Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der står blandt andet en bymidte, mødesteder til unge og grønne stisystemer på de lokale byrådskandidaters dagsorden for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Hvor skal dit kryds sættes?

For nylig faldt jeg over et opslag på Instagram, hvor der var en, der skrev, at hun kun stemte til 'det rigtige valg'. Altså Folketingsvalget.

Og det er ingen hemmelighed, at danskernes interesse for kommunalvalg ikke er overvældende. Særligt blandt de yngste vælgere er valgdeltagelsen lav, og ifølge Kommunernes Landsforening er kun 62 procent af de 17-24-årige (de 17-årige fylder år inden valget) sikre på, at de vil stemme 16. november.

Men kommunalvalget er et rigtigt valg. Faktisk kan man sige, at det er hverdagens valg. Kommunerne løser nemlig en lang række af de opgaver, som har betydning for os som borgere. Det gælder alt fra børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, idrætstilbud og meget mere.

Men hvordan bliver man helt sikker på, hvor man skal sætte sit kryds? Og hvad vil politikerne have fokus på i netop Lystrup, Elsted, Elev og Nye, hvis de bliver valgt ind i byrådet?

Det har jeg forsøgt at finde ud af. Jeg har talt med en række af de lokale kandidater i Lystrup og omegn. Nogle af dem bor indenfor postnummer 8520, andre bor i nærheden eller har boet i området. Jeg har forsøgt at sikre en bred repræsentation af partier, og så har jeg talt med de kandidater, som har kendskab eller tilknytning til Lystrup og omegn.

Der er nogle partier, som ikke er repræsenteret i artiklen. De har ingen lokale kandidater i nærheden af Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

For ikke at gøre det alt for langhåret, har jeg bedt kandidaterne forholde sig til to konkrete spørgsmål. Nemlig hvad de mener er den vigtigste udfordring at få løst i Lystrup, Elsted, Elev og Nye, og hvordan det bør løses.

Du kan også blive klogere på, hvordan stemmerne fordelte sig i Lystrup ved det seneste kommunalvalg i 2017.

Hvis du vil klædes ordentligt på til dit endelige valg, vil jeg desuden opfordre dig til at tage denne valgtest. Så kan du få svar på, hvem af kandidaterne i kommunen du er mest enig med.

Husk, at min indbakke altid står åben, hvis du har forslag til, hvordan LystrupLIV bliver et endnu bedre lokalmedie for dig. Du kan fange mig på membr@lystrupliv.dk.

Til sidst er der kun tilbage at sige: Stem rødt, stem blåt, stem grønt, stem blankt. Bare du stemmer.

God læselyst og rigtig godt valg!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
På tirsdag 16. november skal danskerne igen til stemmeurnerne, når der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017

Hvilken problematik i Lystrup og omegn er det vigtigst at få løst? De lokale kandidater kommer med deres bud

Der er en bred palet af både kandidater og partier at vælge mellem, når krydset skal sættes til kommunalvalget tirsdag i næste uge.

Men hvilke temaer eller problematikker i Lystrup, Elsted, Elev og Nye vil politikerne sætte fokus på, hvis de bliver valgt ind i byrådet?

LystrupLIV har spurgt nogle af de lokale kandidater i Lystrup og omegn. Deres svar og bud på løsninger kan du læse i artiklen.

Kommunalvalget tirsdag 16. november nærmer sig med hastige skridt, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal sætte krydset. Vi har spurgt en række lokale kandidater, hvilken problematik i Lystrup, Elsted, Elev og Nye der i deres øjne er den vigtigste at få løst.

Der er nok byrådskandidater i Aarhus Kommune at vælge mellem. Mens nogle stiller op for etablerede og velkendte partier, har andre valgt at stifte egne og nye partier.

Og måske har du en idé om, hvorvidt du vil stemme rødt eller blåt? Eller måske går du ikke så meget op i farver, men er mere interesseret i konkrete problematikker og kandidaternes holdning til dem?

Uanset hvordan du vælger placeringen af dit kryds, får du her et overblik over nogle af de lokale kandidater i Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Nogle af dem bor selv i området, nogle har boet der, mens andre bor lige udenfor postnummer 8520 i den nordlige del af Aarhus Kommune.

Vi har stillet kandidaterne følgende to spørgsmål:

Hvad er i dine øjne den vigtigste udfordring at løse i Lystrup, Elsted, Elev og Nye? Hvordan mener du, at det løses bedst?

