Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Et af de områder, som projektgruppen bag Vision Mølledalen har fokus på, er Egå Engsø. De mener, at området i højere grad skal forbindes med de omkringliggende grønne områder. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

Skal de grønne områder i det nordlige Aarhus bindes bedre sammen af gode og velholdte stisystemer?

Det mener projektgruppen bag et konkret forslag, som har fået navnet Vision Mølledalen. Fællesrådet for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted har i samarbejde med Mollerup Golf Club lavet et udspil, hvori de giver udtryk for, at områderne omkring Lisbjerg Skov, Mollerup Skov, Kasted Mose og Egå Engsø bør kobles bedre sammen.

Men hvorfor er det relevant for borgerne i Lystrup og omegn?

Det er det, fordi forslagsstillerne mener, at der bør laves en grøn helhedsplan for naturen i det nordlige Aarhus. Og fordi Flemming Larsen, som er fællesrådsformand i Lystrup, Elsted, Elev og Nye, vil slå et slag for, at området øst for Lystrupvej over for Egå Engsø også medtænkes som en del af planerne.

- Det er et område, som bør åbnes for offentligheden. Det indeholder nogle naturkvaliteter og rekreative muligheder, og det er der alt mulig grund til at åbne op for, siger han.

Derfor havde de to fællesråd og golfklubben inviteret til borgermøde torsdag aften i sidste uge. For hvad siger de lokale politikere til forslaget? Jo, de udtrykte sådan set begejstring for idéerne bag, men det er stadig uvist, om en del af budgetforligets 75 millioner kroner til nye naturprojekter skal gå til Vision Mølledalen.

Og så til noget helt andet, hvor der også er mange ubesvarede spørgsmål. For hvad er det lige, der sker på parkeringspladsen ved vaskehallen på Sønderskovvej? Flere borgere undrer sig over, at den er lukket af for biler, og at der er blevet stablet noget, der ligner store beton-legoklodser på pladsen. Vi har søgt svar hos kommunen.

Husk, at du altid er velkommen til at sende idéer, ris eller måske ligefrem ros til mig på membr@lystrupliv.dk.

Tusind tak fordi du læser med!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Det er især områderne ved Kasted Mose, Lisbjerg Skov, Mollerup Skov og Egå Engsø, som projektgruppen ønsker at få bundet bedre sammen. Kort: Wolfgang Weißschädel

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Står det til fællesrådet i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted og Mollerup Golf Club skal de grønne områder i det nordlige Aarhus bindes bedre sammen af et godt og velholdt stisystem.

I et udspil kaldet Vision Mølledalen giver de udtryk for, at særligt de fire ”naturperler” Lisbjerg Skov, Mollerup Skov, Kasted Mose og Egå Engsø bør knyttes sammen.

Det bakker Flemming Larsen, som er fællesrådsformand i Lystrup og omegn op om. Han mener dog også, at området øst for Lystrupvej bør tænkes med i planerne, og at der mangler opholdssteder for unge mennesker.

Læs mere om Vision Mølledalen i artiklen.

Fællesrådet i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted har i fællesskab med Mollerup Golf Club fremlagt en vision, som skal knytte naturen i det nordlige Aarhus bedre sammen. Det kan også komme beboerne i Lystrup og omegn til gode.

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Parterne ønsker at få knyttet naturen i det nordlige Aarhus bedre sammen ved hjælp af en grøn helhedsplan, og visionen kredser især om Lisbjerg Skov, Egå Engsø, Mollerup Skov, Mollerup Golf Club og Kasted Mose.

- Vi ser gerne, at man allerede nu begynder at sikre de arealer og begynder at tænke i udbygning og bedre vedligeholdelse af eksisterende og nye stier, siger Wolfgang Weißschädel, formand for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd.

Vi er interesserede, fordi vi under alle omstændigheder gerne vil have mere bynær natur til vores beboere i området. Det er også med fremtiden for øje, at vi støtter et projekt som det her.

Flemming Larsen, formand for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Ifølge forslagsstillerne har udbygningen i det nordlige Aarhus og de infrastrukturelle ændringer i området forårsaget, at en del af naturen er gået tabt. Med stigningen i antallet af indbyggere, blandt andet i forbindelse med udbygningen af Nye, vil behovet for tilgængelig natur og rekreative områder stige.

- I forbindelse med coronapandemien har mange fundet ud af, at naturen betyder noget for dem. Så de vil gerne ud i den, og der er meget lidt natur tilbage, når de her udstykninger er afsluttet, siger Wolfgang Weißschädel.

Længere mod øst

For at få områderne bundet bedre sammen og sikre, at borgerne ikke skal færdes langs trafikerede veje, foreslår golfklubben og fællesrådet, at der anlægges nye stier i forbindelse med de allerede eksisterende.

Derudover ønsker golfklubben at udvide med ni nye huller på et areal nord for den nuværende golfbane. Banen skal dog ikke kun benyttes af golfspillere, men være et multifunktionelt område som er tilgængeligt for eksempelvis løbere eller ryttere. Desuden har fællesrådet og golfklubben overvejet at søge fonde til opsætning af udendørs fitnessområder.

Området, som golfklubben ønsker at udvide på, er ejet af en privatperson, som er positiv over for forslaget, men som ønsker at få tilsvarende jord i bytte.

Hos Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd er formand Flemming Larsen begejstret for idéen, særligt fordi det nye golfområde bliver tilgængeligt for andre end golfspillere. Han mener dog også, at der mangler opholdsområder for unge mennesker, og at arealet øst for Egå Engsø bør tænkes ind i planerne.

- Det er et område, som bør åbnes for offentligheden. Det indeholder nogle naturkvaliteter og rekreative muligheder, og det er der alt mulig grund til at åbne op for, siger han.

Det er Wolfgang Weißschädel enig i. Han ønsker et bredt samarbejde på tværs af fællesrådene, forvaltningen og byrådet:

- Det er også et område, som skal inddrages i den fremtidige plan. Min appel går på at få et konstruktivt og visionært samarbejde i gang med politikerne og forvaltningen.

Mere bynær natur til beboerne

Det område, som Flemming Larsen henviser til, ligger overfor Egå Engsø på den modsatte side af Lystrupvej. Netop der har teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) foreslået, at der etableres en ny engsø. De planer har vi tidligere beskrevet her på LystrupLIV, og artiklerne kan du læse her.

Den idé er Flemming Larsen positiv overfor:

- Vi er interesserede, fordi vi under alle omstændigheder gerne vil have mere bynær natur til vores beboere i området. Det er også med fremtiden for øje, at vi støtter et projekt som det her, siger han og henviser til behovet for natur i takt med udbygningen af Nye.

Ved det netop overståede budgetforlig blev der afsat 75 millioner kroner til nye naturprojekter i Aarhus Kommune. Det er endnu ikke besluttet, hvilke projekter pengene skal udmøntes til, men der er mange forslag om buddet. Netop nu er der hele tre temaplaner om natur og miljø i høring.

Rådmand Bünyamin Simsek (V) har også foreslået, at naturområderne i Aarhus Nord skal bindes bedre sammen, og for Wolfgang Weißschädel er der ingen tvivl om, at en del af pengene bør gå til Vision Mølledalen:

- Der er tusindvis af mennesker, der vil få fornøjelse af det her. Det er det perspektiv, vi arbejder med.

Torsdag aften i sidste uge havde projektgruppen bag Vision Mølledalen inviteret til borgermøde ved Mollerup Golf Club. På dagsordenen stod visionerne om at binde naturen i det nordlige Aarhus bedre sammen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Da der torsdag aften i sidste uge blev afholdt borgermøde om Vision Mølledalen, uddelte de fremmødte byrådspolitikere høje karakterer til idéen om en grøn helhedsplan for naturen i det nordlige Aarhus.

Det er dog stadig uvist, om Vision Mølledalen får en bid af de 75 millioner kroner, som forligspartierne ved budgetforliget valgte at afsætte til nye naturprojekter.

Ved borgermødet opfordrede byrødderne forslagsstillerne til at komme med høringssvar til de tre temaplaner, der lige nu er i offentlig høring.

- Jeg har en forventning om, at I vil afgive høringssvar. Så vil forvaltningen komme med svar på det, så vi kan se, om det her overhovedet kan lade sig gøre, sagde Jan Ravn (SF).

Torsdag aften i sidste uge mødte forslaget om at forbinde naturområderne i det nordlige Aarhus bred opbakning fra flere byrådspolitikere, da der var inviteret til borgermøde. Men hvor skal pengene komme fra?

Byrådspolitikerne hev de høje karakterer op af hatten, da to lokale fællesråd og Mollerup Golf Club torsdag aften havde inviteret til borgermøde om Vision Mølledalen.

Forslaget går på at få skabt en grøn helhedsplan for områderne ved Lisbjerg Skov, Kasted Mose, Egå Engsø, golfbanen og Mollerup Skov, og at få områderne bundet sammen ved at vedligeholde og udbygge det eksisterende stisystem.

Samtidig ønsker golfklubben at udvide med ni nye huller på en multifunktionel bane, som også skal være tilgængelig for folk, der ikke spiller golf.

Jeg har den skepsis, at vi skal have fundet de kære penge. Hvem skal bidrage, og hvor skal jorden komme fra? Det kræver lidt benarbejde.

Gert Bjerregaard (V)

Ved borgermødet var tilkendegivelserne om projektet positive - særligt blandt de fremmødte lokalpolitikere. De blev bedt om at uddele karakterer på en skala fra 1 til 10.

- Jeg vil give det en 9'er. Det er rigtig spændende at tænke en tilgængelighed på golfbanen ind i et naturområde. Jeg er meget optaget af at sørge for, at vi ikke laver barrierer for at komme ud i naturen, sagde Steen Bording Andersen (S).

Dyreliv og biodiversitet

Der var dukket omkring 50 interesserede borgere op til mødet, som blev afholdt ved Mollerup Golf Club. Foruden politikernes kommentarer var der blandt andet oplæg ved fællesrådsformændene for henholdsvis Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd og Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd.

Den laveste karakter, som trods alt var høj, kom fra SF’s Jan Ravn.

- Jeg vil give det en forsigtig 8’er eller 9’er. Jeg skal være helt sikker på, at vi ikke går på kompromis med dyrelivet i området. Går vi på kompromis med de målsætninger, vi har for artsrigdom og biodiversitet? Vi er med til at skabe en fremtid med færre og færre dyrearter, og vi skal stille nogle gode vilkår for naturen, sagde han.

En af de fremmødte borgere i salen stillede også spørgsmålstegn ved, om projektet, hvor der blandt andet er forslag om flere anlagte stier, skulpturer og fitnessområder, i højere grad er et kulturprojekt end et naturprojekt.

Men selvom biodiversitet, dyreliv og vild natur blev nævnt flere gange i løbet af aftenen, kredsede en del af spørgsmålene også om finansieringen til projektet. Blandt andet fordi ejeren af den jord, som golfklubben ønsker at udvide på, vil have noget tilsvarende jord i bytte, hvis planerne skal realiseres.

- Jeg er meget højt oppe på karakterskalaen, men jeg har den skepsis, at vi skal have fundet de kære penge. Hvem skal bidrage, og hvor skal jorden komme fra? Det kræver lidt benarbejde, sagde Gert Bjerregaard (V).

Bolden blev kastet frem og tilbage

Ved de netop overståede budgetforhandlinger besluttede forligspartierne at afsætte 75 millioner kroner til nye naturprojekter i Aarhus Kommune. Listen over projekter er dog lang, og den endelig udmøntning af midlerne har endnu ikke fundet sted.

Flemming Larsen, som er formand for fællesrådet i Lystrup, Elsted, Elev og Nye, deltog også ved borgermødet. Han håber, at endnu flere af naturområderne syd for Lystrup bliver en del af planen, og at borgermødet har sat tanker i gang hos byrødderne:

- Jeg håber selvfølgelig, at projektet er i politikernes bevidsthed, når de skal diskutere, hvor pengene skal bruges, sagde han.

Men byrådspolitikerne spillede bolden tilbage til projektgruppen og bad dem komme med kommentarer og høringssvar til de tre temaplaner om natur, miljø og klima, som lige nu er i offentlig høring.

- Jeg har en forventning om, at I vil afgive høringssvar. Så vil forvaltningen komme med svar på det, så vi kan se, om det her overhovedet kan lade sig gøre, sagde Jan Ravn (SF).

Har du lyst til at give dit besyv med, kan du afgive høringssvar til de tre temaplaner her.

Nogle af de store betonklodser omkranser et helt nyt stykke asfalt på den ellers grusbelagte parkeringsplads. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Parkeringspladsen foran vaskehallen ved Sønderskovvej er blevet overtaget af store betonklodser, som mest af alt ligner kæmpestore legoklodser.

Det har skabt en del undren blandt de bilister, som dagligt kører forbi området. Hvad skal pladsen bruges til? Og er det en permanent opstilling?

Vi har søgt svar hos kommunen.

Parkeringspladsen foran vaskehallen ved Sønderskovvej er blevet indtaget af store beton-legoklodser. Der skal opbevares vejsalt til vinteren på området, men det er en midlertidig løsning, oplyser kommunen.

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

Det er det, man bliver mødt af på parkeringspladsen foran vaskehallen på Sønderskovvej, og det har ledt til en del undren og spørgsmål fra de bilister, som dagligt kører forbi.

For hvad bliver parkeringspladsen normalt brugt til? Hvor længe skal pladsen være rammet ind af store betonklodser, og hvad bliver de brugt til?

Det kan Tenna Steenbock Olsen, som er afdelingsleder ved Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, svare på – og faktisk er forklaringen ganske logisk.

Ud i de fjerneste kroge

Parkeringspladsen, som primært benyttes af pendlere, da den ligger lige op til motorvejen, er midlertidigt en del af kommunens vinterberedskab. Det vil sige, at der skal opbevares vejsalt på pladsen, og at kommunens små traktorer til saltspredning skal holde der.

- Kommunen har haft stilleplads på Arresøvej i Risskov, og hele nordbyens vintertjeneste har været kørt derfra, men der skal bygges boliger på området. Vi skulle have bygget en ny saltplads for enden af Lægårdsvej i Lystrup, men coronapandemien har forsinket leverancen af en masse materialer, siger Tenna Steenbock Olsen.

Parkeringspladsen foran vaskehallen ved Sønderskovvej er lukket for biler. I stedet henvises bilisterne til p-pladsen på Mejlbyvej ved motorvejsafkørsel 17. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Derfor har kommunen fået tilladelse til at bruge pendlerparkeringspladsen denne vinter. Kommunen kunne godt have kørt saltet fra Edwin Rahrs Vej, hvor de også har hjemme, men af hensyn til serviceniveauet har man altså valgt at oprette en midlertidig plads.

- Vi vil gerne være sikre på, at vi når ud i de fjerneste kroge indenfor rimelig tid. Så vi besluttede at lave en midlertidig plads, for ellers bliver servicen for ringe i den nordligste del af byen, forklarer Tenna Steenbock Olsen.

Henvist til en anden p-plads

Der bliver lagt en stor teltdug over de store betonklodser for at holde saltet tørt. Klodserne skal desuden gøre det nemmere for gummigeden at skrabe saltet op.

Derudover er der anlagt et område, hvor de små traktorer kan skylles efter brug, og hvor vandet ledes ud i et udskilleranlæg.

- Klodserne er lavet i genbrugsmaterialer. Vi har tidligere haft nogle andre store betonfundamenter, men dem skal man støbe fast, så der er ret meget arbejde i dem. De her klodser er meget stabile, fordi de låser sig fast i hinanden og ikke kræver andet end et plant underlag at stå på, siger Tenna Steenbock Olsen.

Foruden klodserne er der også opsat tre høje træhuse på parkeringspladsen. Ifølge Tenna Steenbock Olsen er det siloer, som indeholder et andet slags tømiddel, der bliver brugt på udvalgte forsøgsstrækninger.

Alle materialerne på parkeringspladsen skal også bruges på den permanente saltplads på Lægårdsvej. Går alt efter planen, står den færdig til sommeren næste år.

De bilister, som plejer at bruge parkeringspladsen ved Sønderskovvej, henvises til parkeringspladsen ved motorvejsafkørsel 17 på Mejlbyvej.