Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ifølge en aktindsigt er TDC Net i gang med at undersøge muligheden for at opsætte en telemast på kommunens grønne areal ved Asmusgårdsvej 2. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Hvor skal den 42 meter høje telemast stå?

Det spørgsmål er der vist ingen, der kan svare på endnu. Men jeg er sikker på, at det fylder en del hos både TDC og Aarhus Kommune.

For hvis du har læst med, siden LystrupLIV gik i luften i august sidste år, kan du måske huske, at jeg i et af de allerførste nyhedsbreve skrev om planerne for at rejse en 42 meter høj telemast ved fodboldbanerne i Lystrup.

De planer er stadig i gang, og der er endnu ikke truffet en endelig beslutning om telemastens placering. For udsigten til en kæmpehøj mast har ikke ligefrem vakt glæde hos naboerne til sportsanlægget, og derfor har en af dem foreslået en alternativ placering i Lystrup.

Så skal masten stå på et grønt areal tæt på et nyt boligområde, eller bør den opsættes ved byens fodboldbaner i stedet for? Eller skal den stå et helt tredje sted? Det forsøger parterne at finde ud af, og der er mange hensyn at tage. Mere om det i artiklen nedenfor.

Efter knap to år med restriktioner og nedlukninger hungrer jeg virkelig efter at stå med en kold fadøl i hånden og nyde en god koncert, og faktisk bliver der rig mulighed for at få musikoplevelser i år.

Aarhus er nemlig blevet udråbt til musikby, og en lang række aktører fra det århusianske musikmiljø er gået sammen om initiativet Music City Aarhus 2022.

I løbet af året får blandt andet de lokale foreninger, kirkerne og biblioteket i Lystrup og omegn mulighed for at søge penge fra to puljer til at afholde koncerter og andre musikarrangementer.

Ifølge Jesper Mardahl, som er sekretariatsleder i Music City Aarhus 2022, er der koncerter på vej i nabobyen Hjortshøj, men spørgsmålet er, om bassen også skal pumpe i Lystrup, Elsted, Elev og Nye?

Sidder du med en god idé til en koncert, og har du planer om at søge om midler? Eller kender du til andre musikalske ildsjæle eller initiativer i Lystrup, Elsted, Elev eller Nye? Så vil jeg meget gerne høre om dem på membr@lystrupliv.dk.

Tak fordi du læser med.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
TDC Net ønskede oprindeligt at opføre masten ved fodboldbanerne i Lystrup, men på baggrund af en "massiv modstand" mod projektet er de nu i gang med at undersøge en placering ved Asmusgårdsvej. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ny placering i spil til stor telemast i Lystrup

I august sidste år skrev jeg om planerne for at opføre en 42 meter høj telemast ved fodboldbanerne i Lystrup, og nu er det tid til en opfølgning.

For på baggrund af en generel modstand mod placeringen – og et forslag fra en nabo – er teleselskaberne og Aarhus Kommune i gang med at undersøge en anden placering til masten. Det viser en aktindsigt, som LystrupLIV har fået.

Det er stadig uvist, hvor masten skal stå, men TDC Net oplyser, at de kan ende med at arbejde videre med placeringen ved fodboldbanerne, hvis det nye forslag ikke kan godkendes.

Læs mere om maste-projektet i artiklen.

Der er nyt i sagen om en potentiel 42 meter høj telemast i Lystrup. I første omgang ønskede teleselskaberne at opsætte masten ved fodboldbanerne, men nu er de i gang med at undersøge en anden placering ved det nye byggeri på Asmusgårdsvej. Intet er dog fast besluttet endnu.

Det begyndte, da Aarhus Kommunes afdeling for Sport & Fritid blev kontaktet af 3-mobil og TDC, fordi de ønskede at opsætte en 42 meter høj telemast ved fodboldbanerne i Lystrup. Men nu er en helt anden placering kommet i spil.

Det skyldes ifølge en aktindsigt, som LystrupLIV har fået, at der var ”massiv modstand” mod placeringen ved sportsanlægget. Derfor har en af naboerne foreslået, at masten opsættes på kommunens grønne område ved det nye byggeri på Asmusgårdsvej 2. Efter dialog med kommunen er teleselskaberne nu i gang med at undersøge den placering.

