Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fra oktober til januar holder Århus Flugtskytte Klub lukket, men om bare halvanden måned er det igen tid til, at lerduerne skal flyve igennem ringen. John Pfeiffer er bestyrelsesformand i foreningen, hvor det sociale samvær fylder en stor del. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Skudstøj og en gammel brandstation

Jeg håber, at du har haft en god weekend, og at du på trods af de mørke og kolde morgener er kommet godt i gang med endnu en uge. Her på LystrupLIV skyder vi nærmest i bogstaveligste forstand ugen i gang med et dugfrisk nyhedsbrev.

Vi begynder nemlig i Elev – eller det vil sige lige vest for Elev – hvor der i øjeblikket er lukket hos Århus Flugtskytte Klub. Det varer dog kun lidt over en måneds tid endnu, for med det nye år slår foreningen dørene op til en ny sæson.

Skytteklubben har haft hjemme på skydebanen i mange år, men banens placering deler vandene blandt nogle af de nærmeste naboer. Mens nogle af dem ikke er generet af skudstøjen, finder andre den problematisk. Derfor har kommunen gennem årene modtaget flere støjklager.

John Pfeiffer, som er bestyrelsesformand i Århus Flugtskytte Klub, kan godt forstå, at støjen kan virke generende, men han håber på forståelse fra naboerne. Foreningen skyder nemlig relativt lidt.

Men i den forbindelse har en gammel lokalplan skabt forvirring. I den står der nemlig, at hensigten var at nedlægge skydebanen, når området ved Engelstoft og Koldkilde blev taget i brug. I stedet er skydebanen blevet gjort permanent. Hvorfor, kan du få svaret på nedenfor.

Så vender vi blikket mod den gamle brandstation i Lystrup, som de seneste 3,5 år har stået tom. Vi har forsøgt at finde svar på, hvad der skal ske med bygningen. Blandt andet har Rema 1000 været interesseret i lokalerne.

Jeg vil slutte nyhedsbrevet af med at sige tak, fordi du læser med. Hvis du er blevet opfordret til at læse med, men endnu ikke har tilmeldt dig nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Det er ganske gratis.

Min indbakke er altid åben for idéer og kommentarer på membr@lystrupliv.dk.

God fornøjelse med læseriet.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
John Pfeiffer har været bestyrelsesformand for Århus Flugtskytte Klub i tre år. Han forstår godt, at skudstøjen kan være generende, men håber på forståelse fra naboerne. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Der bliver skudt efter lerduer ved Elev: Støjen fra skydebanen deler vandene

Lige nu er der stille på skydebanen vest for Elev, men om bare halvanden måned slår Århus Flugtskytte Klub dørene op for en ny sæson med lerdueskydning.

Mens støjen fra banen generer nogle af beboerne i Elev, oplever andre den ikke som problematisk.

Ifølge bestyrelsesformand John Pfeiffer sker det sjældent, at klubben modtager klager. Han håber, at naboerne kan bære over med støjen de dage, hvor der skydes.

Læs mere om foreningen og skydebanen i artiklen.

Vest for Elev bliver der øvet både skeet- og trapskydning, når der bliver skudt efter lerduer på banen ved Århus Flugtskytte Klub. Skudstøjen har gennem tiden været til gene for nogle af beboerne i området, som også har sendt klager til kommunen.

For enden af en hullet grusvej, som svinger ind fra Koldkilde, ligger Århus Flugtskytte Klub. På gavlen af klubbens lille, hvide hus hænger våbenskjoldet, og bag huset fylder en aflang græsplæne området.

Der står grønne træhuse og små udskiftningsbokse, og langs græsplænens ene side er der anlagt en høj vold, hvor græsset gror vildt.

Her bliver der skudt efter lerduer og trænet både skeetskydning og trapskydning. Det går i al sin enkelthed ud på at ramme så mange lerduer som muligt med et haglgevær.

- Vi har omkring 140 medlemmer. Mange af dem har dyrket sporten hele deres liv. Der er nogle, der nærmest er født på skydebanen, og vi har flere medlemmer, der er over 80 år gamle, siger John Pfeiffer, som er bestyrelsesformand i Århus Flugtskytte Klub.

Vi ved godt, at sådan en bane bliver presset, jo flere mennesker der kommer ud i nærområdet. Men lige gyldig hvor man anlægger banen, er der nogle, der vil kunne høre, at det siger ’bang’.

John Pfeiffer, bestyrelsesformand i Århus Flugtskytte Klub

Klubben har eksisteret i over 40 år, og har i langt størstedelen af årene haft hjemme på banen vest for Elev – på et område hvor der tidligere har været en losseplads:

- Lokaliteten er perfekt. Det er en gammel mergelgrav, og der er forurenet her i forvejen. Da vi i sin tid kom herud, var Elev landsby her, men ellers lå vi lidt væk fra alting.

Generende støj

Men placeringen af skydebanen deler vandene i lokalområdet. Mens nogle er generet af skudstøjen, oplever andre det ikke som problematisk. Det kan man blandt andet læse på den lokale Facebook-gruppe, og så har kommunen modtaget flere klager i løbet af årene – senest sidste år.

Århus Flugtskytte Klubs skydebane ligger vest for Elev og er markeret med den gule firkant på kortet. Der ligger enkelte boliger rundt om skydebanen. De huse i Elev, som er nærmest anlægget, ligger i fugleflugt 400 meter derfra. Kort: Google My Maps

Skydeklubben lejer kommunens jord, og foreningen er blandt andet underlagt en miljøgodkendelse, som udstikker rammerne for, hvor ofte de må skyde.

- Den siger i princippet, at vi må skyde fra mandag til lørdag alle ugens dage, og at vi må skyde 12 søndage om sommeren og 25 om vinteren. Men vi har faktisk kun lov til at skyde en dag om ugen. Det har kommunen besluttet af hensyn til beboerne herude, siger John Pfeiffer og understreger, at klubben derudover må afholde fem søndagsstævner og to tredages stævner årligt.

Ifølge Lars Stenvang Hansen, som godkender og fører tilsyn med virksomheder i Aarhus Kommune, overholder skydeklubben de gældende regler. Det har ikke været muligt at foretage et interview med ham, men i et skriftligt svar til LystrupLIV skriver han:

- På trods af et stort behov for skydetid har foreningen meget begrænset skydetid, hvilket skyldes, at kommunen har begrænset den af hensyn til naboerne.

John Pfeiffer understreger, at skydeklubben kun sjældent modtager klager. Hvis det sker, inviterer han folk til at komme og se området.

- Vi kan ikke fjerne støjen, det er en del af sporten, og vi kan ikke skyde mindre, end vi allerede gør, siger han.

Et stort skydecenter

Århus Flugtskytte Klub har ansøgt om at få forlænget deres lejekontrakt på arealet vest for Elev, da deres nuværende lejekontrakt udløber i 2023.

Klubben har tidligere spurgt om lov til at købe området, men det har Aarhus Kommune afvist. Ifølge John Pfeiffer ville klubben højst sandsynligt kunne udvide skydetiden, hvis de selv ejede området.

Skytteklubben har eksisteret i mere end 40 år, og har i størstedelen af årene haft hjemme på skydebanen vest for Elev. Området ligger i en gammel grusgrav, hvor der tidligere har været en losseplads. Foto: Mette Marie Birch Breuning

- Jeg synes selvfølgelig, at det er et dejligt sted, men det ville være endnu sjovere, hvis man lavede et stort center med mange faciliteter og discipliner, hvor man samlede forskellige skydeklubber. Vi vil meget gerne gå ind i et samarbejde om at få det udviklet, siger han.

Hvis Aarhus Kommune kommer med et forslag til en ny lokalitet, er Århus Flugtskytte Klub indstillet på at flytte, understreger han.

Men ifølge Lars Stenvang Hansen er spørgsmålet om at flytte skydebaner flere gange blevet lukket igen, da det ”reelt er umuligt at finde plads til nye skydebaner i en tæt beboet kommune som Aarhus”.

Det siger ’bang’

De næste mange år flytter der flere og flere beboere til området omkring Elev i forbindelse med opførelsen af det helt nye by Nye. Men der er ikke umiddelbart nye støjdæmpende tiltag på vej.

- Vi kan som godkendelsesmyndighed ikke kræve det, da de overholder skydebanevejledningens krav. De nye bebyggelser i Nye ligger længere væk end eksisterende boliger, hvorfor støjpåvirkningen vil være mindre, skriver Lars Stenvang Hansen.

Århus Flugtskytte Klub

  • Århus Flugtskytte Klub har omkring 140 medlemmer, og på banen bliver der skudt lerduer indenfor disciplinerne Trap og Skeet.
  • I januar-april og september skyder klubben om lørdagen klokken 11-16. I maj-juli skyder klubben om onsdagen klokken 18-21, og i august skyder klubben om onsdagen klokken 17-20.
  • Klubben har desuden tilladelse til at afholde to stævner over tre dage pr. år, og derudover må der afholdes fem søndagsstævner.
  • Århus Flugtskytte Klub holder også polterabender og firmafester inden for deres åbningstider.
  • Vil man eje og transportere sit eget våben, kræver det enten, at man har jagttegn, eller at man har en såkaldt ’SKV-tilladelse’. Den giver tilladelse til, at man skyder på baner, køber, opbevarer og transporterer et våben.
  • Klubben må støje maksimalt 68 dB(A) ved den mest støjfølsomme bolig i nærområdet. En normal samtale ligger som regel omkring 60 dB, mens en græsslåmaskine ligger omkring 90 dB.
  • I sommer vandt danske Jesper Hansen sølv i skeetskydning ved OL i Tokyo.

John Pfeiffer kan godt forstå, at skudstøjen kan virke generende. Han håber dog, at naboerne til skydeklubben vil udvise forståelse:

- Vi ved godt, at sådan en bane bliver presset, jo flere mennesker der kommer ud i nærområdet. Men lige gyldig hvor man anlægger banen, er der nogle, der vil kunne høre, at det siger ’bang’.

Han understreger, at skydesporten er en social sport, og at fællesskabet i klubben fylder meget. Især fordi man en stor del af tiden står i kø og venter på at komme til at skyde.

- Så kan man rigtig dyrke sit sociale netværk, og det er virkelig godt – specielt når der kommer nogle udefra. Det er ligesom at møde gamle familiemedlemmer, siger han.

Synes du, at støjen fra skydebanen er generende, eller mener du ikke, at det er et problem? Hvis du har input eller kommentarer, hører jeg meget gerne fra dig på membr@lystrupliv.dk.

Skydeanlægget ved Elev besøges årligt af op til 1.000 personer. Størstedelen af medlemmerne i klubben er jægere, som træner - også i forbindelse med jagtsæsonen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Beboere i Elev troede, at skydebanen skulle nedlægges – men formuleringen i lokalplanen er ikke bindende

En gammel lokalplan har skabt forvirring om skydebanens placering vest for Elev. I den står der nemlig, at hensigten var at nedlægge banen, når området ved Engelstoft og Koldkilde blev taget i brug.

Men skydebanen bliver stadig brugt, og i mellemtiden er den blevet gjort permanent.

Hvordan det kan være, kan du blive klogere på i artiklen.

Ifølge en 30 år gammel lokalplan var det hensigten at nedlægge skydebanen vest for Elev, når området ved Engelstoft og Koldkilde blev bebygget. Men den del af lokalplanen er ikke juridisk bindende, og sidenhen er banen blevet gjort permanent.

En gang om ugen flyver lerduerne gennem luften på skydebanen vest for Elev, mens medlemmerne i Århus Flugtskytte Klub forsøger at ramme så mange som muligt.

Skydebanen har gennem tiden skabt frustrationer hos nogle af de nærliggende naboer. Det kommer blandt andet til udtryk på den lokale Facebook-gruppe, og kommunen har flere gange i løbet af årene modtaget støjklager.

Det er ikke alle, der mener, at skudstøjen udgør et problem, men uanset hvad har en bestemt vending i lokalplanen for området ved Engelstoft og Koldkilde skabt forvirring hos beboerne.

Der står nemlig, at det påtænkes at nedlægge skydebanen, når området bliver taget i brug, og beboerne ved Engelstoft og Koldkilde flytter ind.

Lokalplanen er fra 1990, og det er efterhånden nogle år siden, at de første beboere flyttede til området, så hvorfor er skydebanen ikke lukket?

Skydebanen er permanent

Det kan Lars Stenvang Hansen, som godkender og fører tilsyn med virksomheder i Aarhus Kommune, svare på. Han forklarer, at formuleringen om, at skydebanen påtænkes nedlagt, står i lokalplanens redegørelse og ikke i selve paragrafferne. Formuleringen er derfor ikke juridisk bindende.

Desuden kan et byråd vælge at træffe nye beslutninger, hvilket skete i år 2000, da skydebanen blev godkendt som et permanent skydeanlæg.

Når det fremgår af redegørelsen til lokalplanen, er det fordi, at det på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse var Aarhus Kommunes hensigt, at skydebanen skulle nedlægges.

Torben Simonsen, kontorchef for juridisk service i Aarhus Kommune

Lars Stenvang Hansen har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et svar på en naboklage fra 2017 skriver han følgende:

- Blandt andet på grund af vanskeligheder ved at finde plads til skydeanlæg i Aarhus Kommune ændres beslutningen om skydebanens nedlæggelse, forudsat at den tilladte skudstøj på 68 dB(A) kan overholdes ved den mest støjfølsomme bolig.

I den forbindelse blev det pålagt skydeklubben at udvide støjvoldene ved banen.

De beboere, som efter år 2000 har købt deres grund, har ifølge Lars Stenvang Hansen haft mulighed for at vide, at skydebanen ikke skal nedlægges.

- Skydebanen fremgår også af det salgsmateriale, som blev udleveret til køberne i forbindelse med kommunens grundsalg, skriver han.

Kan ikke ændres

Men hvorfor står det i redegørelsen, at banen påtænkes nedlagt? Hvorfor er den formulering ikke blevet fjernet igen? Og hvorfor er det ikke skrevet ind, at banen sidenhen er blevet gjort permanent?

Ifølge Torben Simonsen, som er kontorchef i juridisk service i Aarhus Kommune, beskriver redegørelsen i en lokalplan de forhold, som er aktuelle og relevante på det tidspunkt, lokalplanen vedtages. I et skriftligt svar til LystrupLIV, skriver han:

- Redegørelsesdelen kan ikke ændres. Redegørelsen angiver baggrunden for lokalplanen, herunder forventninger til fremtiden, på det tidspunkt den vedtages, og de kan af den grund ikke holdes opdaterede. De skal altid kunne læses, så man kan se baggrunden for lokalplanen, dengang den blev vedtaget.

Altså er redegørelsen i en lokalplan et tidsbillede, som ikke kan fjernes eller ændres. Kun hvis paragrafferne i en lokalplan skal ændres, skal der vedtages en ny lokalplan.

- Når det fremgår af redegørelsen til lokalplanen, er det fordi, at det på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse var Aarhus Kommunes hensigt, at skydebanen skulle nedlægges, skriver Torben Simonsen.

Det er kommunen, som ejer jorden ved skydebanen, og Århus Flugtskytte Klub lejer sig ind. Netop nu ligger klubbens anmodning om lejeforlængelse til behandling hos kommunen.

LystrupLIV er et nyhedsbrevsmedie, som ugentligt udkommer med artikler om Lystrup, Elsted, Elev og Nye direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Den gamle brandstation har stået tom siden marts 2018. Rema 1000 er interesseret i bygningen, men ifølge kommuneplanen bør dagligvareforretningerne samles omkring Lystrup Centervej og letbanestationen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Brandstation står tom på fjerde år, men Rema 1000 kan ikke flytte ind

Det er over 3,5 år siden, at brandfolkene forlod den lokale brandstation på Sønderskovvej 18 i Lystrup. Siden da har bygningen stået tom.

Rema 1000 har blandt andet være interesseret i at åbne en ny dagligvareforretning på grunden, men det kan ikke lade sig gøre.

LystrupLIV har søgt svar på hvorfor, og hvad der så skal ske med bygningen.

Rema 1000 vil gerne lave en butik på grunden ved den gamle brandstation i Lystrup, som har stået tom siden begyndelsen af 2018. Men ifølge kommuneplanen kan det ikke lade sig gøre. LystrupLIV har forsøgt at få svar på, hvad der skal ske med bygningen.

Det er cirka 3,5 år siden, at den sidste brandmand forlod brandstationen på Sønderskovvej 18 i Lystrup. Fra 1990 til 2018 havde Østjyllands Brandvæsen deres lokale brandstation i byen til stor glæde og tryghed for borgerne i og omkring Lystrup.

I dag står den tidligere brandstation tom, og det har den gjort siden brandvæsenet flyttede ud.

Det er Steen Pedersen, fra Ejendomsanpartsselskabet Nordvi, som administrerer bygningen. Han kan ikke afsløre, hvad bygningen skal bruges til, men fortæller, at den gamle brandstation er til udlejning.

- Jeg tror, at der er en mulig lejer på vej, men jeg kan ikke komme nærmere ind på det, så længe der ikke er en aftale. Hvis der skal offentliggøres noget, er det lejeren, der må fortælle, hvad de store intentioner og planer for området er, siger Steen Pedersen, som heller ikke kan udtale sig om tidshorisonten for projektet.

En af dem, der tidligere har været interesseret i bygningen, er Rema 1000. Dagligvarekæden har i en årrække arbejdet for at anlægge en ny forretning i Lystrup, og netop den gamle brandstation har fanget deres interesse.

- Men det får vi ikke lov til. Man mener ikke, at centerområdet i Lystrup skal gå hele vejen fra Brugsen og ned til stationen, man vil have en anden centerafgrænsning, siger Stephan Sørensen, som er ejendomsdirektør hos Rema 1000.

Erhvervsområde

Ifølge Henrik Pedersen, som er kommuneplanlægger hos Teknik & Miljø, kan der ifølge kommuneplanen placeres dagligvareforretninger ved bydelscentret ved Lystrup Centervej og i det mindre center ved letbanestationen.

Vi oplever, at vi er efterspurgt i Lystrup, og vi oplever også, at fællesrådet meget gerne tager imod os. Men vi skal finde nogle placeringer, så både fællesrådets, kommunens og vores ønsker passer sammen.

Stephan Sørensen, ejendomsdirektør hos Rema 1000

Den gamle brandstation ligger i et erhvervsområde, hvor der ifølge kommuneplanen ikke kan etableres boliger af hensyn til virksomhederne – så der ikke kommer miljøkonflikter. Derfor er det heller ikke ønskeligt at placere dagligvarebutikker i området, forklarer Henrik Pedersen:

- Vi vil gerne placere dagligvareforretninger i områder, hvor folk bor, eller i områder hvor man kan lave boliger ovenpå. Det kan man ikke på området på grund af de virksomheder, der ligger der.

Fritliggende butikker må ifølge planloven ikke ligge for tæt på eksisterende forretninger, hvilket Rema 1000 ville komme til ved den gamle brandstation. I stedet har kommunen udpeget andre områder, hvor det vil være muligt at anlægge butikken.

- For eksempel i det nordlige Lystrup, hvor der ikke rigtig er nogen dagligvareforretning. Det er der ikke nogen kæder, der har vist interesse for hidtil eller fundet egnede placeringer til, men det kan være, at det kommer, siger Henrik Pedersen.

Andre placeringer?

Arbejdet for en Rema 1000 i Lystrup er dog ikke opgivet, for ifølge Stephan Sørensen arbejder butikskæden videre med andre placeringer i byen.

- Både fællesrådet og kommunen vil gerne have butikken op til letbanestationen. Det har jeg fuld forståelse for, der er bare meget lidt plads, og det er meget dyrt, så det er enormt svært at få det til at lykkes, siger han.

Han forklarer, at butikskæden særligt er interesseret i området omkring Burger King og vaskehallen og placeringer langs med Lystrupvej, hvor der tidligere har været en Netto:

- Det område, synes jeg også, kunne trænge til en butik, i stedet for at man centrerer det hele på Sønderskovvej.

Ifølge ham er der et stort uudnyttet potentiale på dagligvarefronten i Lystrup, fordi en stor del af handlen foregår udenfor byen. Den handel vil Rema 1000 forsøge at fastholde i Lystrup.

- Vi oplever, at vi er efterspurgt i Lystrup, og vi oplever også, at fællesrådet meget gerne tager imod os. Men vi skal finde nogle placeringer, så både fællesrådets, kommunens og vores ønsker passer sammen. Det har bare været umuligt indtil videre, siger Stephan Sørensen, som ikke kan sige noget om, hvornår der kommer en Rema 1000 til Lystrup.

LystrupLIV er et nyhedsbrevsmedie, som ugentligt udkommer med artikler om Lystrup, Elsted, Elev og Nye direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.