Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Hovmarksparken er en del af bevægelsen 'Vild med vilje', som sætter fokus på en vildere og mere mangfoldig natur. Grundejerforeningen Rugmarken arbejder på at få etableret en naturlegeplads i den østlige del af parken. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Lokalt forslag: Der skal bygges en naturlegeplads i Lystrup

Julen er ovre, og nytåret er lige om hjørnet. Og netop til nytår er der tradition for at lave nytårsforsæt og reflektere over året, der er gået.

Hvordan har dit år 2021 været? Hvad vil du gerne efterlade i det gamle år (udover coronaen)? Og hvad vil du gerne tage med videre til det år, der kommer?

Da LystrupLIV gik i luften for lidt over fire måneder siden, gav jeg dig nogle løfter for den journalistik, jeg skulle lave. De løfter har jeg forsøgt at leve op til, men det kan jo være, at det er glippet, og derfor har jeg brug for din hjælp.

For her på LystrupLIV er det også blevet tid til refleksion.

Synes du, at du får indsigt og overblik over de vigtigste lokale dagsordener, så du ved, hvordan du kan få indflydelse?

Føler du dig taget med på råd og inddraget, når du kommer med gode idéer til historier? Og er der nok ”almindelige” mennesker med i historierne, eller fylder politikerne og de kommunale medarbejdere for meget?

Synes du, at historierne er konstruktive nok, eller kan jeg blive endnu bedre til at finde og beskrive løsningerne på problemerne? Og er der nok historier, som inspirerer dig og deler dine medborgeres gode idéer og løsninger?

Alle LystrupLIVs løfter, kan du læse mere om her, hvor du også kan blive klogere på, hvem jeg er som journalist, og hvad jeg ønsker, at du skal få ud af at læse med. Har du input eller kommentarer, kan du skrive til mig på membr@lystrupliv.dk eller på 20 75 61 81.

Jeg har også et par historier med til dig i dag, og de kredser begge to om Hovmarksparken i Lystrup. Den ligger gemt mellem nogle store parcelhuskvarterer, men der er aktivitet på området.

Den lokale kogræsserforening har køer gående i parken, og en gang om året bliver de slagtet og kødet fordelt. Og så foreslår Grundejerforeningen Rugmarken, at der bliver etableret en naturlegeplads på det grønne område – til gavn for områdets børn. Mere om det i artiklerne nedenfor.

Tak fordi du læser med. Det håber jeg, at du vil blive ved med i 2022.

Godt nytår!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Ifølge Annette Solari, som er bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Rugmarken, har behovet for en legeplads omkring Hovmarksparken været oppe at vende flere gange i løbet af årene. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Skal der anlægges en naturlegeplads i Hovmarksparken? Det foreslår lokal grundejerforening

Står det til Grundejerforeningen Rugmarken, som holder til øst for Hovmarksparken i Lystrup, skal der etableres en naturlegeplads i den store, grønne park.

Ifølge bestyrelsesmedlem Annette Solari har der i flere år været behov for en legeplads til områdets børn. I dag må mange børnefamilier besøge legepladser andre steder i byen, fordi der ikke er en i nærområdet.

Det er Aarhus Kommune, der ejer den jord, som naturlegepladsen skal ligge på, men kommunen har ikke penge til at opføre og drifte den. Det afholder dog ikke grundejerforeningen fra at kæmpe for, at pladsen bliver kommunalt ejet.

Præcis hvad den skal bestå af, er stadig uvist. Næste skridt er at få nedsat en arbejdsgruppe.

Læs mere om det i artiklen.

Der mangler et sted til aktivitet og læring for børnene omkring Hovmarksparken. Sådan lyder det fra en lokal grundejerforening, som nu vil arbejde for, at der bliver bygget en naturlegeplads på det store, grønne område.

Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det, men lige midt i Lystrup ligger der faktisk en stor park. Hovmarksparken er den blevet døbt.

Om sommeren går der vilde køer i en stor indhegning, og for enden af det grønne og let bakkede landskab ligger der en sø, og så er der opsat fodboldmål på græsplænen ved siden af.

Ifølge Annette Solari bliver netop fodboldbanen ivrigt brugt af børn og andre fodboldglade personer. Hun er bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Rugmarken, og for at gøre endnu bedre plads til børnene foreslår grundejerforeningen nu, at der etableres en naturlegeplads på området.

- Her har vi et område, hvor børnene kan lære noget. Der er en rig fauna og et rigt dyreliv med fugle og køer. Leg og bevægelse skal være en del af børnenes hverdag, og området ved Hovmarksparken er dejligt trygt for dem, siger Annette Solari.

Vi synes ikke, at vi vil pålægge beboerne endnu en udgift, men vi vil til gengæld søge nogle midler gennem fonde og puljer, for eksempel Oplandspuljen. Og så vil vi arbejde for, at det kommer på kommunens budget.

Annette Solari, bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Rugmarken

Hun har boet nær parken i mange år, og har flere gange oplevet, at beboerne har efterspurgt en legeplads. Mange af familierne må tage deres børn med til andre steder i Lystrup, og derfor er grundejerforeningen nu gået ind i kampen for en legeplads.

Børn og vilde køer

Egentlig var Hovmarksparken bare en stor græsplæne. Så blev der plantet vilde blomster i en bramme, og i dag græsser køerne fra Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening bag hegnene, og der er stier på tværs af parken.

Grundejerforeningen foreslår, at naturlegepladsen skal ligge ved det orange kryds på kortet. Kort: Google My Maps

Den kommende naturlegeplads vil derfor også skulle falde ind i omgivelserne, og hensigten er, at den ikke skal virke forstyrrende, siger Annette Solari:

- Det skal ikke være en øjebæ, det skal være noget, der naturligt falder ind i området. Det er jeg sikker på, at vi kan finde ud af, siger hun.

Hun er ikke bekymret for, om den fremtidige legeplads og de vilde kreaturer i indhegningen kan sameksistere på området. Der har ifølge hende aldrig været problemer med køerne, og medlemmerne af kogræsserforeningen holder jævnligt øje med, at alt er, som det skal være.

- Så mange børn kommer der heller ikke til at være her på en gang. Det vil nok have en nyhedens interesse, men det er jo ikke store køer. Dyrene og naturen er tværtimod noget, vi alle sammen skal passe på og tage hånd om, og det skal børnene også lære, siger Annette Solari.

En offentlig legeplads

Hvilke faciliteter naturlegepladsen helt konkret skal bestå af, er stadig uvist. Ifølge Annette Solari er næste skridt at få nedsat en arbejdsgruppe, som har lyst til at gå videre med projektet. Selv har hun mange idéer, men det allervigtigste er, at børnene bliver taget med på råd.

- Der skal måske være noget, som børnene kan hoppe på, klatre på og kravle igennem. Men det skal holdes på et niveau, som passer ind i området, siger hun.

I den ene ende af Hovmarksparken ligger der en lille sø. Det er på den grønne plæne lige ved siden af søen, at Grundejerforeningen Rugmarken foreslår, at der bygges en naturlegeplads. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Naturlegepladsen skal ligge på kommunens jord, og grundejerforeningen har både været i kontakt med borgmester Jacob Bundsgaard (S) og teknik- og miljøforvaltningen. Overordnet bakker de op om planerne, men pengene til at finansiere legepladsen har de desværre ikke.

Det afholder dog ikke initiativtagerne fra at kæmpe for en offentlig legeplads, for etableringen og driften af legepladsen kan grundejerforeningen ikke stå for selv, siger Annette Solari:

- Vi synes ikke, at vi vil pålægge beboerne endnu en udgift, men vi vil til gengæld søge nogle midler gennem fonde og puljer, for eksempel Oplandspuljen. Og så vil vi arbejde for, at det kommer på kommunens budget.

Derfor har grundejerforeningen heller ikke nogen tidshorisont for projektet, og den økonomiske ramme er det også for tidligt at sige noget om.

- Projektet skal ikke dø fra starten, så vi må have tålmodighed. Kommunen har ingen penge og 117 andre ting, de skal tage sig af. Det er lige meget, om der så er nogle andre, der skal tage over på projektet. Den legeplads kommer, siger Annette Solari.

Det er kvæg af racerne Dexter og Galloway, som går i indhegningerne i Hovmarksparken. Foto: Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening

Vilde kvæg græsser mellem parcelhustagene i Lystrup

Det er fem år siden, at de første køer blev sat ud på græsset i Hovmarksparken, da Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening blev oprettet.

I dag går der stadig kalve på området i sommerhalvåret, og herefter slagtes de, og kødet fordeles mellem medlemmerne. Men det er ikke kun dem, der har glæde af kvæget.

Ifølge Thomas Bo Madsen, som er formand for kogræsserforeningen, er området også blevet et udflugtsmål for både børnehaver, vuggestuer og andre lokale beboere.

Ham bekendt er Lystrup det første sted i Danmark, hvor det er muligt at holde vilde dyr i en byzone lige mellem en masse parcelhuse. Men der hører også regler med.

Dem kan du læse mere om i artiklen.

Kogræsserforeningen i Lystrup kunne i år fejre femårs fødselsdag. Kvæget græsser i Hovmarksparken mellem områdets mange parcelhuse, og ifølge formand Thomas Bo Madsen er Lystrup det første sted, hvor der er vilde dyr i en byzone.

Thomas Bo Madsen kommer jævnligt i Hovmarksparken i Lystrup. De opsatte hegn skal tjekkes. Virker strømmen, er trådene intakte, og fungerer klaplågerne, som de skal?

Han ser også på bevoksningen i parken. Er skræpperne blevet for store, og skal de i så fald fjernes med en le? Og hvordan ser det græssende kvæg ud til at have det?

Thomas Bo Madsen er formand for Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening, som fører tilsyn med fire-fem kalve, som græsser i to store indhegninger i Hovmarksparken midt i Lystrup.

Det er en byzone, og vi skal ikke have en helt naturpark herude, så det skal holdes på et rimeligt niveau. Det skal heller ikke være kæmpestore racer som skotsk højlandskvæg – netop fordi folk går på området dagligt.

Thomas Bo Madsen, formand for Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening

Foreningen har eksisteret siden 2016, og blev i sin tid oprettet i et samarbejde mellem lokale kræfter, Aarhus Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er unikt i den forstand, at det mig bekendt er det første sted i Danmark, hvor det er muligt at have dyrehold i en byzone, fortæller han.

Hunde i snor

Den grønne park er en del af bevægelsen 'Vild med vilje', som arbejder for en vildere og mere mangfoldig natur, og det var i forbindelse med det projekt, at den lokale kogræsserforening blev oprettet.

- Dyrene går herude i sommersæsonen fra april til oktober, og så har vi en aftale med kommunen om, at vi sørger for, at de bliver købt ind, sat ud og fjernet igen. De må kun græsse her i den periode, siger Thomas Bo Madsen.

Thomas Bo Madsen er formand for Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening. Den består af 30-40 medlemmer, som hver især betaler et kontingent og får en del af kødet, når dyrene slagtes. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Dyrene går i to store indhegninger i parken. Jorden er ejet af Aarhus Kommune, og foreningen har derfor en forpagtningsaftale med kommunen. De må have op til fem kalve, og de skal enten være af racen Dexter eller Galloway.

Ifølge Thomas Bo Madsen skyldes det, at der er tale om relativt små dyr, som er imødekommende over for mennesker. Når det er sagt, er det vilde dyr, og derfor skal hunde føres i snor i indhegningerne.

- Det er en byzone, og vi skal ikke have en helt naturpark herude, så det skal holdes på et rimeligt niveau. Det skal heller ikke være kæmpestore racer som skotsk højlandskvæg – netop fordi folk går på området dagligt, siger han.

Et lokalt udflugtsmål

Lystrup Kogræsser- og Naturplejeforening består af 30-40 medlemmer, som hvert år betaler mellem 1.600 og 2.100 kroner. Kvæget slagtes en gang årligt og fordeles mellem medlemmerne.

Derudover består arbejdet i at holde øje med hegn, bevoksning og selvfølgelig dyrene, som er hundrede procent økologiske.

Hovmarksparken i Lystrup

  • Hovmarksparken ligger øst for Sønderskovvej og grænser op til flere store parcelhuskvarterer.
  • Oprindeligt var det blot en stor græsplæne, men i dag går der køer i det let bakkede landskab, og så er der anlagt en sø til opsamling af regnvand.
  • Det er Aarhus Kommune, der ejer jorden, og parken er en del af bevægelsen 'Vild med vilje', som arbejder for en mere mangfoldig og vild natur.
  • Der er plantet vilde blomster i parken til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter.
  • I samarbejde med Aarhus Kommune og Danmarks Naturfredningsforening blev der i 2016 oprettet en lokal kogræsser- og naturplejeforening i Lystrup.
  • I sommerhalvåret græsser fem køer i to indhegninger, og når de slagtes, fordeles kødet mellem foreningens medlemmer.
  • Man må gerne tage sin hund med ind i indhegningen, men den skal føres i snor af hensyn til både køerne og hunden selv.

- I år har vi haft Galloway-kvæg, som er noget større end Dexter-kvæg. De har givet væsentligt mere kød, men nogle af medlemmerne syntes, at de var lidt mere skræmmende, så vi skal lige finde ud af, om vi skal fortsætte med dem, eller om vi skal tilbage til de små køer, siger Thomas Bo Madsen, som oplever positiv opbakning fra de lokale beboere.

Dyrene i Hovmarksparken er blevet et slags udflugtsmål, forklarer han. Både vuggestuer og børnehaver kigger ofte forbi for at se dem, og også ved familiesammenkomster er området velbesøgt.

- Før var det bare et kedeligt, grønt område, som ikke rigtig blev brugt til noget. Nu er der mange, der synes, det er hyggeligt at komme og se, hvordan dyrene har det. Så det har skabt en hel masse liv, siger han.

Masser af mad

Det område i Hovmarksparken, som køerne græsser på, får i store træk lov til at passe sig selv. Når køerne har græsset i den ene indhegning, flyttes de til den anden. Kommunen har opsat elhegn, solceller til strømføringen og indlagt vand til dyrene.

Og ifølge Thomas Bo Madsen er der rigeligt mad til kvæget:

- Næste år kører kommunen alle andre gevækster end græsset ned til jorden, så vi får nulstillet det. Selv det år, hvor vi havde ekstrem varme og tørke, var der masser af græs til dyrene.

Kalvene går på to store områder i parken, som er indhegnet med elhegn. Når de har græsset det ene område ned, flyttes de til det andet. Foto: Mette Marie Birch Breuning

At en lokal grundejerforening foreslår at anlægge en naturlegeplads i Hovmarksparken, bekymrer ikke Thomas Bo Madsen. Han mener godt, at børn, dyr, hundeluftere og motionister kan forenes på området, så længe hegnet ind til dyrene udgør grænsen for helt fri færdsel.

Der har hverken været problemer med løsslupne, syge eller aggressive dyr, understreger Thomas Bo Madsen. At den lokale kogræsserforening sandsynligvis er den første af sin slags i et byområde, kalder han "lidt specielt":

- Det er sjovt. Området er omkranset af huse, så det ligger bogstaveligt talt midt i en byzone.