Af forslaget til den nye placering fremgår det, at masten der kan stå mere diskret inde blandt nogle høje træer. Derudover vil masten ikke fremstå lige så høj, da den i højere grad end på fodboldbanen går i et med omgivelserne.

Det er ikke afgjort, om vi ønsker at lave en lejeaftale med dem. Så langt er vi ikke kommet endnu. Hvis vi indgår en lejeaftale med dem, får de en fuldmagt, så de kan søge om byggetilladelse.

Lone Staley, specialist i Aarhus Kommunes ejendomsafdeling

TDC Net har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et svar til LystrupLIV skriver underdirektør Søren Elsborg, at masteprojektet befinder sig meget tidligt i processen, og at de endelige planer endnu ikke er fastlagt.

- For at skabe en god og fremtidssikret mobildækning for borgerne i Lystrup er vi i gang med at finde den rette placering til at opstille en ny telemast, der skal tilføje yderligere kapacitet til det lokale mobilnet. I den forbindelse er vi – i dialog med kommunen – i gang med at undersøge egnede placeringer, skriver han.

Dårlig dækning?

Aarhus Kommune er imødekommende overfor opsætningen af nye master, som forbedrer teledækningen for kommunens borgere. Masten skal forbedre dækningen i den nordøstlige del af Lystrup, og skal benyttes af både TDC og 3-mobil.

Tager man et kig på teleselskabernes dækningskort, fremgår det også, at mobildækningen i netop den del af Lystrup er dårligere end andre steder. I nogle områder omkring Elmehaven, Blåbærhaven og Asmusgårdsvej ligger den udendørs dækning på 20-50 megabit pr. sekund, mens den andre steder i Lystrup er på 100-200 megabit pr. sekund.

Aarhus Kommunes antennevejledning

 • Ifølge Aarhus Kommunes antennevejledning skal antenner placeres der, hvor der opnås den bedste forbedring af teledækningen, men der skal tages hensyn til omgivelserne, og de visuelle gener skal være mindst mulige.
 • Opsætning skal undgås i områder med lav bebyggelse, men hvis det kan dokumenteres, at der er dårlig dækning i et boligområde, og at det kun kan forbedres med en mast, skal masten formes som en flagstang.
 • Synlige antenner skal så vidt muligt undgås i grønne områder, men der kan opsættes master, hvis det medvirker til en markant forbedret telekvalitet. Eller hvis det betyder, at masterne kan undgås på andre visuelt kritiske områder, for eksempel i boligområder med lav bebyggelse.
 • Hvis masten opsættes på meget synlige steder, skal den udformes på en måde, så den fremstår mindst muligt dominerende.
 • Foretrukne placeringer vil typisk være på eksisterende master, på høje bygninger, på fritstående skorstene eller i erhvervsområder og lignende.

Kilde: https://www.aarhus.dk/media/11604/antennevejledning.pdf

Megabit pr. sekund afgør hastigheden på netværket, og ifølge Forbrugerrådet Tænk kræver det en netværksforbindelse med en hastighed over 50 megabit pr. sekund, hvis man er flere i husstanden, der spiller spil på nettet eller ser film samtidig.

Ifølge Aarhus Kommunes antennevejledning, som beskriver retningslinjerne for opsætning af master og antenner, skal synlige antenner undgås i grønne områder. De kan dog opsættes, hvis det giver en markant forbedret telekvalitet, eller hvis kommunen i så fald kan undgå at opsætte master på andre visuelt kritiske områder.

Ifølge TDC Net vil de ansøge om en 42 meter høj telemast, men højden afhænger af, hvad kommunen vil godkende.

Endnu ikke sikkert

En del af skoven ved Asmusgårdsvej 2 er fredskov, og ifølge skovlovens paragraf 11 må der ikke etableres anlæg på fredskovspligtige arealer. Der kan dog gives tilladelse, hvis det kan dokumenteres, at der er "huller" i dækningen det pågældende sted, og at masten ikke kan opsættes andre steder uden for skoven.

