Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fra sin inddækkede altan har Jens Rasmussen udsigt over bydelscentret på Lystrup Centervej. Hvis projektgruppens forslag for området bliver gennemført, skal hans lejlighed rives ned. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

Lad mig begynde nyhedsbrevet med at slå en vigtig ting fast. Det er ikke sikkert, at der skal rives bygninger ned i Lystrup, og det er heller ikke sikkert, at der skal opføres et boligtårn på seks etager i stedet for.

Ikke desto mindre skal vi se nærmere på det i dag. Det er nemlig nogle af de ændringer, som en række grundejere og investorer foreslår at gennemføre ved bydelscentret omkring Lystrup Centervej. Projektgruppen ønsker at udvikle området og skabe en tydeligere og stærkere bymidte i Lystrup.

Så ja, vi er tilbage ved debatten om en bymidte, og hvis du sidder og tænker: 'Jesus, kan hun ikke skrive om andet', så vil jeg gerne undskylde, at det nu er tredje gang, jeg dykker ned i det.

Men i dag kan du blive klogere på, hvem der er afsendere på projektet, og hvad de helt præcis foreslår. Jeg kan afsløre, at det blandt andet drejer sig om et nyt boligtårn, en ny dagligvarebutik, et strøg over Lystrup Centervej og nedrivning af to opgange i Elstedhøj.

Det er Boligforeningen Århus Omegn, der ejer Elstedhøj, og foreningen er faktisk medafsender på forslaget. Men hvordan kan det være, at de bakker op om det, når det indebærer, at deres egne boliger skal rives ned?

Det svarer informationschef Tina Axelsen på. Hun understreger blandt andet, at det altid er bedst at "sidde med ved bordet", så man kan få indflydelse.

En af dem, som bliver meget berørt af det, hvis forslaget realiseres, er manden på billedet ovenfor. Han hedder Jens Rasmussen, og bor i en af de to opgange i Elstedhøj, som måske skal rives ned. Det kan altså ende med, at han må flytte.

Han forstår godt behovet for et stærkere centrum i Lystrup, men han kalder nedrivningen for et "worst case scenario" og håber, at alle andre muligheder bliver afsøgt først.

Det var alt fra mig på denne lørdag. Til sidst kan jeg fortælle, at byggeriet Solsikken i Nye har modtaget Aarhus Kommunes arkitekturpris. Det skriver Århus Stiftstidende.

Husk, at min indbakke altid står åben på membr@lystrupliv.dk, hvis du har kommentarer eller idéer. Og så rigtig god weekend!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Projektgruppen foreslår blandt andet, at der etableres en forbindelse over Lystrup Centervej, så pladserne foran SuperBrugsen og idrætscentret bliver bundet sammen. Derudover foreslås det at flytte biblioteket til den nye bymidte. Visualisering: Sweco Architects

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

Aarhus Kommune har modtaget et projektforslag til, hvordan området ved bydelscentret kan udvikles til en sprudlende og dynamisk bymidte.

Bag forslaget står Coop, Boligforeningen Århus Omegn, entreprenørvirksomheden KPC, PRO Developments og Sweco Architects, og idéerne er mange.

De går blandt andet på at bygge en ny dagligvareforretning, et nyt boligtårn i seks etager og et strøg på tværs af Lystrup Centervej.

I artiklen kan du læse mere om forslaget og se projektgruppens foreløbige kort over Lystrups måske fremtidige centrum.

En gruppe grundejere og investorer har i samarbejde lavet et forslag til, hvordan bymidten i Lystrup kan udvikles. Det indebærer blandt andet et nyt hus i seks etager, en ny dagligvarebutik og et strøg henover Lystrup Centervej.

De seneste uger har debatten om et centrum i Lystrup igen taget fart. Aarhus Kommune planlægger at lave en ny lokalplan for bydelscentret ved Lystrup Centervej, og i den forbindelse har en projektgruppe indsendt et forslag til, hvordan byrummet kan komme til at se ud.

Bag forslaget står Coop, Boligforeningen Århus Omegn, som ejer Elstedhøj, entreprenørvirksomheden KPC, PRO Developments og Sweco Architects.

- Grundlæggende udspringer det af et ønske fra fællesrådet, og det er faldet sammen med, at Coop har et ønske om at udvikle deres butik. Man vil gerne skabe et rum, hvor folk har lyst til at opholde sig. Vi prøver at tilføre området et nyt hjerte, siger Steen Gissel, som er arkitekt hos Sweco Architects og repræsenterer projektgruppen.

