Annonce
Ole Vinther er formand for Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland, og han er umiddelbart positivt indstillet overfor rådmand Bünyamin Simseks (V) idé om en ny engsø på den modsatte side af Lystrupvej. Foto: Mette Marie Birch Breuning
RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

De blå og grønne områder ved Egå Engsø tiltrækker både mennesker og dyr. Hos Dansk Ornitologisk Forening Østjylland er formand Ole Vinther positiv overfor forslaget om en ny engsø på den modsatte side af Lystrupvej.

På en klar og solrig tirsdag formiddag i september er det nærmest umuligt ikke at finde ro, når man står og spejder udover Egå Engsø. På søen svømmer knopsvanerne og ænderne rundt i det stille vand, og selvom trafikken fra Lystrupvej kan høres i baggrunden, overdøver den ikke fuglenes kvidren på himlen.

- Fuglemæssigt kan man få alle naturoplevelser her. Det er et lettilgængeligt område, fordi kommunen har været flinke til at lave stier omkring søen. Og så har vi fået et fugletårn på den side af søen, hvor en masse vadefugle holder til, siger Ole Vinther, som er formand for Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland.

Egå Engsø blev anlagt i 2006 ved at stoppe dræningen af en række enge i Egådalen. Søen skal forhindre, at kvælstof løber ud i Aarhus Bugten via Egåen, og så udgør den en klimasikring, som skal forhindre oversvømmelse fra store nedbørsmængder. Rundt om søen er der anlagt en knap 5,2 kilometer lang sti, som både giver plads til løbere, gående og cyklister.

Man skal vise respekt for naturen, og man skal have en fornemmelse af, hvor fuglene er, og hvornår de yngler.

Ole Vinther, formand for Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland

Ole Vinther bor selv i Lystrup, og ifølge ham er området omkring søen ofte velbesøgt:

- Det er kun positivt, at kommunen har lavet det her stykke flotte natur. Det tiltrækker både mennesker og dyr.

To nye engsøer

Særligt de dyr, der har vinger, er Ole Vinther optaget af. Han estimerer, at området omkring Egå Engsø får besøg af omkring 50.000 fugle årligt. Særligt havørnen, som har slået sig ned i skoven nær søen, er imponerende.

- Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne. De er for store. Grågæssene letter også. Hvis de bliver liggende, er det ikke en havørn, men en mindre rovfugl der kommer, siger han.

Foruden rovfugle, gæs og svaner er området blandt andet fyldt med ænder, måger og lærker. Ifølge Aarhus Kommune er der siden etableringen registreret 169 fuglearter ved Egå Engsø. Interesserer man sig for fugle, og færdes man i området, har Ole Vinther et vigtigt råd.

- Man skal vise respekt for naturen, og man skal have en fornemmelse af, hvor fuglene er, og hvornår de yngler, siger han og understreger, at det derudover ikke kræver andet end en kikkert at være fuglespotter.

Ved Egå Engsø er der også anlagt en aktivitetsplads med bålplads, legeplads og shelters. Området ved søen bliver især benyttet at fugleinteresserede og motionister. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Som en del af en større natur- og klimainvesteringsplan har rådmand for Teknik & Miljø Bünyamin Simsek (V) foreslået, at der anlægges en ny engsø overfor Egå Engsø på den modsatte side af Lystrupvej. Søen skal opfange vandet fra fremtidige skybrud og forhindre oversvømmelser af både Lystrupvej og Risskov.

Den idé er Ole Vinther positiv overfor.

- Der er jo flere og flere, der finder ud af, at naturen ikke er noget billigt skidt, men at man kan blive afstresset af at opholde sig i den, siger han.

Ynglepladser og sumpområder

Den rekreative værdi ved den nye engsø og den øgede mængde natur og dyreliv vil ifølge ham gavne området. I forbindelse med en eventuel anlæggelse er der særligt to ting, man ifølge ornitologen bør være opmærksom på:

- Vi vil gerne have, at man nogle steder kan se vandfladen. Så der skal være nogle stier, som er lidt hævede. Og så skal man indtænke nogle øer, hvor fuglene kan yngle, og nogle sumpområder til vadefuglene.

Egå Engsø

  • Egå Engsø blev etableret i 2006 ved at fjerne de gamle ådiger og lade vandet fra Egåen oversvømme nogle gamle landbrugsarealer.
  • Rundt om søens 5,2 kilometer lange sti er der opsat bænke, og motoriseret færdsel er ikke tilladt.
  • Ved søen findes også en aktivitetsplads med shelters, legeplads og bålplads.
  • Derudover har det australske vinfirma Banrock Station betalt for opførelsen af et fugletårn. Vinfirmaet støtter naturprojekter i de lande, hvor deres vin sælges.
  • Søen ligger tæt på mange fugles trækruter, og er derfor hjemsted for mange forskellige fuglearter, såsom havørn, vandrefalk, lappedykker, sanglærke, husskade og mange flere.

I Egå Engsø er der to øer, hvor en stor del af fuglene yngler. Den ene af de to øer ligger dog tæt på søens bred, og da der er relativt lavvandet, har rævene fundet ud af, at de kan gå over til øen og fange mad i form af æg og fugleunger. Det ønsker Ole Vinther at undgå i den nye sø.

Anlægges engsøen på den modsatte side af Lystrupvej, ”etablerer naturen sig hurtigt”, vurderer han:

- Der skal ikke bare være vand, der skal også være noget, fuglene kan leve af, men det kommer hurtigt. Jeg er selv ved at bygge to vandhuller derhjemme, og insekterne flyver jo rundt. Frøer, tudser og vandsalamandere kommer også med det samme. Så fuglene de skal nok komme hurtigt.

Ved de netop overståede budgetforhandlinger i Aarhus Kommune blev forligspartierne enige om at afsætte 75 millioner kroner til investeringer i forskellige naturprojekter. Det er endnu uvist, om et af naturprojekterne bliver en ny engsø ud mod Lystrupvej.


Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud