner til en forsøgsordning. Formålet er at give 10 udvalgte bymidter en økonomisk indsprøjtning.

Inden den 25. april har de danske kommuner mulighed for at søge om at blive en del af forsøget, og den chance for at styrke udviklingen af en stærk bymidte i Lystrup skal Aarhus Kommune gribe og undersøge nærmere. Det mener de lokale byrådsmedlemmer Gert Bjerregaard (V) og Thomas Medom (SF) samt fællesrådsformand Flemming Larsen.

Ifølge Gert Bjerregaard har Lystrup i mange år skreget på en stærkere bymidte, og kommunens nuværende lokalplanarbejde passer "som fod i hose" med regeringens projekt. Thomas Medom vurderer desuden, at en økonomisk indsprøjtning øger muligheden for at lave fællesskabsdannende tiltag i bymidten, som ikke afhænger af privat finansiering.

Hos fællesrådet er Flemming Larsen positiv over for, at forsøgsordningen lægger op til og forpligter kommunen til at styrke den nære velfærd i byen, for eksempel i form af et kulturhus og borgerservice.

Som et led i en forsøgsordning vil regeringen afsætte 130 millioner kroner til at styrke 10 lokale bymidter i mindre og mellemstore byer. To lokale byrådspolitikere og fællesrådsformand Flemming Larsen vil se nærmere på, om Lystrup kan få en portion af pengene.

Affolkede bymidter uden liv og aktivitet, butikker der må lukke og slidte bygninger. Det er bare nogle af de ting, som regeringen og udvalgte aftalepartier i Folketinget vil forsøge at lave om på med en ny, femårig forsøgsordning.

10 danske kommuner får nu mulighed for at få del i midlerne fra en 130 millioner kroner stor pulje. Pengene skal bruges til at styrke bymidterne i mindre og mellemstore byer. Kommunerne forpligter sig desuden til at etablere tilbud i bymidterne, som kan styrke den nære velfærd, for eksempel i form af kultur- og sundhedshuse eller tilbud som borgerservice.

Hvis man kan få offentlige midler ind, vil noget af det økonomiske pres på, hvor meget finansiering man skal finde fra privat side, falde. Det vil give mere luft til for eksempel at danne et torv, eller andre ting som skaber fællesskab.

Thomas Medom (SF)

Den mulighed for at udvikle en stærkere bymidte i Lystrup skal Aarhus Kommune gribe, mener det lokale byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V):

- Lystrup trænger i den grad til en forskønnelse. Det her passer som fod i hose med det projekt, der er undervejs i Lystrup. Og hvis vi virkelig skal rykke, skal der ekstra midler til.

Han henviser til det lokalplanarbejde, som allerede er påbegyndt ved bydelscentret på Lystrup Centervej, samt at byrådet netop har vedtaget, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Lystrup.

Sammenhæng i Lystrup

Også fællesrådsformand Flemming Larsen ser forsøgsordningen som en oplagt mulighed for at arbejdere videre på at få udviklet en stærkere bymidte i Lystrup.

- Umiddelbart vil vi forsøge at få kommunen til at søge pengene og få dem til at indarbejde vores projekt i ansøgningen, siger han.

Han vurderer, at ordningen styrker mulighederne for at forbedre og tilføre kommunale tilbud til Lystrup. Han henviser blandt andet til forslaget om at flytte biblioteket og gøre det til et bredere kulturhus med borgerservice:

- Først og fremmest kan midlerne bruges til at sikre den kommunale velfærd og øge udbuddet i Lystrup. Vi håber da bestemt, at det kan lade sig gøre. Jeg tror også, at der allerede er kommunalpolitisk opbakning til, at de kommunale tilbud skal øges i området.

Det er byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, der har mulighed for at få en bid af regeringens økonomiske kage, og de 10 bymidter i projektet skal repræsentere både mindre og større byer, som ligger geografisk spredt.

En stærkere og mere åben bymidte i Lystrup vil ifølge fællesrådsformanden bidrage til, at der bliver skabt et mødested for borgerne.

- Et sted, som skaber sammenhæng i lokalsamfundet, og som danner baggrund for større kontakt og aktivitet, siger Flemming Larsen.

Økonomisk pres

Fællesskab står også øverst på ønskelisten hos byrådsmedlem Thomas Medom (SF). Han mener også, at forsøgspuljen er interessant, og at den vil kunne understøtte både lokalplanarbejdet og det mere langsigtede arbejde for en helhedsplan.

- Hvis man kan få offentlige midler ind, vil noget af det økonomiske pres på, hvor meget finansiering man skal finde fra privat side, falde. Det vil give mere luft til for eksempel at danne et torv, eller andre ting som skaber fællesskab, siger han.

Thomas Medom mener også, at det er nødvendigt at se bysamfundene i Aarhus Nord som en helhed - særligt i forbindelse med velfærdsydelserne i byerne. Han vil bede forvaltningen undersøge kommunens muligheder for at ansøge om midler fra puljen.

- Der kan være alle mulige blokeringer, som vi ikke er opmærksomme på, men som udgangspunkt er det en spændende mulighed, som vi skal undersøge nærmere og diskutere med de lokale kræfter, siger han.

Ifølge ham giver det netop mening, at Lystrup bliver en del af forsøgsordningen, fordi der allerede er sat et lokalplanarbejde i gang. Desuden har ønsket om og behovet for en stærkere bymidte eksisteret i mange år:

- Lystrup kunne være hovedby i sin egen lille kommune, og derfor er det naturligt, at vi presser på. Det betyder ikke, at der ikke er behov andre steder, men det handler også om, hvor mange processer man kan bære på en gang.

Et stort behov

Og at turen er nået til Lystrup, er Gert Bjerregaard helt enig i. Han mener, at byen har været i "venteposition" i mange år:

- Man har talt om det her stort set i alle de 20 år, jeg har siddet i byrådet. Jeg synes, at området virker noget slidt, og det trænger virkelig til en forskønnelse. Nu må det være Lystrups tur, siger han.

Han vil tage sagen op i Teknisk Udvalg, og bede om teknik- og miljørådmandens opbakning til at sende en ansøgning afsted. Han finder det realistisk, at Lystrup får en del i pengekagen, men er også bevidst om, at der er kamp om pladserne.

- Det handler om at få sat en rigtig god ansøgning sammen og få lavet det nødvendige for- og lobbyarbejde, så man kommer i betragtning. Mon ikke vi med fælles hjælp kan få synliggjort det store behov, der er i Lystrup, siger han.

Fristen for at søge om at deltage i forsøgsordningen er den 25. april. Derefter skal de 10 udvalgte kommuner kvalificere deres ansøgninger. Forsøgsordningen skal efter planen løbe fra januar 2024 til januar 2029.

Bydelen Løvholmen skal opføres som et led i anden etape af Nye. Området skal ligge i den nordvestlige del af Nye og får den nye folkeskole med tilhørende boldbaner som nabo. Visualiseringer: Cebra Architecture

Ny bydel på vej: Sådan bliver næste etape af Nye med tæt og pletvist højt byggeri

Den første etape af byggeriet i Nye er allerede godt i gang, og nu arbejder Aarhus Kommune på lokalplanen for anden etape. Den skal dække bydelen Løvholmen, som skal ligge i det nordvestlige hjørne af byen og grænse op mod Elev.

Ifølge kommunen skal der opføres omkring 1.800 boliger, og forventningen er, at der maksimalt må bygges i seks etager med en samlet højde på 25,2 meter. De bygninger, der skal grænse op mod Elev, må dog kun være to etager høje af hensyn til naboerne i det eksisterende parcelhuskvarter.

Der er også planer om at gøre plads til erhvervsbyggeri til for eksempel caféer, et bageri og en mindre dagligvareforretning, og så er der sat krav om, at 25 procent af boligerne skal være almene boliger.

Løvholmen skal ligge på et sårbart grundvandsområde, hvilket der også skal tages hensyn til, og så skal en del af Nyes gennemgående ringvejsforbindelse strække sig gennem bydelen.

Opførelsen af Løvholmen kan først påbegyndes, når lokalplanen og den reviderede helhedsplan for Nye, også kaldet helhedsplan 2.0, er endeligt vedtaget. I artiklen kan du se visualiseringer og kort over området.

Aarhus Kommune er i gang med at lave lokalplanen for Løvholmen - den næste etape af Nye. Området skal ligge i den nordvestlige del af byen og grænse op til Elev, og bydelen skal rumme både boliger og erhvervsbyggeri i op til seks etager. Og så bliver det et tæt bebygget område.

Det er knap fire år siden, at de første indbyggere flyttede ind i de nye boliger i Nye. Området i den nordøstlige del af byen er under konstant udvikling, og det seneste skud på stammen er lejlighederne og rækkehusene i ”Sneglehusene”, hvor de første beboere flyttede ind i december.

Men nu er Aarhus Kommune også i gang med at udarbejde lokalplanen for etape 2 og Nyes næste bydel, som bliver kaldt Løvholmen.

Det første spadestik kan først tages, når den reviderede helhedsplan og den endelige lokalplan er vedtaget, men helhedsplanen, som var i offentlig høring i efteråret, beskriver blandt andet de overordnede rammer for anden etape, og dem dykker vi ned.

Det bliver helt sikkert et mere by-præget område, hvor der blandt de høje og tætte bebyggelser er pladser og opholdsområder.

Katrine Westphall, byplanlægger i Aarhus Kommune

Bydelen Løvholmen skal ligge i den nordvestlige del af Nye. Den bliver nabo til den kommende folkeskole og de nye idrætsfaciliter.

Det forventes, at der skal bygges cirka 1.800 boliger, og langs Nyes ringvej, hvoraf en del skal løbe gennem den nye bydel, bliver der gjort plads til liberale erhverv og detailhandel.

- Etape 2 er ikke midtbyen i Nye, men der skal være noget erhverv. I lokalplanen kommer vi til at stille krav om aktive stueetager langs ringvejen til for eksempel små, liberale erhverv og kontorfællesskaber, siger Katrine Westphall, byplanlægger i Aarhus Kommune.