I forbindelse med kommunens lokalplanarbejde er der blevet afholdt to workshops for at få borgernes idéer til, hvad en bymidte skal indeholde, og hvordan den skal se ud.

Vi tror, der er behov for en anden type butikker, og vi skaber plads til dem både nord og syd for Lystrup Centervej. Det ikke er butikker på 100-200 kvadratmeter, det er små lokaler, så man kan komme med en lille husleje og prøve nogle ting af for at tilføre noget liv.

Steen Gissel, arkitekt hos Sweco Architects

Projektgruppens visioner er endnu blot et forslag, og gruppen skal nu arbejde videre med de input, der er kommet fra borgerne.

Varieret boligudbud

Det bærende element i forslaget går på at skabe et bytorv på pladsen foran SuperBrugsen. To opgange i Elstedhøj skal rives ned for at skabe luft og udsyn ind til torvet, og så skal der opføres et såkaldt ”punkthus” i seks etager med private boliger på hjørnet mellem Sønderskovvej og Lystrup Centervej.

- Ved at fjerne to opgange skabes den nødvendige plads til at lave det nye hus, som er livgivende til torvet. Det skaber også et varieret boligudbud, for i dag er der mange parcelhuse og almene boliger, men der mangler noget til at udfylde andre behov, siger Steen Gissel og forklarer, at det seks etager høje hus bliver et vartegn for den nye bymidte.

Naturen har også en plads i projektgruppens forslag. Et grønt bælte skal løbe gennem bymidten, ligesom der skal anlægges en taghave og private haver omkring de nye boliger på hjørnet af Sønderskovvej og Lystrup Centervej. Tegning: Sweco Architects

I samme bygning er tanken at bygge et beboerhus til beboerne i Elstedhøj, og i stueetagen skal der gøres plads til en ny og mindre dagligvareforretning.

- Butikken skal henvende sig ud til torvet for at give noget mere liv. Udenfor forretningen kunne vi forestille os en pavillon, som måske kunne have nogle skiftende salgsmuligheder, udstillinger eller arrangementer. Vi laver også et lille opholdstorv foran butikken, hvor man kan sidde i læ, forklarer Steen Gissel.

En anden type butikker

Lokalerne overfor SuperBrugsen, hvor der i dag blandt andet er apotek, fjernes, og SuperBrugsen udvides og åbnes op med glasfacader mod torvet. I stedet for de nuværende butikslokaler gøres der plads til mindre forretninger andre steder på bytorvet.

- Vi tror, der er behov for en anden type butikker, og vi skaber plads til dem både nord og syd for Lystrup Centervej. Det ikke er butikker på 100-200 kvadratmeter, det er små lokaler, så man kan komme med en lille husleje og prøve nogle ting af for at tilføre noget liv, siger Steen Gissel.

Projektgruppens vision beskriver også, at der skal anlægges et strøg på tværs af Lystrup Centervej. Det skal binde pladserne foran SuperBrugsen og idrætscentret sammen. Ved seneste workshop var der dog flere borgere, der udtrykte bekymring for, hvis bløde og hårde trafikanter blandes.

Det er rækken af butikker overfor SuperBrugsen, som ifølge projektgruppen bør fjernes til fordel for parkeringspladser. I stedet vil de gøre plads til mindre butikker andre steder i den nye bymidte. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Vejen er meget trafikeret, og ifølge projektgruppen er det for dyrt at lave en tunnel til bilerne, ligesom det ikke vil give den ønskede effekt at etablere en gangbro.

- Det er ret vigtigt, at vi får bundet det sydlige og nordlige torv sammen. Vi er godt klar over, at det ikke er forløst endnu, men det kommer, og vi vil gerne vise senere, at det kan lade sig gøre, siger Steen Gissel.

Vigtige hovedingredienser

Naturen og det grønne får også en plads på det nye bytorv, hvis projektgruppens forslag gennemføres. De ønsker at etablere et gennemgående grønt stisystem henover torvet, som binder naturen i den nordlige del af byen sammen med naturen syd for bymidten.

Derudover skal der etableres en god stiforbindelse for cykler og gående fra nord og fra skolen, så området også bliver forbundet med det nye svømme- og aktivitetscenter Momentet og fællesskabspladsen.

Forslaget fra projektgruppen er ikke endeligt vedtaget, og derfor er det stadig uvist, hvordan bymidten helt præcist kommer til at se ud.

Ifølge Steen Gissel bliver der lavet justeringer på baggrund af de to workshops og den fremtidige borgerinddragelse, men han føler sig ret sikker på, at de grundlæggende elementer i forslaget kan realiseres.

- Det hele læner sig lidt op ad hinanden, men vi er afhængige af, at de her ting lykkedes som en helhed. Hvis nogle af elementerne begynder at falde ud, skaber det problemer andre steder, så det er vigtigt, at vi har hovedingredienserne med, siger han.

Ifølge projektgruppens visioner skal de to første opgange i denne blok rives ned for at skabe udsyn og luft til bytorvet. Det er beboerne i Elstedhøj, der bor tættest på det område, hvor man vil udvikle en stærkere bymidte. Foto: Google Street View

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

Boligforeningen Århus Omegn står i fællesskab med en række grundejere og investorer bag et oplæg til udvikling af en bymidte i Lystrup, som blandt andet indeholder forslag om at rive almene boliger i deres egen afdeling Elstedhøj ned.

Til trods for at boligforeningen mister 16 almene boliger, tror den på, at projektet kan skabe værdi til området.

- Vi er udmærket klar over, at det er folks hjem, og det føler vi et meget, meget stort ansvar over for. Men vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området, siger Tina Axelsen, som er informationschef i boligforeningen.

I artiklen kan du læse mere om, hvorfor boligforeningen er medafsendere på forslaget.

Boligforeningen Århus Omegn er medafsender på et visionsoplæg for en stærkere bymidte i Lystrup, hvori det foreslås at rive to opgange i dens egen afdeling, Elstedhøj, ned. Foreningen mener, at udviklingen vil gøre området mere attraktivt.

Det virker til, at der er bred enighed om, at Lystrup mangler et centrum. En bymidte med plads til at mødes og drikke kaffe på en café eller et torv.

Det mener Boligforeningen Århus Omegn også. I fællesskab med Coop, KPC, PRO Developments og Sweco Architects har de udarbejdet et visionsoplæg med forslag til, hvordan området omkring bydelscentret ved Lystrup Centervej kan udvikles til en pulserende bymidte.

En del af forslaget går på at rive to af boligforeningens egne opgange i Elstedhøj ned for at skabe en åbning mod det nye torv.

- Den første blok i Elstedhøj ligger i umiddelbar tilknytning til det område, der er på tale. Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i snakken om at løfte det her område, og det har vi sagt ja til. Det er altid bedst at være med ved bordet, for så har man mulighed for at få indflydelse på beslutningerne, siger Tina Axelsen, som er informationschef i Boligforeningen Århus Omegn.

Et stort ansvar

Selvom visionen blandt andet indeholder forslag om nedrivning af almene boliger, tror boligforeningen på, at en stærkere bymidte kan bidrage til at gøre området attraktivt – også for folk der søger en almen bolig.

- Vi går ikke bare ud og sætter vores finger på nogle opgange og siger, at de skal fjernes. Vi er udmærket klar over, at det er folks hjem, og det føler vi et meget, meget stort ansvar overfor. Men vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området, siger Tina Axelsen og understreger, at det endnu ikke er sikkert, at de to opgange skal rives ned.

Der har været et tidligere projekt om en bymidte, som vi ikke kunne se os selv i. Vi synes ikke, at beboerne i Elstedhøj fik nok ud af det.

Tina Axelsen, informationschef i Boligforeningen Århus Omegn

Formålet med nedrivningen er som nævnt at skabe luft og indkig til det nye torv ved bydelscentret foran SuperBrugsen. Ifølge projektgruppens forslag skal der bygges et såkaldt ”punkthus” i seks etager på hjørnet af Sønderskovvej og Lystrup Centervej i stedet for. Der kommer dog til at være luft mellem det nye hus og resten af Elstedhøj.

Bygningen skal blandt andet indeholde private boliger, og det kan måske virke underligt at rive opgange ned for at bygge nyt og højere, men ifølge Tina Axelsen skal den nye bygning være med til at markere bymidten:

- Vi skaber stadigvæk luft ind til bymidten, og så markerer punkthuset hjørnet. Det markerer, at der sker noget andet end, hvis man lader blokken stå i sin helhed.

Ikke flere boliger i Elstedhøj

Foruden de private boliger i det seks etager høje hus foreslås det også at etablere private boliger på institutionsgrunden bag SuperBrugsen. Der er ikke planer om flere almene boliger i Elstedhøj, for ifølge Tina Axelsen må der ikke bygges flere.

