Annonce
Det er især områderne ved Kasted Mose, Lisbjerg Skov, Mollerup Skov og Egå Engsø, som projektgruppen ønsker at få bundet bedre sammen. Kort: Wolfgang Weißschädel
LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Fællesrådet i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted har i fællesskab med Mollerup Golf Club fremlagt en vision, som skal knytte naturen i det nordlige Aarhus bedre sammen. Det kan også komme beboerne i Lystrup og omegn til gode.

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Parterne ønsker at få knyttet naturen i det nordlige Aarhus bedre sammen ved hjælp af en grøn helhedsplan, og visionen kredser især om Lisbjerg Skov, Egå Engsø, Mollerup Skov, Mollerup Golf Club og Kasted Mose.

- Vi ser gerne, at man allerede nu begynder at sikre de arealer og begynder at tænke i udbygning og bedre vedligeholdelse af eksisterende og nye stier, siger Wolfgang Weißschädel, formand for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd.

Vi er interesserede, fordi vi under alle omstændigheder gerne vil have mere bynær natur til vores beboere i området. Det er også med fremtiden for øje, at vi støtter et projekt som det her.

Flemming Larsen, formand for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Ifølge forslagsstillerne har udbygningen i det nordlige Aarhus og de infrastrukturelle ændringer i området forårsaget, at en del af naturen er gået tabt. Med stigningen i antallet af indbyggere, blandt andet i forbindelse med udbygningen af Nye, vil behovet for tilgængelig natur og rekreative områder stige.

- I forbindelse med coronapandemien har mange fundet ud af, at naturen betyder noget for dem. Så de vil gerne ud i den, og der er meget lidt natur tilbage, når de her udstykninger er afsluttet, siger Wolfgang Weißschädel.

Længere mod øst

For at få områderne bundet bedre sammen og sikre, at borgerne ikke skal færdes langs trafikerede veje, foreslår golfklubben og fællesrådet, at der anlægges nye stier i forbindelse med de allerede eksisterende.

Derudover ønsker golfklubben at udvide med ni nye huller på et areal nord for den nuværende golfbane. Banen skal dog ikke kun benyttes af golfspillere, men være et multifunktionelt område som er tilgængeligt for eksempelvis løbere eller ryttere. Desuden har fællesrådet og golfklubben overvejet at søge fonde til opsætning af udendørs fitnessområder.

Området, som golfklubben ønsker at udvide på, er ejet af en privatperson, som er positiv over for forslaget, men som ønsker at få tilsvarende jord i bytte.

Hos Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd er formand Flemming Larsen begejstret for idéen, særligt fordi det nye golfområde bliver tilgængeligt for andre end golfspillere. Han mener dog også, at der mangler opholdsområder for unge mennesker, og at arealet øst for Egå Engsø bør tænkes ind i planerne.

- Det er et område, som bør åbnes for offentligheden. Det indeholder nogle naturkvaliteter og rekreative muligheder, og det er der alt mulig grund til at åbne op for, siger han.

Det er Wolfgang Weißschädel enig i. Han ønsker et bredt samarbejde på tværs af fællesrådene, forvaltningen og byrådet:

- Det er også et område, som skal inddrages i den fremtidige plan. Min appel går på at få et konstruktivt og visionært samarbejde i gang med politikerne og forvaltningen.

Mere bynær natur til beboerne

Det område, som Flemming Larsen henviser til, ligger overfor Egå Engsø på den modsatte side af Lystrupvej. Netop der har teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) foreslået, at der etableres en ny engsø. De planer har vi tidligere beskrevet her på LystrupLIV, og artiklerne kan du læse her.

Den idé er Flemming Larsen positiv overfor:

- Vi er interesserede, fordi vi under alle omstændigheder gerne vil have mere bynær natur til vores beboere i området. Det er også med fremtiden for øje, at vi støtter et projekt som det her, siger han og henviser til behovet for natur i takt med udbygningen af Nye.

Ved det netop overståede budgetforlig blev der afsat 75 millioner kroner til nye naturprojekter i Aarhus Kommune. Det er endnu ikke besluttet, hvilke projekter pengene skal udmøntes til, men der er mange forslag om buddet. Netop nu er der hele tre temaplaner om natur og miljø i høring.

Rådmand Bünyamin Simsek (V) har også foreslået, at naturområderne i Aarhus Nord skal bindes bedre sammen, og for Wolfgang Weißschädel er der ingen tvivl om, at en del af pengene bør gå til Vision Mølledalen:

- Der er tusindvis af mennesker, der vil få fornøjelse af det her. Det er det perspektiv, vi arbejder med.

Få overblik her
LystrupLIV

Priserne på boliger stiger også i postnummer 8520, men der er ikke mere jord at bygge på

LystrupLIV

Mads Kjeldsen var en af de første, der flyttede til Nye: - I starten havde vi havudsigt tre steder, men vi vidste godt, at det nok var midlertidigt

LystrupLIV

Fugtig top og fugtig bund: Præmiebyggeri i Lærkehaven skal repareres for 14 millioner kroner

Nyhedsbrev

Er der nedrivninger og et nyt boligtårn på vej til Lystrup?

LystrupLIV

Lystrup skal have et nyt hjerte – forslag til bymidte rummer både ny dagligvarebutik og et hus i seks etager

LystrupLIV

Almen boligforening støtter nedrivning af egne boliger: - Vi tror på, at det kan styrke attraktiviteten i området

LystrupLIV

Jens Rasmussens opgang risikerer at forsvinde, men han kan godt se behovet for en stærkere bymidte

Der er intet, der er endeligt besluttet endnu, og mange ting kan stadig nå at ændre sig. Det er udgangspunktet for det projektforslag, som en gruppe grundejere og investorer har fremlagt i forbindelse med arbejdet med en stærkere bymidte i Lystrup.

LystrupLIV

Ugens undren: Hvad i alverden foregår der på parkeringspladsen foran vaskehallen?

Store betonfirkanter, som ligner overdimensionerede legoklodser, en stribe ny asfalt og tre træskure på meget høje ben.

LystrupLIV

Grøn helhedsplan for det nordlige Aarhus kan også komme borgerne i Lystrup og omegn til gode

Den bynære natur i det nordlige Aarhus er under pres, og de grønne områder bør forbindes bedre. Det er baggrunden for det udkast, som Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club har fremlagt under navnet Vision Mølledalen.

Nyhedsbrev

Et bedre stisystem og kæmpestore legoklodser i beton

LystrupLIV

Høje karakterer til nyt naturprojekt

Nyhedsbrev

Monsterregn og vand i kælderen - ny engsø skal forhindre oversvømmelser

RisskovLIV og LystrupLIV

Nyt værn mod monsterregn: Pengene til ny engsø er måske på plads

RisskovLIV og LystrupLIV

På Egå Mosevej skal beboerne muligvis sælge deres jord til en ny engsø: - Det må ikke begrænse vores adgang til engen

RisskovLIV og LystrupLIV

Udpeget som kritisk vej: Enorm strækning på Lystrupvej risikerer at ligge i vand

RisskovLIV og LystrupLIV

Rigt fugleliv ved Egå Engsø: - Når havørnen kommer, letter alle fuglene undtagen svanerne

LystrupLIV

Hvad skal et centrum i Lystrup indeholde? Her er fire lokales bud