Annonce
Kommunen har registreret fire punkter på Lystrupvej, der er særligt truet af høje vandmasser i forbindelse med fremtidens vejr. Et af stederne er omkring rundkørslen ved Viengevej. Arkivfoto: Kim Haugaard
RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

Teknik & Miljø har registreret fire punkter på Lystrupvej, der er truet af oversvømmelser, men løsningen er dyr og tidshorisonten uklar.

Myldretidstrafikken snegler sig i forvejen langsomt afsted langs Lystrupvej, men den risikerer at gå helt i stå på grund af vandmasserne fra et voldsomt skybrud, eller hvis Egåen eller Egå Engsø går over sine bredder. Det kan sagtens ske. Teknik & Miljø har registreret fire punkter på vejen, der risikerer at ligge under vand, hvis vejret i fremtiden viser sig fra sin værste side.

Det fortæller Lars Clausen, der er specialkonsulent hos Teknik & Miljøs mobilitetsafdeling.

- Vi har udpeget fire 'bluespots' på Lystrupvej. Du kan kalde det steder, hvor der kan opstå vandpytter med en sådan volumen, at der kan opstå problemer. Der bonger Lystrupvej ud, siger Lars Clausen.

Faktisk så meget, at Teknik & Miljø har udpeget den trafikale hovedåre til at være en kritisk vej, der er særligt udsat, når klimaet ændrer sig. Der er nemlig bluespots hele vejen fra aktivitetspladsen nær rundkørslen til Djurslandsmotorvejen og frem til krydset ved Grenåvej.

Det her er et område, hvor vi bliver nødt til at zoome helt ud og kigge på en sammenhængende løsning for vejnettet omkring Egå Engsø. Det nytter ikke noget at forhindre en oversvømmelse et sted, når man så bliver bragt til standsning af en stor vandpyt kun 50 meter derfra i stedet.

Lars Clausen, specialkonsulent ved Teknik & Miljø i Aarhus Kommune

Det er altså ikke kun området omkring Egå Engsø, der er oversvømmelsestruet, men særligt rundkørslen ved Lystrupvej og Viengevej er problematisk.

- Det kryds er udpeget som en strækning, der skal løses, når og hvis der skal gøres noget. Den del af vejen ligger lavere end det højeste vandspejl, og så har man altså et problem, hvis oversvømmelsen opstår. Netop det kryds ligger lavest og er derfor mest kritisk, fortæller Lars Clausen.

150 millioner kroner

Derfor er den oplagte løsning også at hæve krydset, men om det sker – og i så fald hvornår – kan Lars Clausen ikke sige noget om endnu. Det samme gælder de andre dele af strækningen, der risikerer at ligge i vand.

Den røde linje går fra aktivitetspladsen i nord til Grenåvej i syd. Langs Lystrupvej har Aarhus Kommune registreret fire såkaldte 'bluespots', som er områder, der kan blive særligt hårdt ramt i tilfælde af store nedbørsmængder.

Byrådet i Aarhus Kommune har afsat 58 millioner kroner frem til 2033 til at ordne de dele af det kommunale vejnet, der kan blive udsat for klimaforandringer. Ifølge Lars Clausen kræver det dog et overslag på 150 millioner kroner at ruste Lystrupvej og andre kritiske veje til fremtidens vejrforhold.

- De er endnu ikke blevet udmøntet, men vi begynder planlægningen nu. Løsningerne er vi så småt begyndt at kigge på, men det bliver et langt og sejt træk at bruge de penge, som byrådet har afsat. Det kan være, vi får flere, og så må vi indtænke dem i kommende projekter, siger Lars Clausen.

En overordnet løsning

I øjeblikket forslår de afsatte midler som en skrædder i helvede, men Lars Clausen ser et springbræt til også at kigge på Lystrupvejs udfordringer i forbindelse med planerne for at etablere en ny engsø, Hede Engsø, overfor Egå Engsø på den modsatte side af Lystrupvej.

- Tanken er, at mange af disse problemer med vejnettet skal løses med synergier og projekter, der snitter vejnettet på den ene eller anden måde. Derfor ville det være oplagt også at indtænke de kritiske dele af vejnettet i et projekt som Hede Engsø, siger Lars Clausen.

Man bliver bare nødt til at tage hånd om samtlige oversvømmelsestruede punkter nær Egå Engsø samtidig. I alt er der seks bluespots omkring den kunstigt anlagte sø, og det skriger efter en mere overordnet løsning.

- Det her er et område, hvor vi bliver nødt til at zoome helt ud og kigge på en sammenhængende løsning for vejnettet omkring Egå Engsø. Det nytter ikke noget at forhindre en oversvømmelse et sted, når man så bliver bragt til standsning af en stor vandpyt kun 50 meter derfra i stedet, siger Lars Clausen.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud