Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Alice Lindhofs søn gik på fritidshjemmet Elstedgård, da Hans Borg Petersen var leder. I dag er gården forladt, men til trods for stedets nuværende tilstand husker de begge tilbage på fritidshjemmet med smil. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Jo, vi går op i vores lokalsamfund

Det er ingen hemmelighed, at de sociale medier efterhånden har indtaget en stor plads i hverdagen hos mange af os. Sådan er det også for mig. Og selvom jeg øver mig i at lægge telefonen fra mig, kan de sociale medier også inspirere.

For på de lokale grupper bliver der blandt andet udvekslet idéer, delt undren og dannet fælles front – alt sammen i kampen for et endnu bedre lokalsamfund.

Måske kan du huske, at jeg for et par uger siden satte fokus på ønsket om bedre cykelforhold til og fra Elev og Nye? Efterfølgende blev en lang række borgere på den lokale Facebook-gruppe enige om at sætte alt ind for at få det gennemført.

Nu har de indsendt en masse høringssvar til helhedsplan 2.0 for Nye. De går overordnet på, at Elevvej ikke skal lukkes, men at der skal anlægges en cykelsti. I artiklen nedenunder dykker vi ned i nogle af høringssvarene.

I Lystrup har den lokale beboer Kim Røn fået en idé. Han foreslår, at kommunen skal anlægge en ny skov på et areal, som tilhører Elsted Kirke. Projektet kalder han ’Elsted Kirkeskov’, og idéen har han delt på den lokale Facebook-gruppe, hvor tilbagemeldingerne har været positive. Han har også sendt forslaget videre til de lokale politikere.

På samme gruppe faldt jeg over et opslag fra Alice Lindhof. Hun undrede sig over, hvad der mon skal ske med den gamle gård Elstedgård. Det fik flere til at dele deres minder fra stedet i kommentarsporet. Gården er ejet af Boligforeningen Århus Omegn, og hvad der skal ske med den, kan du læse mere om i nyhedsbrevets sidste artikel.

Det var alt fra mig i denne omgang. Hvis du har en god idé eller en undren, som du synes, jeg skal se nærmere på, så send mig endelig en mail på membr@lystrupliv.dk.

Ha’ en god søndag!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Helhedsplan 2.0 for Nye har været i høring siden begyndelsen af september, og høringsfasen er derfor netop afsluttet. Særligt ønsket om en cykelsti fra Elev mod Lisbjerg går igen i mange af kommentarerne. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Læs høringssvarene: Borgere i Elev og Nye danner fælles front i kampen for en cykelsti

Ønsket om en cykelsti fra Elev til Lisbjerg har længe eksisteret blandt beboerne i Elev, og nu har mange af dem dannet fælles front i kampen.

I forbindelse med høringsperioden på helhedsplan 2.0 for Nye har kommunen fået en lang række henvendelser fra beboerne i Elev. De er bekymret for idéen om at lukke Elevvej for bilister, og så vil de altså have anlagt en cykelsti.

I artiklen dykker vi ned i nogle af de pointer, som borgerne har fremhævet i deres høringssvar.

Høringsperioden for helhedsplan 2.0 for Nye er netop afsluttet, og en lang række beboere i Elev og Nye er gået sammen i kampen for at bevare Elevvej og få anlagt en cykelsti. Vi dykker ned i nogle af høringssvarene.

Der er kommet 100 høringssvar til helhedsplan 2.0 for Nye, som har været i offentlig høring siden begyndelsen af september. I løbet af de sidste dage inden fristen, blev der særligt indsendt mange svar med én bestemt pointe.

De lokale beboere er nemlig bekymret for kommunens planer om at nedprioritere Elevvej for biltrafik, for i stedet at lade vejen fungere som stiforbindelse.

Vejen er ifølge beboerne vigtig for adgangen til Lisbjerg og Aarhus. Mange frygter desuden, at det vil føre til trafikalt kaos, hvis bilisterne skal ledes ind gennem Nye. De trafikale planer for Nye, som står skrevet i helhedsplanen, kan du læse mere om her.

