Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Lehn Bang-Mortensens hus ligger kun 64 meter fra Djurslandmotorvejen. Når han står på støjvolden i baghaven, kan han se ud over Egå Engsø. Før kunne han sidde i haven og nyde udsigten. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Lehn har trafikstøj helt inde på livet - han er bekymret for, om han kan komme af med sit hus

Nu er det ikke fordi, jeg skal købe et hus lige foreløbigt. Men den seneste tid har jeg alligevel gjort mig nogle overvejelser om, hvor meget støj jeg mon kan tåle ved mit fremtidige fantasi-hus.

Det hele begyndte for en måned siden, da jeg skrev de første historier om motorvejsstøj i Lystrup. For det er subjektivt, hvor generet man bliver af trafikstøj, og jeg har både hørt fra folk, der nærmest ikke lægger mærke til det, og fra folk som kan høre Djurslandmotorvejen hver dag.

En af dem, der kontaktede mig, var Lehn Bang-Mortensen, og hans besked gjorde indtryk. Han og hustruen bor nemlig kun – og hold nu fast – 64 meter fra motorvejen. Og nu tænker du måske: 64 meter? Er det meget eller lidt?

Det er i hvert fald så tæt på, at deres baghave nu består af en stor støjvold, og at de fik erstatningspenge, dengang vejen blev anlagt. Opkøbt blev de dog ikke, og støjen ville ifølge myndighederne ikke komme over den tilladte grænseværdi.

Men hvis man tager et kig på Miljøstyrelsens støjkort, ser det helt anderledes ud i dag. Derfor er Lehn Bang-Mortensen bekymret for, om huset kan sælges.

Spørgsmålet om, hvorvidt man gider at bo op ad en motorvej, er også relevant at stille i Nye. I en fjern fremtid kommer byen nemlig til at strække sig helt ned til motorvejen, og derfor bliver der behov for støjdæmpende tiltag.

Hos bygherren Tækker er de konkrete planer ikke på plads endnu – fair nok, der er også 15-20 år til, at den del af byen skal anlægges – men idéen er, at der skal bygges erhvervsbygninger, som skal skærme for støjen. Det vil komme hele byen til gavn, mener de.

I Lystrup er der også et projekt på vej, som gavner byen. Fodboldklubben har nemlig fået den endelige godkendelse til at etablere en kunstgræsbane. Nu håber klubben bare ikke, at pandemien har presset priserne for meget i vejret.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte mig med idéer og kommentarer på membr@lystrupliv.dk.

God weekend og god læselyst!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Støjvolden er anlagt i bunden af ægteparrets have, og Lehn Bang-Mortensen har bygget en trappe, så de kan gå op og se ud over engsøen. Støjer det fra motorvejen, bruger de ikke store dele af haven. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Der er 64 meter fra Lehns hus til motorvejen: - Det er ikke sikkert, at det bliver så let, når vi skal sælge

Når man står i Lehn Bang-Mortensen og hustruens have, kigger man lige ind en høj støjvold. Engang var der udsigt til de grønne områder i egådalen, men da Djurslandmotorvejen blev anlagt, blev det ændret.

Ægteparret bor kun 64 meter fra motorvejen, og Lehn Bang-Mortensen frygter, at huset bliver svært at sælge, fordi trafikstøjen er markant, og den gode udsigt er forsvundet.

I første omgang troede han faktisk, at de ville blive opkøbt og nødsaget til at flytte, men de fik at vide, at støjen ikke ville overstige grænseværdierne.

I dag er historien dog en anden.

Lehn Bang-Mortensen og hans hustru bor lige op ad Djurslandmotorvejen og har udsigt til en støjvold. Han frygter, at huset bliver svært at sælge, for den gode udsigt er væk, og støjen er mere markant, end de fik at vide, at den ville være.

Lehn Bang-Mortensen og hans hustru har boet på et gammelt husmandssted vest for Lystrup siden 1974. Da parret flyttede ind, var der udsigt mod Egådalen, der hvor Egå Engsø ligger nu.