Hvad er fredskov?

 • Begrebet 'fredskov' dækker over et skovområde og areal, som er udstukket til altid at være skov.
 • I fredskov er der forbud mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænændringer (undtaget bygninger til skovens drift og til friluftsliv for børn og unge).
 • Op til 10 procent af et fredskovsareal må benyttes til anden anvendelse.
 • 85 procent af det danske skovareal er fredskov.
 • Når offentlige myndigheder planter eller erhverver en skov, bliver den ifølge skovloven automatisk til fredskov.

Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra teleselskaberne og er nu i gang med at vurdere, om de vil indgå en lejeaftale med dem på arealet ved Asmusgårdsvej.

- Det er ikke afgjort, om vi ønsker at lave en lejeaftale med dem. Så langt er vi ikke kommet endnu. Hvis vi indgår en lejeaftale med dem, får de en fuldmagt, så de kan søge om byggetilladelse, siger Lone Staley fra kommunens ejendomsafdeling.

Om kommunen ender med at indgå en aftale med teleselskaberne, kan hun ikke svare på. På nuværende tidspunkt er de i gang med at undersøge, om der er lokalplaner eller andre planer for arealet.

- Vores afdeling administrerer selve lejeaftalen og brugen af arealet. Byggeriafdelingen giver tilladelse til, hvad der må bygges på arealet. I det, at vi laver en aftale, er det indforstået, at det er til det formål, de har søgt om, men det er Byggeri, der skal give endelig tilladelse til opførelse af masten, siger Lone Staley.

TDC Net oplyser, at de vil arbejde videre med en placering ved fodboldbanerne og sportsanlægget, hvis den nye placering ikke kan godkendes, og der ikke er andre egnede steder.

Det er ikke kun i midtbyen, der skal være en levende musikscene, mener folkene bag Music City Aarhus 2022. Foreningen har blandt andet uddelt midler til Viruphuset i Hjortshøj. Arkivfoto: Martin Dam Kristensen

Skal der afholdes flere koncerter i Lystrup og omegn? Nu er muligheden der

Det er slut med aflysninger, restriktioner og nedlukninger, og nu er det tid til at få genstartet musikken i Aarhus. Det mener folkene bag initiativet Music City Aarhus 2022.

I løbet af året har alle, som sidder med en god idé til en koncert eller et musikarrangement, mulighed for at søge om midler fra foreningen. Og det er meningen, at musikken skal kunne høres i hele kommunen – også i Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Både kirker, biblioteker, foreninger og skoler kan søge om at få del i puljen, og på nuværende tidspunkt er der omkring 1,4 millioner kroner tilbage.

Så synes du også, at musikken skal genstartes i Lystrup og omegn, og har du en god idé? Så er det bare om at søge.

Aarhus er blevet udråbt til musikby. Musikken skal genstartes efter pandemien, og tonerne skal kunne høres i hele kommunen. Det er idéen bag initiativet Music City Aarhus 2022, hvor lokale foreninger og ildsjæle kan søge penge til koncerter og musikarrangementer.

Koncerter og festivaler har der ikke været mange af de seneste to år, som har stået i coronapandemiens tegn, men det skal der laves om på nu.

Aarhus er i 2022 blevet udråbt til musikby, og foreningen Music City Aarhus 2022 vil sørge for, at musikken og musikscenen i Aarhus bliver genstartet. Idéen er, at alle dem, der har en god idé til en koncert eller et musikarrangement, kan søge midler hos foreningen.

Det skal bare være et publikumsorienteret arrangement. Der er heller ingen rammer for genre. Man kan søge midler til alt fra klassisk til elektronisk musik og heavy metal.

Jesper Mardahl, sekretariatsleder i Music City Aarhus 2022

Initiativet er opstået fra musikmiljøet selv, og formålet er blandt andet at talentudvikle og binde bro mellem de forskellige kulturinstitutioner og erhvervslivet. Projektet er støttet med fem millioner kroner af Aarhus Kommune og har derudover fået midler fra forskellige fonde.