Thomas Schmidt, som LystrupLIV tidligere har talt med, har derfor indsendt et høringssvar med overskriften ”Bevar Elevvej og udvid med cykelsti”. Det har hele 231 borgere fra Elev skrevet under på.

Derudover har mange også sendt individuelle høringssvar. Ud af de i alt 100 høringssvar handler 65-70 af dem om at bevare Elevvej og anlægge en cykelsti på strækningen fra Elev mod Lisbjerg.

Nogle af dem dykker vi ned i her.

Uddrag af høringssvar

Thomas Schmidt

- Den primære adgangsvej Elevvej/Koldkilde til Aarhus må ikke lukkes, men skal forbedres. Der stilles konkret forslag til cykelsti fra Elev til Lisbjerg samt stiforbindelse fra Nye til skoven. Kommunen/mobilitet bør undersøge forslagene og ikke bare forkaste dem af hensyn til andre prioriteter i området.

- På én dag skriver 15,4 procent af Elevs lokalbefolkning under på dette høringsforslag. Det svarer til, at man i Aarhus by har samlet 40.000 underskrifter på én dag. Tænk over det. Vi ønsker os virkelig en cykelsti, og vi ønsker, at kommunen tager ansvar for at tænke os ind i byplanlægningen, da det er os, der bor her nu, os der betaler kommuneskat nu, og det er os, I repræsenterer nu. Det er ikke en løsning at tage vores primære vejforbindelse fra os, når vi beder om en cykelsti.

Morten Knudsen

- Det har i mange år været en kæmpe ulempe, at man som cyklist, motionist eller gående skulle sætte livet på spil ved at færdes på Elevvej. En cykelsti har i 10-12 år været et stort ønske for området, dog skal det nu ikke være på bekostning af øget transporttid og miljø – det må kunne løses uden at miste tilknytningen til Lisbjerg og ikke mindst et hav af arbejdspladser i området ved Skejby.

Betina Madsen

- Selvom det er meningen, at flere skal benytte grønnere transportmidler, er det svært ikke at forestille sig, at biltrafikken til og fra området vil blive ren kaos, hvis den eneste vej ind og ud af Elev og Nye bliver gennem Nye. Med indbyggertal, som på sigt bliver det samme som i Lystrup, vil vejen gennem Nye blive en stor flaskehals.

- Det ideelle ville være en udbygning af Elevvej/Koldkilde med en cykelsti, der kobles på den eksisterende nede ved Larsmindevej. Det vil gøre det sikrere at være bilist, meget sikrere at være cyklist, og det vil give en dejlig gåsti ned til skoven.

Ikke alle synes, det er en dårlig idé

Det er dog ikke alle, der mener, at det er en dårlig idé at mindske biltrafikken på Elevvej.

F. Hedegaard

- Dejligt hvis Elevvej bliver lukket. Der er en tiltagende og for Lisbjerg uvedkommende biltrafik på vejen via Lisbjerg. Der køres alt for stærkt, og det er utrygt at færdes langs vejen. Godt hvis trafikken kan ledes af andre veje.

Ea Jepsen

- Jeg er for nylig flyttet til Lisbjerg og kunne ønske, at Elevvej lukkes helt for biltrafik eventuelt med 30 (max 40) kilometer i timen og gode forhold for cyklister. Den er trafikeret i myldretiden, og der synes ikke at være grund til, at bilisterne skal via Lisbjerg.

Hvordan de mange høringssvar får betydning for de lokale borgere, er endnu uvist. Teknik og Miljø i Aarhus Kommune skal nu gennemgå høringssvarene og kommentere dem. Deres kommentarer bliver videregivet til byrådet, som tager dem med i det fremtidige politiske arbejde med helhedsplanen.

Du kan læse alle høringssvarene her.

Kim Røn er pensioneret skovtekniker, og han har fået en idé. Den går ud på at anlægge en ny skov omkring gravhøjen ved Elleparken. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Skal Lystrup have en ny skov? Det mener Kim Røn, som også har en idé til, hvor den kan ligge

Kim Røn bor i Lystrup, og så har han fået en idé. En idé om at anlægge en skov på et stort areal, som er ejet af Elsted Kirke.