Deres svar får du her.

Hanne Roed, Radikale Venstre

Hanne Roed. Pressefoto

- Vi er nødt til at kigge på nogle trafikløsninger, der fungerer. Meget af byggeriet er beregnet til børnefamilier, og så kommer der flere biler. Så vi er nødt til at lave nogle afledningsveje. Jeg er også meget optaget af, hvordan vi får folk ind til arbejdspladserne i Aarhus. Er vi sikre på, at cykelstierne er tilstrækkelige, eller er de for farlige? Det vil aflaste trafikken, hvis nogen hopper på cyklen. I kølvandet kommer det, man kan kalde den bløde infrastruktur. Hvad med børnepasningen, og hvad med skolerne – er de store nok?

- Jeg sidder i regionen og har kigget på tal for buslinjer. Problemet er, at mange af dem kører tomme rundt, og det er rent klimasvineri. Bussen skal selvfølgelig ikke kun køre en gang hver anden time. Vi skal sikre, at det er nemt, hurtigt og tilgængeligt og med passagertællinger finde ud af, hvor busserne skal køre hen. Om de nogle gange kun skal køre til Risskov for eksempel?

- Man skal turde at stille krav om infrastrukturen til dem, som bygger. Sørger man for, at der er forberedt for eksempel aflastningsveje eller lignende? Det gør man for lidt i, og det skal kommunen tage på sig.

Emil Karkov, Enhedslisten

Emil Karkov. Privatfoto

- De unge i Lystrup har ikke et sted, hvor de kan hænge ud. Lige nu sker der tit det, at de sidder ved skolerne og børnehaverne, når de vil drikke alkohol. Så ligger der smadrede flasker, cigaretskodder og snavs steder, hvor det ikke skal være. Det er et problem, som jeg vil forsøge at få tacklet, hvis jeg bliver valgt ind.

- Jeg vil prøve at kigge på, hvor i Lystrup der kunne være mulighed for at sætte et område af til de unge. Det skal være et sted, hvor de kan få lov til at hænge ud, uden at der hele tiden er folk, der ånder dem i nakken, men selvfølgelig bliver der nødt til at være et eller andet opsyn. Måske kunne Natteravnene gå forbi? Ved Elstedgård er der et stort område, som ikke bliver brugt til noget. I princippet kunne man godt sige, at de unge kunne være der under lidt opsyn.

- På kommunalt plan vil jeg have indført gratis offentlig transport i hele kommunen. Hvis vi har gratis offentlig transport og et bedre offentligt transportnetværk, vil folk vente med at købe bil og bruge busserne. Det vil gøre en stor forskel for at opfordre folk til at tage offentlig transport i stedet for at købe deres egen bil.

Gert Bjerregaard, Venstre

Gert Bjerregaard. Foto: Axel Schütt

- Det vigtigste er at inddrage borgerne i den lokale byudvikling. Det kræver blandt andet, at byudviklingen sker i tæt dialog med borgerne. Det gælder også i Nye, hvor man er i gang med at planlægge anden etape. I dag er der lagt op til, at Nye skal rumme 7.000 indbyggere, og nu er der ønsker om, at der skal være plads til 13.000 og senere endnu flere. Det synes jeg er alt for voldsomt, så jeg synes, at man skal træde på bremsen og sikre, at borgerne kan følge med.

- Vi skal også sikre, at infrastrukturen kan følge med udviklingen lokalt. Når jeg siger infrastruktur, så mener jeg både veje, cykelsti eksempelvis fra Elev gennem Lisbjerg Skov, institutionspladser, skoler, foreningslivet og seniorboliger til de ældre. Det er de her ting, man skal inddrage i en klog byudvikling.

- Jeg vil have et tættere samarbejde med fællesrådet, som jo er det lokale talerør ind til byrådet. Det skal ske i form af lokale mødesteder, hvor borgere, fællesråd og politikere mødes omkring de her ting. Det giver en mere bindende inddragelse, hvis man mødes i øjenhøjde, og så bliver det ikke dem og os men et fællesskab.

Liv Gro Jensen, Socialistisk Folkeparti

Liv Gro Jensen. Pressefoto

- Der mangler stærke, trygge og grønne stiforbindelser mellem byerne, hvor man kan cykle og gå – meget gerne kombineret med nogle naturoplevelser på vejen. Man kan godt bevæge sig rundt i bil lige nu og her, men når jeg skal pege på det allermest kritiske, så er det, at man ikke kommer sikkert og nemt mellem byerne på cykel og gåben.

- Når der er nogle bygherrer, som gerne vil noget for et område, kan man som kommune godt stille krav til, at de også bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som ikke handler om det konkrete byggeri, men for eksempel om veje og stier. Aarhus Kommune skal også lægge midler i det, men de private aktører skal også løfte noget, for de får rigtig mange muligheder i Aarhus Nord.

- Arbejdet med et mere dynamisk centrum i Lystrup giver rigtig god mening, for Lystrup er en dejlig by, men måske lidt uforbundet. Om det skal være den ene, anden eller tredje løsning, er det vigtigt at finde ud af sammen med dem, der byder til, men også med dem, der bor i området. Der bliver et vigtigt politisk arbejde i at sikre, at dem, der bor i Lystrup, bliver hørt.

Mette Skautrup, Det Konservative Folkeparti

Mette Skautrup. Pressefoto

- Der er to ting, som er enormt vigtige. Det første er, at der mangler boliger til dem i den tredje alder. Den befolkningsgruppe bliver større og større. Når man gerne vil ud af den store villa, som kræver vedligeholdelse og rengøring, så er en etplansbolig på cirka 100 kvadratmeter, som ikke skal vedligeholdes, lykken. Dem er der bare alt for få af. Det vil også frigive nogle af de store villaer til de unge.

- Det andet er udviklingen af en bymidte i Lystrup. Når Lystrup vokser, hvordan får vi så sikret, at vi har et fælles sted, hvor vi kan mødes? Jeg synes virkelig, at der mangler en café, hvor man kan gå ned og drikke en kop kaffe og mødes uformelt.

- Vi skal revidere kommuneplanen nu, og en del af planen beskriver for eksempel, at der skal være mange familieboliger i midtbyen. Man kunne også arbejde hen imod, at planen skal indeholde en vis andel seniorboliger i Lystrup. I forhold til bymidten skal vi støtte det, som beboerne og fællesrådet mener er vigtigt. Det handler simpelthen om dialog – også om de små detaljer.

Jakob Søgaard Clausen, Dansk Folkeparti

Jakob Søgaard Clausen. Foto: Mikkel Laumann

- Det vigtigste er, at vi ser på det arbejde, som er igangsat omkring et centrum. Så man får lavet en plan for området ved idrætscentret og SuperBrugsen og får udviklet på det. Lystrup er et stort lokalsamfund, og sådan et er kendetegnet ved, at man har et sted, hvor man kan mødes og have et fælles udgangspunkt.

- Det andet punkt er letbanestationen i den centrale del af Lystrup, som trænger til at blive shinet op. Der ligger også et stop ved Majsmarken, og der er heller ikke særlig kønt. Det handler om, at kommunen prioriterer den slags. Der er bare en mere utryg stemning, hvis tingene ikke bliver fikset, og jeg synes desværre, at der er nogle steder, hvor det står lidt hen.

- Jeg vil lave oplandspuljer og give fællesrådene mere indflydelse på, hvordan pengene kan bruges i lokalsamfundene. Jeg oplever, at det kan være svært for borgere og fællesråd at komme igennem med de helt små ting, så det handler også om det servicemind, der er fra forvaltningens side. Det handler om at få sat det lidt mere i system, og få gjort det klart, hvordan vi gør det.

Michael Krogh Hansen, Socialdemokratiet

Michael Krogh Hansen. Pressefoto

- Jeg vil have fokus på stisystemer og sikre veje til skoler og daginstitutioner. Så områderne hænger sammen, og man kan cykle fra by til by, uden at man skal køre på vejen. Der er mange planer herude, særligt for Nye, og så er det også vigtigt, at infrastrukturen følger med. Derfor er jeg glad for helhedsplaner, hvor man prøver at tage højde for det hele.

- Det skal løses ved, at man involverer lokalbefolkningen, for de ved noget, som vi ikke nødvendigvis ved i byrådssalen og udvalgene. Jeg har brugt energi på at opsøge fællesråd, og for mit vedkommende vil jeg være mere opsøgende. Fællesrådene er paraplyorganisationer, som skal italesætte problemstillinger for mange grupper. De dækker ikke nødvendigvis alle, og den problematik er jeg også opmærksom på.

- Det kunne også være fedt at arbejde videre med et samlingspunkt i Lystrup. Man kunne måske tænke det ind i de initiativer om grønne kiler, vi har taget i Socialdemokratiet. Der skal være nogle grønne kiler imellem byerne, og måske kunne man overveje, om samlingspunktet kunne ligge i forbindelse med dem.

Ved kommunalvalget i 2017 var Socialdemokratiet det parti, som fik flest stemmer i Lystrup. Partiet endte med at få over 40 procent af stemmerne på valgstedet på Lystrup Skole. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sådan stemte borgerne i Lystrup ved kommunalvalget i 2017

Det er fire år siden, at vi sidst var ved stemmeurnerne til et kommunalvalg, og nu er det snart tid igen.

Hvordan fordelte stemmerne i Lystrup sig i efteråret 2017? Hvilke partier og kandidater oplevede fremgang, hvilke gik tilbage, og hvor mange af de stemmeberettigede stemte?

Vi har set nærmere på tallene, som blandt andet viser, at særligt Socialdemokratiet og borgmesteren fik opbakning fra borgerne i Lystrup.

Hvordan fordelte stemmerne sig i Lystrup ved det seneste kommunalvalg i 2017? Vi tager et kig på tallene.

Om cirka en uge skal danskerne igen i stemmeboksen, når der er kommunal- og regionsrådsvalg i alle landets 98 kommuner.

Sidste gang vi stemte til et kommunalvalg var i efteråret 2017. I Lystrup drog borgerne til valgstedet på Lystrup Skole, men hvordan fordelte stemmerne sig? Hvilket parti var det største, og hvem oplevede tilbagegang?

Vi dykker ned i tallene.

Et stort borgmesterparti

Ved valget i 2017 var der 8.863 stemmeberettigede borgere i Lystrup, og stemmeprocenten lå på 74,5 procent. Et tal der faktisk var højere end kommunens gennemsnitlige stemmeprocent, som endte på 70,5 procent.

Det største parti i byrådet i dag er Socialdemokratiet, og ved valget for fire år siden var det også det parti, som fik flest stemmer i Lystrup. Faktisk endte partiet med at få 2.641 stemmer, hvilket svarede til hele 40,2 procent af alle stemmerne på valgstedet.

Den helt store stemmesluger blev ikke overraskende kommunens borgmester Jacob Bundsgaard. Han fik hele 1.543 stemmer. På tværs af kommunen endte han med at få lige under 40.000 stemmer.

Det næststørste parti i Lystrup blev Venstre, som endte med at få 18,3 procent af stemmerne ved valgstedet. Her var det den nuværende teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek, der fik flest stemmer – nærmere præcist 223 af slagsen.

Partiet oplevede dog en relativt stor tilbagegang. I Lystrup fik partiet 1.917 færre stemmer end ved det forrige valg

Tilbagegang

Og det var ikke kun Venstre, der gik tilbage. Også Det Konservative Folkeparti blev slået ud af kurs, da det fik 256 færre stemmer og endte med lige under fem procent af det samlede stemmeantal i Lystrup.

Liberal Alliance og Enhedslisten gik også tilbage, mens Dansk Folkeparti og SF begge fik omkring ni procent af stemmerne.

På tværs af kommunen gik Dansk Folkeparti overordnet tilbage, men i Lystrup så det lysere yd. Stemmerne på partiet gik i særlig grad til Jette Skive (DF), mens SF's stemmesluger i Lystrup var den nuværende rådmand for Børn & Unge Thomas Medom.

Kommunalvalget i 2017 var det allerførste af slagsen for partiet Alternativet. I Lystrup fik Alternativet 196 stemmer, hvilket svarede til tre procent af det samlede stemmetal. Hovedparten af stemmerne gik til Liv Gro Jensen, som i dag har skiftet parti, og nu stiller op for SF. Om hun tager stemmerne med sig til sit nye parti, vil det kommende kommunalvalg vise.

76 borgere i Lystrup stemte blankt ved kommunalvalget for fire år siden. På kommuneplan lå det tal på 2.569.

Her kan du se, hvordan stemmerne fordelte sig ved valgstedet på Lystrup Skole til kommunalvalget i 2017:

Kilde: KMD