- Vi kigger meget på, at arrangementerne bliver spredt rent geografisk. Det har været et ønske, at det ikke kun finder sted inden for ringgaden. Som musikaktør uden for midtbyen kan man søge penge og få mulighed for at lave musikprojekter i sit lokalområde, siger Jesper Mardahl, sekretariatsleder i Music City Aarhus 2022.

Kirker, biblioteker og foreninger

Alle kan søge om midler fra foreningen. Det kan være alt fra kirkerne i Lystrup, Elsted og Elev til biblioteket og Lystrup Musikforening. Det eneste krav er, at man har en idé til en koncert, en projektbeskrivelse og et budget.

- Det skal bare være et publikumsorienteret arrangement. Der er heller ingen rammer for genre. Man kan søge midler til alt fra klassisk til elektronisk musik og heavy metal, siger Jesper Mardahl og understreger, at der ikke bliver uddelt penge til religiøse eller politiske formål.

Om Music City Aarhus 2022

 • Music City Aarhus 2022 er hele byens musikår, som er dedikeret til at genstarte musiklivet i Aarhus og samle byen omkring musikscenen. Initiativet skal også bruges til bygge bro mellem byens kultur og erhvervsliv.
 • Temaet for Music City Aarhus er "Let's Come Together" og har til formål at styrke fællesskab og sammenhold - ikke mindst efter coronapandemien.
 • Initiativet er taget af Northside Festival, Spot Festival, Musikhuset Aarhus, Train, Headquarters, Aarhus Volume, Voxhall og Radar.
 • Music City Aarhus 2022 har fået støtte fra Aarhus Kommune og Salling Fonden, der har doneret henholdsvis fem og to millioner kroner.
 • Projektet har desuden modtaget donationer fra Kirsten og Gunnar Fonden, som blev skabt af Kirsten og Gunnar Jakobsen fra Lystrup, som stod bag virksomheden Bichel Vine. Ægteparret døde med få måneders mellemrum, men havde besluttet, at deres formue skulle gå til kultur i Aarhus. Fonden har støttet ni forskellige projekter under Music City Aarhus 2022 med 250.000 kroner til hvert projekt.

Kilde: Music City Aarhus 2022

På nuværende tidspunkt er der omkring 1,4 millioner kroner tilbage, som er delt op i to puljer. Man kan søge midler frem til 1. marts, og det forventes, at der er svar på ansøgningerne i midten af marts.

Der er en direkte formular på foreningens hjemmeside, og vurderingen af, hvilke projekter der skal tildeles penge, beror på en blanding af idéen og menneskene bag.

- Teoretisk set kan alle søge, men det er klart, at vi kigger på, om folk har en realistisk tilgang til tingene, og om de kan gennemføre projektet. Man kan godt søge, selvom man er helt grøn, men det vil være en fordel, at man har lidt erfaring. Men man skal ikke føle, at man ikke kan søge, hvis man ikke har prøvet det før, siger Jesper Mardahl.

Støtte til projekt i Hjortshøj

Der er endnu ikke givet penge til konkrete projekter i Lystrup, Elsted, Elev eller Nye, men ifølge Jesper Mardahl gav foreningen i forrige runde en pose penge til et projekt i nabobyen Hjortshøj.

- Vi har givet en del penge til Viruphuset i Hjortshøj. De laver en række koncerter i samarbejde med Voxhall, siger han.

LystrupLIV ville gerne have spurgt folkene bag Lystrup Musikforening, om de har planer om at søge midler, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Ifølge Jesper Mardahl er det vigtigt, at Music City Aarhus 2022 også bidrager til at løfte nogle af de mange arrangementer, som finder sted andre steder end i midtbyen.

- Elværket i Åbyhøj er et godt eksempel på, at det selvfølgelig godt kan lade sig gøre at lave koncerter uden for Aarhus Midtby, fordi der er et stærkt lokalområde, som bakker op om det, siger Jesper Mardahl.

Får man støtte fra Music City Aarhus 2022, må man samtidig gerne have andre sponsorer eller bidragsydere, ligesom det er tilladt at indføre publikumsbetaling. Music City Aarhus 2022 bliver skudt i gang med et officielt åbningsarrangement 26. marts.