- Vi vil gerne bygge flere almene boliger, men det har været en præmis i det her opdrag, at Aarhus Kommune ikke ønsker, at der bliver opført flere i Elstedhøj. At det måske kan komme til at ændre sig, kan vi da kun være glade for og tilfredse med, siger hun og henviser til statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om, at der skal opføres flere almene boliger i landets største byer.

Elstedhøj består af to bebyggelser, som begge er opført i løbet af 1970'erne. Der er i alt 416 boliger i afdelingen fordelt på lejligheder med 1-5 rum. Foto: Simon Jeppesen/Boligforeningen Århus Omegn

Hun understreger, at det kræver opbakning fra beboerne i Elstedhøj at rive de to opgange ned. Viser det sig, at der ikke er opbakning til forslaget, har repræsentantskabet i Boligforeningen Århus Omegn dog lovhjemmel til at gennemføre nedrivningen. Det kræver i sidste ende en ministeriel godkendelse.

- Det vil være rigtig træls, hvis det kommer dertil, for så er det en slags ’overruling’, men det ligger der en juridisk mulighed for, siger Tina Axelsen og understreger, at boligforeningen allerede inden, at Aarhus Kommune afholdt workshops om projektet, havde informeret beboerne i opgang 1 og 2 om visionsoplægget:

- Der ligger en beboerinddragelse i det her fra vores side, og det er vi allerede begyndt på, siger hun.

Genhusning af beboere

Aarhus Kommune har modtaget visionsoplægget fra projektgruppen i forbindelse med det indledende arbejde med en ny lokalplan for området ved SuperBrugsen. I den forbindelse er der som en tidlig borgerinddragelse blevet afholdt to workshops.

Der er intet, der er sat i sten endnu, og boligforeningen forsøger hele tiden at lave en vurdering af, om beboerne får nok ud af projektet i forhold til, hvad nogle af dem skal give afkald på, forklarer Tina Axelsen:

- Der har været et tidligere projekt om en bymidte, som vi ikke kunne se os selv i. Vi synes ikke, at beboerne i Elstedhøj fik nok ud af det.

Viser det sig, at de to opgange i Elstedhøj skal rives ned, er Boligforeningen Århus Omegn forpligtet til at finde tilsvarende boliger til de berørte beboere. Et arbejde som de ifølge Tina Axelsen har gode erfaringer med:

- Hvis der på et tidspunkt ligger en konkret plan, vil vi gå i gang med at holde individuelle møder med de 16 familier, der bor i opgangene. Vi skal høre, hvor de godt kunne tænke sig at bo, og så skal vi arbejde for det. Det er et større puslespil, så derfor vil vi altid gå i gang med det, lige så snart der er en plan klar.

Jens Rasmussen har boet i Elsted og Lystrup i omkring 30 år. Han har boet i Elstedhøj i 13 år, og det er han glad for. Han kan godt se behovet for en stærkere bymidte, men kalder en nedrivning for et "worst case scenario". Foto: Mette Marie Birch Breuning

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Det kan være, at Jens Rasmussen bliver nødt til at flytte.

Det bliver i hvert fald realiteten, hvis det forslag om et stærkere centrum ved bydelscentret, som blandt andre Coop og Boligforeningen Århus Omegn står bag, gennemføres.

Projektgruppen foreslår nemlig, at to af opgangene i Elstedhøj rives ned, og i en af dem har Jens Rasmussen boet de sidste 13 år.

Alligevel er han positiv over for forslaget, for Lystrup trænger til udvikling og samling, mener han. Han kalder dog en eventuel nedrivning for et ”worst case scenario”.

For Jens Rasmussen kan projektgruppens forslag om en stærkere bymidte i Lystrup få betydelige konsekvenser. Han bor nemlig i en af de opgange i Elstedhøj, som muligvis skal rives ned. Alligevel er han positiv over for forslaget.

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

Men bliver planerne en realitet, kan det få store konsekvenser for Jens Rasmussen. Han har boet i Elsted og Lystrup i knap 30 år. Lige nu bor han i en de opgange i Elstedhøj, som ifølge projektgruppens visioner skal rives ned for at åbne op mod den nye bymidte.

Selvom han muligvis kan se frem til at skulle flytte, kan han godt følge idéerne bag forslaget.

