Annonce
Torsdag aften i sidste uge havde projektgruppen bag Vision Mølledalen inviteret til borgermøde ved Mollerup Golf Club. På dagsordenen stod visionerne om at binde naturen i det nordlige Aarhus bedre sammen. Foto: Mette Marie Birch Breuning
LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Torsdag aften i sidste uge mødte forslaget om at forbinde naturområderne i det nordlige Aarhus bred opbakning fra flere byrådspolitikere, da der var inviteret til borgermøde. Men hvor skal pengene komme fra?

Byrådspolitikerne hev de høje karakterer op af hatten, da to lokale fællesråd og Mollerup Golf Club torsdag aften havde inviteret til borgermøde om Vision Mølledalen.

Forslaget går på at få skabt en grøn helhedsplan for områderne ved Lisbjerg Skov, Kasted Mose, Egå Engsø, golfbanen og Mollerup Skov, og at få områderne bundet sammen ved at vedligeholde og udbygge det eksisterende stisystem.

Samtidig ønsker golfklubben at udvide med ni nye huller på en multifunktionel bane, som også skal være tilgængelig for folk, der ikke spiller golf.

Jeg har den skepsis, at vi skal have fundet de kære penge. Hvem skal bidrage, og hvor skal jorden komme fra? Det kræver lidt benarbejde.

Gert Bjerregaard (V)

Ved borgermødet var tilkendegivelserne om projektet positive - særligt blandt de fremmødte lokalpolitikere. De blev bedt om at uddele karakterer på en skala fra 1 til 10.

- Jeg vil give det en 9'er. Det er rigtig spændende at tænke en tilgængelighed på golfbanen ind i et naturområde. Jeg er meget optaget af at sørge for, at vi ikke laver barrierer for at komme ud i naturen, sagde Steen Bording Andersen (S).

Dyreliv og biodiversitet

Der var dukket omkring 50 interesserede borgere op til mødet, som blev afholdt ved Mollerup Golf Club. Foruden politikernes kommentarer var der blandt andet oplæg ved fællesrådsformændene for henholdsvis Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd og Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd.

Den laveste karakter, som trods alt var høj, kom fra SF’s Jan Ravn.

- Jeg vil give det en forsigtig 8’er eller 9’er. Jeg skal være helt sikker på, at vi ikke går på kompromis med dyrelivet i området. Går vi på kompromis med de målsætninger, vi har for artsrigdom og biodiversitet? Vi er med til at skabe en fremtid med færre og færre dyrearter, og vi skal stille nogle gode vilkår for naturen, sagde han.

En af de fremmødte borgere i salen stillede også spørgsmålstegn ved, om projektet, hvor der blandt andet er forslag om flere anlagte stier, skulpturer og fitnessområder, i højere grad er et kulturprojekt end et naturprojekt.

Men selvom biodiversitet, dyreliv og vild natur blev nævnt flere gange i løbet af aftenen, kredsede en del af spørgsmålene også om finansieringen til projektet. Blandt andet fordi ejeren af den jord, som golfklubben ønsker at udvide på, vil have noget tilsvarende jord i bytte, hvis planerne skal realiseres.

- Jeg er meget højt oppe på karakterskalaen, men jeg har den skepsis, at vi skal have fundet de kære penge. Hvem skal bidrage, og hvor skal jorden komme fra? Det kræver lidt benarbejde, sagde Gert Bjerregaard (V).

Bolden blev kastet frem og tilbage

Ved de netop overståede budgetforhandlinger besluttede forligspartierne at afsætte 75 millioner kroner til nye naturprojekter i Aarhus Kommune. Listen over projekter er dog lang, og den endelig udmøntning af midlerne har endnu ikke fundet sted.

Flemming Larsen, som er formand for fællesrådet i Lystrup, Elsted, Elev og Nye, deltog også ved borgermødet. Han håber, at endnu flere af naturområderne syd for Lystrup bliver en del af planen, og at borgermødet har sat tanker i gang hos byrødderne:

- Jeg håber selvfølgelig, at projektet er i politikernes bevidsthed, når de skal diskutere, hvor pengene skal bruges, sagde han.

Men byrådspolitikerne spillede bolden tilbage til projektgruppen og bad dem komme med kommentarer og høringssvar til de tre temaplaner om natur, miljø og klima, som lige nu er i offentlig høring.

- Jeg har en forventning om, at I vil afgive høringssvar. Så vil forvaltningen komme med svar på det, så vi kan se, om det her overhovedet kan lade sig gøre, sagde Jan Ravn (SF).

Har du lyst til at give dit besyv med, kan du afgive høringssvar til de tre temaplaner her.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud