Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Motorvejsrundkørslen ved Djurslandsmotorvejen ligger lige ved indkørslen til Lystrup. Ifølge flere lokale skaber det kø, at bilisterne ikke bruger det inderste spor. Foto: Jens Thaysen

Får du også svedige håndflader, når du skal køre i en tosporet rundkørsel?

Med fare for at gøre mig selv til grin bringer jeg en indrømmelse.

Jeg synes, at det er svært at køre i en tosporet rundkørsel. Og jeg har helt sikkert også gjort det forkert et par gange eller fem, selvom jeg kender reglerne.

Noget kunne tyde på, at det også er en udfordring for nogle af borgerne i Lystrup. I hvert fald giver både Morten Kirstein, som er næstformand i Grundejerforeningen Elleparken, og lokale borgere på Facebook udtryk for, at der tit er kø ved motorvejsrundkørslen, fordi folk ikke bruger det inderste spor.

Og presset på vejene er der også flere, der kommenterer på Facebook. Her giver folk udtryk for, at vejnettet i og omkring Lystrup er hårdt belastet, og at udbygningen af Nye kun vil øge det pres.

Hos Aarhus Kommune er de opmærksomme på den store mængde trafik, men det er ikke kun en udfordring i Lystrup. Det forklarer Simon Wind, som er specialkonsulent i kommunen:

- Selvfølgelig læner vi os ikke tilbage og tænker, at trafikken bare må gå amok, men helt overordnet får vi, med den udbygning vi laver, en fremtid, hvor der vil blive mere trafik og mere trængsel.

Teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) så gerne, at der blev afsat flere penge til at udvide og vedligeholde vejnettet, blandt andet omkring Nye.

Det kan du læse mere om i dagens nyhedsbrev, og hvis du har lyst til at give dit indspark med omkring trafikken ved Nye, kan du tage med til borgermøde om helhedsplanen den 12. oktober.

Vi skal også forbi et særligt kryds i Lystrup, som i flere år har fyldt i den offentlige debat. I krydset mellem Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken er der nemlig sket flere uheld.

For at komme det til livs havde kommunen planer om at anlægge en rundkørsel. De planer er imidlertid droppet igen, og i stedet skal trafiksikkerheden forbedres med andre tiltag.

Dagens nyhedsbrev står i trafikkens tegn, og vi har tilladt os at lægge en video fra Vejdirektoratet med. Den viser, hvordan man kører i tosporede rundkørsler, og bare rolig – jeg har også set den.

Pas godt på jer selv og hinanden ude på vejene.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Sønderskovvej er en af de mest trafikerede veje i Lystrup. Særligt i myldretiden om morgenen og eftermiddagen kan det være svært at komme ud fra sidevejene. Foto: Jens Thaysen

Bekymring om øget trafikpres: Vejnettet kan ikke holde til det

Lang kø på Sønderskovvej, trafikpropper ved motorvejsrundkørslen og massiv trafik på Elstedvej.

På Facebook lufter flere lystrupborgere deres bekymringer for trafikken i og omkring Lystrup – ikke mindst i forbindelse med udvidelsen af Nye.

Men der er ikke konkrete initiativer på vej for at sikre mere plads på vejene, for de mange biler skaber udfordringer i hele kommunen.

Stod det til teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V), skulle Lystrupvej udvides til at være firesporet, og så skulle infrastrukturen tænkes ind tidligere i udviklingen af Nye.

- Det er planlagt sådan, at beboerne flytter ind i Nye, så bliver byen udviklet, og så kommer infrastrukturen delvist senere. Vel at mærke ikke i tilstrækkelig grad, fordi man tror på, at betjening af kollektiv trafik skal være nøglen til området. Det står ikke mål med virkeligheden, siger han.

Vejene i og omkring Lystrup er belastet, og infrastrukturen bør forbedres i takt med, at antallet af beboere i Nye vokser, mener flere borgere. Men der er ikke konkrete tiltag på vej – den øgede mængde trafik er en udfordring i hele Aarhus, forklarer kommunens specialkonsulent.

Udbygningen af Nye er i fuld gang, og antallet af beboere i området vokser. Med nye beboere kommer også flere biler på vejene, og det danner grundlag for en del bekymring blandt beboerne i området.

På Facebook lyder det blandt andet sådan her:

- Der bliver bygget mere og mere, men ingen har tilsyneladende taget højde for den stigende trafik.

