Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Projekter er der nok af på både kort og lang sigt på Legepladsen Søndergård eller "Byggeren", som den bliver kaldt i daglig tale. Dyk ned i artiklerne og bliv klogere på det. Foto: Mette Marie Birch Breuning

"Byggeren" skal renoveres: Her er planerne

Kender du byggelegepladsen eller "Byggeren", som den bliver kaldt i folkemunde? Det er den pædagogisk ledede legeplads Søndergård, som ligger bag Lystrup Skole. Den seneste tid har der stået store containere på pladsen, og det har flere læsere bidt mærke i.

Derfor har jeg spurgt Christian Hansen, som er fritidscenterleder, hvad der skal ske. Det kan du blive klogere på i dagens artikler, men jeg kan allerede nu afsløre, at der er gang i forskellige renoveringer. Og i løbet af foråret sker der endnu mere.

For fremtidens "Bygger" har både han og medarbejderne store visioner for. Alt er nemlig ikke som i gamle dage. Mange lokale i Lystrup og Elsted husker pladsen fra dengang, det var et fritidshjem, men sådan er det ikke længere, og faktisk har det aldrig været en decideret byggelegeplads.

I dag bliver den primært brugt til praktik og brobygning for unge, som har det svært. I artiklen længere nede kan du også se et lille galleri med gamle og nye billeder fra legepladsen.

Og så skal vi videre til noget helt andet, for eleverne i 6.d på Elsted Skole har bygget en af Danmarks bedste lego-robotter.

Det har de gjort i forbindelse med konkurrencen First Lego League. Det går i al sin teknologiske enkelthed blandt andet ud på at bygge en robot, som skal løse en række opgaver på en bane. Eleverne har endda klaret det så flot, at de har kvalificeret sig til den skandinaviske finale i Norge.

Jeg har talt med dem og deres klasselærer Morten Schmidt om konkurrencen og finalen i nabolandet. De håber, at de kan komme afsted, men de mangler at finde omkring 35.000 kroner til rejsen. Se robotten i aktion i videoen længere nede.

Husk, at du altid er velkommen til at tippe mig på membr@lystrupliv.dk, hvis du har gode idéer til historier, jeg bør se nærmere på.

Tak fordi du læser med.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
På området foran bålhytten skal der bygges en udendørs bålplads med shelter, ovn og plads til hængekøjer. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Nye faciliteter på vej til "Byggeren": Kaninbure, shelter og hængekøjer

Kender du ”Byggeren”, som ligger bag Lystrup Skole? Det bliver den pædagogisk ledede legeplads Søndergård, som engang var et fritidshjem, kaldt i folkemunde.

På legepladsen er der både geder, heste, fugle og mange andre dyr, og i den seneste tid har der også stået store containere og ligget byggematerialer hist og her på området.

Legepladsen har nemlig allerede været under renovering, og i løbet af foråret sker der flere ting på pladsen. Kaninerne skal have nye bure, og så er der planer om en større bålplads med shelter og plads til hængekøjer.

Visionerne for legepladsen på lang sigt kredser ifølge fritidscenterleder Christian Hansen om bæredygtighed, vild natur og biodiversitet.

Det kan du blive klogere på her.

I flere måneder har der stået containere ved legepladsen Søndergård i Lystrup, for der har været gang i renoveringen, og der er flere projekter på vej. Kaninerne skal have nye bure, og på sigt er drømmen at anlægge både nyttehaver, vild natur og spiselige planter.

I flere måneder har der stået store containere ved hovedhuset på den pædagogisk ledede legeplads Søndergård i Lystrup. Flere læsere har undret sig over, hvad der mon skal ske på legepladsen, og hvad fremtidens planer for området er.

Og der er gang i flere projekter. Nogle af dem har en kort tidshorisont, mens andre strækker sig over de kommende år. Det fortæller Christian Hansen, som er fritidscenterleder i Lystrup, Elsted og Hjortshøj.

- Det første store hug tager vi hen over foråret, hvor vi skal have renoveret kaninburene. Det er en stor post, fordi vi skal lave 10 bure i en vis størrelse, og det kræver, at vi tilpasser nogle af de gamle bygninger. Men det har første prioritet, siger han.

Inden for de seneste to år har vi virkelig renoveret meget, og det er også derfor, at der har været og stadig er så mange containere herude.

Christian Hansen, fritidscenterleder i Lystrup, Elsted og Hjortshøj

Planen er, at bygge en helt ny løbegård til kaninerne, så de kan komme ud hver dag. Derudover skal de 10-12 kaniner hver især have nye bure på 5-6 kvadratmeter.

Forventningen er, at renoveringen kommer til at koste omkring 50.000 kroner.

Unge hjælper til

Legepladsen Søndergård, som i folkemunde bliver kaldt "Byggeren", har ifølge Christian Hansen eksisteret i cirka 40 år. Stedet er derfor også blevet en slags institution i lokalsamfundet.

Oprindeligt var det et fritidshjem, men siden 2013 har den pædagogisk ledede legeplads ligget under fritidscentrene i området. Derfor er der heller ikke på samme måde som tidligere indmeldte børn og faste aktiviteter på pladsen.

Legepladsen er offentlig, og i dag fungerer den i særlig grad som et undervisningssted i praktiske færdigheder for børn og unge, som har det svært. Det kan du læse mere om her.

Der er omkring 10-12 kaniner på legepladsen Søndergård. De unge fra skolernes fritidsklubber har mulighed for at passe kaninerne, og der er rift om pladserne. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Den pædagogisk ledede legeplads Søndergård ligger bag Lystrup Skole ud mod Lystrupvej. Den er gemt bag nogle store træer og er nabo til børnehaven Børneuniverset. Kort: Google My Maps

Efter at kaninerne har fået nye og moderniserede rammer, rykker kræfterne videre til legepladsens bålplads. Bålhytten skal laves om, og så er der planer om at anlægge en større bålplads udendørs.

- Vi har talt om at lave en shelter og sætte pæle op, hvor man kan hænge hængekøjer imellem. Og så kunne vi også godt tænke os at bygge en ovn, forklarer Christian Hansen.

Allerede nu er der sket ændringer på pladsen. Foderlageret er blevet flyttet, og faciliteterne indendørs er også blevet opgraderet. Det er i stor stil de unge mennesker, som er i eksempelvis tømrerpraktik på pladsen, der har hjulpet til med istandsættelsen.

- Inden for de seneste to år har vi virkelig renoveret meget, og det er også derfor, at der har været og stadig er så mange containere herude, siger Christian Hansen.

De 17 verdensmål

Også det gamle foderlager, som ligger i en træbygning, skal istandsættes og forvandles til et større og veludstyret tømrerværksted.

- Hver dag har vi to-tre unge på pladsen, som er i praktik, og de skal have nogle ordentlige faciliteter at lære ud fra, siger Christian Hansen.

Om vinteren er der opsat plastik for hønsenettet ind til fuglene, da de ikke kan tåle kulde og hård vind. Til foråret kan dyrene igen nyde deres vanlige udsigt. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Foruden de konkrete renoveringsprojekter, som allerede er sat i søen eller planlagt, har personalet og Christian Hansen flere idéer for området. Pladsen skal tænkes ind i FN's 17 verdensmål om biodiversitet og bæredygtighed.

- Så det er vores drøm, at der skal være vild natur på pladsen samt kvas- og stenbunker. Vi vil også gerne have genanvendelse af vand, selvproduceret elektricitet ved solfangere og måske en lille vindmølle, siger han.

Han håber desuden at kunne anlægge 8-12 nyttehaver på legepladsen, som beboerne i lejlighederne i Elstedhøj kan få gavn af.

Formålet med renoveringen og gentænkningen er blandt andet at åbne pladsen mere og gøre den tilgængelig for den brede befolkning.

- Inden for de kommende år har vi besluttet, hvad der skal være på de forskellige områder, og inden for to år er vi måske i drift med noget af det, siger Christian Hansen.

