Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

For Jakob Flou Kristensen og de andre forældre i Nye og Elev har der været mange spørgsmål forbundet med byggeriet af områdets nye folkeskole. Han glæder sig til, at skolen i Nye står klar i 2024, og han håber, at den bliver et samlingspunkt for området. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Det store elevpuslespil

Sommerferien er ovre, og LystrupLIV skal skydes i gang med de første historier. Det har jeg set enormt meget frem til, og det er lige dele spændende og nervepirrende. Jeg håber, at du vil tage godt imod det.

Som ny journalist i Lystrup, Elsted, Elev og Nye har jeg de seneste måneder forsøgt at danne mig et overblik over, hvad der rører sig i området, og hvad det kunne være relevant at sætte fokus på.

Og der er masser at dykke ned i.

I de allerførste historier retter vi blikket mod Nye, hvor det vist ikke kan komme bag på nogen, at der er gang i byggeplanerne. Byggeriet har stort set ikke stået stille, siden det første spadestik blev taget i 2017, og i begyndelsen af juli i år blev vinderprojektet til den første folkeskole i Nye offentliggjort.

I dagens nyhedsbrev kan du læse den kommende skoleleders håb og forventninger til skolen og se illustrationerne fra vinderprojektet.

Forældrene til de kommende elever ser også frem til, at Nye og Elev får en spritny folkeskole. Efter en del forvirring har de fået svar på, hvilke elever der sandsynligvis kan se frem til at gå på skolen.

- Det har været et stort puslespil, siger Jakob Flou Kristensen, som bor i Nye.

Han håber, at skolen bliver et samlingspunkt for lokalområdet.

Til sidst bevæger vi os fra Nye til Elsted Skole, hvor SFO’en ikke længere vil afsætte pædagoger til at følge de mindste børn til svømning i SFO-tiden. I stedet ønsker skolen at fortsætte de gode erfaringer fra coronatiden, hvor forældrene har stået for den tjans.

- Det er ikke fordi, vi ikke har ressourcerne. Vi kan godt prioritere at bruge pædagoger til at følge børnene, men det går fra de børn, der er tilbage i SFO’en, siger Mette Purup, der er pædagogisk leder i indskolingen på Elsted Skole.

Jeg håber, at du har lyst til at læse med. Hvis du kan lide det, du får serveret, så spred endelig ordet om LystrupLIV til din nabo eller dine gode venner i lokalområdet.

Og så til allersidst: Hvis du har gode idéer til emner, vi skal se nærmere på, eller andre kommentarer og input, så send mig endelig en mail på membr@lystrupliv.dk.

God fornøjelse – og tusind tak fordi du læser med!

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
Det er den nuværende skoleleder på Elev Skole, Jens Mathiasen, der skal være leder på skolen i Nye, når den står klar i efteråret 2024. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Skoleleder vil føre værdierne fra Elev Skole videre til Nye

Beboerne i Elev og Nye kan se frem til en helt ny folkeskole, som skal stå klar i 2024. Skoleprojektet, kaldet ’Grobund’, rummer også boldbaner, en idrætshal og kulturfaciliteter.

Jens Mathiasen er skoleleder på Elev Skole og kommende skoleleder på den nye skole, og han glæder sig til at kunne slå dørene op:

- Vi har en guldklump i Elev Skole, fordi den er så lille og overskuelig. Det særlige ved skolen er, at alle kender alle. Med Grobund kan vi videreføre mange af de ting, vi allerede har på Elev Skole. Det handler om tryghed og overskuelighed.

Læs om skolelederens håb og forventninger, og se illustrationerne af den nye skole i artiklen.

Når Elev og Nye får en ny folkeskole i 2024, bliver det en større og anderledes skole end den, der ligger i Elev nu. Skoleleder Jens Mathiasen vil holde fast i nogle af de værdier, som kendetegner den nuværende landsbyskole.