For naturen skal have plads, og en bynær skov vil både komme beboerne og miljøet til gavn, mener han. Derfor har han sendt forslaget til den lokale politiker Thomas Medom (SF) og teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V).

Om de mener, at det er en god idé, vil tiden vise, men opbakningen fra hans medborgere har Kim Røn allerede mærket.

Naturen må gerne være rodet, og vilde grønne områder er til gavn for både biodiversiteten og beboerne. Det mener Kim Røn. Han bor i Lystrup og har en idé til en ny skov omkring gravhøjen ved Elleparken.

Når man står på gravhøjen, har man udsigt til alle sider. Mod Djursland og Mols Bjerge, bugten og det blå hav og byggeriet på Aarhus Ø.

Gravhøjen ligger i udkanten af Elleparken i den nordlige del af Lystrup. Foruden højen består området af en stor græsplæne, men står det til Kim Røn, som er en af de lokale beboere, skal det laves om.

Der er mange tanker om at lave grønne arealer længere ude i oplandet, og det her er fuldstændig det samme. Det ligger bare lige ved siden af et område, hvor der bor mange mennesker. Det er et plus.

Kim Røn, beboer i Elleparken

Han mener nemlig, at området egner sig perfekt til en ny skov.

- Hvis kommunen vil gå ind i det, synes jeg, at der bør laves en plan for området, så det kan blive et naturområde med træer, buske og vand, siger han.

Som pensioneret skovtekniker har Kim Røn i en lang række år arbejdet med anlæggelse og vedligeholdelse af grønne områder i byen. Idéen om den nye skov kalder han ’Elsted Kirkeskov’, da området er ejet af Elsted Sogn.

- Det handler om biodiversitet. Der er masser af muligheder for dyrene, hvis vi forvilder området. Vi ser tit forvildning som rod, men det er fordi, vi ikke ved nok om det. Det er til gavn for naturen, så det er os, der har fået de lidt forkerte briller på, siger han.

Fyldt med idéer

Udover at være skovtekniker har Kim Røn altid været interesseret i naturen og det grønne. Som barn voksede han op med firben, salamandere og frøer på værelset, og i gymnasiet var der heller ingen tvivl om, at han skulle gå den naturfaglige vej.

Idéen til den nye skov opstod, da han for nogle år siden flyttede til Elleparken og opdagede, at græsset på det grønne areal bliver slået, men at det ikke bliver brugt i det daglige.

- Der er mange tanker om at lave grønne arealer længere ude i oplandet, og det her er fuldstændig det samme. Det ligger bare lige ved siden af et område, hvor der bor mange mennesker. Det er et plus, siger Kim Røn og forklarer, at skoven kunne tilføres rekreativ værdi, hvis man anlagde stier og en naturlegeplads:

- Hvis ikke græsset blev slået, ville det springe i skov af sig selv. Hele gravhøjen ville forsvinde i træer i løbet af 10 år.

Kim Røn foreslår, at skoven anlægges indenfor det gule felt på kortet. Området kan muligvis udvides længere mod syd, hvor der ligger en anden gravhøj. Kort: Google My Maps

For nu er det stadig bare en idé, og dem har Kim Røn mange af. Han mener blandt andet også, at rabatterne langs Sønderskovvej burde plantes til med for eksempel frugttræer. Og så kunne man plante slyngplanter i alle lysmasterne.

- Hvorfor skal vi altid vente på, at kommunen tager initiativ? Vi kunne jo finde på idéer selv.

Positive reaktioner

Derfor har han sendt idéen om ’Elsted Kirkeskov’ videre til det lokale byrådsmedlem Thomas Medom (SF) og teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V).

Aarhus Kommune har besluttet, at der skal plantes 10.000 nye træer frem mod 2025 – en vision som stemmer godt overens med Kim Røns idé. Tankerne har han desuden luftet med sine medborgere på den lokale Facebook-gruppe.

- Hvis jeg fik en masse negative reaktioner, ville jeg have tænkt, at tiden ikke var moden til den slags. Men de var meget positive. Når jeg kan se de grønne idéer, vil jeg prøve at smide dem derud, siger han.

Der ligger parcelhuskvarterer på begge sider af det store område, hvor Kim Røn foreslår at anlægge en vild skov. Skoven vil derfor være lettilgængelig for mange af beboerne i området. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Han håber, at en vildere natur kan inspirere folk til også at forvilde deres haver derhjemme. For eksempel ved at lade træ rådne, lave stenbunker eller lade dele af haven stå urørt.

At der findes grønne åndehuller i lokalområdet, er ifølge ham ”guld værd”:

- Det er så nemt at se, hvor meget det betyder, når vi kigger på engsøen og ser den begejstring, folk har. Der er ikke mange, som ikke tager turen rundt om engsøen på deres løberute eller gåtur. Hvis det her blev et grønt areal, ville de måske sige: ’Vi går op i kirkeskoven, og vi mødes ved gravhøjen’.

Hvad skal der egentlig ske med Elstedgård? Gården har tidligere været et fritidshjem og en SFO, men de seneste to år har den stået tom. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Engang summede der af liv på Elstedgård – nu er den helt forladt

Skjult bag trækronerne i den centrale del af Lystrup gemmer Elstedgård sig. Den har tidligere dannet rammerne om leg og aktivitet på først et fritidshjem og senere en SFO. Men i dag er gården tom og forladt.

Det ærgrer både Alice Lindhof, hvis søn har gået på fritidshjemmet, og Hans Borg Petersen, som har været pædagog og leder på stedet.

Det er Boligforeningen Århus Omegn, som ejer gården. Hvad der skal ske med den, kan du læse i artiklen.

Elstedgård ligger i et naturskønt område med en sø i baghaven og natur til alle sider. Gården, hvor der tidligere har været fritidshjem og SFO, er i dag forladt, og den får ikke lov at blive stående. Det oplyser Boligforeningen Århus Omegn, som ejer den.

Forestil dig en stor murstensgård af røde sten. Gården er indhyllet af høje træer med grønne trækroner, og i haven ligger der bålhytter og en sø, hvor ænderne svømmer rundt.

Både inde og ude render børn og unge rundt. De leger, bager pandekager og tænder bål.

Nogenlunde sådan så hverdagen ud på Elstedgård, da bygningen fra 1973 til 2009 dannede rammerne om byens fritidsklub. Dengang var Hans Borg Petersen pædagog på stedet.

- Vi var normeret til 62 børn, og vi havde børn fra 0.-7. klasse. Vi havde et fantastisk område. Søen brugte vi utroligt meget til at fortælle børnene om natur, og om vinteren stod vi på skøjter. Vi lavede bål næsten hver dag, fortæller han.

Jeg har været her nogle gange i årenes løb og set, at det er blevet værre og værre. En overgang gad jeg slet ikke at gå herover, fordi det var træls at få ødelagt billedet af, hvordan det så ud engang. Det er virkelig sørgeligt at se på.

Hans Borg Petersen, tidligere pædagog og leder på fritidshjemmet Elstedgård

I dag er situationen en helt anden. Fra 2009 til 2019 havde Lystrup Skole SFO på gården, men de seneste to år har den stået tom. Nu er haven vokset til, vinduerne dækket af store træskodder og indenfor ligger der skrald og smadret glas.

Gården forfalder.

Rotteplage

En anden, der kan huske hverdagen på Elstedgård, er Alice Lindhof. Hendes søn gik på fritidshjemmet, da han var barn. Han lugtede af bål næsten hver dag, når han kom hjem.

Elstedgård ligger lige bag boligblokkene Elstedhøj på Sønderskovvej. Kort: Google My Maps

- Det var det fedeste sted. Der var så meget udeliv, og det virkede meget naturligt med gården og haven. Jeg var bare solgt første gang, jeg kom herop, siger hun.

Ifølge Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling stammer stuehuset på Elstedgård fra 1878. Det består af en hovedfløj og en tværfløj på to etager. Gården var oprindeligt firlænget, men brændte i slutningen af 1870’erne.

I 1962 blev gården solgt til Aarhus Kommune, og senere købte Boligforeningen Århus Omegn den og noget af den tilstødende jord, hvor de byggede boligblokkene Elstedhøj. Det er stadig boligforeningen, der ejer gården.

De sidste mange år blev den lejet ud til Aarhus Kommune, først som fritidshjem og senere som SFO. Efter planen skulle SFO’en flytte ud efter sommerferien i 2019, men ifølge TV2 Østjylland var gården plaget af rotter, og derfor flyttede SFO’en nogle måneder før tid.

Siden dengang har bygningen stået ubrugt hen, og det undrer Alice Lindhof, at der ikke er sket noget med den.

Den gamle gård har haft rottebesøg, og i foråret 2019 måtte SFO'en flytte før tid grundet de ubudne gæster. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Både hun og Hans Borg Petersen ærgrer sig over Elstedgårds nuværende tilstand.

- Jeg har været her nogle gange i årenes løb og set, at det er blevet værre og værre. En overgang gad jeg slet ikke at gå herover, fordi det var træls at få ødelagt billedet af, hvordan det så ud engang. Det er virkelig sørgeligt at se på, siger Hans Borg Petersen, som var pædagog og leder på Elstedgård i sammenlagt 33 år.

Nedrivning

Ifølge Tina Axelsen, som er informationschef i Boligforeningen Århus Omegn, ville boligforeningen gerne bygge almene boliger på den knap 8.500 kvadratmeter store grund. Aarhus Kommune ønsker dog ikke, at der bliver opført flere almene boliger i området, og derfor skal grunden og gården sælges.

- Der skal ske en udvikling på området, og i den forbindelse vil dem, der overtager, rive gården ned. Der er ikke basis for at kunne renovere den. Det er den simpelthen ikke i god nok stand til, siger hun.

Alice Lindhof og Hans Borg Petersen husker begge tilbage på Elstedgård som et livligt sted med stor fokus på natur og udeliv. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Boligforeningen sidder med i den projektgruppe, som har fremlagt et forslag til en stærkere bymidte ved Lystrup Centervej. I den forbindelse er Aarhus Kommune i gang med et større lokalplanarbejde for området. Det kan du læse mere om her.

Århus Omegn planlægger at sælge Elstedgård til en privat investor, men salget af gården er ikke en del af projektet om en bymidte, understreger Tina Axelsen:

- Det kommer ikke til at hænge sammen. Hvis Elstedgård hæftede sig på lokalplanarbejdet omkring bymidten, ville det have en lang tidshorisont, og så lang tid skal gården ikke stå tom. Det vil ikke give mening i vores optik.

Seniorboliger

Det er da også uhensigtsmæssigt, at Elstedgård har stået tom i knap to år, og at den fremstår forladt og forfalden, mener Tina Axelsen. Boligforeningen har ikke revet gården ned af hensyn til salget.

Hun håber, at den bliver solgt hurtigst muligt, men en endelig tidshorisont kan hun ikke komme med.

De foreløbige planer om salget til en privat investor kredser om, at der skal bygges seniorboliger på grunden.

- Jeg tror, at det bliver rækkehuse eller noget tæt/lav-bebyggelse, som kunne være interessant for seniorer. Uden at vide det med sikkerhed. Gården ligger rigtig attraktivt, så det kan blive et rigtig fint sted at få skabt noget ny bebyggelse, siger Tina Axelsen.

Ifølge Hans Borg Petersen er de kinesiske vingevalnøddetræer ved søen plantet af en læge, som boede på gården omkring år 1900. Han havde frø med hjem fra en rejse. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Alice Lindhof håber, at de grønne arealer på grunden også fremover kan være åbne for den brede befolkning. Trods gårdens nuværende tilstand er det et dejligt naturområde midt i Lystrup.

- Der er stadigvæk ænder i søen. Trods alt, siger hun.