Christian Hansen har store planer og visioner for "Byggeren", som skal pege ind i FN's verdensmål om bæredygtighed og biodiversitet. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Byggelegepladsen er ikke som i gamle dage, men det er heller ikke meningen

Der er sket meget i de 40 år, hvor legepladsen Søndergård har ligget i Lystrup. Oprindeligt var legepladsen et slags fritidshjem, hvor børnene og de unge var indmeldt, og der var faste aktiviteter og udflugter. Sådan er det ikke mere.

I dag hører legepladsen nemlig under fritidscentrene i området, og det betyder, at legepladsens koncept har ændret sig.

Søndergård bliver blandt andet brugt til praktikpladser og praktisk læring for unge, som har det svært, og så er det en offentlig legeplads, som skal være tilgængelig for den brede befolkning.

Fritidscenterleder Christian Hansen vil gerne nytænke området og gøre legepladsen mere tidssvarende.

Hvad pladsen bruges til i dag, kan du læse i artiklen, hvor du også kan se både nye og gamle billeder fra stedet.

Den pædagogisk ledede legeplads Søndergård, i daglig tale kaldt "Byggeren", er en institution i lokalsamfundet. Den har eksisteret i cirka 40 år, men meget har ændret sig gennem årene, og det er også meningen, mener fritidscenterleder Christian Hansen.

Der er kanariefugle, kaniner, heste, turtelduer og mange andre dyr på den pædagogisk ledede legeplads Søndergård i Lystrup.

Legepladsen ligger gemt bag nogle træer ved Lystrup Skole, og der har den ligget i cirka 40 år. Mange borgere fra Lystrup og Elsted har et forhold til stedet, som i daglig tale bliver kaldt "Byggeren" eller byggelegepladsen.

Men faktisk har legepladsen aldrig været en byggelegeplads. Derimod var det oprindeligt et fritidshjem.

- Dengang havde man en skare af børn, som var meldt ind på Søndergård og gik her. Det fungerede lidt som et fritidshjem, hvor man tog på lejrture, havde sommerfester og havde en selvstændig økonomi, siger Christian Hansen, som er fritidscenterleder i Lystrup, Elsted og Hjortshøj.

Jeg vil ikke aflive "Byggeren" overhovedet, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at tage den et nyt sted hen. Måske skal vi tænke det mere som et innovativt 'maker-space' for unge, hvor de selv er med til at designe miljøet og udleve nogle drømme.

Christian Hansen, fritidscenterleder i Lystrup, Elsted og Hjortshøj

Grundet en reform har legepladsen siden 2013 ligget under fritidscentrene og klubberne i området, som i dag har hjemme på skolerne. Derfor har tilbuddene på legepladsen og selve konceptet bag ændret sig.

- I dag har vi ikke nogle indmeldte børn på legepladsen. Den er tiltænkt de unge i klubberne og byens borgere, men man kan ikke forvente, at der er sommerlejre og faste arrangementer, for de tilbud ligger i klubberne, forklarer Christian Hansen.

Unge som har det svært

Det er altså de unge fra fritidsklubberne og SFO'erne, som interesserer sig for dyr, natur og udeliv, som kommer på legepladsen i det daglige.

Her har de mulighed for at blive passer for en kanin, klappe gederne, lave bål eller holde turtelduerne. Legepladsen har en fast afdelingsleder, og så er der ansat pædagogisk personale, som har erfaringer med dyr og håndværk.

De to heste på legepladsen Søndergård er løsdriftsheste, hvilket betyder, at de frit kan gå ind og ud af deres stald. De bliver kun holdt inde over nytår, og når der er hård frost. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Foruden den store sandkasse er der ikke meget traditionel legeplads over Søndergård. Her er der fokus på udeliv, praktisk arbejde og dyrehold. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Derudover samarbejder fritidscentret med de forskellige skoler i Aarhus Nord om at tilbyde praktikpladser til unge, som har det svært.

- Vi finder de unge, som har skoleværing, eller som har svært ved at være deltagende, og så kan de komme herud og være i praktik i op til et halvt år. De er tilknyttet en praktikvejleder, og så er det på forhånd afgjort, om de skal lave tømrerarbejde, anlægsgartneri, arbejde med dyrehold eller noget andet, siger Christian Hansen og forklarer, at de unge på den måde bliver brobygget videre til for eksempel skolen eller en ny læreplads.

De to største ændringer på "Byggeren" er altså, at der ikke er faste aktiviteter og indmeldte børn, og at den sociale indsats fylder mere i dag.

- Det var et stort savn for legepladsen, da børnene blev meldt ud og fritidshjemmet blev afskaffet. Der skete noget med bevidstheden på legepladsen, og det var svært at finde fodfæste igen, siger Christian Hansen.

En tidssvarende legeplads

Både legepladsens tilstand og dyrenes ve og vel har været diskuteret gennem årene. Christian Hansen understreger, at de har et godt samarbejde med dyrlægerne, som også kommer på uanmeldt besøg fire gange årligt:

- Vi er en offentlig institution, og hvis der er noget, man undrer sig over, skal man endelig komme forbi legepladsen og få en snak, og ellers kan man også kontakte mig.

De indendørs lokaler på legepladsen er blevet istandsat. Det er især de mange unge praktikanter, der har stået for det. Foto: Legepladsen Søndergård
Der er skilte flere steder på legepladsen, som markerer, hvilke dyr de forskellige folde bliver brugt til. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Selvom meget har ændret sig, og meget også fremover kommer til at ændre sig på legepladsen, er det ifølge Christian Hansen vigtigt at holde fast i nogle af de grundlæggende værdier på Søndergård.

- Jeg vil ikke aflive "Byggeren" overhovedet, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at tage den et nyt sted hen. Måske skal vi tænke det mere som et innovativt 'maker-space' for unge, hvor de selv er med til at designe miljøet og udleve nogle drømme – særligt for dem, som har det svært. Det er noget af det, vi kan, siger han.

Der er både konkrete projekter i gang, blandt andet skal der laves en ny bålplads, og så har medarbejderne og Christian Hansen også visioner for området på længere sigt. Det kan du læse mere om her.

Hvor legepladsen før i tiden havde en selvstændig økonomi, skal pengene i dag findes fra den fælles pulje, som bliver tildelt områdets fritidscentre. Ifølge Christian Hansen er der ikke færre penge at drive legepladsen for i dag end tidligere:

- Der er en procentdel, der går til at drive legepladsen. Man har lavet en 'copy-paste' på budgettet dengang, og sagt, at det cirka er det, der skal bruges til at drive den.

Nedenfor kan du danne dig et indtryk af, hvordan legepladsen engang så ud:

6.d's holdnavn i konkurrencen er "ES Transport Troppen". Temaet for dette års First Lego League er nemlig varetransport. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Unge fra Elsted har kvalificeret sig til finalen i robotbyggeri

En af Danmarks allerbedste lego-robotter er bygget i Elsted. Og som om det ikke var sejt nok, er den bygget af eleverne i 6.d på Elsted Skole.

De har vundet konkurrencen First Lego League i Aarhus, som blandt andet går ud på at bygge den robot, som hurtigst og bedst kan løse en række opgaver på en bane.

Nu har eleverne kvalificeret sig til den skandinaviske finale i Norge, men de mangler at indsamle nogle penge, for at det kan lade sig gøre.

Det håber de selvfølgelig, at det kan, for hvor ofte får man lige mulighed for at deltage i en finale i robotbyggeri?

Vil du se deres robot i aktion og høre mere om konkurrencen? Så klik ind og læs artiklen.

Hvordan bygger og koder man en robot, som kan løse konkrete opgaver? Det ved eleverne i 6.d på Elsted Skole, som har kvalificeret sig til den skandinaviske finale i konkurrencen First Lego League.

På Elsted Skole har eleverne i 6.d bygget en robot. Den er godt nok lavet af lego, men det gør det ikke mindre imponerende.

I november deltog de nemlig i den århusianske udgave af konkurrencen First Lego League og slog de andre hold af banen. Nu har de kvalificeret sig til den skandinaviske finale, som finder sted i Ålesund i Norge 11.-12. marts.

- Eleverne har virkelig taget ejerskab over projektet. Mange af dem har endda bygget videre på robotten efter skole. De har alle sammen været en del af det, og det har været helt forrygende at se, siger klasselærer Morten Schmidt.

I starten var jeg sådan lidt: Er det her noget, jeg har lyst det? Jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på, og det var lidt forvirrende til at starte med. Man da vi begyndte på det, var det rimelig fedt.

Freja Langdal, elev i 6.d på Elsted Skole

First Lego League er en verdensomspændende konkurrence for børn og unge i alderen 6-16 år, som er delt op i to dele.

I den teoretiske del skal holdene finde en løsning på et problem inden for et konkret emne – i år var temaet varetransport. I den anden del skal de bygge og kode en robot i lego, som kan løse udfordringer på en såkaldt robotbane. Robotten skal for eksempel flytte legoklodser og genstande bestemte steder hen på banen.

- Man skal kunne samarbejde, man skal kunne gøre arbejdet færdigt og forstå noget teknik. Og så skal man samtidig være kreativ og få gode idéer, siger Morten Schmidt.

Samarbejde og kreativitet

Der må kun være 12 deltagere på hvert hold, og derfor var klassen delt op i to grupper. Det var det ene hold, der vandt konkurrencen i Aarhus, men planen er, at hele klassen skal med til Norge.

- Det har været forudsætningen for mig og skolen, at hvis vi skal derop, skal hele klassen med. Det kunne lige så godt havet været det andet hold, der vandt, for de har samarbejdet på tværs, siger Morten Schmidt.

Eleverne fra 6.d vandt på baggrund af en samlet vurdering af både den teoretiske del og robotbyggeriet. Da eleverne skulle løse et problem inden for temaet om varetransport, opfandt de en drone drevet af solenergi til levering af mindre pakker og en pakkepostkasse, som skulle mindske transporten til og fra posthuse.

Formålet med First Lego League er at øge de unges interesse for videnskab og teknologi, og ifølge eleverne Sofie Germundsen og Freja Langdal er det lykkedes.

- I starten var jeg sådan lidt: Er det her noget, jeg har lyst det? Jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på, og det var lidt forvirrende til at starte med. Man da vi begyndte på det, var det rimelig fedt, siger Freja Langdal.

Mangler penge

Turen til finalen i Norge koster cirka 70.000 kroner for klassen. Aarhus Kommune har givet et tilskud på 35.000, men hvis de skal afsted, skal de selv finde det resterende beløb.

- Forældrerådet er gået i gang med at undersøge, hvordan vi kan få det til at gå op. Det er ikke det nemmeste, fordi der er nogle regler for, hvad man som folkeskole må søge midler til, forklarer Morten Schmidt.

Robotten kører rundt på en stor bane, hvor den skal løse opgaver. For eksempel skal den køre på bestemte ruter, fange klodser med "armene" og slå "klapper" ned. Foto: Mette Marie Birch Breuning

16 hold fra Danmark er gået videre til den skandinaviske finale. Lykkedes det klassen at finde pengene, håber eleverne selvfølgelig på en sejr, men hvis ikke de vinder, er det også okay.

- Så har vi alligevel haft en god tur. Det er også oplevelsen og turen op til Norge, jeg glæder mig til. Fordi vi skal med færge og bus i lang tid, så det bliver sjovt. Og at opleve naturen i Norge, siger Sofie Germundsen, som synes, at det sjoveste har været at bygge og kode robotten.

Til turneringen i Aarhus kunne man ifølge Freja Langdal godt se forskel på robotterne:

- Vi havde gjort mere ud af, hvordan vi havde bygget robotten. Der var ikke så mange, der havde en lige så robust robot som os.

Eleverne bruger Lego Spike, som er Legos robotudstyr, til at bygge og programmere robotten. Programmeringen sker på computeren. Her koder man, hvad den skal gøre på banen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

I 2017 vandt 14 elever fra Strandskolen i Risskov de skandinaviske mesterskaber i First Lego League. Det er ikke kun skoleklasser, der stiller op i konkurrencen, det kan også være hold fra ungdomsskoler eller andre grupper af unge.