Almene boliger

Foruden Løvholmen består anden etape også af bydelen Skovbrynet. Det område er dog ikke en del af det nuværende lokalplanarbejde.

Løvholmen bliver en tæt bebygget bydel, og den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for hele etape 2 forventes at lande på 95 procent. Til sammenligning ender den gennemsnitlige bebyggelsesprocent i første etape 45 procent.

Lokalplanområdet for etape 2 grænser op til Elev mod nord og til det eksisterende byggeri i Nye mod øst. Den lange tange bliver en del af Nyes fremtidige ringvejsforbindelse. Kort: Aarhus Kommune

- Det bliver helt sikkert et mere by-præget område, hvor der blandt de høje og tætte bebyggelser er pladser og opholdsområder, siger Katrine Westphall.

Planen er, at der maksimalt må bygges i seks etager med en højde på 25,2 meter. Af hensyn til naboerne i parcelhuskvartererne i Elev, planlægges det, at bebyggelserne tættest på Elev maksimalt må være to etager høje.

- Bydelen kommer til at starte lavt oppe mod Elev, og i takt med at man rykker længere og længere sydpå ind over bakken, bliver byggeriet højere og højere. Terrænet hælder markant nedad, så jo længere ned man kommer, jo højere bliver byggeriet. Så det vil måske ikke syne af seks etager for borgerne i Elev, siger Katrine Westphall.

Visualiseringen viser, hvordan udsigten fra Elev mod Nye kan komme til at se ud i den nye bydel Løvholmen. Visualisering: Cebra Architecture
Byggeriet i etape 2 bliver blandet beboelses- og erhvervsbyggeri. Der skal både være mulighed for at eje og leje, og så er der sat krav om en bestemt andel almene boliger. Visualisering: Cebra Architecture

For at sikre et bredt og varieret boligudbud er der sat krav om, at 25 procent af byggeriet i anden etape skal være almene boliger. Tre procent af dem bliver dog fremrykket til den del af Nye, hvor der allerede er flyttet beboere ind.

Det fremgår af helhedsplanen, at 69 procent af byggeriet i anden etape skal være boliger, mens 18 procent skal være erhvervsbyggeri, og 13 procent skal være offentligt byggeri.

Sårbart grundvand

Ifølge helhedsplanen er det også hensigten at etablere en grøn kile mellem det nye byggeri i Nye og parcelhusene i Elev for at skabe en vis afstand og sikre områdets natur og grønne områder.

Trafikken i Nye skal føres ad en gennemgående ringvejsforbindelse, som i helhedsplanen kaldes "Ringen”. En del af den forbindelse skal gå gennem bydelen Løvholmen, og det er hensigten, at fartgrænsen skal ligge på 40 kilometer i timen. Det er særligt langs vejen, der skal gøres plads til erhverv.

Etape 2 og bydelen Løvholmen kommer til at ligge vest for Urtehaven, som er det byggeri i etape 1, der allerede er påbegyndt. Foruden Løvholmen kommer etape 2 også til at bestå af bydelen Skovbrynet. Eta. Kort: Tækker Group

Bæredygtighed, natur og miljø er gennemgående værdier i byggeriet af Nye. Derfor arbejdes der i både i første og anden etape med at sikre udsigtskiler mod Aarhusbugten.

Lokalplanen for Løvholmen skal desuden tage højde for, at bydelen skal ligge på et sårbart grundvandsområde. Derfor skal det sikres, at der kan dannes tilstrækkeligt med grundvand, og at grundvandsmagasinet beskyttes mod forurenende nedsivning.

- Vi sætter krav om en befæstelsesgrad på 45 procent for det sårbare grundvandsområde i etape 2. Det vil sige, at maksimalt 45 procent af arealet må være dækket af befæstede overflader, som for eksempel asfalt eller bygningsmasse, forklarer Katrine Westphall.

Formålet er at sikre, at overfladevandet kan sive ned.

Etableringen af Nye er delt op i seks etaper. Vurderingen er, at byen, som skal rumme mellem 10.000 og 15.000 indbyggere, først står endelig færdig om 30-50 år. Kort: Tækker Group

I forbindelse med høringen af den reviderede helhedsplan, også kaldet helhedsplan 2.0, har Aarhus Kommune modtaget en lang række høringssvar og forslag til ændringer. Dem er kommunen i gang med at behandle, ligesom det afgøres, hvilke ændringer der skal indarbejdes i helhedsplanen.

Helhedsplanen kan læses her. Det forventes, at den bliver vedtaget inden sommerferien i år.

Ifølge Katrine Westphall er tidshorisonten for lokalplanen blevet rykket lidt, og derfor forventer hun, at den bliver sendt i offentlig høring til sommer.

- Vi havde forventet, at lokalplanen kunne vedtages ved årets slutning, men vi kommer nok hen i foråret 2023. Vi har ikke en skarp tidsplan for helhedsplanen, og derfor har jeg heller ikke en præcis tidsplan for lokalplanen, siger hun.

Når først helhedsplanen og senere hen lokalplanen er vedtaget, kan opførelsen af den nye bydel igangsættes.