- Det kan jeg godt. Der er virkelig brug for fornyelse, for der er ikke sket noget som helst i de år, jeg har boet her. Jeg har gået lidt rundt og kigget på området, og jeg tror, at det er en rimelig god løsning, siger Jens Rasmussen.

Der er noget, der er større end mig, og det er fællesskabet. Hvis fællesskabet ønsker det her, skal jeg ikke stille mig i vejen for det.

Jens Rasmussen, beboer i Elstedhøj

Det er som nævnt cirka 30 år siden, at Jens Rasmussen flyttede til postnummer 8520. De første mange år boede han på en nedlagt gård i Elsted, og de sidste 13 år har han haft hjemme i Elstedhøj i boligblokken langs Sønderskovvej.

- Det fungerer enormt godt herude. Her er stille og roligt og mange stærke kræfter, som står for at afholde arrangementer. Så jeg har det godt her og er tryg ved at bo her, siger han.

Størst er fællesskabet

Boligselskabet Aarhus Omegn, Coop, entreprenørvirksomheden KPC, PRO Developments og Sweco Architects har i samarbejde lavet et udkast med visioner og idéer til en stærkere bymidte i Lystrup ved området omkring SuperBrugsen og Lystrup Centervej.

Foruden idéen om at rive opgang 1 og 2 af Elstedhøj ned, kredser visionerne også om et torv med grønne områder, en forbindelse på tværs af Lystrup Centervej og nye boliger på hjørnet af Lystrup Centervej og Sønderskovvej.

Aarhus Kommune planlægger at lave en ny lokalplan for området, og det er i den forbindelse, at projektgruppens forslag er opstået. Lokalplanarbejdet befinder sig i en tidlig fase, og der er derfor kun tale om visioner og idéer, som kan justeres og ændres.

- Der er noget, der er større end mig, og det er fællesskabet. Hvis fællesskabet ønsker det her, skal jeg ikke stille mig i vejen for det, siger Jens Rasmussen.

Der er dog en ting, som ifølge ham godt kunne have foregået bedre. Boligforeningen valgte i første omgang kun at informere beboerne i opgang 1 og 2 om forslaget fra projektgruppen, og det har skabt en del forvirring.

- Involver da alle i byggeriet. Dem i nummer 35 er ikke påvirket af, at de to første opgange måske skal rykkes ned, men de er muligvis en del af den snak, der går. Det er ekstremt vigtigt for alle at få lagt låg på de rygter, der går, siger han.

Ifølge Tina Axelsen, som er informationschef i Boligforeningen Århus Omegn, er der en grund til, at det i første omgang kun var beboerne i de to berørte opgange, der fik informationen.

- Vi var så tæt på sommerferien, at vi ikke kunne nå at informere alle, og så var det vigtigst for os, at dem, hvis bygning ikke er på tegningerne, blev informeret. Det er ikke fordi, beboerne i resten af Elstedhøj ikke må vide det, siger hun og understreger, at der på det årlige afdelingsmøde i midten af september blev orienteret om oplægget fra projektgruppen.

Tungen på vægtskålen

En nedrivning er ifølge Jens Rasmussen ”worst case scenario”, og derfor bør man gøre alt for at undersøge andre muligheder:

- Er det nødvendigt at rive det ned, eller kunne man tænke det på en anden måde?

For at få yderligere informationer om projektet og bidrage med idéer og input har han deltaget i de to workshops, som Aarhus Kommune har afholdt i forbindelse med lokalplanarbejdet.

Hvis formålet med at rive de to opgange ned er at skabe en åbning ind til bymidten, forstår han ikke, at man vil opføre et nyt byggeri i seks etager på hjørnet af Lystrup Centervej og Sønderskovvej.

Selv er han optaget af, at Lystrup bliver en velkommende og favnende by, som også er flot at se på. Han henviser til Sønderskovvej som en af de veje, man kunne forskønne. Derudover mener han også, at man bør have fokus på at binde områdets beboere mere sammen.

- Så man ikke kun forener bymidten, men forener de mennesker, der bor her. For der er på en eller anden måde en distance, siger Jens Rasmussen.

Han håber, at Aarhus Kommune og projektgruppen vil tage borgernes holdninger og idéer med i det videre arbejde:

- Så man ikke går hen og bliver dødskuffet over, at der ikke er noget af det, man har efterspurgt, der praktiseres. Det er det, der er tungen på vægtskålen for mange. Det vil skuffe mig, hvis de ikke lytter, men mit udgangspunkt er, at de tager os seriøst.