I Elev og Nye kan de se frem til en helt ny folkeskole. Hvis alt går efter planen, står den klar i efteråret 2024, og med indvielsen af den lukker Elev Skole, som i dag har klasser til og med 5. årgang.

Den nuværende skoleleder i Elev, Jens Mathiasen, fortsætter som leder på folkeskolen i Nye.

- Skolen skal være det lokale samlingspunkt, som kommer til at binde områderne sammen, siger han.

I begyndelsen af juli blev vinderprojektet til skolen fundet. Valget faldt på C.C. Contractor og deres projekt ’Grobund’. Foruden skolen kommer byggeriet til at rumme fritids- og kulturfaciliteter, sportshal, boldbaner og et dagtilbud til de yngste.

- Skolen skal bygge på bæredygtighed, sundhed, bevægelse og projektarbejde. De værdier kommer vi til at dyrke fremadrettet, siger Jens Mathiasen.


Jeg glæder mig til, at vi kan lave et helt skoleforløb, hvor vi kan bruge de muligheder, der ligger i så stort et byggeri.

Jens Mathiasen, skoleleder på Elev Skole og kommende leder på folkeskolen i Nye


Mindst en gang om ugen skal undervisningen finde sted uden for de vante omgivelser i klasselokalet, og dele af skoleområdet skal være tilgængeligt for områdets beboere, når der ikke er undervisning.

Jens Mathiasen vil tage værdierne fra Elev Skole med til den nye og meget større skole.

- Vi har en guldklump i Elev Skole, fordi den er så lille og overskuelig. Det særlige ved skolen er, at alle kender alle. Med Grobund kan vi videreføre og udvikle de værdier, vi allerede har på Elev Skole. Det handler om tryghed og overskuelighed, siger han.

En klyngeskole: Det lille i det store

Skolen er tegnet som en ’klyngeskole’, som kommer til at bestå af tre separate klynger. Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, som bliver bundet sammen af et stort fællesrum.

- På den måde bibeholder vi det lille i det store, siger Jens Mathiasen og fortsætter:

- Vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi strukturerer dagligdagen, så vi både dyrker det, der er særligt for de enkelte afdelinger, men i den grad også styrker de fælles værdier.

Vinderprojektet af folkeskolen i Nye hedder 'Grobund', og skolen er bygget op omkring et stort transparent rum kaldet 'Væksthuset'. Her skal der være forskellige faciliteter, og håbet er, at det bliver et samlingspunkt i lokalområdet. Illustration: C.C. Contractor

Han forklarer, at fællesskabet på tværs af årgangene fylder meget på Elev Skole, og at der ligger en stor opgave i også at få det til at gælde på den nye folkeskole. Og selvom skolen kommer til at bygge videre på nogle kendte grundværdier, skal der også skabes en helt ny kultur.

- Hvis ikke vi passer på, kan det blive tre små skoler med tre forskellige kulturer, og vi skal have en fælles retning, siger Jens Mathiasen.

Det var kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R), teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) og børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF), der kårede vinderen af skoleprojektet efter anbefalinger fra bedømmelsesudvalget.

Det er første gang, Aarhus Kommune bygger halfaciliteter og boldbaner som en integreret del af en folkeskole.

- Grobund er grundlag for en rigtig god skole, hvor børn kan lege, lære og mødes med kammerater – både i skoletiden og i fritiden. Jeg synes, at byggeriet er nytænkende og skriver sig ind i områdets ånd med et bæredygtigt design og ambitioner om en grønnere fremtid, udtalte Thomas Medom dengang i en pressemeddelelse.

Skole og fritid samlet

Som det ser ud i dag, skal eleverne i Elev skifte skole, når de går ud af 5. klasse. Men på den nye skole kan de have hele deres skolegang, og det ser Jens Mathiasen frem til:

- Lige nu giver det desværre noget utryghed blandt eleverne allerede i 2. og 3. klasse, fordi de begynder at snakke om, hvad de skal efter 5. klasse. Så det præger dem tidligt, at der ikke er et helt skoleforløb.

Det er første gang, Aarhus Kommune bygger boldbaner og halfaciliteter som en del af et skolebyggeri. Når skolen i Nye står klar, lukker Elev Skole, hvor der i dag er klasser til og med 5. årgang. Illustration: C.C. Contractor

Ifølge ham har der tidligere været tradition for, at eleverne fortsatte deres skolegang på Hårup Skole, hvor han også er skoleleder. Men da der er gode cykelforbindelser til og mange fritidstilbud i Lystrup og Elsted, søger flere hertil, når de er færdige på Elev Skole.

- Jeg glæder mig til, at vi kan lave et helt skoleforløb, hvor vi kan bruge de muligheder, der ligger i så stort et byggeri, siger Jens Mathiasen og understreger, at der især kommer til at være gode faciliteter til bevægelse og idræt.

Han vurderer også, at det gavner forældrene, at skole- og fritidstilbuddene bliver samlet, så de ikke i lige så høj grad skal køre børnene mellem faciliteterne:

- Det bliver rigtig godt for lokalområdet at få samlet de her ting. Idrætsforeningen og fritidsdelen har også en kæmpe opgave i at få nogle gode aktiviteter i gang, og med det gode samarbejde, vi har, bliver der et super tilbud herude.

Nye - en ny bydel i det nordlige Aarhus

Det er Tækker Group, som står bag etableringen af den nye bydel i det nordlige Aarhus.

På nuværende tidspunkt er 70 familier flyttet ind, og i den første etape af byggeriet er der planlagt 650 boliger.

Boligerne varierer i både størrelse og pris, og håbet er at tiltrække både børnefamilier, ældre og unge mennesker.

Lige nu er der ved at blive opført rækkehuse og lejligheder, som bliver kaldt ’Sneglehusene’. Som navnet antyder er byggeriet formet som et sneglehus, og boligerne er klar til indflytning i december.

På lang sigt skal Nye rumme 15.000-17.000 indbyggere, og der vil derfor blive behov for to folkeskoler i området.

Lige nu står kornet flot på de marker, der skal lægge grund til den nye skole. Jakob Flou Kristensen bor i Nye, og hans to sønner kan se frem til at gå på skolen. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Efter forvirring om elevfordeling: - Det er vigtigt for sammenholdet, at vi kan have vores børn på den samme skole

Spørgsmålene omkring skolebyggeriet i Nye har været mange blandt beboerne i både Elev og Nye.

Oprindeligt var planen, at det i første omgang kun var de yngste elever, der skulle gå på skolen, mens de ældste skulle gå på Hårup Skole. Men det ønsker børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF) at lave om på, så alle elever fra lokalområdet kan begynde på den nye skole.

Og det glæder Jakob Flou Kristensen, som bor i Nye:

- Det er utroligt vigtigt for sammenholdet og for vores naboskab, at vi kan have vores børn på den samme skole. At de ikke skal brydes op og sendes i forskellige retninger.

Han er spændt på, om byggeriet bliver yderligere forsinket, for ifølge ham kan det potentielt sætte nogle familier og børn i en svær situation.

Hvem kommer til at gå på den nye skole? Det er et af de spørgsmål, som Jakob Flou Kristensen og andre forældre har stået med i forbindelse med byggeriet af den nye folkeskole i Nye. Nu har de fået nogenlunde klarhed, men han er spændt på, om byggeriet bliver udskudt igen.

Hvis alt går som planlagt, kommer Jakob Flou Kristensens nu fireårige søn til at skifte skole i 2. klasse. Familien, som består af far, mor og to sønner, bor i Nye, hvor der skal bygges en helt ny folkeskole. Indtil den står klar i efteråret 2024, skal sønnen gå på Elev Skole, og Jakob Flou Kristensen håber, at den nye skole bliver et knudepunkt for Nye og Elev.

- Udover at vi selvfølgelig håber, at det er en god skole med et godt miljø for børnene, håber vi også, at skoleområdet bliver et samlingspunkt for vores lokalområde. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis de formår at gøre området åbent og inviterer til, at det bliver brugt, siger han.

Vinderprojektet bag den nye skole blev offentliggjort i begyndelsen af juli, og byggeriet skal rumme både skole-, fritids- og kulturliv, blandt andet med sportshal og boldbaner. Der kommer også til at være et dagtilbud til de yngste børn.


Jeg tror, at mange forældre har en drøm om den lokale folkeskole – ikke mindst når man bor i et bysamfund, som har den størrelse, som Nye har. Så er skolen samlingspunktet for rigtig meget fritidsliv og byliv.

Thomas Medom (SF), børn- og ungerådmand i Aarhus Kommune


Men projektet har også givet anledning til en lang række spørgsmål og en del forvirring blandt beboerne i Nye og Elev. Blandt andet om hvilke børn, der kommer til at gå på den nye skole.

- Det har været et stort puslespil, siger Jakob Flou Kristensen.

Sammenhold og naboskab

Som det er nu, ligger der en skole i Elev med klasser til og med 5. årgang og en skole i Hårup.

Men når skolen i Nye står klar, lukker Elev Skole, og da byrådet besluttede, at der skulle bygges en ny skole, blev det også besluttet, at eleverne fra Elev og Nye, som allerede var begyndt på Hårup Skole, skulle færdiggøre deres skolegang der. Forældrene på Elev Skole fik sidenhen at vide, at det kun var børnene fra 0.-3. klasse, der blev flyttet til den nye skole, mens de ældste elever blev flyttet til Hårup Skole.

Altså skulle områdets ældste og yngste børn fordeles på to skoler. Men ifølge Jakob Flou Kristensen ville det ikke gavne lokalområdet.

- Når vi bor i så lille et lokalsamfund, synes jeg, at det er utroligt vigtigt for sammenholdet og for vores naboskab, at vi kan have vores børn på den samme skole. At de ikke skal brydes op og sendes i forskellige retninger, siger han.

Det er han ikke ene om at mene, og forældrene i Nye og Elev har derfor luftet deres bekymringer for børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF). Han vil indstille til byrådet, at alle børn fra Elev og Nye får mulighed for at starte på den nye skole, når den står klar.

- Det var byrådet i 2017, der traf beslutningen om overgangsløsningen for at give et mindre hårdt skifte og minimere antallet af skoleskift. Men jeg har valgt at lytte til de lokale forældres ønske om, at man starter som en helt normal folkeskole med de lokale elever i distriktet. Det tror og forventer jeg, at byrådet vil bakke op om, siger Thomas Medom.

I Nye ligger der både leje- og ejerlejligheder og huse. På sigt at planen, at området skal huse 15.000-17.000 borgere. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Forældrene til de elever, som når at blive flyttet fra Elev Skole til Hårup Skole, får desuden selv mulighed for at vælge, om deres børn skal færdiggøre deres skolegang i Hårup, eller om de skal flyttes til skolen i Nye, når den står klar.

- Jeg tror, at mange forældre har en drøm om den lokale folkeskole – ikke mindst når man bor i et bysamfund, som har den størrelse, som Nye har. Så er skolen samlingspunktet for rigtig meget fritidsliv og byliv. Så jeg forstår godt ønsket, også selvom det kan betyde et ekstra skoleskift for nogle børn, siger Thomas Medom.

En, to, tre skoler

Jakob Flou Kristensen er glad for, at rådmanden har tænkt sig at ændre de oprindelige planer, så skolen i Nye bliver en skole for alle områdets børn.

- Det er rigtig positivt. Vi er selvfølgelig spændte på, om der kommer yderligere udskydelser, siger han og henviser til, at byggeriet er blevet udskudt et par år, senest fordi kommunen ikke kunne finde en konkret placering for skolen.

Der kommer flere unge børnefamilier til området, og det lægger pres på Elev Skole. Jakob Flou Kristensen frygter, at eleverne muligvis må skifte til Hårup tidligere, og at flere dermed kan se frem til at skulle gå på både Elev og Hårup Skole, inden de kan flyttes til skolen i Nye.

- Planen har været, at så få elever som muligt potentielt skulle gå på tre forskellige skoler. Det er en god løsning, at eleverne kan flytte til skolen i Nye, så de ikke behøver at have langt til skolen i Hårup. Det er bare vigtigt, at kommunen følger tidsplanen, for ellers bliver det en svær situation for rigtig mange familier og børn, siger han.

Ifølge Thomas Medom har kommunen ikke de officielle børnetal endnu, men hvis presset bliver for stort på Elev Skole, kan det blive nødvendigt, at eleverne skifter tidligere til Hårup Skole.

- Der er nu engang den plads, der er. Vi gør alt, hvad vi kan, for at overholde tidsplanen, siger han.

Jakob Flou Kristensen ser frem til at følge udviklingen og byggeriet af skolen.

- Vi følger i den grad med på sidelinjen og er meget nysgerrige og spændte på, hvordan det kommer til at se ud. Vi er landet rigtig godt i Nye og har fået et rigtig godt fællesskab og naboskab, siger han.

Elsted Skole ønsker at fortsætte ordningen fra coronatiden, hvor forældrene selv har fulgt de mindste børn til svømning i SFO-tiden. Nu beder svømmeforeningen forældrene om hjælp. Arkivfoto: Johan Gadegaard

Svømmeforeningen beder forældre om hjælp: Vil I følge børnene fra SFO’en til svømmehallen?

På Elsted Skole har de besluttet, at pædagogerne ikke længere skal følge de mindste børn til svømning hos Lystrup Svømning i SFO-tiden.

I stedet ønsker skolen at fortsætte den ordning, de har haft under coronapandemien, hvor forældrene selv har fulgt børnene.

- Vi kan godt prioritere at bruge pædagoger til at følge børnene, men det går fra de børn, der er tilbage i SFO’en, siger Mette Purup, som er pædagogisk leder i indskolingen på Elsted Skole.

Direktør for Lystrup Svømning, Camilla Jørgensen, understreger, at tilbuddet om svømning i SFO-tiden fortsætter uanset hvad.

- Hvis ikke der er forældre nok, må vi finde noget personale, der kan gå med, siger hun.

De sidste seks år har pædagogerne fra Elsted Skoles fritidsordning fulgt de mindste børn til svømning i SFO-tiden. Men i det kommende skoleår ønsker skolen, at forældrene skal følge dem. Direktør for Lystrup Svømning understreger, at tilbuddet om svømning i SFO-tiden består.

Siden 2015 har børn fra 0. til 3.klasse på Elsted Skole haft mulighed for at gå til svømning i SFO-tiden hos Lystrup Svømning. Indtil nu har samarbejdet mellem foreningen og skolen fungeret sådan, at pædagoger fra SFO’en har fulgt de mindste børn til svømmehallen, som ligger ad lukkede stier omkring 700 meter fra skolen.

Men sådan bliver det ikke i det kommende skoleår, fortæller Mette Purup, som er pædagogisk leder i indskolingen på Elsted Skole:

- Det er ikke fordi, vi ikke har ressourcerne. Vi kan godt prioritere at bruge pædagoger til at følge børnene, men det går fra de børn, der er tilbage i SFO’en. Vi har 350 børn, så når vi skal afsætte pædagoger til at følge cirka 50 børn til svømning, må vi mindske antallet af aktiviteter i SFO’en.


Vi har skrevet rundt til de forældre, der har tilmeldt deres børn, og spurgt om der er nogle af dem, der kan være med til at følge børnene til svømmehallen.

Camilla Jørgensen, direktør i Lystrup Svømning


Under coronapandemien har forældrene selv stået for at følge børnene til svømning, og erfaringerne herfra har været så gode, at skolen ønsker at fortsætte den ordning.

- Forældrene har selv lavet aftaler om at følge børnene derned, og det er gået rigtig godt. Derfor vil vi gerne prøve, om vi kan få det til at fungere, siger Mette Purup og understreger, at skolen ikke har fået henvendelser fra forældre, som ikke har kunnet få det til at gå op med deres arbejdstider.

Hun forklarer, at mange forældre fejlagtigt har troet, at det er SFO’en, der er ansvarlig for svømningen, og at skolen derfor gerne vil have ændret navnet fra ’SFO-svømning’ til ’samarbejdsaftale med svømmeafdelingen’.

Håber på forældreopbakning

Hos Lystrup Svømning ærgrer det direktør Camilla Jørgensen, at skolen ikke længere ønsker at afsætte pædagoger til at følge børnene. Hun understreger dog, at tilbuddet fortsætter, og at foreningen er i gang med at finde en løsning.

- Vi har skrevet rundt til de forældre, der har tilmeldt deres børn, og spurgt om der er nogle af dem, der kan være med til at følge børnene til svømmehallen, siger hun.

Foreningen har desuden planer om, at nogle af de deltidsansatte udskolingselever skal hjælpe med at følge børnene.

Der er to svømmehold for de mindste børn om onsdagen og to om torsdagen, og ifølge Camilla Jørgensen er der i gennemsnit 18-22 børn på hvert hold.

- Vi starter i SFO-tiden, så man kan få afviklet sin fritidsaktivitet, inden man tager hjem, siger Camilla Jørgensen.

Er det ikke rimeligt nok, at det er jer, der står for at følge børnene, når det er jeres forening, der tjener penge på det?

- Jo, og vi har netop skrevet og spurgt om forældreopbakning, så det ikke er to udskolingselever, der skal gå alene, men der er en voksen med, siger Camilla Jørgensen.

Hun forklarer, at mange børn fortsat er tilmeldt, men at forældrene i højere grad har været tilbageholdende, fordi de har været i tvivl om, hvorvidt samarbejdet mellem svømmeforeningen og skolen ville fortsætte.

Starter som planlagt

Ifølge Mette Purup skal der afsættes to pædagoger til at følge børnene til hvert svømmehold. Skolen ønsker et stærkt samarbejde med alle fritidstilbuddene i området, og pædagogerne vil også fremover samle børnene og gøre dem klar til ’gåbussen’, som skal varetages af forældre.

- Det er på en måde lidt unfair, at det kun er svømmeafdelingen, vi sender børn til. Så kan man jo diskutere, om vi også skal samle børn, der skal til fodbold eller spejder, siger hun og forklarer, at SFO'en de seneste år også har samlet børn til et gymnastikhold, som undervises på Elsted Skole.

Men ifølge Camilla Jørgensen er det ikke et internt problem i Lystrup Idrætsforening. For svømmeforeningen er den eneste underafdeling, der har lokaler, personale og ressourcer til at udbyde aktiviteter i SFO-tiden.

Elsted Skole og Lystrup Svømning skal mødes til en snak om den nye ordning og det fremtidige samarbejde, og skolen skal have lavet aftaler med øvrige fritidstilbud.

Lykkedes det ikke at finde frivillige forældre til gåturen fra Elsted Skole til svømmehallen, finder svømmeforeningen en anden løsning. Det understreger Camilla Jørgensen:

- Tilbuddet er der, og der er børn tilmeldt. Hvis ikke der er forældre nok, må vi finde noget personale, der kan gå med. Vi skal nok løse det, og vi starter som planlagt i denne uge.

Svømning i SFO-tiden for elever på Lystrup og Elsted Skole

Svømningen er for elever i 0.-3. klasse og finder sted i SFO-tiden fra kl. 15-16.

Holdene undervises af uddannede instruktører og hjælpetrænere, og der er hold for begyndere, øvede og svømmestærke børn.

Al tilmelding og afvikling går igennem Lystrup Svømning, som også har tilsynspligten med børnene, mens de går til svømning.

Samarbejdet med Lystrup Skole begyndte i 2009, og i 2015 kom Elsted Skole med.