I dag er deres grund halveret, og udsigten ændret radikalt. Fra haven kigger de lige ind i en høj støjvold med en tilhørende stenvæg på toppen. Når man træder ud af huset, hører man straks støjen fra bilerne på Djurslandmotorvejen, som ligger lige på den anden side af volden.

- Engang kunne vi se ud over engene, og det var virkelig et attraktivt sted. Vores barn havde heste og red meget dernede. Man siger altid, at man ikke har købt udsigten, men hvis du står i vores have nu og kigger den vej, så er det da træls. Særligt om vinteren, siger Lehn Bang-Mortensen.

Vi lå måske under grænseværdien engang, men det gør vi ikke mere. Vi ligger i det røde felt, og der skal da ikke ligge huse.

Lehn Bang-Mortensen

Byggeriet af motorvejen begyndte i 2005, og da ægteparret hørte om planerne, forventede de grundet nærheden til motorvejen, at myndighederne ville opkøbe deres grund, og at de skulle flytte. Men det skete ikke.

- Vi troede, at vi skulle eksproprieres, fordi motorvejen kom så tæt på vores hus. Men vi havde besøg af et par embedsmænd fra amtet, som fortalte, at de ikke ville ekspropriere os, husker Lehn Bang-Mortensen.

Nyt køkken og badeværelse

Det var Aarhus Amt, der påbegyndte arbejdet med den nye motorvej. Grundet reformen i 2007 overtog Vejdirektoratet anlægsarbejdet.

Amtet vurderede, at støjen ved Lehn Bang-Mortensen og hustruens bolig med støjvolden ville blive dæmpet til maksimalt 55 dB. Det samme fremgår af VVM-undersøgelsen fra 2000.

Da beskeden om, at de ikke skulle opkøbes, kom, besluttede ægteparret derfor at sætte boligen i stand og lave nyt køkken og badeværelse.

- Senere fik vi besked om, at vi kunne have søgt om at blive eksproprieret, men det havde vi ikke lyst til. Nu havde vi lige sat tingene i stand, og vi vidste jo heller ikke, hvor meget det ville komme til at støje, siger Lehn Bang-Mortensen.

Men støjer det gør det. Ifølge Miljøstyrelsens støjkort ligger boligen i en zone, hvor trafikstøjen i dagtimerne når op på 65-70 dB.

Den blå streg er selve motorvejen. Lehn Bang-Mortensen og hustruens hus ligger vest for Lystrup i det røde støjfelt. Det dækker over områder, hvor trafikstøjen ligger mellem 65 og 70 dB i dagtimerne. Kort: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens officielle grænseværdi for trafikstøj ved boliger ligger på 58 dB, mens WHO’s grænseværdi er 53 dB. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan trafikstøj blandt andet medføre stress og hjertekarsygdomme.

- Vi tænkte, at vi måtte få det bedst mulige ud af det. Det har vi også fået. Vi har det faktisk ganske udmærket. Men hvis vi går i hver sin ende af haven, og vinden er i syd, så skal vi enten råbe meget højt eller gå meget tæt på hinanden for at snakke sammen, siger Lehn Bang-Mortensen.

Indrettet efter støjen

I haven har parret bygget en pavillon, som kan lukkes – blandt andet for at slippe væk fra støjen. Derudover bruger de ikke længere deres terrasse. Havemøblerne bliver ikke sat ud, og den eneste, der går ind og ud af terrassedøren, er katten.

- Vi har trukket os mere bagud i haven for at komme ind bag huset. Vi kan høre, om der er mange eller få biler på motorvejen. Det er værst om morgenen og aftenen, hvis det er vådt, og vinden er i syd, siger Lehn Bang-Mortensen.

I forbindelse med, at motorvejen skulle bygges, solgte parret en stor del af deres grund fra. Derudover fik de 280.000 kroner i erstatning, fordi boligen ligger så tæt på motorvejen og 45.000 kroner til beplantning af støjvolden.

Lyd måles i decibel

  • Lyd måles i decibel (dB). 0 dB er den svageste lyd, man kan høre med en normal hørelse, og smertegrænsen går typisk ved 120-130 dB.
  • Decibel er en logaritmisk skala, hvilket betyder, at man ikke bare kan lægge dB-tallene sammen, når man beregner den samlede støjbelastning.
  • Hvis man for eksempel bruger en maskine, der støjer 80 dB, og starter en maskine magen til, stiger lydniveauet med 3 dB til 83 dB. En fordobling af lyden giver altså kun en forøgelse af støjbelastningen på 3 dB.
  • En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres, mens en stigning på 3 dB opfattes tydeligt, og teknisk set er en fordobling af lydtrykket, men det er ikke sådan, mennesker hører det. Der skal 8-10 dB til, før det menneskelige øre opfatter det som en fordobling eller halvering af lyden.
  • Almindelig tale ligger mellem 60-70 dB, mens en ambulance med udrykning ligger på 120-130 dB.

Kilde: Arbejdstilsynet.dk og arbejdsmiljoweb.dk

De har ikke fået erstatning for det øgede støjniveau, og Lehn Bang-Mortensen er bekymret for, om boligen kan sælges, når han og hustruen skal derfra.

- Det er da ikke sikkert, at det bliver så let, når vi skal sælge. Vores ejendom er i hvert fald blevet forringet med 280.000 kroner. Det kan godt være, at vi skulle have søgt om at blive eksproprieret dengang, men vi havde lige lavet nyt køkken og badeværelse, og så har man jo også et forhold til stedet, siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor de ikke forsøgte at sælge boligen, svarer han:

- Det tror jeg bestemt ikke var en mulighed. Det havde været umuligt.

Huse i et rødt støj-felt

Nye forskningsresultater fra Syddansk Universitet viser, at man har 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzheimers og 18 procent forhøjet risiko for at udvikle demens, hvis man over en årrække udsættes for trafikstøj over 55 dB.

For Lehn Bang-Mortensen er det mest generne ved støjen, der fylder. Selvom udsigten fra hans have er blevet fuldstændig ændret, og støjen fra motorvejen kan høres det meste af døgnet, kan han godt forstå behovet for en motorvej.

Han mener også, at de støjdæmpende tiltag er gode, og at de gør en vigtig forskel. Alligevel ærgrer han sig over, at deres bolig ifølge Miljøstyrelsens støjkort ligger i et område, hvor vejstøjen er så markant.

- Vi lå måske under grænseværdien engang, men det gør vi ikke mere. Vi ligger i det røde felt, og der skal da ikke ligge huse, siger han og fortsætter:

- Til syvende og sidst tænker jeg mest på, hvad vi skal, når vi skal herfra, og hvordan det bliver at sælge. Hvornår vi skal det, er ikke godt at vide.

Byggeriet i den første etape af Nye er i gang, og næste etape rummer blandt andet en helt ny skole, som skal stå klar i 2024. Foto: Silas Bang

Erhvervsbyggeri skal skærme for trafikstøj i fremtidens Nye

Der er laaaang tid til, at Nye står færdig med sine 10.000-15.000 indbyggere, og der er også lang tid til, at byen strækker sig så langt mod sydvest, at den grænser op til Djurslandmotorvejen.

Men når den tid kommer, bliver der behov for støjdæmpende tiltag, så trafikstøjen ikke overtager.

De præcise planer er endnu ikke på plads, men tanken er, at området nærmest motorvejen skal rumme en stor del erhvervsbyggeri, som kan skærme mod støjen.

Klassisk erhvervsbyggeri, som man kender det fra motorvejsstrækninger, bliver det nok ikke, for det skal ligge i tråd med visionerne og tankerne for Nye.

Om mange år vil Nye strække sig helt ned til Djurslandmotorvejen, og der bliver brug for tiltag, som skal mindske trafikstøjen. Den overordnede idé er, at området ved motorvejen skal rumme en stor andel af byens erhvervsbyggeri, som skal skærme for støjen.

I en fjern fremtid kommer der til at bo mellem 10.000 og 15.000 mennesker i Nye. De første indbyggere er allerede flyttet ind, men det er fortsat svært at forestille sig, at byen når samme størrelse som Lystrup.

Når Nye er fuldt udbygget, kommer den til at strække sig helt ned til Djurslandmotorvejen. Der går mellem 15 og 20 år, før den del bliver etableret, men motorvejen er det svært at gøre noget ved, og derfor bliver det nødvendigt med støjdæmpende tiltag.

Man kan godt lægge kontorerhverv og lettere produktion i støjfølsomme områder, og det kan også være med til at skærme støjen af og skabe endnu bedre forhold for de boliger, der ligger inde bagved.

Peter Boe, tegnestuechef i Tækker

Sådan lyder det fra Peter Boe, der er tegnestuechef ved Tækker, som er bygherre på projektet:

- Djurslandmotorvejen er der, og vi ved, at der er en type af byggeri, man kan lægge ved en motorvej, og andet byggeri man ikke kan lægge ved en motorvej. Det er et spørgsmål om at etablere en bygningsmasse, der kan absorbere og skærme for støjen, siger han.

Ifølge helhedsplan 2.0 for Nye er den sydvestlige del af byen, som grænser op til motorvejen, den fjerde etape af byggeriet. Området får den højeste koncentration af erhvervsbyggeri, da hele 50 procent af bygningsmassen skal bruges til erhverv, mens resten skal anvendes til boliger.

Vil undgå støjplagede boliger

Da fjerde etape af byggeriet ligger mange år ude i fremtiden, er de konkrete støjdæmpende tiltag ikke på plads endnu. Tanken er dog, at erhvervsbyggeriet skal ligge tættest på motorvejen.

Når Nye er fuldt udbygget strækker byen sig fra Elev i nord til motorvejen i sydvest. Bydelen nærmest motorvejen skal bestå af 50 procent erhvervsbyggeri og 50 procent boliger. Kort: Tækker

- Man kan godt lægge kontorerhverv og lettere produktion i støjfølsomme områder, og det kan også være med til at skærme støjen af og skabe endnu bedre forhold for de boliger, der ligger inde bagved, siger Peter Boe.

- Motorvejen støjer, og vi skal sørge for at få støjen dæmpet for den by, der ligger bagved. Nogle konkrete tiltag har vi dog ikke endnu.

Der har den seneste tid været fokus på trafikstøj, da nye forskningsresultater fra Syddansk Universitet har vist, at man har forhøjet risiko for at udvikle Alzheimers og demens, hvis man over en årrække udsættes for trafikstøj over 55 dB.

- Vi kan ikke etablere boliger eller byggeri, som er støjplaget. Det har vi ingen interesse i, for det er jo dokumenterbart skadeligt. Vi kan ikke planlægge et boligområde ud til en motorvej, uden at vi laver nogle ekstraordinære tiltag, siger Peter Boe.

God placering

Når tiden er til det, skal løsningerne på støjen laves i et samarbejde mellem blandt andet akustikere, ingeniører og trafikplanlæggere. Men ifølge Peter Boe skal man ikke forvente, at der bliver tale om traditionelt erhvervsbyggeri.

- Det bliver ikke nødvendigvis markant byggeri, for det skal være en venlig overgang. Den type byggeri, man typisk ser langs motorveje, er ikke en arkitektonisk referanceramme til det, vi gerne vil. Men det viser, at der godt kan ligge nogle ting ud til en motorvej, siger han.

Bæredygtighed, miljø og klima er nogle af kerneværdierne bag etableringen af Nye, og de kommer også til at præge etape fire. Motorvejen ligger relativt lavt på strækningen forbi Nye, og det er ifølge Peter Boe en fordel.

- Selvfølgelig kan man høre en motorvej, men i forhold til Nye ligger den heldigvis ret fornuftigt, siger han.

- Det er positivt for byen, at fjerde etape af byggeriet kan afskærme for støjen fra motorvejen. Så på sin vis er det ikke negativt at bygge helt ned til motorvejen.

Den nye kunstgræsbane skal anlægges på den gamle grusbane lige ved siden af klubhuset. Arkivfoto: Mette Marie Birch Breuning

Nu er det helt sikkert: Lystrup får en kunstgræsbane

Lystrup IF Fodbold har endelig fået byggetilladelsen til at anlægge en kunstgræsbane ved fodboldanlægget i den østlige del af byen.

Projektet har været undervejs i mange år, og derfor glæder det Torben Märcher, som er ansvarlig for banen, at det nu er helt sikkert, at byen får en kunstgræsbane.

Den skal gøre det muligt at spille fodbold i Lystrup hele året rundt og skabe liv og fællesskab i lokalområdet.

Læs mere om, hvornår banen forventes at stå klar, i artiklen.

Fodboldforeningen i Lystrup kan snart se en ende på en mangeårig proces. Klubben har nemlig fået den endelige byggetilladelse til at anlægge en kunstgræsbane. Håbet er, at den står klar inden sommerferien.

Torben Märcher er optimist. Han håbede, at den kunstgræsbane, som han og resten af Lystrup IF Fodbold har arbejdet for i mange år, ville stå klar til oktober sidste år.

Sådan blev det ikke, for klubben måtte vente næsten 10 måneder på den endelige byggetilladelse fra Aarhus Kommune. Den tikkede til gengæld ind som en tidlig julegave 21. december.

- Det er rigtig fedt. Jeg har før sagt, at banen kommer, men der har jeg vist været lige lovlig optimistisk. Nu har vi fået lov til at bygge den, så er resten sådan set op til os selv, så på den måde er det fantastisk, siger Torben Märcher, som er ansvarlig for kunstgræsbanen.

Det løse plastikgranulat kan sidde i strømper og fodboldstøvler og bliver taget med rundt, og så har vi et synligt plastiksvineri. Bestyrelsen har valgt, at vi ikke skal have sådan en bane, så vi får en kunstgræsbane, hvor der sidder små plastikstrå fast mellem plastikgræsset.

Torben Märcher, ansvarlig for kunstgrænsbanen i Lystrup IF Fodbold

Klubben er nu i gang med at lave de endelige aftaler med leverandørerne. Foruden kunstgræsset skal der lægges fliser og opsættes hegn og lys.

En tidsplan med elastik i

Går alt efter planen, forventer Torben Märcher, at etableringen af den nye bane kan påbegyndes i slutningen af marts. Det afhænger dog både af vejret, og af om coronapandemien har sat priserne op og skabt kø på produkterne.

- Det er vi lidt spændte på, for der tales jo om, at corona har forårsaget prisstigninger, og at der også kan være nogle forsinkelser på fragten. Vi skal have afsluttet tre forhandlinger og gerne inden for det budget, vi har afsat, siger han.

Den nye bane skal anlægges på den gamle grusbane ved fodboldanlægget i den østlige del af Lystrup. Hele projektet beløber sig til 5,2 millioner kroner, hvoraf 3,6 millioner kroner er et tilskud fra Aarhus Kommune. Resten af midlerne kommer fra sponsorer og klubbens egen indsats.

Håbet er, at banen står klar inden sommerferien.

- Der kan være nogle udsving, som vi så håndterer i klubkassen, og så går vi forhåbentligt i gang i slutningen af marts. Hvis vejret holder, og vi kan få materialerne leveret, håber vi, at kunne åbne kunstgræsbanen inden sommerferien, siger Torben Märcher.

En bane uden granulat

Fodboldforeningen har besluttet, at den ikke vil have en kunstgræsbane med det klassiske og løse plastikgranulat.

For at undgå, at granulatet bliver hevet med rundt og hjem i vaskemaskinen, har foreningen investeret i en lidt dyrere og mere miljøvenlig bane, forklarer Torben Märcher:

- Det løse plastikgranulat kan sidde i strømper og fodboldstøvler og bliver taget med rundt, og så har vi et synligt plastiksvineri. Bestyrelsen har valgt, at vi ikke skal have sådan en bane, så vi får en kunstgræsbane, hvor der sidder små plastikstrå fast mellem plastikgræsset.

Banen vil forhåbentlig gøre fodboldklubben til en helårsklub og skabe liv og fællesskab i det lokale fodboldmiljø hele året rundt.

- Så fodbolden ikke kun er en aktivitet, som løber fra april til oktober. I dag kører man til andre kunstgræsbaner, men det er da hyggeligere at have aktiviteten hjemme. Så man kan skabe noget klubliv og også nogle aktiviteter, som ligger udover fodbolden, siger Torben Märcher.