- Jeg er meget bekymret for vejene. Der bliver kørt stærkt ved Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken. Og Nye vokser, men det gør vejene ikke, skriver en anden.

Mens en tredje giver udtryk for, at det allerede nu er svært at krydse både Lystrupvej og Sønderskovvej om morgenen og eftermiddagen:

- Vejnettet kan overhovedet ikke klare al den trafik.

Hos Aarhus Kommune er de opmærksomme på, at vejnettet er belastet, og at de mange biler kan give udfordringer særligt i myldretiden. Det er dog ikke kun en udfordring i og omkring Lystrup, siger Simon Wind, som er specialkonsulent i Aarhus Kommune:

- Vi oplever generelt trafikstigninger i Aarhus, og det gør vi også på landsplan.

En naturlig konsekvens

Simon Wind forklarer, at kommunen løbende er i dialog med fællesrådet, borgere og virksomheder for at danne et indtryk af, hvor der opstår trafikale udfordringer. Det er blandt andet på den baggrund, at man har anlagt buslommer på Sønderskovvej.

- Vi har en rimelig god fornemmelse af de problemstillinger, der er. Udfordringen er at løse dem lige så hurtigt, som de opstår. Vi har slet ikke ressourcerne til at imødekomme dem alle, siger han.

Hvis vi laver vejene større, stiger trafikken yderligere. Det er alment kendt. Veje fylder meget i bybilledet, og er det det bybillede, man vil have?

Simon Wind, specialkonsulent i Aarhus Kommune

Han forklarer, at det stigende pres på vejene er en naturlig konsekvens af, at Aarhus Kommune udbygger og fortætter. Og der er altså ikke konkrete tiltag på vej i Lystrup for at forbedre den trafikale situation:

- Det er et spørgsmål om, hvad det er for en trængsel og køretid, man vil acceptere. Det er ikke nogen naturlov, at det skal være som for 20 år siden. Det er en direkte konsekvens af, at vi gerne vil fortætte og udbygge Aarhus, at der kommer mere trafik.

Det er særligt i myldretiden, at der er kapacitetsudfordringer på vejnettet, men uden for myldretiden er vejene relativt gode, forklarer Simon Wind:

- Hvis vi laver vejene større, stiger trafikken yderligere. Det er alment kendt. Veje fylder meget i bybilledet, og er det det bybillede, man vil have? Det er en balance mellem at skabe en fornuftig trafikafvikling, men ikke at dimensionere vejnettet efter en spidsbelastning, der måske kun opstår en time i døgnet.

Ingen vil køre i inderste spor

Morten Kirstein er næstformand i Grundejerforeningen Elleparken. Han og familien bor lige ud til Elstedvej, og de mærker, at mængden af trafik på vejen er stigende. Det gælder både tung trafik og almindelige personbiler.

Ifølge Morten Kirstein, som er næstformand i Grundejerforeningen Elleparken, ønsker mange bilister at undgå rundkørslen ved motorvejen, fordi der ofte er kø i myldretiden. Derfor kører de ad Elstedvej for at komme ind til Aarhus. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ifølge ham skyldes det dels trafikken til og fra Elev og Nye, men der er også en anden og helt afgørende grund til, at trafikken på vejen er så massiv.

- Folk bruger rundkørslen ved motorvejen forkert. De lægger sig i det yderste spor, uanset hvor de skal hen, og så bliver der kø. Folk gider ikke at køre den vej, så de kører ad Elstedvej i stedet for, og det øger trafikpresset meget, siger han.

Han oplever, at mange bilister vælger at køre forbi Nye og gennem Lisbjerg, når de skal ind til byen, for at undgå motorvejsrundkørslen. Og at rundkørslen skaber problemer, er han ikke ene om at mene. På Facebook giver flere lokale udtryk for, at der ofte er kø ved tilkørslerne.

Morten Kirstein mener, at man bør tydeliggøre, hvordan man skal køre i den tosporede rundkørsel. Får man styr på det, vil det løse flere af de trafikale udfordringer i og omkring Lystrup. Ikke mindst på Elstedvej:

- Langs hele vejen kan vi mærke, at den stigende trafik er et problem.

Mere trafik og mere trængsel

Hos kommunen er de bekendt med udfordringerne ved rundkørslen, men da den er statsejet, er det Vejdirektoratet, der står for finansieringen af eventuelle ændringer.

- Der har været peget på, at man kunne lave direkte afkørsler mod motorvejen fra de forskellige ben til rundkørslen. På den måde kunne man aflaste fordelerringen fra de bilister, der skal ind og hurtigt ud igen for at komme på motorvejen, siger Simon Wind og forklarer, at Vejdirektoratet ikke har midler til ombygningen, og at det derfor er en længere proces.

Indtil en eventuel tilkørsel til motorvejen bliver etableret syd for Nye om en lang række år, skal beboerne igennem Lystrup for at komme på motorvejen ved rundkørslen. En del af bekymringerne går netop på det øgede tryk, som udbygningen af Nye og mange nye bilister vil medføre.

Hos Aarhus Kommune er der ikke konkrete planer for, hvordan kapaciteten gennem Lystrup og Lisbjerg kan udbygges for at håndtere den store mængde trafik. Men der bliver løbende holdt øje med, om der er behov for nye veje, vejudvidelser eller omdirigering af trafikken i forbindelse med byggeriets etaper.

På LystrupLIV er vi tidligere dykket ned i, hvordan de trafikale planer for Nye er beskrevet i den nye helhedsplan. Den artikel kan du læse her.

Der er ingen tvivl om, at udbygningen af Nye vil medføre mere trafik på vejene i og omkring Lystrup, siger Simon Wind:

- Selvfølgelig læner vi os ikke tilbage og tænker, at trafikken bare må gå amok, men helt overordnet får vi, med den udbygning vi laver, en fremtid, hvor der vil blive mere trafik og mere trængsel.

Veje først, beboere bagefter

Teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) kan godt forstå borgernes bekymringer. Stod det til ham, skulle Lystrupvej udvides til en firesporet vej fra motorvejsrundkørslen til Boxit, mens tilkørslen til motorvejen syd for Nye skulle fremskyndes.

- Det er planlagt sådan, at beboerne flytter ind i Nye, så bliver byen udviklet, og så kommer infrastrukturen delvist senere. Vel at mærke ikke i tilstrækkelig grad, fordi man tror på, at betjening af kollektiv trafik skal være nøglen til området. Det står ikke mål med virkeligheden, siger han.

I 2019 præsenterede han et anlægskatalog med forslag til investeringer på 4 mia. kr. til den kollektive trafik og 12 mia. kr. til udvidelse af de eksisterende veje. De penge blev udmøntet ved sidste budgetforlig, som Venstre ikke er en del af.

- De behov og løsninger, der blandt andet er peget på i kataloget, blev ikke prioriteret af flertallet. Derfor er pengene udmøntet og brugt på en anden måde, siger rådmanden.

Bünyamin Simsek understreger, at han støtter op om den bæredygtige udvikling i Nye, men han mener, at vejene bør komme først og beboerne bagefter.

- Beboerne har biler, og de kommer til at køre på vejene, så selvom man har den politik og vision, så lykkedes man ikke med at få de mennesker til at benytte sig af den kollektive trafik. Også fordi der ikke er investeret i den i tilstrækkelig grad. Den er ikke attraktiv nok, siger han.

Har du lyst til at give din mening til kende, kan du tage til borgermøde om helhedsplanen for Nye den 12. oktober. Du kan holde dig opdateret om mødetid og sted på www.deltag.aarhus.dk/begivenheder.

Mange bilister lægger ikke mærke til krydset mellem Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken, hvilket fører til uheld. Derfor skal krydset bygges om. Kommunen håber, at de kan gå i gang til foråret næste år. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Ingen rundkørsel i farligt kryds – men der er en ombygning på vej

Der bliver ikke anlagt en rundkørsel i det omdiskuterede kryds mellem Elleparken, Elstedvej og Lille Elstedvej, som kommunen tidligere har meddelt.

I stedet arbejdes der på en anden løsning, og håbet er, at byggeriet kan igangsættes til foråret næste år.

- Når bilisterne kommer fra Lille Elstedvej op mod Elstedvej, erkender de ikke krydset rettidigt nok. De ser ikke krydset eller vigepligten. Nogle kører direkte over uden at bremse ned, og det er det, der er sket de gange, der har været ulykker, siger Per Thoft Kærsgaard, som er projektleder i Aarhus Kommune.

I artiklen kan du læse mere om kommunens planer om at ombygge krydset.

Aarhus Kommune har droppet at anlægge en rundkørsel i krydset mellem Elstedvej og Lille Elstedvej, men forventer at kunne gå i gang med en ombygning næste år.

Der er særligt ét kryds i Lystrup, som har været og stadig er genstand for megen diskussion. Det drejer sig om krydset mellem Elstedvej, Lille Elstedvej og Elleparken, hvor de nærmeste naboer de seneste år har været vidne til flere kollisioner.

Derfor har det omdiskuterede kryds længe stået på det lokale fællesråds dagsorden, for der skal gøres noget for at øge trafiksikkerheden. Og hos Aarhus Kommune er de også opmærksomme på det farlige kryds.

- Når bilisterne kommer fra Lille Elstedvej op mod Elstedvej, erkender de ikke krydset rettidigt nok. De ser ikke krydset eller vigepligten. Nogle kører direkte over uden at bremse ned, og det er det, der er sket de gange, der har været ulykker, siger Per Thoft Kærsgaard, som er projektleder i Aarhus Kommune.

Det her er de indledende øvelser for at se, om vi kan gøre noget andet end rundkørslen, som vi troede var løsningen. Det tror vi godt, at vi kan.

Per Thoft Kærsgaard, projektleder i Aarhus Kommune

Altså er det biler fra Lille Elstedvej og biler fra Elstedvej, der er kollideret. For at tydeliggøre krydset, og sikre at bilisterne lægger mærke til det, har kommunen sat ekstra vigepligtsskilte op. Det har dog ikke haft den ønskede effekt.

Dårlig løsning for cyklister

Aarhus Kommune har siden set på andre løsninger og har længe haft planer om at anlægge en rundkørsel i krydset. Byggeriet skulle have været udført i løbet af 2021, men de planer er sidenhen blevet droppet.

Blandt andet fordi en rundkørsel vil kræve, at der bliver taget noget areal fra grundejerne ud til krydset, og fordi det ikke er en hensigtsmæssig løsning for de mange cyklister på strækningen.

- Vi har en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen, som ender i krydset. Her skal cyklisterne stoppe og krydse vejen for at fortsætte på den højre side af vejen, forklarer Per Thoft Kærsgaard.

Krydset mellem Elleparken, Elstedvej og Lille Elstedvej har i mange år været omdiskuteret. Udsigtsforholdene er dårlige, og nogle bilister overser helt krydset, hvilket fører til uheld. Kort: Nex

Elstedvej, som cyklisterne skal krydse for at fortsætte deres færd, er en trafikeret vej, som fungerer som bindeleddet mellem Elev/Nye og Lystrup/Elsted. Flere lokale oplever desuden, at trafikken på vejen er stigende, fordi bilisterne ønsker at undgå den store rundkørsel ved motorvejen, når de skal ind til byen. Derfor kører de mod Nye og gennem Lisbjerg i stedet for.

Selvom planerne om en rundkørsel er lagt på hylden, har kommunen ikke glemt krydset, og der er tiltag på vej for at øge trafiksikkerheden. Krydset skal nemlig bygges om.

Ombygning på vej

På overkørslen fra Elleparken skal der anlægges en såkaldt ’portoverkørsel’. Det vil sige et fortov, som indikerer, at bilisterne skal stoppe. I midten af Lille Elstedvej skal der bygges et langt helleanlæg, så bilisterne relativt hurtigt bliver mødt af en markering, som gør opmærksom på krydset.

- Og så skal vi have lavet en decideret krydsning for cyklisterne, så de bliver ført over på den rigtige side af vejen. I dag er der mange, der fortsætter på den forkerte side, fordi de ikke vil krydse vejen, siger Per Thoft Kærsgaard.

Det er endnu uvist, hvornår byggeriet kan påbegyndes, men Per Thoft Kærsgaard vurderer det som sandsynligt, at det bliver i foråret næste år.

At krydset ikke er blevet ombygget endnu, skyldes ifølge ham flere ting. Blandt andet økonomi og andre presserende anlægsopgaver.

- Om det ender 100 procent sådan her, eller om der bliver bygget mere om i krydset, ved vi ikke. Det skal rådgiver til at tegne på. Det her er de indledende øvelser for at se, om vi kan gøre noget andet end rundkørslen, som vi troede var løsningen. Det tror vi godt, at vi kan, siger han.